DOCUMENTATIECENTRUM

 

Plaats:

Het Erfgoedhuis Kortenberg vzw heeft haar documentatiecentrum in het Erfgoedhuis, Dorpsplein, 16, 3071 Erps-Kwerps

Dit gebouw is de vroegere dekenij van Erps en is gelegen naast de Sint-Amanduskerk recht voor de oude pastorie van Erps en het Schavenberghof.

 

Tijd:

Toegangsuren: de tweede donderdag van elke maand tussen 18 u en 20 u

          

 

Inventaris : zie interactieve lijst

 

 

Kortenberg      
  1. Algemeen  
  2. Sociaal-economisch    
    Demografie
    Bronnen voor woningen, straten en bewoners
    Straten- en woonstructuur
    Economie
    Kastelen
    Villa's
    Notariaat
    Sociale geschiedenis
  3. Politiek-administratief  
    Ancien Régime
    Nieuw Régime
  4. Militaire geschiedenis
  5. Kerkgeschiedenis    
    Abdij
    Parochie
    Sint-Jozefskliniek
  6. Onderwijs  
  7. Verenigingsleven en bekende figuren  
    Verenigingen
    Jumelagens
    Bekende Kortenbergenaren
    Culturele centra en gemeentelijke culturele acties
  8. Het Alledaagse leven
  9. Families  
  10. Kartografie  
  11. Tekenigen  
  12. Foto's  
    Kerkgeschiedenis
    Alledaagse leven
    Straten
    Foto's Personen
       

naar overzicht

 

 

K Kortenberg

1. Algemeen

Doos 1:

K1. Kortenberg algemeen en bibliografie

K2. A.WAUTERS. Histoire des environs de Bruxelles

K3. Geschiedenis van Kortenberg door Van Doren

K4. Werken van F.Maes over Kortenberg

K4bis.Frans Maes. Geschiedenis van Kortenberg (collectie Meulemans)

 

Doos 2:

K5. Frans Maes. Geschiedenis van Kortenberg (onuitgegeven)

 

Doos 3:

K6. A.GOEMAN en A.DEMOL. Kortenberg in oude prentkaarten

K7. Foto-album Jean De Keyser

K8. Bouwen door de eeuwen heen: Kortenberg

K9. Chris Borgions (thesis en boek)

K10. Brochure Kortenberg (door H. Vannoppen) + fardes + expo abdij Kortenberg 1972

 

Doos 4:

K11.M.Outtier: Kortenberg,onze gemeente; Gemeentebeleid 1972;1973;1974;1975-76

K12.2000 jaar Bouwen in Kortenberg (extranummer Curtenberg)+ fusiekalender 1977

K13.Art. Kortenberg in Kuierend in Midden-Brabant(door Dr. H. Vannoppen)

K14.Artikels in Brabant en VTB

K15.G.TEUGELS. Streekstudie Groot-Kortenberg

 

Doos 5:

K16.Aardrijkskunde : Deelgemeenten van de fusie Kortenberg na 1945

K17.De Kortenberg, een Diestiaanheuvel (D.Taverniers)

K18.Onthaalbrochures Kortenberg 1989-1994

K19.Pers vóór 1977

K20.Pers na 1977

K21.Toerisme en natuur (Kortenberg en Everberg)- A

K22.Toerisme en natuur (Kortenberg en Everberg)- B

 

naar overzicht

Doos 6:

K23.R.CLAES. Fietsgids

K24.Natuurreservaten

K25.Kortenberg wandelingen en toerisme na 1976: Fietsen langs Vlaamse Wegen (brochure), Curtenberchpad V.T.B., Kortenbergse wandelingen 1983, 1985 en 1988

K26.Toeristische brochure Henri Vannoppen

K27.Toeristische brochure Karel Bruggemans

 

2. Sociaal-economisch

Demografie

K28.Demografie

naar overzicht

Doos 7:

Bronnen voor woningen, straten en bewoners

K29.Atlas historische kaarten (Julius Cresens)

K30.Woningen 15de eeuw

K31.Tellingen 1702, 1747, 1794

K32.Kadaster Hollandse periode

K33.Kadaster: Dossier d’expertise

K34.Atlas der Buurtwegen

K35.Popp-kaart

K36.Grootgrondbezit

 

Doos 8:

K37.Toponymie (Van de Weyer, Van Passen) en nieuwe straatnamen

K38.Herlegging en afschaffing buurtwegen

K39.Verkavelingen

K40.Aardrijkskunde: waterlopen en vijvers

K41.Kaarten van Kortenberg - A

K42.Kaarten van Kortenberg - B

 

