Enkele foto's van onze klokken.

 

De grote, in vervanging van de weggenomen en door de Staat te vergoeden, zal ongeveer 1000 k. wegen, als toon fa geven en toegewijd zijn aan Christus in ’t H. Sacrament.

Zij draagt als beeltenis, een monstrans met ’t H. Sacrament, en als opschrift: Ik ben toegewijd aan Christus in ’t H. Sacrament, en roep de Gelovigen op, om samen met Hem God te aanbidden. Me fudit M. Michiels Jr. Tornaci 1949 (= Ik werd gegoten door M. Michiels Jr. te Doornik 1949). De pastoor: E.H. R. D’Hollander. De peter: Mr. René Van Heule;  De meter: Mw. Robert Bultynck

 

De grote, in vervanging van de weggenomen en door de Staat te vergoeden, zal ongeveer 1000 k. wegen, als toon fa geven en toegewijd zijn aan Christus in ’t H. Sacrament.

Zij draagt als beeltenis, een monstrans met ’t H. Sacrament, en als opschrift: Ik ben toegewijd aan Christus in ’t H. Sacrament, en roep de Gelovigen op, om samen met Hem God te aanbidden. Me fudit M. Michiels Jr. Tornaci 1949 (= Ik werd gegoten door M. Michiels Jr. te Doornik 1949). De pastoor: E.H. R. D’Hollander. De peter: Mr. René Van Heule;  De meter: Mw. Robert Bultynck

 

De grote, in vervanging van de weggenomen en door de Staat te vergoeden, zal ongeveer 1000 k. wegen, als toon fa geven en toegewijd zijn aan Christus in ’t H. Sacrament.

Zij draagt als beeltenis, een monstrans met ’t H. Sacrament, en als opschrift: Ik ben toegewijd aan Christus in ’t H. Sacrament, en roep de Gelovigen op, om samen met Hem God te aanbidden. Me fudit M. Michiels Jr. Tornaci 1949 (= Ik werd gegoten door M. Michiels Jr. te Doornik 1949). De pastoor: E.H. R. D’Hollander. De peter: Mr. René Van Heule;  De meter: Mw. Robert Bultynck

 

De middelmatige, zal 600 k. wegen, als toon sol dièze geven en toegewijd zijn aan Maria.

Zij draagt als beeltenis een O.L.Vrouw, en als schrift: Ik ben toegewijd aan Maria, Maagd en Moeder, en roep de Gelovigen op, om samen met Haar God te danken. Me fudit M. Michiels Jr. Tornaci 1949. De pastoor: E.H. R. D’Hollander; de peter: Mr. Louis Van Kerschaver; De meter: Mw. Léon Van de Putte.

 

De middelmatige, zal 600 k. wegen, als toon sol dièze geven en toegewijd zijn aan Maria.

Zij draagt als beeltenis een O.L.Vrouw, en als schrift: Ik ben toegewijd aan Maria, Maagd en Moeder, en roep de Gelovigen op, om samen met Haar God te danken. Me fudit M. Michiels Jr. Tornaci 1949. De pastoor: E.H. R. D’Hollander; de peter: Mr. Louis Van Kerschaver; De meter: Mw. Léon Van de Putte.

 

De middelmatige, zal 600 k. wegen, als toon sol dièze geven en toegewijd zijn aan Maria.

Zij draagt als beeltenis een O.L.Vrouw, en als schrift: Ik ben toegewijd aan Maria, Maagd en Moeder, en roep de Gelovigen op, om samen met Haar God te danken. Me fudit M. Michiels Jr. Tornaci 1949. De pastoor: E.H. R. D’Hollander; de peter: Mr. Louis Van Kerschaver; De meter: Mw. Léon Van de Putte.

 

De kleine, zal 400 k. wegen, als toon la dièze geven en toegewijd zijn aan S. Vincentius a Paulo.

Zij draagt als beeltenis de H. Vincentius a Paulo en als opschrift: Ik ben toegewijd aan S. Vincentius a Paulo, en roep de Gelovigen op, om samen met Hem God te smeken om vergiffenis en genade. – Me fudit M. Michiels Jr. Tornaci 1949.

 

De pastoor: E.J. R. D’Hollander; De onderpastoors: E.H. G. Speeckaert, E.H. R. Broodcoorens.

De peter: Mr. Georges Braekman; De meter: Jr. Augusta Gortvriendt

 

De kleine, zal 400 k. wegen, als toon la dièze geven en toegewijd zijn aan S. Vincentius a Paulo.

Zij draagt als beeltenis de H. Vincentius a Paulo en als opschrift: Ik ben toegewijd aan S. Vincentius a Paulo, en roep de Gelovigen op, om samen met Hem God te smeken om vergiffenis en genade. – Me fudit M. Michiels Jr. Tornaci 1949.

 

De pastoor: E.J. R. D’Hollander; De onderpastoors: E.H. G. Speeckaert, E.H. R. Broodcoorens.

De peter: Mr. Georges Braekman; De meter: Jr. Augusta Gortvriendt

 

De kleine, zal 400 k. wegen, als toon la dièze geven en toegewijd zijn aan S. Vincentius a Paulo.

Zij draagt als beeltenis de H. Vincentius a Paulo en als opschrift: Ik ben toegewijd aan S. Vincentius a Paulo, en roep de Gelovigen op, om samen met Hem God te smeken om vergiffenis en genade. – Me fudit M. Michiels Jr. Tornaci 1949.

 

De pastoor: E.J. R. D’Hollander; De onderpastoors: E.H. G. Speeckaert, E.H. R. Broodcoorens.

De peter: Mr. Georges Braekman; De meter: Jr. Augusta Gortvriendt

 

 

 

 

ONS KLEIN KLOKJE  - Het zal in onze toren blijven hangen. De S. Vincentiusklok zal wat opschuiven in haar stoel en een plaatsken vrij maken voor ’t kleine kloksken; daarin zal zij getrouw het voorbeeld navolgen van haar patroon, de H. Vincentius, die toch ook de vriend was van de kleinen en altijd afgebeeld wordt in het gezelschap van de kleinen.

Zicht vanuit de klokkentoren

Zicht vanuit de klokkentoren

Zicht vanuit de klokkentoren