2008 (jaargang 27)

Nummer 1

VANDENBUSSCHE, Richard, Zuster Walburga (1891-1970), in: Ernigahem, jg. 27 (2008), nr. 1, p. 1-3.
Korte herinnering aan kleuterleidster zuster Walburga, die les gaf van 1926 tot 1957.

SYMAEYS, André, Het Veld, in: Ernigahem, jg. 27 (2008), nr. 1, p. 4-12.
Beschrijving van het leven op de wijk Het Veld in de 20ste eeuw, met de cafés De Kroon (De Papagaai / Den Aviso) en De Drie Gapers, geïllustreerd met enkele unieke foto's.

VERBEKE, Antoon, Eigendommen van Hellijn V van Steelant, in: Ernigahem, jg. 27 (2008), nr. 1, p. 14-18.
Hellijn V van Steelant, een achterkleinzoon van Pieter van Eernegem (gezegd Heins), blijkt in 1496 nog veel Eernegems bezit te hebben en zelfs nog een kamer met bed, dat speciaal voor hem werd gereserveerd.

VANDEWALLE, LUC Niet-Eernegemnaars overleden in Eernegem (deel 74), in: Ernigahem, jg. 27 (2008), nr. 1, p. 19-22.
Het betreft de overlijdens tussen 2 januari 1905 en 22 febrauri 1906. De gedachtenissen van Louisa Hoorens, Louis Buqué en Rosalia Dekemel werden opgenomen.

Nummer 2

SYMAEYS, André, De mote, in: Ernigahem, jg. 27 (2008), nr. 2, p. 23.
Enkele gegevens over deze verdwenen middeleeuwse vluchtheuvel langs de Ganzestraat.

VANDENBUSSCHE, Bart, De Eernegemse kerk (18de eeuw) volgens het handschrift de Hooghe, in: Ernigahem, jg. 27 (2008), nr. 2, p. 24-34.
Na een korte inleiding over de auteur en het handschrift, plus het bespreken van enkele inhoudelijke kwesties volgt de bronnenuitgave met een reproductie van de tekst en de schilden in kleur.

VERBEKE, Antoon, De Duitse begraafplaats uit de Eerste Wereldoorlog: nieuwe informatie, ophelderingen en algemeen besluit, in: Ernigahem, jg. 27 (2008), nr. 2, p. 35-42.
Dit artikel bevat aanvullingen over Omaar Persyn (Machelen), Willi Joseph Zeimet (Olewig) en enkele gegevens over de ontgraving van de lijken met enkele fotocopies.

VANDEWALLE, Luc, Niet-Eernegemnaars overleden in Eernegem (deel 75), in: Ernigahem, jg. 27 (2008), nr. 2, p. 43-44.
Hier staan de overlijdens van 26 februari 1906 tot 31 oktober 1906. De gedachtenis van Justin Boedts is opgenomen.

Nummer 3/4

VANDENBUSSCHE, Bart, Van de oude naar de nieuwe wereld (1945-1970). Deel 1: de dorpspolitiek en de nutsvoorzieningen, in: Ernigahem, jg. 27 (2008), nr. 3/4, p. 47-111.
De verkiezingscampagnes van 1946 tot 1970 komen aan bod evenals de realisaties van de opeenvolgende burgemeesters. Dit artikel is rijk geïllustreerd met foto's en verkiezingsfolders.