Doos 9:

K43.Structuurplan Kortenberg

K44.Mobiliteitsplan Kortenberg

K45.Verkeerscirculatieplan Kortenberg

 

Doos 10:

K46.Kiezerslijsten 1982

K47.Kiezerslijsten 1994

K48.Kiezerslijst 2000

K49.Infogids 1987-1988, 1990-1991, Ariane1992-1994, 1994-1996, 1996-1998, 1998-2000

K50.Wegwijs in Kortenberg 2010-2012

 

naar overzicht

Doos 11:

 

K51.Kortenberg 2000: deelgemeente Kortenberg

 

Straten-en woonstructuur

K52.Grenzen van Kortenberg en Erps-Kwerps (17de eeuw)

K53/A.Straten-en woonstructuur: Leuvensesteenweg

K53/B.Straten-en woonstructuur: Leuvensesteenweg

K54.Straten-en woonstructuur: De Walsplein en Louis Maesstraat, Bosstraat, Schuermanslaan, Broekhoven

K55.Straten-en woonstructuur: Brouwerijstraat

K56.Straten-en woonstructuur: Kloosterstraat, St.-Amandsstraat en Beekstraat

K57.Straten-en woonstructuur: St.-Catharinastraat

K58.Straten-en woonstructuur: Kerkstraat

 

Doos 12:

K59.Bareel, Bareelplein, Bareeldreef

K60.Edegem met zijn straten (basisstudie)

K61.De Kortenbergse Negenhoek

K62.Edegemstraat

K63.Erpsestraat

K64.Hertog Jan II laan, Erps en Kortenbergs gedeelte

K65.Everbergstraat (kant Kortenberg) + containerpark

K66/A.Straten-en woonstructuur: Negenhoek en Negenhoekkwestie, Edegemstraat, Engelenstraat, Erpsestraat, Everbergstraat, Hertog Jan II

K66/B. Straten-en woonstructuur: Negenhoek en Negenhoekkwestie, Edegemstraat, Engelenstraat, Erpsestraat, Everbergstraat, Hertog Jan II

K67.Straten-en woonstructuur: Hofstraat, Guldendelle Kongostraat, Kerkhoflaan, Elisabethlaan, F.Vrebosstraat

K68.Straten-en woonstructuur: Stationsstraat

 

Doos 13:

K69.Straten-en woonstructuur: Maria-Christinastraat en Blockmansstraat

K70.Straten-en woonstructuur: Statieplein

K71.Straten-en woonstructuur: Achterenberg, Sterrebeeksesteenweg en Vier Huizekens

K72.Straten-en woonstructuur: Karter– en Kiewitstraat

K73.Straten-en woonstructuur: Populierenlaan en Eekhoornstraat

K74.Straten-en woonstructuur: Hoogveldstraat

K75.Straten-en woonstructuur: Abdijdreef en Minneveldstraat

K76.Straten-en woonstructuur: Kapellestraat

 

 

naar overzicht

Doos 14:

 

Economie

K77.Economie: algemene studies

K78.Economie: landbouw

K79.Pachthof De Drie Koningen (Hensmans)K62

K80.Pachthof In Voscapel (Van Beneden)

 

Doos 15:

K81.Pachthof In Voscapel (Van der Reydt)

 

Doos 16:

K82.Pachthof De Vierwegenscheden

K83.Pachthof Peter Corbeel

K84.Huis Het Zeepvat

K85.Huis De Wandelaer (Auberge des Princes)

K86.Huis en café De Volder

K87.Hoeve August Van Tricht

K88.Hoeve De Stad Mechelen

K89.Het Hof van Jan De Bruyne (de hoeve Carleer)

K90.Het Slagmolenhof + Hofstede St.Jansgasthuis Brussel

K91.Huis Verstraeten

K92.Economie: industrie

K93.Meterfabriek Lafosse

K94.Economie: Bedrijvenpark Guldendelle en omleiding

 

Doos 17:

K95.Economie: tertiaire sector+ markt+Winkelcentrum

K96.Economie: cafés en winkels

K97.Economie : spoorwegstation

K98.Economie : markt

K99.Publiciteit tot 1914

K100.Publiciteit Interbellum

K101.Koloniale geschiedenis (J.B. Buelens)

 

naar overzicht

Doos 18:

Kastelen

K102/A.Kasteel Houtart, Redelborght, Coenegracht, Houtart

K102/B.Kasteel Houtart, Redelborght, Coenegracht, Houtart

K103.Kasteel Eikelenhof

 

