2015 (jaargang 34)

Nummer 1

VANDENBUSSCHE, Koenraad, De eigendommen van de familie van Eernegem, jr. 34 (2015), nr. 1, p. 1-34.
De auteur gaat op zoek naar familiegegevens en grondbezit van de middeleeuwse familie van Eernegem. Foto's van zegelafdrukken van de diverse familiewapens en een reeks verduidelijkende kaartjes illustreren het artikel. Als bijlage wordt een stamboom meegegeven die loopt van eind 13de tot halfweg 17de eeuw.

Nummer 2/3

VANDENBUSSCHE, Bart, Carolus Hentjens, 1913-1987: wielrenner, filosoof en kleurrijk dorpsfiguur, jr. 34 (2015), nr. 2/3, p. 35-82.
Het verhaal is gebaseerd op het boek Het wonderbaar leven van wielrenner Carolus Hentjens, dat in de jaren vijftig door Michel Casteels, alias Sportvliegske, werd geschreven en is voorzien van veel foto- en illustratiemateriaal.

Nummer 4

VANDENBUSSCHE, Koenraad, Eernegemse notarissen in de 19de eeuw, jg. 34 (2015), nr. 4, p. 83-94.
In 1796 werd door de Franse revolutie het notariaat in Eernegem ingevoerd. De zeven notarissen (Charles Sheridan, Joannes Mergaert, Pieter Farazyn, Franciscus Devolder, Amand Carbonez, Ferdinand Depuydt en Delphin Depuydt) die voor de komst van de familie Boedts naar Eernegem het ambt uitoefenden, worden besproken. Enkele foto's en een grondplannetje illustreren het verhaal.

VANDENBUSSCHE, Koenraad, Eernegem en de Negenjarige Oorlog (1688-1697), jg. 34 (2015), nr. 4, p. 95-108.
Op het einde van de 17de eeuw voerde Lodewijk XIV opnieuw oorlog in de Spaanse Nederlanden. Aanvankelijk werd Eernegem nog beschermd door de tussenkomsten van de princes van Izegem bij haar vader, de Franse legeraanvoerder markies d'Humières, maar vanaf 1690 werd het dorp net als alle dorpen geregeld geplunderd. Hollandse soldaten maakten van het kasteel van Eernegen van 1692 tot 1696 een fort, waardoor de bevolking extra belast werd.

VANDEWALLE, Luc, Niet-Eernegemnaars overleden in Eernegem (deel 84), jg. 34 (2015), nr. 4, p. 109-111.
Dit keer komt de periode van 20 mei 1911 tot 20 december 1911 aan bod. De gedachtenissen van Romania Pieters, Karel Dewitte, Gustaaf Vandenberghe en zuster Philomena (Maria Van de Velde) zijn weergegeven.