2006 (jaargang 25)

Nummer 1

VANDENBUSSCHE, Koenraad, Bij de nieuwe voorpagina. Filip Bisschop en zijn artistieke betrokkenheid in het plaatselijke leven, in: Ernigahem, jg. 25 (2006), nr. 1, p. 1-5.
Naar aanleiding van de 25ste jaargang ontwierp kunstenaar Filip Bisschop een nieuwe voorpagina voor het tijdschrift. In het artikel bespreekt de auteur de diverse plaatselijke projecten, waaraan de kunstenaar heeft meegewerkt. Dit artikel is geïllustreerd met acht tekeningen.

SYMAEYS, André, De kerk van Eernegem en haar omgeving, in: Ernigahem, jg. 25 (2006), nr. 1, p. 6-19.
Je krijgt hier een overzicht van de geschiedenis van het kerkgebouw van de vroegste tijden tot vandaag.

VANDENBUSSCHE, Koenraad, Ongewenst bezoek voor kleermaker Jan Rossel (1713), in: Ernigahem, jg. 25 (2006), nr. 1, p. 20.
In dit korte stukje wordt het verhaal verteld van drie jonge dieven, die in Eernegem kleren en stoffen stelen. Eén van hen krijgt daarvoor de doodstraf.

VANDEWALLE, LUC Niet-Eernegemnaars overleden in Eernegem (deel 71), in: Ernigahem, jg. 25 (2006), nr. 1, p. 21-22.
Het betreft de overlijdens tussen 29 december 1903 en 3 mei 1904. De gedachtenissen van Barbara Tallier, Virginie Deschacht, Fritz Coussement en Elodie Kemel werden opgenomen.

Nummer 2

VANDENBUSSCHE, Koenraad, Het negenjarige bewind van burgemeester Justin Boedts (1897-1906), in: Ernigahem, jg. 25 (2006), nr. 2, p. 23-48.
Tijdens die periode kreeg Eernegem zijn eerste gemeentehuis, werden de voetpaden in het eerste deel van de Westkerkestraat en op de Stationswijk aangelegd, rinkelde de eerste telefoon in Eernegem en werd de kerk vergroot. Wel mislukten de pogingen om de stoomtram naar Brugge via onze gemeente te laten lopen.

VANDENBUSSCHE, Koenraad, De gemeenteraadsverkiezingen van 2000, in: Ernigahem, jg. 25 (2006), nr. 2, p. 49-51.
Overzicht van de verkiezingsuitslag en de zetelende gemeenteraadsleden tijdens de voorbije legislatuur.

Uit 'De Thourhoutnaar', in: Ernigahem, jg. 25 (2006), nr. 2, p. 51.
Over herbergruzies in maart 1898.

VANDENBUSSCHE, Koenraad, Pastoor de Wachtere leeft in concubinaat (1446-1448), in: Ernigahem, jg. 25 (2006), nr. 2, p. 52.
De Eernegemse pastoor wordt door de Doornikse officialiteit twee keer beboet wegens het samenleven met een vrouw.

Nummer 3

VANDENBUSSCHE, Bart, Sightseeing door Eernegem van 1945 tot 1976, in: Ernigahem, jg. 25 (2006), nr. 3, p. 53-110.
De verandering van het uitzicht van Eernegem tussen 1945 en 1976 komt aan bod. De auteur maakt een wandeling door het dorp en illustreert zijn verhaal met veel fotomateriaal.

Nummer 4

VERBEKE, Antoon, De Duitse begraafplaats uit de Eerste Wereldoorlog, in: Ernigahem, jg. 25 (2006), nr. 4, p. 111-135.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog was er langs de Bruggestraat een begraafplaats van Duitse soldaten. De auteur onderzocht wie er allemaal begraven werd en wat er na de ontruiming van dat soldatenkerkhof in 1928 met de lijken gebeurde.