Villa's

K104/A.Villabouw Leuvensesteenweg(Prinsendreef-Karterstraat)

K104/B.Villabouw Leuvensesteenweg(Prinsendreef-Karterstraat)

K105.Villa De Keyzer

 

Doos 19:

K106.Villa de Creeft (plan nieuw gemeentehuis)

K107.Villa Doyen

K108.Villa Schuermans-Senorab-De Venkel

K109.Villa Eugène Vrebos

K110.Villabouw Leuvensesteenweg (Karterstraat-Louis Maesstraat)

K111.Villabouw Leuvensesteenweg (Gemeentehuis-Hoogveldstraat)

K112.Villa La Tourelle

 

Doos 20:

K113.Villa de Baets

K114.Villa Maertens

K115.Villa La Roseraie

K116.Villabouw Leuvensesteenweg (andere zijde)

K117.Villa Trois Sapins

K118.Villa Misotten

K119.Villa Toelen

K120.Villabouw: Stationsstraat , Parkstraat en Maria-Christinastraat

K121.Villa De Vleeschouwer

 

Doos 21:

K122.Villabouw: Hertog Jan II-laan

K123.Villa Op den Berg

 

 

naar overzicht

Notariaat

 

K124.Notarissen en hun familie

 

Sociale geschiedenis

K125.Nutsvoorzieningen

K126.Sociale wetten (Kortenberg en Erps-Kwerps) bedrijven Vander Reydt(Brussel) en Drabs (Leuven) : pensioenen, werkboekjes, werkrechtersraden, kinderarbeid, congé payé

K127.Gezondheidscentrum

K128.Cidar

K129.Woonzorgcentrum Hertog Jan

K130.Barwezen

 

Doos 22:

 

3.Politiek-administratief

naar overzicht

 

Ancien Régime

K131.Schepengriffie Kortenberg 1778-1781

K132.Boedels Kortenberg 1778-1781

 

Nieuw Régime

K133/A.Kortenberg: Processen-verbaal bestuur 1810-1818

K133/B.Kortenberg: Processen-verbaal bestuur 1810-1818

K134.Nederlandse tijd: politiek beleid

 

Doos 23:

K135.Burgemeesters van Kortenberg (1800-1976)

K136.Archief burgemeester en senator Victor De

K137.WalsGemeenteraad-schepencollege-samenvatting notules gemeenteraad (19de eeuw tot 1976) + reglementen

K138.Schepen Michel Outtier

K139.Gemeentesecretarissen

K140.Gemeenteontvangers -Belastingen

 

Doos 24:

K141.Gemeenteverkiezingen 1921-1926-1932-1938

K142.Gemeenteverkiezingen 1946-1952-1958

K143.Gemeenteverkiezingen 1964-1970

K144.Briefwisseling Kortenberg 1888-1908

K145.Briefwisseling Kortenberg 1911-1928

K146.Gulden Boek gemeente Kortenberg 1980-1994

 

Doos 25:

K147.Gemeentewapenschild fusie Kortenberg 1

K148.Gemeentewapenschild fusie Kortenberg 2

K149.Gemeentewapenschild fusie Kortenberg 3

K150.Gemeentewapenschild fusie Kortenberg 4

K151.Burgemeesters van Kortenberg na de fusie (vanaf 1977)

 

Doos 26:

K152.C.V.P.-Kortenberg

K153.Liberalen Kortenberg (brochure)

K154.Nieuw gemeentehuis De Walsplein

K155.Rijkswacht: algemeen en Kortenberg - 1

K156.Rijkswacht: algemeen en Kortenberg - 2

 

Doos 27:

K157.Rijkswacht: algemeen en Kortenberg - 3

 

 

naar overzicht

4.Militaire geschiedenis

K158.W.O.II

K159.Oorlogsmonument en 100 jaar België

K160.100 jaar België

 

Doos 28:

5.Kerkgeschiedenis Abdij

K161.A.RAVIJTS. Chartarium abdij 1095-1284

 

Doos 29:


K162.A.RAVIJTS. Chartarium abdij 1095-1284 (deel 2)

K163.A.RAVIJTS. Chartarium abdij 1095-1284 (deel 3a)

K164.A.RAVIJTS. Diplomatische studie van het Chartarium abdij Kortenberg 1095-1284

 

Doos 30:

K165.Charter van Kortenberg 1312 ( 2 delen J.VAN DER STRAETEN, studie H. De Corte)

