2017 (jaargang 36)

Nummer 1

VANDENBUSSCHE, Koenraad, Het Hof van Roksem en zijn Eernegemse lenen, in: Ernigahem, jg. 36 (2017), nr. 1, p. 1-11.
Het Hof van Roksem was een leen van het Oosthof van Koekelare en was sinds de 15de eeuw in het bezit van de adellijke familie van Steelant, die toen op het Goed ter Belle in het centrum van het dorp woonde. Het foncier van dit hof lag op grondgebied Roksem - vandaar de naam - maar zeven van de acht lenen situeerden zich in Eernegem.

Uit de Gazette van Thourout (6 mei 1888), in: Ernigahem, jg. 36 (2017), nr. 1, p. 11.
De aankondigingen van een vijftal cafébollingen.

VANDENBUSSCHE, Koenraad, De spraakmakende gemeenteraadsverkiezingen van 1895, in: Ernigahem, jg. 36 (2017), nr. 1, p. 12-23.
Na de invoering van het Algemeen Meervoudig Stemrecht voor mannen in 1895 werd de gemeenteraad helemaal vernieuwd. Voor de zetels van acht jaar leed de katholieke lijst van pastoor Tahon een nederlaag tegen de katholieke scheurlijst van brouwer Roelens, al veroverden ze elk drie zetels. Voor de zitjes van vier jaar wonnen de katholieken (4 zetels) tegen de liberalen (1 zetel). Er kwam ook één socialist en één daensist op bij die verkiezingen, maar zij konden geen zetels veroveren.

Uit de Gazette van Thourout (6 mei 1888), in: Ernigahem, jg. 36 (2017), nr. 1, p. 23.
De aankondiging van wijkkermis op de wijk van Bekegemkapel.

VANDENBUSSCHE, Richard Zestig jaar geleden in de gemeenteraad, in: Ernigahem, jg. 36 (2017), nr. 1, p. 24-26.
De is de publicatie van krantenverslagen uit dagblad 'Het Volk' over twee gemeenteraden uit 1957, waarin gediscussieerd werd over de bouw van het nieuwe gemeentehuis - nu het politiehuis op de markt.

Nummer 2 en 3

VERBEKE, Antoon De oorlogsmemoires van Eernegemse oorlogsinvalide Alberic Vercruysse (1893-1921), jg. 36 (2017), nr. 2-3, p. 29-81.
Na een korte inleiding door de auteur volgt een transcriptie van de tekst van Alberic Vercruysse. Links vind je telkens de afdruk van het originele handschrift en rechts de transcriptie. Het verhaal gaat vooral over de tocht van de 4de Legerafdeling die van Namen via Frankrijk en Antwerpen naar Tervate trekt.

Nummer 4

VERBEKE, Antoon, Oorlogsinvalide Alberic Vercruysse (1891-1921), jg. 36 (2017), nr. 4, p. 65-107.
Hier wordt het levensverhaal van Alberic Vercruysse gebracht, wiens memoires van de Eerste Wereldoorlog in het vorige nummer aan bod kwamen.