vorige pagina

Erps-Kwerps:
De monumentengemeente

Erps-Kwerps omvat twee parochies Erps en Kwerps, het oude Quarebbe. Eigenaardig is het feit dat de parochie Kwerps omringd is door de parochie Erps. Dit kan men verklaren doordat de parochie Kwerps nooit groter was dan de oude heerlijkheid Quarebbe. In de Middeleeuwen was Erps een belangrijk administratief en economisch centrum op de Keulse weg die Keulen met Brugge en Londen verbond. In 1286 was het de hoofdplaats van een meierij.

Het Dorpsplein van Erps is een pareltje van monumenten: het 18de eeuwse Schavenberghof, de oude pastorij, De Engel, Het Rode Schild, De Zwaan, De vier Heemskinderen, het pachthof Ackermans en het gemeentehuis. Deze gebouwen staan rond de neogotische St.-Amanduskerk. Op de Peperstraat in de onmiddellijke omgeving vinden we het 17de eeuwse Van Hammehuis en de 17de eeuwse radermakerij Buelens om op de Kammestraat de Kam van Jan van Ransem, een vroegere brouwerij. Het Dorpsplein en de omliggende straten bereikten hun grootste rijkdom onder der Oostenrijkse periode, een bloeiende periode. Sommige pachthoven kregen een bovenbouw en werden hooghuizen.

De witte Lediaanse zandsteen - er waren ook zandsteengroeven in Erps tot rond 1900 - en de Spaanse bakstenen wisselen elkaar af. Men spreekt van de traditionele zand- en baksteenstijl. Typisch hiervoor zijn de kruisramen in witte steen, de rondboogdeuren op het eind van de 18de eeuw vervangen door deuren in Louis XVI-stijl, de speklagen en de hoekkettingen. Ook buiten het Dorpsplein zijn er mooie restauraties: de Ransemhoeve op de Kasteelstraat, De Koning van Spanje op de Leuvensesteenweg, het pachthof Stie op de Bruulstraat. De acht kastelen en speelgoederen doorheen de geschiedenis van Erps-Kwerps zijn herleid tot twee: het Hof ter Brugge en het Wijnegemhof. Het eerste kasteel is 17de eeuws en werd bewoond door de burggraven de Plaines, een Bourgondische familie, waarvan de stamvader Thomas de Plaines voorzitter van de Grote Raad van Mechelen was. Marc Sleen maakte er het Rattenkasteel van. Wijnegemhof is een 18de eeuws speelgoed gebouwd door de adellijke familie der burggraven van der Noot. Later was het een eigendom van graaf Coghen, de overgrootvader van Prinses Paola.

De kerken van Erps en Kwerps hebben ook enkele eigenaardigheden. In de St.-Amanduskerk van Erps vinden we twee 18de eeuwse schilderijen van Pieter Jozef Verhaeghen. Het ene stelt de H. Barbara voor - Erps was een bedevaartscentrum van deze heilige - en het andere de H. Donatus, patroon tegen de bliksem en de donder. Het Dorpsplein van Erps is op de achtergrond afgebeeld. Tegen de St. Pieterskerk van Kwerps ligt de grafsteen van Claude Fisco, de bekende Brusselse architect die te Kwerps overleed op de pastorij - nu een mooi gerestaureerd gebouw op de Kwerpse baan in 1825. Fisco was de ontwerper van het Martelarenplein te Brussel.

Erps-Kwerps is ook heel rijk aan kapelletjes bv O.L.Vrouw van Bijstand uit 1655 in barokstijl bij het Hof ter Brugge, de kapel van H. Rochus in 1866 opgericht tegen de cholera... een gemeentelijk fietspad heet de Kapelletjesbaan.

De wandelaar kan hier ook terecht met niet minder dan acht wandelingen: de Keizerdellewandeling, de Heuvelingwandeling, de Romeinse heirbaaanwandeling, de Villawandeling, de Silsomwandeling, de Borhoutenswandeling, de Ransem- en Hagedochtwandeling en de Lazarijwandeling.

De Erps-Kwerpse bakkers zijn befaamd om hun witlooftaarten, fruittaarten die met een deksel belegd zijn en die meestal alleen in de week in de plaatselijke bakkerijen te krijgen zijn. Ze worden opgediend in de "witloofkoten" bij het reinigen van het witloof. Het is ook in Erps-Kwerps dat schepen van landbouw Maurits Janssens begon met het rode witloof. Bij gemeentelijke recepties passen witloofblaadjes met vulling als toastjes aangeboden.


Aarzel niet om informatie te vragen aan de voorzitter Doctor Henri Vannoppen of webmaster Gustaaf Salens. Elke vraag of suggestie is welkom. Dank voor uw belangstelling.
URL-adres van onze website
laatste aanpassing op 26.09.2014