K166.Abdijgebouwen (o.a. Nivoy)

K167.Abdij: gegevens kadaster en vijvers, dossier klassering

 

Doos 31:

K168/A.Abdij:Ancien Regime (G.Guyot, Rouhart-Chabot, briefwisseling Columba)

K168/B.Abdij:Ancien Regime (G.Guyot, Rouhart-Chabot, briefwisseling Columba)

K169.Abdij van Kortenberg Heraldiek

K170.Abdij:17de en 18de eeuw

K171.Abdij:Refugiehuizen abdij Kortenberg in Leuven en Brussel

K172.Abdij:Hof ter Heide Hombeek

 

Doos 32:

K173.Abdij:zwart goed

K174.Abdij:d’Eesbeeck - van der Haeghen – 1

K175.Abdij:d’Eesbeke - van der Haeghen - 2

K176.Abdij:d'Eesbeke - van der Haeghen - 3

K177.Abdij:Rekeningen Robijns en Van Male

 

Doos 33:

K178.Abdij:Rekeningenboek J.A. Matthieu

K179.Abdij:J.A. Matthieu X barones (deel 1)

K180.Abdij:J.A. Matthieu X barones (deel 2)

K181.Abdij:Gustave Matthieu

K182.Abdij:Telesphore Matthieu

K183.Abdij:Léon Matthieu

K184.Abdij:officier Salkin-Matthieu

K185.Abdij:Paul Salkin en kinderen

K186.Abdij:Chantraine-Salkin

 

Doos 34:

K187/A.Abdij:Angelroth-Chantraine en kinderen (Huldeboek 50 jaar huwelijk)

K187/B.Abdij:Angelroth-Chantraine en kinderen (Huldeboek 50 jaar huwelijk)

K188.Abdij:Tekeningen officier Salkin

K189.Abdij:Melkerij abdij

K190/A.Abdij:Retraitehuis

K190/B.Abdij:Retraitehuis

K191.Abdij:Archieven abdis Kortenberg

 

 

naar overzicht

Doos 35:

Parochie

K192.G.MALHERBE. Parochie Kortenberg

K193.F.DENIS. Onze parochie

K194.Kerktitel

K195/A.Pastoors en onderpastoors

K195/B.Pastoors en onderpastoors

 

Doos 36:

K196/A.Pastorij

K196/B.Pastorij

K197.Oude pastorij onder de berg

K198.Kerkfabriek: 1842-1877, 1883-1944, 1945-1961, na 1961

K199.Archieven kerkfabriek Kortenberg gevonden in het huis van architect Neys

K200.Tienden

K201.Jaargetijden

K202.Roepingen

 

Doos 37:

K203.Processies

K204.Sacramenten, plechtige communie

K205.Devotie

K206.St.Vincentiusgenootschap

K207.Bezoek Mgr. Monsengwo 1994

K208.O.L.Vrouwekerk: plan, interieur en exterieur – 1

K209.O.L.Vrouwekerk: plan, interieur en exterieur – 2

K210.Proces meubilair kerk

K211.Torenhorlogie

K212.Winterkapel: niet uitgevoerd

K213.Kerkhoven

K214.Grafstenen Kortenberg

K215.Kluizen

 

naar overzicht

Doos 38:

St.-Jozefskliniek

K216.St.-Jozefskliniek - 1

K217.St.-Jozefskliniek - 2

K218.St.-Jozefskliniek – 3

 

 

6. Onderwijs

K219.Basisonderwijs Ancien Regime (Kortenberg, Everberg, Meerbeek)

K220.Gemeenteschool: jongensschool (deel 1)

K221.Gemeenteschool: jongensschool (deel 2)

K222.Gemeenteschool: meisjesschool+ vrije aanneembare bewaarschool

 

Doos 39:

K223.Schoolstrijd 1954-58+ ‘School en Gezin’

K224.Adultenscholen

K225.Pensionaat Aerts

K226.Pensionaat Barbier

K227.Rijksschool

K228.Naaischool

K229.Monument De Korte Broek (J.N. Craps)

 

naar overzicht

 

 

7.Verenigingsleven en bekende figuren Verenigingen

K230.Verenigingen algemeen

K231.500 jaar verenigings-en ontspanningsleven (1485-1985)

K232.Verenigingsraad Kortenberg

 

Doos 40:

K233.Fanfare Vlamingen Vooruit en toneel 1

K234.Fanfare Vlamingen Vooruit en toneel 2

K235.Fanfare Vlamingen Vooruit en toneel 3

K236.Fanfare Vlamingen Vooruit en toneel 4

K237.Fanfare Vlamingen Vooruit en toneel 5

 

Doos 41:

K238.Toneel Verbroedering

K239/A.Fanfare De Eendracht en toneel

K239/B.Fanfare De Eendracht en toneel

K240.Onderlingen Bijstand St.-Jozef en Boerengilde

K241.Fila

K242.Bond van Grote Gezinnen

K243.K.A.V. en K.W.B.

