FUIK EN FAAS   

(Cultuur-Historische Vereniging van Erps-Kwerps)

Overzichtstabel

                      Jaargang 1973 Nr 1
 • H. VANNOPPEN Het ontstaan, de bloei en de ondergang van de Zusterorde van de Dienstmaagden van Maria te Erps (1), p. 2-4.
 • W. DEKEYZER Omtrent “de moord van Balkestraat” (1), p . 5-6.
 • H. VANNOPPEN De meiboomplanting, p. 7-8.
 • H. VANNOPPEN Onze liedjeszanger aan het woord, p.9.
 • H. VANNOPPEN De bok met vijf poten van het Bruggenhof, p.10.
 • H. VERBOOMEN De muziekmaatschappijen van Erps-Kwerps, p.11.
 • H. VANNOPPEN De Engerstraat te Erps-Kwerps tussen de Zavelstraat en de Everbergstraat (1883 -1913) p.12-17.
 • H. VANNOPPEN Het verenigingsleven in Erps-Kwerps, p.18-21.                    Jaargang 1973 Nr 2

 • H. VANNOPPEN Het ontstaan, de bloei en de ondergang van de Zusterorde van de Dienstmaagden van Maria te Erps (2) -
  1973, p. 3-4.
 • H. VANNOPPEN. Nog enkele woorden over de meiboomplanting, p. 5-6.
 • H. VERBOOMEN De politieke geschiedenis van Erps-Kwerps, p. 7-10.
 • G. SALENS De sociale beweging bij de boerenstand te Erps-Kwerps, p. 11 – 19.
 • W. DE KEYZER Omtrent ‘’de moord van Balkestraat” (2), p.20-21.                   Jaargang 1973 Nr 3

 • H. VERBOOMEN Het Davidsfonds (1910), p. 3-4
 • H. VERBOOMEN Raadselclub” Licht door ’t kaatsen der gedachten’, p.4-5.
 • H. VANNOPPEN Het eerste Erps-Kwerpse wapenschild in het licht van de geschiedenis van onze gewesten, p. 5-9.
 • H. VANNOPPEN Het ontstaan, de bloei en de ondergang van de Zusterorde van de Dienstmaagden van Maria te Erps (3) -
  1973, p. 9-11
 • H. VANNOPPEN Enkele wetentjes i.v.m. volksgeneeskunde in Midden- Brabant, p. 12-13.
 • H. VANNOPPEN Het wapenschild van de museumstichting August Vannoppen, p. 13-14.
 • H. VANNOPPEN Werkzaamheden van de gemeenteraad van Erps-Kwerps (1825-30) (1), p. 15-16.
 • W. DEKEYZER Omtrent “de moord van Balkestraat”(3), p . 16-18.
 • W. DEKEYZER Museumstichting, p . 19-21.
                     Jaargang 1973 Nr 4-5

 • H. VANNOPPEN De Erpse-Kwerpse folklore, p. 3-6.
 • H. VANNOPPEN Natuurbescherming, een oud probleem in Midden-Brabant, p. 7.
 • H. VANNOPPEN Het ontstaan, de bloei en de ondergang van de Zusterorde van de Dienstmaagden van Maria te Erps (4) - 1973, p. 8.
 • E. DE CONINCK Spoken in de Balkestraat, p. 9.
 • H. VERBOOMEN De Engerstraat tussen de Everbergstraat en de Mechelsesteenweg (1888-1913), p. 10-13
 • H. VANNOPPEN De Guldensporenslag en Midden-Brabant, p. 14-17.
 • H. VANNOPPEN De geslachten van Doren, Van Assche, Flament en Honnorez, p. 18-23.
 • H. VANNOPPEN Werkzaamheden van de gemeenteraad van Erps-Kwerps (1825-30) (2), p. 24-26.
 • H. VANNOPPEN Wijwaterprocessen in Everberg, een dorp van Prinsen en Preslekkers, p. 27-28.
 • H. VANNOPPEN Sprokkeltjes rond het begijnhofjaar, p.29.
 • H. VERBOOMEN Volksgeloof te Erps, p. 30.


                     Jaargang 1973 Nr 6

 • H. VANNOPPEN. Het fusieprobleem Erps-Kwerps - Kortenberg -Everberg - Meerbeek p. 2-21.
 • H. VANNOPPEN Kortenbergse bronnen aan het woord, p.22-24.
 • H. VANNOPPEN  Historische bronnen spreken, p. 22-25.
 • H. VANNOPPEN Laat enkele Erps-Kwerpse bronnen spreken, p.26-27.
 • H. VANNOPPEN Het Erps-Kwerpse heir staat immer pal, p.28-30.
 • H. VANNOPPEN De afscheiding van de Negenhoek had ook politieke gevolgen, p. 31..

naar tabel

 
                     Jaargang 1974 Nr 1-2  

        
·  H. VANNOPPEN. Geschiedenis van de Vlaamse Beweging  in Midden-Brabant, p. 2-46.

Dit was een brochure, die uitgegeven werd door VTB-Kortenberg en door de Cultuur-Historische Vereniging van Erps-Kwerps. Alleen het kaft verschilde afhankelijk van de vereniging.

