EVENEMENTEN— DIVERSEN

 

SIVI-FEESTEN

Aan dit parochiaal feest op een weekend in september-oktober werken alle verenigingen mee.

 

KERSTVIERING

In de kerstperiode vieren we met alle verenigingen samen het feest van Kerstmis.

 

PAROCHIEBLAD

Het parochieblad is een gezamenlijke editie van 9 kerken in de noordrand van Gent van het groot parochieblad Kerk en Leven. De jaarlijkse abonnementen worden in de maand oktober vernieuwd. Dank zij vrijwilligers of via de post wordt het parochieblad bij u thuis besteld. Vrijwilligers voor de bedeling zijn steeds welkom.
Verantwoordelijke: Maria Brantegem

 

TEN HUIZE VAN …

Tijdens de vakantie zijn er velen die weg trekken. Maar er zijn er ook velen die thuis blijven. Voor sommigen is de vakantie een periode van eenzaamheid. Voor anderen dan weer is er tijd voor iets extra. Wij nodigen u allen (ook de mensen van Maria-Goretti) uit voor een eenvoudig etentje en vooral: een gezellig samenzijn, op de pastorie, na de avondmis van zaterdag of na de zondagsmis gedurende twee weekends van de vakantie.

 

SCHOOL

Op het Van Beverenplein 15a is er een katholieke school voor Lager Onderwijs gevestigd.

 

KINDERDAGVERBLIJF WINDEKIND

Roggestraat 17

 

RAADPLEGING VOOR HET JONGE KIND

Maisstraat