K244.Vlaamse Liberale Vrouwen

 

Doos 42:

K245.Curieus

K246.Katholieke Bond voor Gepensioneerden

K247.Neos

K248.55 +

K249.Rode kruis

 

Doos 43:

Davidsfonds

Doos 44:

K250.Kinderheil

K251.V.T.B.

K252.Scouts (ook Veltem en Meerbeek) + V.K.A.J.

K253.Sport

K254.Schuttersmaatschappijen

K255.Voetbal Kortenberg

K256.Dressageclub

K257.De Kiewit

K258.Bijentelersbond van Kortenberg en omgeving

K259.Lions Kortenberg

 

Doos 45:

K260.Keurboekerij

K261.Bioscopen

 

naar overzicht

 

 

Jumelages

K262.Jumelages: Merbeck in West-Duitsland(1977)

K263.Project: Theux in Wallonië (1984)

K264.Project: Merodereünie (1984)

K265.Jumelage : Roemenië (1989-90)

K266.Jumelages: V.S.A. (1993-1994)

K267.Project jumelage Waalwijk

K268.Jumelage: Blauwgrond

 

Doos 46:

K269.Jumelages: Parcé in Bretagne 1991

K270.Jumelages: Parcé in Bretagne 1992

K271.Jumelages: Parcé in Bretagne 1993

K272.Jumelages: Parcé in Bretagne 1994

K273.Jumelages: Parcé in Bretagne 1995

K274.Jumelages: Parcé in Bretagne 1996

 

Doos 47:

K275.Jumelages: Parcé in Bretagne 1997

K276.Jumelages: Parcé in Bretagne 1998

K277.Jumelages: Parcé in Bretagne 1999

K278.Jumelages: Parcé in Bretagne 2000

K279.Jumelages: Parcé in Bretagne 2001

K280.Jumelages: Parcé in Bretagne 2002

K281.Jumelages: Parcé in Bretagne 2003

K282.Jumelages: Parcé in Bretagne 2004

 

Doos 48:

K283.Jumelages: Parcé in Bretagne 2005

K284.Jumelages: Parcé in Bretagne 2006

K285.Jumelages: Parcé in Bretagne 2007

K286.Jumelages: Parcé in Bretagne 2008

K287.Jumelages: Parcé in Bretagne 2009

K288.Jumelages: Parcé in Bretagne 2010

K289.Jumelages: Parcé in Bretagne 2011

K290:Jumelages :Parcé in Bretagne 2012

 

Doos 49:

K291/A.Jumelages: Parcé in Bretagne 2013

K291/B.Jumelages: Parcé in Bretagne 2013

K292.Jumelages: Parcé in Bretagne 2014

K293.Jumelages: Parcé in Bretagne 2015

K294.Jumelages: Parcé in Bretagne 2016

 

Doos 50:

Bekende Kortenbergenaren

K295.Bekende Kortenbergenaren: Angelroth Georges (dichter) K

K296.Bekende Kortenbergenaren: Anthony Rudy (zanger)

K297.Bekende Kortenbergenaren: Baeyens Edmond (cellist)

K298.Bekende Kortenbergenaren: Benaissa Nourdine (voetballer)

K299.Bekende Kortenbergenaren: Bertrand Louis (volksvertegenwoordiger)

K300.Bekende Kortenbergenaren: Bom Christiane (GOM Vlaams- Brabant)

K301.Bekende Kortenbergenaren: Borckmans

K302.Bekende Kortenbergenaren: Buelens Frans (dirigent)

K303.Bekende Kortenbergenaren: Carpentiers Paul(kunstschilder)

K304.Bekende Kortenbergenaren: Chantraine Joseph (vliegtuigbouwer)

K305.Bekende Kortenbergenaren: Ceuleers Jan (directeur VRT)

K306.Bekende Kortenbergenaren: Cosyns Paul (professor)

K307.Bekende Kortenbergenaren: Craenen Alfons (provincieraadslid)

K308.Bekende Kortenbergenaren: Craenen Guy (dichter)

