Zoeklicht

Historische artikels.

 

Zoeklicht op Kortenberg is het maandelijks informatieblad van de gemeente Kortenberg. In 2003 bestaat dit informatieblad 25 jaar. De heemkringen en vanaf 2003 'Het Erfgoedhuis Kortenberg' verzorgen de historische rubriekin Zoeklicht. Hierin worden sinds 2001 de geschiedenis, de monumenten, de volkskunde, de industriële archeologie, de archeologie en de genealogie van Kortenberg, Erps-Kwerps, Everberg en Meerbeek behandeld.

 

2001

H. VANNOPPEN. Van Hammehuis Erps-Kwerps, maart 2001

H. VANNOPPEN. Joseph Chantraine, uitvinder van de stuurknuppel, april 2001

H. VANNOPPEN. De Meerbeekse ‘Papboeren’ en Sint-Antonius, mei 2001

H. VANNOPPEN. Ridders van het Gulden Vlies in Everberg, juni 2001

G.FERON. Kortenbergs stationsgebouw verdwenen, juli 2001

H. VANNOPPEN. Graaf Karl –Ferdinand von Königsegg-Rothenfels - Erps, ridder van het Gulden Vlies, september 2001

H. VANNOPPEN. Het Pachthof in Meerbeek ’De Zeven Slapers’, oktober 2001

G.FERON. Het verdwenen station van Erps-Kwerps Olmenhoek,  november 2001

H. VANNOPPEN. Hendrik Beyaert en Paul Hankar, bouwers van de Sint-Martinus- en Sint-Ludovicuskerk in Everberg, december 2002

 

2002

H. VANNOPPEN. Het Charter van Kortenberg, januari 2002

H. VANNOPPEN. Kapel van O.L.Vrouw van Bijstand Erps-Kwerps, februari 2002

H. VANNOPPEN. De molen van Everberg, maart 2002

H. VANNOPPEN. Lodder met zijn keet… Het gevecht met Sint-Antonius de Eremiet,  april 2002

H. VANNOPPEN. Kapel van O.L.Vrouw Kapellestraat, mei 2002

H. VANNOPPEN. De halfhooimarkt in Erps-Kwerps: een verdwenen traditie, juli 2002

H. VANNOPPEN. Villa De Grubbe, september 2002

H. VANNOPPEN. Karel Nerinckx, pastoor van Meerbeek en missionaris van Kentucky, oktober 2002

H. VANNOPPEN. Melaatsenhuizen of lazerijen. Kortenbergse sociale instellingen in de middeleeuwen en de moderne tijden, november 2002

H. VANNOPPEN. De Vierwegenscheden of de vroegere brouwerij Schuermans in Kortenberg, december 2002

 

2003

H. VANNOPPEN. De vreede moord begaen te Erps. De beruchte moord van de Balkenstraat in 1845, januari 2003

H. VANNOPPEN. De melkerij in Friese stijl van Everberg, februari 2003

H. VANNOPPEN. Jan-Baptist Christyn heraldicus en 1ste baron van Meerbeek, maart 2003

H. VANNOPPEN. 700 jaar Waalwijk, april 2003

H. VANNOPPEN. Het kasteel van de Prinsen de Merode Everberg, mei 2003

H. VANNOPPEN. Wapenschild en vlag van Kortenberg, juni 2003

W.SEVENANTS. Een muntschat als getuige van de Belgische Revolutie, juli 2003

H. VANNOPPEN. De witte kalkzandsteen uit Erps en de ijzerzandsteen uit Everberg, september 2003 

H. VANNOPPEN. Kammen en brouwerijen in de fusie Kortenberg, oktober 2003 

H. VANNOPPEN. Het pachthof van 'Lewieses' te Meerbeek, november 2003 

H. VANNOPPEN. De Kruisborrekapel in Everberg, december  2003

 

2004

H. VANNOPPEN. 23 honderdjarigen in Kortenberg ? januari 2004, p. 16 -17.

H. VANNOPPEN. De gerechtelijke dwaling van 1841 te Kortenberg, februari 2004,  p.12.

H. VANNOPPEN. Het verhaal van de dorpsnaam Erps, maart 2004,  p. 16 -17.

H. VANNOPPEN. De evolutie van de familie in Midden-Brabant, april 2004, p. 14-15.

H. VANNOPPEN. Het kasteel Wijnegemhof, mei 2004, p. 16

H. VANNOPPEN. Van gemeentehuis en gemeenteschool Meerbeek tot Ontmoetingscentrum Atrium, juni 2004, p. 14.

H. VANNOPPEN. Het verhaal van de dorpsnaam Erps, maart 2004, p. 16-17.

H. VANNOPPEN. De 11 juliviering en de Vlaamse Beweging in Kortenberg van de 19de tot de 21ste eeuw, juli - augustus 2004, p. 10-11.

