MEDEWERKERS aan de LITURGIE

 

LITURGIE-PLOEG

Een kleine groep mensen bereidt de zondagsliturgie voor in de liturgisch belangrijke tijden en op feestdagen. Wie wil kan er altijd bij aansluiten. We komen een zestal maal samen per jaar.

 

KOSTERS

week:               Leon Praet

zaterdag:          Monique Smets

zondag:            Philippe De Meyer

 

MISDIENAARS

Zij helpen de priester bij de eucharistie. Vrijwilligers steeds welkom.

 

LECTOREN

Voor elke viering wordt beroep gedaan op een lector. Vrijwilligers steeds welkom bij de pastoor.

 

VERSIERING KERK

Er wordt voor gezorgd dat in elke zondagsviering waar het past de kerk mooi versierd is.

Verantwoordelijke: Mevr. Monica Vermeulen

 

KUISPLOEG

Enkele keren per jaar wordt de kerk grondig gekuist. Verantwoordelijke: Mevr. Jacqueline De Vuyst

 

MUZIEK

Elke viering wordt, in de mate van het mogelijke, muzikaal begeleid door een van de volgende groepen

 

GROOT GEMENGD SIVI-KOOR

opgericht rond kerstmis 1954, oefent elke week op donderdagavond in de Blauwe Zaal.

Verantwoordelijke: Philippe De Meyer

 

ZONDAGSKOOR

Het zondagskoor, samengesteld uit kinderen en volwassenen, oefent elke week 1 uur vóór het begin van de eucharistieviering

Verantwoordelijke: Léon Praet

 

INSTRUMENTAAL ENSEMBLE

Enkele instrumentenspelers verzorgen de zaterdagavondviering.

Verantwoordelijke: Celine Pede