K309.Bekende Kortenbergenaren: Craenen Marc (kartografie)

K310.Bekende Kortenbergenaren: Daxhelet-Vander Reydt Marie- Josèphe (schrijfster)

K311.Bekende Kortenbergenaren: De Baerdemaeker Hilde (actrice)

K312.Bekende Kortenbergenaren: De Beck Eric (loper)

 

Doos 51:

K313.Bekende Kortenbergenaren: De Greeff Etienne (professor en schrijver)

K314.Bekende Kortenbergenaren: De Koninck Jaak (kunstschilder) en

K315.Bekende Kortenbergenaren: Delvaux Paul (kunstschilder)

K316.Bekende Kortenbergenaren: Demol Antoine (journalist)

K317.Bekende Kortenbergenaren: Denis Frans (secretaris-generaal)

K318.Bekende Kortenbergenaren: De Smedt Philippe (kunstschilder)

K319.Bekende Kortenbergenaren: Baron Albert de Vleeschouwer (minister)

K320.Bekende Kortenbergenaren: Duboccage Frank (weer)

K321.Bekende Kortenbergenaren: Fannes Maurits VVKB

K322.Bekende Kortenbergenaren: Louis Feyaerts Louis(muzikant)

K323.Bekende Kortenbergenaren: Rachel Frederickx (auteur)

K324.Bekende Kortenbergenaren: Jef Geeraerts

K325.Bekende Kortenbergenaren: Gillis Carl (fregatkapitein Louise-Marie)

K326.Bekende Kortenbergenaren: Gulinckx Marcel (geoloog)

K327.Bekende Kortenbergenaren: Grauwels Marc (fluitist)

K328.Bekende Kortenbergenaren: Haumont Stany (decaan geneeskunde UCL)

K329.Bekende Kortenbergenaren: Holden Roberto

 

Doos 52:

K330.Bekende Kortenbergenaren: Hoste Julius vader (journalist) en zoon (minister)

K331.Bekende Kortenbergenaren: Houben Robert (senator en minister )

K332.Bekende Kortenbergenaren: Houtart Albert (gouverneur van Brabant)

K333.Bekende Kortenbergenaren: Huwé Danny (journalist)

K334.Bekende Kortenbergenaren: Huygens Frans Jozef(kunstschilder)

K335.Bekende Kortenbergenaren: Joniau Marcel (rector Universiteit Kortrijk)

K336.Bekende Kortenbergenaren: Lambiotte (Madame)(kunstschilder, Salkin Emile (kunstschilder) en Lucien (toneelspeler)

 

Doos 53:

K337.Bekende Kortenbergenaren: Leclercq Jules (schrijver)

K338.Bekende Kortenbergenaren: Maertens Ferdinand (ingenieur en Davidsfonds nationaal)

K339A.Bekende Kortenbergenaren: Marceau Felicien (schrijver) (Les années courtes)

K339B.Bekende Kortenbergenaren: Marceau Felicien (schrijver)

K339C.Bekende Kortenbergenaren: Marceau Felicien (schrijver)

K339D.Bekende Kortenbergenaren: Marceau Felicien (schrijver)

 

Doos 54:

K340.Bekende Kortenbergenaren: Marsé Louisa (ereburger, 'Leven zoals voorheen')

K341.Bekende Kortenbergenaren: Moriau Alexander (generaal)

K342.Bekende Kortenbergenaren: Jos Omblets (journalist)

K343.Bekende Kortenbergenaren: Outtier Michel (letteren)

K344.Bekende Kortenbergenaren: Pansaers Clément(dichter)

K345.Bekende Kortenbergenaren: Peeters Marcel (geschiedenis)

K346.Bekende Kortenbergenaren: Rouhart-Chabot L.(historica, rijksarchivaris)

K347.Bekende Kortenbergenaren: Salkin Paul (schrijver)

K348.Bekende Kortenbergenaren: Schillebeeckx Edward (ereburger en theoloog)

 

Doos 55:

K349A.Bekende Kortenbergenaren: Schuiten Robert (architect) en François (tekenaar)

K349B.Bekende Kortenbergenaren: Schuiten Robert (architect) en François (tekenaar)

K350.Bekende Kortenbergenaren: Servranckx Victor (kunstschilder)

K351.Bekende Kortenbergenaren: Smets Ferdinand (zanger Leo Ferna)

K352.Bekende Kortenbergenaren: Standaert Jenny (dichter)

K353.Bekende Kortenbergenaren: Stroobants Felix (kunstschilder)

 

Doos 56:

K354.Bekende Kortenbergenaren: Swarts Théodore (professor scheikunde)

K355.Bekende Kortenbergenaren: Terby Fernand (orkestleider B.R.T.)

