2005 (jaargang 24)

Nummer 1

VANDENBUSSCHE, Koenraad, Het Eernegemse grondgebied ten tijde van de Franse bezetting (1798-1815) (deel 1), in: Ernigahem, jg. 24 (2005), nr. 1, p. 1-15.
Aan de hand van kadastrale documenten wordt het gebied tussen Bruggestraat en Westkerkestraat besproken voor die periode. Grondbezit en grondgebruik komen daarin aan bod. Elke grondgebruiker wordt uitgebreid besproken. Er zijn in bijlage ook kaartjes van grondgebruik en grondbezit bijgevoegd.

VANDENBUSSCHE, Koenraad, Eernegemse kosters-onderwijzers voor de 18de eeuw, in: Ernigahem, jg. 24 (2005), nr. 1, p. 16-28.
Dit artikel brengt informatie uit diverse bronnen samen over de Eernegemse kosters tussen 1455 en 1705. Vanaf 1632 werd ook duidelijk dat deze functie samenviel met die van onderwijzer. Vanaf dat jaar was het vooral de familie Hautekiet die het dubbele ambt waarnam.

VANDEWALLE, Luc, Niet-Eernegemnaars overleden in Eernegem (deel 67), in: Ernigahem, jg. 24 (2005), nr. 1, p. 29-30.
De lijst beslaat de periode van 26 oktober 1901 tot 20 juli 1902. Er zijn doodsprentjes van Stephanie Decherf en Karel Roelens bijgevoegd.

Nummer 2

VANDENBUSSCHE, Bart, Bernard Jozef Moens (1746-1837): conservatief én revolutionair! Politiek-religieuze ideeën van een Eernegemse autochtoon en priester-leraar. Deel 3. Zijn geschriften, in: Ernigahem, jg. 24 (2005), nr. 2, p. 31-47.
De Eernegemse priester Bernard Moens was op het einde van de 18de eeuw een belangrijke criticus van de Verlichtingsideeën. Uit diverse brochures bleek ook dat hij de Brabantse Revolutie tegen de Oostenrijkers steunde, en daarbij aan de kant van de conservatieve vleugel stond. In zijn geschriften kwam ook zijn visie op christelijke pedagogie en etiquette, en op morele normen duidelijk naar voor.

SYMAEYS, André, Sint-Medardus en het weer, in: Ernigahem, jg. 24 (2005), nr. 2, p. 48-49.
De Eernegemse patroonheilige werd vooral met regenweer geassocieerd. Het begrip 'Saint-Médard, grand pissard' zorgde dat hij ook in verband gebracht werd met bedwateren.

VANDEWALLE, Luc, Niet-Eernegemnaars overleden in Eernegem (deel 68), in: Ernigahem, jg. 24 (2005), nr. 2, p. 52.
De lijst beslaat de periode van 20 juli 1902 tot 22 november 1902. Er zijn gedachtenissen van Rosalie Vandecasteele en August Viaene opgenomen.

Nummer 3

VANDENBUSSCHE, Richard, Nieuwe klokken in 1955, in: Ernigahem, jg. 24 (2005), nr. 3, p. 53-62.
Vijftig jaar geleden werden twee nieuwe klokken door monseigneur De Smedt in de Eernegemse kerk gewijd en gezalfd. De Medardusklok was tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers weggeroofd; de Mariaklok was gebarsten. Het verhaal is rijk geïllustreerd met foto's; ook met twee illegale kiekjes van de afhaling van de klokken door de Duitsers in 1943.

VERBEKE, Antoon, De parochie Eernegem tijdens de Eerste Wereldoorlog: het verslag van de parochiale geestelijkheid aan het bisdom, in: Ernigahem, jg. 24 (2005), nr. 3, p. 63-73.
Publicatie van het letterlijke verslag uit het bisschoppelijk archief met in voetnoot de aanpassingen die in datzelfde verslag door pastoor Pattyn in het Liber Memorialis werden aangebracht. Het originele verslag is van de hand van de onderpastoors Lagae en Louwagie en van koster Camiel Boudolf.

VANDENBUSSCHE, Koenraad, Heldendaden bij op hol geslagen paarden (1896-1899), in: Ernigahem, jg. 24 (2005), nr. 3, p. 73.
Onderwijzer Oscar Willems, huisschilder Karel Ouvry en postbode Isidoor Janssens gaan de confrontatie met op hol geslagen paarden aan.

VANDEWALLE, Luc, Niet-Eernegemnaars overleden in Eernegem (deel 69), in: Ernigahem, jg. 24 (2005), nr. 3, p. 74.
De lijst beslaat de periode van 30 december 1902 tot 6 maart 1903. De gedachtenis van Gustave Depreitere is opgenomen.

Nummer 4

VANDENBUSSCHE, Koenraad, Het Eernegemse grondgebied ten tijde van de Franse bezetting (1798-1815) (deel 2). Begin 8: tussen Bruggestraat, Achterstraat en Aartrijkestraat, in: Ernigahem, jg. 24 (2005), nr. 4, p. 75-87.
Wie waren grondgebruikers en eigenaars in dat deel van het dorpsbehoren ten tijde van Napoleon? Je vond er toen een molen, een klein dorpsschooltje en twee jeneverstokerijen.

SYMAEYS, André De kerk van Eernegem en haar omgeving. Deel 1: Over kerkhoven en begraafplaatsen, in: Ernigahem, jg. 24 (2005), nr. 4, p. 88-95.
De auteur wijdt uitgebreid uit over het ontstaan van begraafplaatsen rond de kerk in West-Europa en verwijst af en toe naar de Eernegemse situatie.

VANDENBUSSCHE, Koenraad, Lichtstoet als primeur voor inhuldiging van pastoor Sansen, in: Ernigahem, jg. 24 (2005), nr. 4, p. 96-100.
Deze inhuldiging bestond uit twee stoeten. Uniek was de organisatie van een lichtstoet met meer dan 1500 lichten. Ook het gelegenheidslied van veloclub De Zwaluw 'Per Velo' werd gepubliceerd.

VANDEWALLE, Luc, Niet-Eernegemnaars overleden in Eernegem (deel 70), in: Ernigahem, jg. 24 (2005), nr. 4, p. 101-102.
De lijst beslaat de periode van 15 maart 1903 tot 7 december 1903. De gedachtenissen van Angela Demol, Elisa Van Moortel (E.Z. Gabrielle), Romanie Speecke en Louise Matthys zijn opgenomen.