H. VANNOPPEN. Het kasteel Hof ter Brugge, september 2004, p. 15.

C. BORGIONS. Elisabeth van Wijnegem (1307-1325), een abdis met haar op haar tanden, oktober 2004, p. 15.

J.HOORNE. Archeologisch onderzoek op het Villershof te Erps, november 2004, p. 14.

H. VANNOPPEN. Gebruiken rond Kerstmis, Nieuwjaar en Drie Koningen in de fusiegemeente Kortenberg, december 2004, p. 13-14.

 

2005

H. VANNOPPEN. De gemeenteschool van Erps-Kwerps (1834-2004), januari 2005, p. 14-15.

H. VANNOPPEN. De dorpsnaam Meerbeek, februari 2005, p. 14-15.

H.VANNOPPEN. Pensenkermis in Midden-Brabant, maart 2005, p. 10-11.

H.VANNOPPEN. De rijkswacht van Kortenberg, april 2005, p. 14-15.

H.VANNOPPEN. Kortenberg, Erps-Kwerps, Everberg en Meerbeek in W.O.II, mei 2005, p. 14-15.

H.VANNOPPEN. Het Henneken, juni 2005, p. 14.

H.VANNOPPEN. Marie-Lucie Abts-Ermens uit Kortenberg naaide de eerste Belgische vlaggen in 1830, juli 2005, p. 14-15.

G.BOONE.Klompen en klompenmakerijen in de fusie Kortenberg, september 2005, p. 18-19

H.VANNOPPEN. Het kasteel van Hagedocht onder Erps-Kwerps, oktober 2005, p. 14-15.

H.VANNOPPEN. Kortenberg in W.O.I, november 2005, p. 14-15.

H.VANNOPPEN. Kortenberg en de kolonisatie van Kongo, december 2005, p. 18-19.

 

2006

H.VANNOPPEN. In 1706 begon de aanleg van de Leuvensesteenweg, januari 2006, p 14-15.

H.VANNOPPEN. Hanenkappen en andere verdwenen carnavaltradities uit Erps-Kwerps, februari 2006, p. 10-11.

K.STURTEWAGEN. Leven en dood op het Villershof. Kortenbergse sporen van Brabants verleden, maart 2006, p. 14-15.

H.VANNOPPEN. Kleuren in Kortenberg , april 2006, p. 18-19.

H.VANNOPPEN. De Belgische Revolutie van 1830 en Tiendaagse Veldtocht (2/8-12/8/1831), mei 2006, p. 14-15.

H.VANNOPPEN. Officieren, stationarissen en patrouilles in Kortenberg zonder de mannen van de seneschalk en de compagnie van de drossaard te vergeten of… meer blauw op straat in het Ancien Régime, juni 2006, p. 14-15.

H.VANNOPPEN. De nalaat of ‘aulaut’, juli-augustus, p. 14-15.

H.VANNOPPEN. De gemeentenaam Everberg, september, p. 14-15.

H.VANNOPPEN. ‘De Vier Heemskinderen ‘ te Erps waar in 1830 de gemeenteverkiezingen plaats vonden, oktober, p. 14-15 

H.VANNOPPEN. Twee eeuwen kunstschilders, tekenaars en beeldhouwers te Kortenberg, november, p. 10-11.

H.VANNOPPEN. De meisjesschool van Erps werd 190 jaar geleden gesticht, december, p. 10-11.

 

2007

H. VANNOPPEN. Meerbeek in W.O. I, januari, p. 14-15.

H. VANNOPPEN. Broodbakken en bakovens in Kortenberg, februari, p. 14-15.


Aarzel niet om informatie te vragen aan de voorzitter Doctor Henri Vannoppen of webmaster Gustaaf Salens. Elke vraag of suggestie is welkom. Dank voor uw belangstelling.
URL-adres van onze website
laatste aanpassing op 02.10.2008