K356.Bekende Kortenbergenaren: Thierry Frans (kunstschilder)

K357.Bekende Kortenbergenaren: Vandenbosch Michel (Gaia)

K358.Bekende Kortenbergenaren: Vandendriessche Chris (tekenaar en boekenillustrator)

K359.Bekende Kortenbergenaren: Inneke Vander Aa (auteur)

K360.Bekende Kortenbergenaren:Vandersmissen de Cortenbergh (generaals)

K361.Bekende Kortenbergenaren: Van der Wee Anna (modeontwerpster Italiaanse schoenen)

K362.Bekende Kortenbergenaren Van de Weyer Hendrik-Jozef (professor toponymist)

K363.Bekende Kortenbergenaren: Van Dyck J. (commodore)

K364.Bekende Kortenbergenaren: Van Erps Jan (senator)

K365.Bekende Kortenbergenaren: Van Ertreyck Edouard (kunstschilder)

K366.Bekende Kortenbergenaren: Vanhees Jan (bergbeklimmer)

K367.Bekende Kortenbergenaren: Vanrykel Rody (dichter)

K368.Bekende Kortenbergenaren: Van Santberghe Joske (loopster)

 

Doos 57:

K369.Bekende Kortenbergenaren: Raymond Verdeyen (toneel, landjuweel)

K370.Bekende Kortenbergenaren: Verdeyen René (professor)

K371.Bekende Kortenbergenaren: Vrijdaghs Jean-Marie (bioloog)

K372.Bekende Kortenbergenaren: Walschap Gerard (schrijver) en pater Van Campenhout

K373.Bekende Kortenbergenaren: anderen

K374.Bekende Kortenbergenaren: Vink Frans, mevr.Elizabeth Hoste

 

 

naar overzicht

Doos 58:

 

Culturele centra en gemeentelijke culturele acties

K375.Gemeenschapscentrum Colomba

K376.Bibliotheek

K377.Muziek– en Woordacademie (Berkenhof)

K378.Casino (2003-2004)

K379.Prijs voor Tekenkunst

K380.Kunst uit Eigen Streek

K381.Kortenbergse Kunstkabinetten

K382.Kortenberglaan (Brussel)

 

8.Het Alledaagse leven

K383.Kortenbergs volksleven algemeen + kermissen + processies + kruisprocessies

K384.Prins Carnaval

K385.Greef van halfvasten

K386.Meiboom

K387.Nalaat

K388.Volksspelen o.a. hanenkappen

 

Doos 59:

K389.Statiekermis - deel 1

K390.Statiekermis - deel 2

K391.Statiekermis - deel 3

K392.Statiekermis - deel 4

 

naar overzicht

Doos 60:

 

K393.Statiekermis - deel 5

K394.Statiekermis - deel 6

K395.Stoeten

K396.Witlooffeesten Kortenberg

K397.Braderie Winkelcentrum Kortenberg

K398.Feesten in danszalen

K399.Gouden, diamanten en briljanten bruiloften

K400.Bedevaarten St.-Blasius, St.-Donatus

K401.Bedevaart Couture – Saint-Germain ”Die heeft van Ceteur’

K402.Bedevaart 1384 ’s Hertogenbosch

K403.Waterheren van Kortenberg

K404.Vrouwkesavond Kortenberg (Kruistochten)

K405.Toenamen

 

9.Families

K406.Families A – G

K407.Families H - Z

 

10.Kartografie

Doos 61:

K408.Kartografie : algemene kaarten o.a. 1699

K409.Kartografie : Kaartboek abdij 1722 Ferraris 1771-1778

K410.Kartografie : Kaart Vandermaelen

K411.Kartografie : Atlas der Buurtwegen

K412.Kartografie : Popp-kaarten

K413.Kartografie : kaart 19de eeuw

K413.Kartografie : kadaster

K414.Kartografie : Atlas der Waterwegen, Kaarten rond water

K415.Kartografie : Plattegronden abdij, Vierwegenscheden, Drie Koningen, in Voskapel

K417.Kartografie : Commodo en incommodo, Van Doren, Piron, Schuermans

K418.Plannen : Eikelenhof

K419.Plannen : kasteel Houtart schade 1914

K420.Plannen : Pastorie Kortenberg

 

Doos 62 :

11.Tekeningen

K421.Tekeningen Sanderus

K422.Tekeningen kaartboek abdij Kortenberg (18de eeuw)

K423.Tekeningen abdij 19de eeuw (A.Everaerts, e.a.)

