2012 (jaargang 31)

Nummer 1

SYMAEYS, André, Het 'Werk van den Akker' 1941-1993. Weergave werking van 1941 tot 1958 aan de hand van 2 verslagboeken, in: Ernigahem, jr. 31 (2012),nr. 1, p. 1-19.
Jaar na jaar, bijeenkomst per bijeenkomst, wordt verslag gedaan van de activiteiten bij het Werk van de Akker van 1941 tot 1955. Enkele bidprentjes en foto's illustreren het geheel.

VANDENBUSSCHE, Koenraad, De Oorlog van de Reüniekamers (1683-1684), in: Ernigahem, jr. 31 (2012), nr. 1, p. 20-29.
Tijdens deze korte oorlog zaaiden de Fransen onder leiding van maréchal d'Humières heel wat terreur in de streek. De Princesse van Izegem, die de dochter van deze nietsontziende maarschalk was, verzachtte het leed voor de inwoners van Eernegem.

VANDENBUSSCHE, Koenraad, Pestdoden in Eernegem (1584/1625), in: Ernigahem, jr. 31 (2012), nr. 1, p. 30.
Aernoud Vande Weghe en vrouw Janneken Bruneel in 1584 en herbergier Jan Moens en het echtpaar Jan Renaert en Janneken Sobry in 1625 kregen in de wezerijakten de vermelding als overleden "vande contagieuse siecte".

Nummer 2

SYMAEYS, André, Het 'Werk van den Akker' 1941-1993. Weergave werking van 1941 tot 1958 aan de hand van 2 verslagboeken, in: Ernigahem, jr. 31 (2012),nr. 2, p. 31-44.
Jaar na jaar, bijeenkomst per bijeenkomst, wordt verslag gedaan van de activiteiten bij het Werk van de Akker van 1955 tot 1972. Enkele bidprentjes en foto's illustreren het geheel.

VANDENBUSSCHE, Koenraad, Frans Carrein, toneelauteur en krantentuitgever met Eernegemse roots, in: Ernigahem, jr. 31 (2012), nr. 2, p. 45-48.
Frans Carrein schreef in Brugge enkele toneelstukken en was in Oostende uitgever van de liberale krant De Noorster. Rond zijn burgerlijke begrafenis ontstond in Oostende een hele polemiek.

VANDENBUSSCHE, Koenraad, Watermolen in Eernegem Broek (1636), in: Ernigahem, jr. 31 (2012), nr. 2, p. 48.
Verkoop van een molen die water pompte uit Eernegem Broeken.

VANDENBUSSCHE, Koenraad, Medard Verkest over kerk, kinderrijmpjes en kermis in Eernegem (1888-1889, in: Ernigahem, jr. 31 (2012),nr. 2, p. 49-56.
Onderwijzer Medard Verkest (1863-1908) werd in Eernegem geboren. Hij gaf les in staatsmiddelbare scholen in Poperinge, Brugge en Gent. Hij publiceerde veel over folklore en kunst in liberale bladen. Enkele keren vonden we daarbij verwijzingen naar Eernegem.

Uit de Gazette van Gend, 1823, in: Ernigahem, jr. 31 (2012),nr. 2, p. 56.
De Eernegemse dienstmeid Isabella Maertens vermoordt op 9 september 1823 haar pasgeboren baby.

Nummer 3

VANDENBUSSCHE, Koenraad, De Bolle, een oude herberg op de Moerdijk (1616-20ste eeuw), in: Ernigahem, jr. 31 (2012), nr. 3, p. 57-76.
Café De Bolle ontstond vermoedelijk rond 1616 bij het verst bevaarbare punt van de Moerdijkvaart op de wijk Moerdijk. Vanaf 1769 maakte het café deel uit van het Torenhofcomplex. Kort na de Tweede Wereldoorlog sloot de herberg definitief haar deuren. Een kaartje uit 1666 en een fragment uit de Popkaart zijn als illustraties opgenomen.

VANDENBUSSCHE, Koenraad, De gemeenteraadsverkiezingen van 2006, in: Ernigahem, jr. 31 (2012), nr. 3, p. 77-78.
De volledige uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen wordt weergegeven. Er is ook de opsomming van de opvolging van de leden in de gemeenteraad van 2007 tot 2012.

Nummer 4

VANDENBUSSCHE, Bart, Van de oude naar de nieuwe wereld. Deel 4: de landbouw in Eernegem (1929-1976), in: Ernigahem, jr. 31 (2012), nr. 4, p. 79-106.
Aan de hand van landbouwtellingen wordt de evolutie van de landbouw tussen 1929 en 1976 in beeld gebracht. Daaruit blijkt dat de mechanisatie in de Eernegemse landbouw minder uitgesproken was dan in de ons omringende dorpen. Dit artikel bevat veel foto's van oude, vaak verdwenen hoeves en van het landbouwleven rond de jaren '60.