TUSSEN BRUSSEL EN LEUVEN


(jaarkrant Cultuur-Historische Vereniging vóór de fusie Kortenberg)

nr1
nr1
nr1
nr1
nr1

 

 

        Nr. 1, oktober 1985

 • M. VANGRAMBEREN Het pachthof “Het Haantje” onder Everberg (1), p. 2
 • H. VANNOPPEN Een doodslag in het landelijke Erps-Kwerps in1801, p. 3
 • H. VANNOPPEN Félicien Marceau en het landelijke leven te Kortenberg, p. 4
 • V. VANDERHULST De haallaad van het koolzaad te Meerbeek, p. 5
 • R. NIJS De Kortenbergse pastorijen in de Spaanse periode, p. 6
 • H. VANNOPPEN 875 jaar Kwerps, een landelijke parochie en een kastelendorp, p. 8


naar tabel

          Nr. 2, september 1986

 • H. VANNOPPEN Het Schaliëndak te Balkestraat onder Erps-Kwerps, p. 2
 • A. VANDENHOECK Het volksgeloof in Meerbeek, p. 3
 • C. BORGIONS De Heren van Quaderebbe, p. 5
 • J. NIJS De Kortenbergse pastorij in de 18e, 19e en 20e eeuw, p. 6
 • H. VANNOPPEN De olieslagmolen van Vandervorst te Everberg, p. 7


naar tabel

           Nr. 3, juli 1987

 • H. VANNOPPEN Kapelletjes, statussymbolen en uitingen van devotie tussen Brussel en Leuven, p. 2
 • H. VANNOPPEN Het sociale leven in de Balkestraat onder Erps-Kwerps tussen 1910 en 1930, p. 4
 • R. NEYS De Sint-Antoniuskerk van Meerbeek, p. 5
 • J. CRESENS De ijskelder van het prinsenkasteel De Merode te Everberg, p. 6
 • M. ANGELROTH-CHANTRAINE Amalthea, de oorsprong van de melkerij “Laiterie de l’Abbaye de Cortenberg” in 1887, p. 8
 • H. VANNOPPEN Judocus Charpentier,“groenen doktoor” op de berg Denai te Everberg, p. 10


naar tabel

          Nr. 4, juli 1988

 • H. VANNOPPEN Van twee kerkdorpen tot stadsgewestgemeente: Erps-Kwerps 1776-1976, p. 4
 • A. VANDENHOECK Volksgeloof rond de lodderhoek te Everberg, p. 7
 • A. VANDENHOECK Everberg is “een toverkot”, p. 8
 • H. VANNOPPEN Meerbeekse kinderspelen rond 1910-1920, p.9
 • M. VERBEECK De Romeinse villa en het Merovingische grafveld te Erps-Kwerps, p. 10
 • M. ANGELROTH-CHANTRAINE Marie Salkin, een vrouw aan het hoofd van melkerij, of een niet zo alledaags verschijnsel te Kortenberg, p. 11
 • C. BORGIONS De abdij van Kortenberg tegenover adel en ridderschap tussen 1095 en 1572, p. 12
 • D. VANDEN EYNDE Het rood witloof van Kortenberg, kind van zijn eigen tijd, p. 13naar tabel

        Nr. 5, juni 1990

 • H. VANNOPPEN De Leuvensesteenweg te Kortenberg op 27 augustus1914...“The German Reign of Terror” of ... der Belgische Franctireurkrieg?”, p. 3
 • H. VERBOOMEN Erpse herinneringen van voor 1914 … of het kasteel de Villers, de Heuve en de Wiesbeek , p. 5
 • H. VANNOPPEN Enkele facetten van het volksgeloof in Midden-Brabant, p. 7
 • H. VANNOPPEN  De pastorij van Meerbeek, een “hooghuys”, p. 11
 • H. VANNOPPEN De aanleg van de Leuvensesteenweg in1709, p. 12
 • J. SERVRANCKX Een Erps-Kwerpse Halfpacht uit 1657, p.14
 • PRINS J. de MERODE De Kapel van O.L.Vrouw van Scherpenheuvel te Everberg, p. 16
 • M. VERBEECK De opgravingen te Erps-Kwerps resultaten na twee opgravingcampagnes, p. 17
 • C.BORGIONS Twee vergeten Kortenbergse abdissen, p. 18

naar tabel


                                    
Aarzel niet om informatie te vragen aan de voorzitter Doctor Henri Vannoppen of webmaster Gustaaf Salens. Elke vraag of suggestie is welkom. Dank voor uw belangstelling.
URL-adres van onze website
laatste aanpassing op 02.10.2008