ONZE PAROCHIE

 

Pastoor:           Pater Guido Vloemans s.j.

                        Maisstraat 14, 9000 Gent

 

                        telefoon: 09/226.12.47

                        GSM: 0484/508.826

                        email: guido.vloemans@telenet.be

 

indien niet bereikbaar, contacteer

                        familie Debeer, Gambrinusstr. 6

                        tel.: 09/226.55.92


 

PAROCHIEPLOEG

 

Wij dragen samen de verantwoordelijkheid voor onze parochie. De parochieploeg is hiervan het concrete teken. Samen met de pastoor stippelen zij de koers uit.

De leden ervan worden gekozen door de pastoor, na overleg. Zij vergaderen op de eerste maandag van elke maand.

 

Leden: Francine Chinitor; Léon Praet; Maria Branteghem; Monique De Vuyst; Philippe De Meyer, Ria Cattoir

 

 

KERKBESTUUR

 

Het kerkbestuur is officieel verantwoordelijk voor de materiële goederen van de kerk, onder toezicht van de Stad Gent en de provincie Oost-Vlaanderen. Sinds de hervorming van 2005 bestaat het kerkbestuur uit 5 leden en de pastoor. Er zijn driejaarlijkse verkiezingen waarvoor kandidaturen worden ingewacht.

 

Leden: Jean-Louis Martens (schatbewaarder), Luc Vergult, Monique De Vuyst (voorzitter), Monique Smets, Philippe De Meyer (Secretaris)

        

 

V.Z.W. PAROCHIALE WERKEN SINT-VINCENTIUS

 

De V.Z.W. Parochiale Werken beheert  de feestzaal, de Kring, de Nieuwe Welvaart en de terreinen rond de kerk.

 

Voorzitter: Johan De Clerck

 

ONZE ZUSTERGEMEENSCHAP

 

Reeds heel wat jaren is onze gemeenschap verbonden met de gemeenschap van Maria-Goretti, die samenkomt in de kerk op de Blaisantvest. Vele activiteiten van onze parochie gebeuren in onderling overleg en samenwerking met deze gemeenschap.

 

 

ONS DEKANAAT: GENT STAD

 

Sinds augustus 2005 maakt onze parochie deel uit van het dekanaat Gent-Stad. Vanuit het overlegorgaan, de dekanale conferentie, worden pastorale activiteiten ingericht.