2010 (jaargang 29)

Nummer 1

VANDENBUSSCHE, Koenraad, Brouwerij De Drie Linden in de 19de eeuw., in: Ernigahem, jr. 29 (2010), nr. 1, p. 1-10.
Deze brouwerij kwam in het begin van de 19de eeuw in de handen van de familie Vandecasteele. Nadat zoon Jan de oorspronkelijke brouwerij erfde, richtte broer Louis naast de deur een nieuw, concurrerende brouwerij op. De schoonzoon van Jan, Eugeen Devos, kocht op het einde van de 19de eeuw deze brouwerij op en integreerde ze in de brouwerij Devos.

SYMAEYS, André, Een vergeten weldoener., in: Ernigahem, jr. 29 (2010), nr. 1, p. 11.
Het betreft coadjutor Theodoor Arents die tijdens de vlascrisis een kantschool in Eernegem opricht.

BRAECKEVELT, Remi, Herfstgouwdag Davidsfonds in 1964, in: Ernigahem, jr. 29 (2010), nr. 1, p. 12-17.
Het eigentijdse verslag van Remi Braeckevelt wordt met een aantal foto's van het gebeuren opgesmukt.

SYMAEYS, André, De Utfanc, in: Ernigahem, jr. 29 (2010), nr. 1, p. 18-23.
Eerste deel van een artikel over het middeleeuwse veldgebied van Eernegem tot aan Vladslo dat in 1119 waarop dank zij een schenking van Karel de Goede door de abdij van Oudenburg tienden mochten worden geďnd.

VANDEWALLE, Luc, Niet-Eernegemnaars in Eernegem overleden (deel 78)., in: Ernigahem, jr. 29 (2010), nr. 1, p. 25-26.
Het betreft overlijdens van 13 augustus 1908 tot 31 december 1908 met gedachtenissen van Louis-Jules Debusschere, Franciscus Verstraete en Louisa Dekeyzer.

Nummer 2

DEPREZ, Charles, Dagboek van korporaal Charles Deprez over de meidagen., in: Ernigahem, jr. 29 (2010), nr. 2, p. 29-34.
Korporaal Charles Deprez hield van 10 mei tot 9 juni een dagboek bij over zijn wedervaren als soldaat in het Belgische leger. Het verhaal werd letterlijk overgenomen en voorzien van voetnoten door Antoon Verbeke.

VERBEKE, Antoon, Stuka's boven Eernegem: de luchtaanval van 27 mei 1940, in: Ernigahem, jr. 29 (2010), nr. 2, p. 35-45.
Op 27 mei 1940 bombardeerden de Duitsers de Stationsstraat ter hoogte van Kerkhofstraat en Rommelstraat. DE luchtaanval kostte aan drie mensen het leven en vernielde zeven huizen compleet. Zestig andere huizen liepen zware en minder zware schade op.

BECUE, Joseph, De 18-daagse veldtocht van Joseph Becue, in: Ernigahem, jr. 29 (2010), nr. 2, p. 46-49.
Joseph Becue (1918-2003) schreef zijn memoires over zijn rol in het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij maakte de 18-daagse veldtocht mee als soldaat. Antoon Verbeke voorzag dit deel van zijn memoires van voetnoten.

Nummer 3

VANDENBUSSCHE, Koenraad, De molenaars op de Pottiermolen in de 19de eeuw, in: Ernigahem, jr. 29 (2010), nr. 3, p. 50-61.
Vanaf de verkoop van de molen door de Franse bezetter tot 1934 wordt de geschiedenis van de molenaars op deze molen verteld. Het artikel gaat vergezeld van enkele unieke foto's.

DELAEY, Michel, Vernielende bevrijding. Ik was tien in vierenveertig..., in: Ernigahem, jr. 29 (2010), nr. 3, p. 62-67.
Michel Delaey beschrijft zijn herinneringen aan de bevrijdingsdagen in 1944. Hij was toen 10 jaar oud en was ooggetuige van de vernieling en plundering van vele winkels en cafés.

VANDENBUSSCHE, Koenraad, Eernegem tijdens de Devolutieoorlog (1667-1668), in: Ernigahem, jr. 29 (2010), nr. 3, p. 68-76.
Dit artikel gaat over de gebeurtenissen in Eernegem als gevolg van bezetting van soldaten tussen 1662 en 1670. Spaanse en Franse troepen maakten de streek afwisselend onveilig. Als bijlage vind je een lijst van weerbare mannen die in 1667 langs de Ijzer moesten waken en van boeren die in 1670 Duitse soldaten moesten logeren.

VANDENBUSSCHE, Koenraad, Een lastige zoon (1904), in: Ernigahem, jr. 29 (2010), nr. 3, p. 77.
Op 3 en 4 juli 1904 Sloegen bij René Vandycke de stoppen door. Hij maakte amok in de straten van Eernegem.

VANDEWALLE, Luc, Niet-Eernegemnaars overleden in Eernegem (deel 79), in: Ernigahem, jr. 29 (2010), nr. 3, p. 78-79.
Het betreft de periode van 7 februari 1909 tot 24 augustus 1909. Vijf doodsprentjes werden afgedrukt: Charles-Lous Vandecasteele, zuster Medarda, Hortense Louwagie, Emilius Marcus en Maria-Ludovica Bonte.

Nummer 4

VANDENBUSSCHE, Richard, Louis Schatteman gehuldigd als schepen van onderwijs, in: Ernigahem, jr. 29 (2010), nr. 4, p. 80-82.
Kort verslag van de huldigingsplechtigheid in 1964 met enkele foto's.

VANDENBUSSCHE, Koenraad, Het Eernegemse grondgebied ten tijde van de Franse bezetting (1798-1815) (deel 4). Begin 9, 10, 12, 13 en 14: ten zuiden van Aartrijkestraat en Processiestraat (nu: Zedelgemsesteenweg), in: Ernigahem, jr. 29 (2010), nr. 4, p. 83-106.
Aan de hand van grondbelastingsdocumenten worden grondgebruikers en -eigenaars uit dit deel van de gemeente beschreven. Enkele foto's en krantenadvertenties luisteren het geheel op.

VANDEWALLE, Luc, Niet-Eernegemnaars overleden in Eernegem (deel 80), in: Ernigahem, jr. 29 (2010), nr. 4, p. 107.
Het betreft de periode van 9 september 1909 tot 23 oktober 1909. Twee doodsprentjes zijn weergegeven: Pauline Saey en Maria Caset.