K424.Tekeningen en schilderijen Felix Stroobants

K425.Tekeningen en schilderijen 20ste eeuw (Vierwegenscheden, In Voscapel, hoeve Eugenie De Rom, serviceflats Dry Coningen)

K426.Tekeningen Roger Carpentier en zoon Carpentier

K427.Tekeningen Pierre Angelroth

K428.Tekeningen Jan De Vos

K429.Tekeningen Julius Cresens

K430.Tekeningen Zoeklicht

 

12.Foto's

Doos 63 :

K431.Geschiedenis

K432.Wapenschilden

K433.Militaire geschiedenis en Vaderlandslievende verenigingen

K434.Politieke geschiedenis

K435.Sociaal-economische geschiedenis

K436.Onderwijs

K437.Verenigingen

K438.Fanfare Eendracht

 

Doos 64 :

K439.Fanfare Vlamingen Vooruit

K440.Toneel Verbroedering

K441.Katholieke werken

K442.Jeugdverenigingen

K443.Sportverenigingen

K444.Jumelage Parcé

 

 

naar overzicht

 

Doos 65 :

K445.Bekende Kortenbergenaren

K446.Bekende Kortenbergenaren : Joseph Chantraine

K447.Bekende Kortenbergenaren : Etienne De Greeff

K448.Bekende Kortenbergenaren : Felicien Marceau

K449.Bekende Kortenbergenaren : Edward Schillebeeckx

K450.Bekende Kortenbergenaren : Architecten, kunstschilders, en toneelspelers

 

Kerkgeschiedenis

K451.Kerk - bergkerk Heurk

K452.Kerk - meubilair - kerkgerei

K453.Pastoors en koster

K454.Pastorijen

K455.Roepingen

K456.Processies

K457.Kapellen

K458.H.Hart-beeld

K459.Parochiezaal

 

Doos 66 :

Alledaagse leven

K460.Levenskrans

K461.Feesten

K462.Ontspanning

 

Straten

K463.Foto's straten : algemeen (kalender, totaalbeeld, combinaties, kaartspel)

K464.Abdijdreef + Abdij

K465.Achterenbergstraat

K466.Beekstraat

K467.Brouwerijstraat

K468.Colombastraat - Eikelenhof

K469.De Walsplein

K470.Edegemstraat

 

Doos 67 :

K471.Engelenstraat

K472.Hertog Jan II laan

K473.Hofstraat

K474.Kapellestraat

K475.Karterstraat

K476.Kerksstraat

K477.Kiewitstraat

K478.Kloosterstraat

K479.Leuvensesteenweg - 1

K480.Leuvensesteenweg - 2

K481.Leuvensesteenweg - 3

 

Doos 68 :

K482.Leuvensesteenweg - 4 - St.Jozef

K483.Leuvensesteenweg - 5 - Kasteel Houtaert

K484.Maria Christinastraat

K485.Minneveldstraat

K486.Oude Baan (nu : Kruisstraat)

K487.Parkstraat

K488.Prinsendreef

K489.St.Catharinastraat

K490.Stationsplein

K491.Stationsstraat

K492.Vier Huisjes

K493.Vogelzangstraat

K494.Straten - Brochures Kortenberg (1970 - 1976)

K495.Groen - bossen - weide

 

 

naar overzicht

Foto's

Personen

Doos 69 :

K496.Personen - algemeen

K497.Personen - rond Abdij rond Abdijdomeinen

K498.Personen - rond La Chênaie of Eikelhof

K499.Personen - rond Villa Vrebos

K500.Personen - rond Villa Vander Reydt

K501.Personen - rond Villa's

K502.Personen - rond St.Jozefgesticht

 

Doos 70 :

K503.Personen - rond Kolonialen

K504.Personen - Rijkswacht

K505.Personen - Notarissen

K506.Personen - rond Families De Volder - Mommaerts - Marsé

K507.Personen - rond familie Smets

K508.Personen - foto's - uitleg

 

naar overzicht

 

 


 

 

Aarzel niet om informatie te vragen aan de voorzitter Doctor Henri Vannoppen of webmaster Gustaaf Salens. Elke vraag of suggestie is welkom. Dank voor uw belangstelling.
URL-adres van onze website
laatste aanpassing op 15 October, 2018