2014 (jaargang 33)

Nummer 1

VANDENBUSSCHE, Koenraad, De familie van Steelant en Eernegem (1397-1510), in: Ernigahem, jr. 33 (2014), nr. 1, p. 1-25.
Hellijn van Steelant vestigde zich na huwelijk met Marie Heyns van Eerneghem op het Goed ter Belle in ons dorp. Twee generaties van deze adellijke familie drukten een stempel op het dorpsleven. Ook nadat het goed in 1469 aan de abdij van Oudenburg verkocht werd, hield de derde generatie van Steelant nog nauw contact met Eernegem. Een verduidelijkende stamboom sluit het verhaal af.

VANDENBUSSCHE, Koenraad, Vrije marktweg moet weer open (1461), in: Ernigahem, jr. 33 (2014), nr. 1, p. 24.
Landbouwer Jacobus Reyfin sluit een openbare weg voor alle verkeer af.

VANDENBUSSCHE, Koenraad, De Oude Vijver in Bekegem ontzandt de Zeeweg (1641), in: Ernigahem, jr. 33 (2014), nr. 1, p. 26.
De Brugse vishandelaarsfamilie Codde zorgt bij ontwatering van de Oude Vijver voor ontzanding van de Zeeweg.

Nummer 2-3

VANDENBUSSCHE, Richard, Pastoors van Eernegem, in: Ernigahem, jr. 33 (2014), nr. 2-3, p. 27-85.
In dit dubbelnummers worden alle bekende pastoors van Eernegem van 1332 tot vandaag besproken. Het is rijk geïllustreerd met foto's en andere documenten uit het parochieleven van Eernegem.

Nummer 4

GOEGEBEUR, Gentil / bewerking VERBEKE, Antoon, De oorlogsjaren van Gentil Goegebeur, jr. 33 (2014), nr. 4, p. 86-98.
Gentil Goegebeur was van 1943 tot 1945 verplicht tewerkgesteld in Duitsland. Zijn verhaal werd door Antoon Verbeke van verduidelijkende voetnoten voorzien en met enkele foto's geïllustreerd.

VANDENBUSSCHE, Koenraad, Nog pastoors van Eernegem (15de-16de eeuw), jr. 33 (2014), nr. 4, p. 99.
De auteur vult het artikel van Richard Vandenbussche aan met een vijftal namen van Eernegemse pastoors.

VANDEWALLE, Luc, Niet-Eernegemnaars overleden in Eernegem (deel 83), jr. 33 (2014), nr. 4, p. 86-98.
Het betreft overlijdens van 2 januari 1911 tot 17 mei 1911. De doodsprentjes van Pieter Dennequin, Josephus Caster, August Cool en Franciscus Speecke zijn afgebeeld.

(V)ANDEWALLE, (L)uc, In memoriam, jr. 33 (2014), nr. 4, p. 86-98.
Kort levensbericht bij het overlijden van bestuurslid van Ernigahem André Symaeys.

het klooster.