2013 (jaargang 32)

Nummer 1

VANDENBUSSCHE, Koenraad, Yernaux en de stichtingsakte van de abdij van Oudenburg, in: Ernigahem, jr. 32 (2013), nr. 1, p. 1-9.
Precies honderd jaar geleden schreef Jean Yernaux een artikel waarin hij het oudste document waarin de naam Eernegem - 'Ernigaham' - voorkwam, als een vervalsing beoordeelde. De auteur gaat na wat dit vandaag betekent voor de oudste geschiedenis van Eernegem. Het besproken deeltje van het document wordt in foto weergegeven.

VANDENBUSSCHE, Koenraad, Het recht om "asschen ende vette" te meten langs Moerdijk- en Bourgognevaart (18de eeuw), in: Ernigahem, jr. 32 (2013), nr. 1, p. 10-15.
Vanaf 1722 verkreeg de dis van Eernegem het recht om de mestschepen uit Brugge bij hun aankomst op Moerdijk en Bourgogne te belasten. De bewaarde cijfers geven een unieke kijk op een merkwaardige economische activiteit in het dorp.

VANDENBUSSCHE, Koenraad, De Engelmolen (1810-1945, in: Ernigahem, jr. 32 (2012), nr. 1, p. 16-23.
Op Eernegems grondgebied bij De Engel werd rond 1810 een nieuwe molen gebouwd. Later kwamen daar nog een stenen molen en een watermolen bij. De houten windmolen werd in 1945 weer afgebroken. Diverse foto's illustreren dit artikel.

VANDENBUSSCHE, Koenraad, Wonderbaarlijke genezing in Oostakker (1885), in: Ernigahem, jr. 32 (2012), nr. 1, p. 24-25.
Mathilde Sys (1852-1894) wordt in 1885 op wonderbaarlijke wijze verlost van een gezwel op de tong tijdens een bedevaart naar Oostakker.

VANDENBUSSCHE, Koenraad, Catheline Beyens wordt grauwzuster in Brugge (1589), in: Ernigahem, jr. 32 (2012), nr. 1, p. 24-25.
Opsomming van de onroerende goederen die ze bij intrede afstaat aan het klooster.

Nummer 2 en 2

VANDENBUSSCHE, Richard, Het bestuur van het Davidsfonds van 1927 tot 2012, in: Ernigahem, jr. 32 (2013), nr. 2-3, p. 27-80.

Nummer 4

VANDENBUSSCHE, Koenraad, Pieter Heins van Eerneghem: enkele aanvullingen , in: Ernigahem, jg.32 (2013), nr. 4, p. 83-96.

De auteur bewijst aan de hand van verscheidene documenten dat Marie Heins van Eerneghem niet, zoals tot nu toe aangenomen werd, de dochter van Pieter Heins, waar wel van zijn broer Jan Heins was. Hij documenteert ook de aankoop van het Goed te Bourgogne en van een leen van het Hof van Gistel in Eernegem door Pieter Heins.

VANDENBUSSCHE, Koenraad, Een glasblazerij in Eernegem (1613) , in: Ernigahem, jg.32 (2013), nr. 4, p. 97-100.

Dit is een kopie van een artikel dat in 2011 al in Biekorf verscheen.