SACRAMENTEN

 

DOOPSEL

AFSPRAKEN VOOR HET DOOPSEL VAN KINDEREN

 

DOOPVIERINGEN IN GENT-NOORD

 

Regelmatig krijgen wij vragen van ouders die hun kind willen laten dopen in een van onze gemeenschappen van Gent-Noord.

Het gaat dan over de parochies van

- Heilig Hart Kolegem-Mariakerke

- Sint-Catharina Wondelgem

- Sint-Godelieve Wondelgem

- Sint-Jozef Gent

- Sint-Vincentius Gent

 

Vooreerst willen we u danken voor uw vraag. Moge Gods zegen rusten op uw kind en uw gezin.

 

Wat nu de praktische kant van de doop betreft:

* Hoe aanvragen?

Liefst door een mail te sturen, eventueel met enkele voorkeurdata, naar

pastoor@parochiegentnoord.be

* Waar gaan de dopen door?

Dopen is mogelijk in één van de drie volgende kerken: Sint-Catharina, Sint-Godelieve en Sint-Vincentius. Er zijn géén dopen meer in de kerk van Sint-Jozef of in de kerk van het H. Hart.

* Wanneer?

Dopen vinden plaats tijdens het weekend in een van de eucharistievieringen of in een afzonderlijke doopviering.

- De eucharistievieringen gaan door op Sint-Godelieve op zaterdag om 17.30 u., op Sint-Catharina op zondag om 9.30 u. en op Sint-Vincentius om 11.00 u.

* Wat vooraf?

- Sinds januari 2018 dient er vooraf een formulier te worden ingevuld met de nodige gegevens en de toestemming van de ouders. Het ingevulde formulier dient vooraf bij de pastoor te worden bezorgd (Vroonstalledries 47, Wondelgem).

            Boekje maken?

Er is, zeker voor de afzonderlijke doopvieringen, de mogelijkheid dat u zelf een boekje samenstelt en afdrukt. Indien u daarvoor kiest krijgt u een overzicht met het normale verloop van een doopviering en een keuze uit mogelijke teksten. Eigen teksten kunnen ook. Graag ontvangen we vooraf een ontwerp om het even na te kunnen kijken.

* Doopkaars, doopkleed?

Voor iedere dopeling houdt de parochie een doopkaars klaar. Wie een eigen doopkaars wil meebrengen kan dat gerust. Wat het doopkleed betreft: het staat de ouders totaal vrij de kleding van de dopeling te kiezen.

* Wat kost het?

Het staat u vrij iets te geven. Principieel kost een doop niets.

* En wat achteraf?

De doop wordt ingeschreven in het doopregister van Gent-Noord. Indien er geen bezwaar is kan de doop vermeld worden in het blad Kerk en Leven, editie Gent-Noord en op de website.

 

Hopelijk hebben we u hiermee wat klaarheid kunnen brengen.

 

Pater Guido Vloemans

Pastoor Parochie Gent-Noord

 

EERSTE COMMUNIE

We vieren de eerste communie van de kinderen op O.H.Hemelvaart. Deze viering wordt voorbereid samen met de catecheseploeg van de eerste communie.

 

 

VORMSEL

Het vormsel wordt in onze kerk gewoonlijk toegediend op Pinksteren. Aan het vormsel gaat een jaar voorbereiding in groep vooraf. De kandidaten worden ondersteld gedoopt te zijn en de lessen godsdienst te volgen op de school. De ouders van 12-jarigen worden verzocht contact op te nemen met de pastoor.

Catechese: de catecheseploeg

 

EUCHARISTIE

Zie info in het parochieblad.

Communie thuis: na afspraak met de pastoor kan de communie ook naar huis worden gebracht voor zieken. Op Witte Donderdag wordt deze mogelijkheid heel uitdrukkelijk aangeboden.

Voor misintenties kunt u contact opnemen met de pastoor.

 

HUWELIJK

Wie in de kerk verlangt te huwen neemt, minstens zes maanden vooraf, contact op met de pastoor. Het volgen van een huwelijksvoorbereiding is aangewezen voor alle kandidaten.

 

ZIEKENZALVING

Elk jaar wordt op de Nationale Ziekendag (in oktober) de gelegenheid geboden het sacrament in de gemeenschap te ontvangen.

Voor ziekenbezoek: zie ZIEKENZORG

Voor het Viaticum voor stervenden: neem contact op met de pastoor.

 

BIECHT—VERZOENINGSVIERING

Op het einde van de vasten houdt onze parochie een verzoeningsviering in de kerk, met gelegenheid tot persoonlijke biecht.

Elk weekend is er vóór de eucharistieviering gelegenheid tot een biechtgesprek.

 

BEGRAFENIS

Normaal gesproken neemt de begrafenisondernemer contact op met de pastoor voor het bepalen van dag en uur van de begrafenis. De afscheidsliturgie wordt samen met de familie voorbereid. Een koortje en een organist zorgen voor de begeleidende muziek.