2011 (jaargang 30)

Nummer 1

VANDENBUSSCHE, Richard, De 'knechteschole' omstreeks 1930, in: Ernigahem, jr. 30 (2011), nr. 1, p. 1-7.
Aan de hand van een klasfoto van leerlingen van het eerste leerjaar in 1931 wordt een beeld geschetst van het schoolleven in de jongensschool rond die tijd.

VANDENBUSSCHE, Koenraad, Eernegem tijdens de Hollandse Oorlog (1672-1678, in: Ernigahem, jr. 30 (2011), nr. 1, p. 8-17.
Eén van de vele oorlogen van Lodewijk XIV in de Nederlanden was de Hollandse Oorlog. De gevolgen van dit conflict worden onderzocht op basis van de parochierekeningen.

VANDENBUSSCHE, Koenraad en VANPOUCKE, André Eernegemnaar ontsnapt uit gevangenis, in: Ernigahem, jr. 30 (2011), nr. 1, p. 18.
Tijdens de nacht van 4 mei 1793 ontsnapte Eernegemnaar Albertus Van den Driessche uit de Brugse gevangenis. Zijn signalement en de reden van zijn gevangenschap komen in dit artikel aan bod.

Nummer 2

VANDENBUSSCHE, Bart, Van de oude naar de nieuwe wereld (1945-1976). Deel 3: de bevolking en de werkgelegenheid, in: Ernigahem, jr. 30 (2011), nr. 2, p. 19-54.
In dat rijk geïllustreerde artikel worden de volkstellingen van 1960 en 1970 gedetailleerd geanalyseerd. Minder uitgebreid komt de volkstelling van 1947 aan bod. Daarnaast wordt ingegaan op het concrete werkaanbod voor Eernegemnaars binnen en buiten de eigen gemeente.

VANDEWALLE, Luc, Niet-Eernegemnaars overleden in Eernegem (deel 81), in: Ernigahem, jr. 30 (2011), nr. 2, p. 55-56.
Dit keer komen de overledenen van 28 oktober 1909 tot 27 maart 1909 aan bod. De rouwprentjes van Octavie Roelens en Joseph Marques zijn weergegeven.

Nummer 3

VANDENBUSSCHE, Richard, 1991: schooloorlog in Eernegem, in: Ernigahem, jr. 30 (2011), nr. 3, p. 57-74.
Aan de hand van artikels uit De Weekbode reconstrueert de auteur het verhaal van de schoolstrijd, die twintig jaar geleden de gemoederen erg beroerde. Enkele foto's illustreren het geheel.

VANDENBUSSCHE, Koenraad, Van kindersterfte en tyfus (1911-1913), in: Ernigahem, jr. 30 (2011), nr. 3, p. 75-86.
Honderd jaar geleden woedde de laatste grote epidemie in Eernegem: tyfus. Toch ontdekte de auteur dat in die jaren niet deze ziekte de grote killer was. Die rol was weggelegd voor de mazelen die in jaren dat de ziekte rondwaarde, tot meer dan de helft van de zuigelingen het graf in sleurde.

Nummer 4

VANDENBUSSCHE, Koenraad, Het verhaal van de Westmolen (1635-1889), in: Ernigahem, jr. 30 (2011), nr. 4, p. 87-108.
Vooral op basis van verkoopacten brengt de auteur het verhaal van eigenaars van en molenaars op deze molen, die in de oudste bronnen Swartenwalmolen en in recentere bronnen Stampkotmolen genoemd werd. Een stamboom van de molenaarsfamilie Termote, een lijst met de molenaars op de Westmolen en lijsten van verkoopprijzen en pachtprijzen sluiten het artikel af.

VANDEWALLE, Luc, Niet-Eernegemnaars overleden in Eernegem (deel 82), in: Ernigahem, jr. 30 (2011), nr. 4, p. 109-111.
De gestorvenen van 21 januari 1910 tot 27 december 1910 komen aan bod. De gedachtenissen van August Vangheluwe en Franciscus Moerman zijn weergegeven.