                     Jaargang 1974 Nr 3

 • H. VANNOPPEN Een zondagse najaarstrip door een gebied van heiligen en spoken, p. 1-5.
 • H. VANNOPPEN De meiboomplanting, p. 5-7.
 • H. VANNOPPEN. Hier spreekt men Midden-Brabants, p. 7.
 • M.F. PEETERS. De ‘caveau’ van het klooster der Dienstmaagden van Maria, p. 8.
 • H. VANNOPPEN Het ontstaan, de bloei en de ondergang van de Zusterorde van de Dienstmaagden van Maria te Erps (5) - 1973,
  p. 9-13.
 • H. VANNOPPEN Hier spreekt men Midden-Brabants, p. 8.
 • H. VANNOPPEN Het vaandel van de fanfare “De Vrolijke schutters”, p. 13.
 • H. VANNOPPEN Bijdrage tot de geschiedenis van de Vrijmetselarij, p. 15.
 • H. VANNOPPEN De geschiedenis van de Boerenkrijg in Brabant, p. 16-22.
 • H. VANNOPPEN Verloren tradities, p. 22.


                     Jaargang 1974 Nr 4

 • H. VANNOPPEN De heren van Ransem en hun afstammelingen, p. 1-41.
 • H. VANNOPPEN Enkele gegevens betreffende de familie Stuckens, p. 42.
 • H. VERBOOMEN Bijdrage tot de dorpspolitiek van Erps-Kwerps, p. 43-44.
 • H. VERBOOMEN Bijdrage tot de economische geschiedenis. De halfhooimaandmarkt, p. 45.

 

naar tabel

 
                     Jaargang 1975 Nr 1 - 2

 • H. VANNOPPEN Keltische en Germaanse godsdiensten in Erps-Kwerps, p. 1 – 12.
 • H. VANNOPPEN  Hier spreekt men Midden-Brabants, p 13 – 14.
 • H. VANNOPPEN Het ontstaan, de bloei en fusie van de orde der Dienstmaagden van Maria te Erps (6), p. 15 – 17.
 • H. VANNOPPEN  De nalaatviering te Erps-Kwerps, p.18-21.
 • H. VANNOPPEN  Toverij in Midden-Brabant, p.22-24.
 • H. VANNOPPEN  Het archief leert ons wat betreffende de schilderijen van Pieter-Jozef Verhaghen in de St.-Amandskerk van Erps, p.25-28.
 • H. VANNOPPEN  Schilderijen van P.J. Verhaghen in de kerk van Erps, p. 30-31.
 • H. VANNOPPEN. Nieuws uit de kring en uit de gemeente, p 32-36.

 


                     Jaargang 1975 Nr 3 - 4

 • H. VANNOPPEN  De geschiedenis van de fanfare “De Verbroedering” te Erps, p. 1-14.
 • H. VANNOPPEN  Het frontblaadje “Tusschen Brussel en Leuven”, p. 15-19.
 • H. VANNOPPEN  Brieven van een krijgsgevangene uit Soltau, p. 20-26.
 • G. FERON De familie Marissal en Defrance, p. 27 – 28.
 • H. VANNOPPEN  De rol van de familie De Wals in Midden-Brabant. Vooral in Kortenberg en Sterrebeek, p. 29-31.

                     Jaargang 1975 Nr 5 - 6

 • H. VERBOOMEN Bijdrage tot de geschiedenis van de lotelingen, p. 1 -3.
 • H. VANNOPPEN  Het “zwart ventje” te Everberg, p.4.
 • H. VANNOPPEN. Bijdrage tot de geschiedenis van de familie Janssens, p. 5-15.
 • H. VANNOPPEN De volkstelling te Everberg van 1755, p.16-25.
 • H. VANNOPPEN Het dagboek van Victor Van Gramberen uit W.O. I, p. 26-30.
 • H. VANNOPPEN De geschiedenis van de Balkestraat, p.31-33.
                    Jaargang 1976 Nr 1 - 2

 • H. VANNOPPEN De geschiedenis van het gehucht Schoonaarde, p. 1-11.
 • H. VANNOPPEN Verkeren en vrijen in Midden-Brabant, p.12-15.
 • H. VANNOPPEN Bijdrage tot de geschiedenis van de familie Salens in Midden-Brabant, p.16-19.
 • H. VANNOPPEN De Koninklijke Fanfare “De Vlamingen Vooruit” te Kortenberg bestaat 100 jaar, p. 20.
 • H. VANNOPPEN “Waar Noormannenbloed door d’aderen stoeit” -, p. 21-24.
 • J.M. VERHULST Hier spreekt men Midden-Brabants, p. 25
 • H. VANNOPPEN De geschiedenis van het gehucht de Negenhoek, p. 26-29.
 • W. DE KEYZER. Moraal van de moord van Balkestraat, p . 30
 • H. VANNOPPEN Wat musea en kastelen ons kunnen leren?  p. 31-32.
 • H. VANNOPPEN. Nieuws uit de kring, p.33-36.

NRS. 1-2 van 1976 was de laatste Fuik en Faas. 

naar tabel


                                    
Aarzel niet om informatie te vragen aan de voorzitter Doctor Henri Vannoppen of webmaster Gustaaf Salens. Elke vraag of suggestie is welkom. Dank voor uw belangstelling.
URL-adres van onze website
laatste aanpassing op 02.10.2008