DOCUMENTATIECENTRUM

 

Plaats:

Het Erfgoedhuis Kortenberg vzw heeft haar documentatiecentrum in het Erfgoedhuis, Dorpsplein, 16, 3071 Erps-Kwerps

Dit gebouw is de vroegere dekenij van Erps en is gelegen naast de Sint-Amanduskerk recht voor de oude pastorie van Erps en het Schavenberghof.

 

Tijd:

Toegangsuren: de tweede donderdag van elke maand tussen 18 u en 20 u

Inventaris :
zie interactieve lijst Kortenberg en Kledij en Geschiedenis van het alledaagse leven (AL) - hier onderaan

Kortenberg      
  1. Algemeen
  2. Sociaal-economisch
    Demografie
    Bronnen voor woningen, straten en bewoners
    Straten- en woonstructuur
    Economie
    Kastelen
    Villa's
    Notariaat
    Sociale geschiedenis
  3. Politiek-administratief  
    Ancien Régime
    Nieuw Régime
  4. Militaire geschiedenis
  5. Kerkgeschiedenis
    Abdij
    Parochie
    Sint-Jozefskliniek
  6. Onderwijs
  7. Verenigingsleven en bekende figuren  
    Verenigingen
    Jumelagens
    Bekende Kortenbergenaren
    Culturele centra en gemeentelijke culturele acties
  8. Het Alledaagse leven
  9. Families
  10. Kartografie
  11. Tekenigen
  12. Foto's  
    Kerkgeschiedenis
    Alledaagse leven
    Straten
    Foto's Personen  
    Addendum

      

Kledij     Inventaris : zie interactieve lijst
  1. Algemene benadering
  2. Bronnen voor kledij
  3. Thematische benadering
  4. Geografische benadeirng
  5. Sociologische benadering
  6. Wetenschappelijk activiteiten
    periode 1982 - 2009
    periode 2010 - NU
  7. Foto's
    Addendum

 

Geschiedenis van het alledaagse leven (het vroegere volkskunde) = AL  
  1. Het alledaagse leven algemeen
  2. Volkskarakter en leefgewoonte
  3. Dorpsstructuren
  4. Ambachten en beroepen
    Algemeen
    Molens
    Broodbakkers
    Imkers
    Ambachten rond Bos en Hout
    Ambachten rond Bouwsector
    Ambachten rond Metaalsector
    Ambachten rond Kledij
    Ambachten rond Landbouw
  5. Wooncultuur
  6. Voeding
  7. Volkstaal
    Taal
    Dialect
    Spotnamen en Bijnamen
    Literatuur
  8. Volksmuziek en volksdans
    Liederen
    Zangers en Muzikanten
    Volksdansen
    Modedansen
  9. Volksgeloof
  10. Volksgeneeskunde en geneeskunde
    Gezondheidstoestand en Ziekten
    Volksgeneeskunde
    Medische Personnel
  11. Volksweerkunde
  12. Volksplantkunde
  13. Het tijdsbegrip bij het volk (chronologie)
  14. Ontspanning
    Ontspanning van het volk
    Ontspanning van het Hof
    Schuttersgilden
    Duivensport
    Reuzen
    Witlooffeesten
  15. Jaarkrans
    Algemeen
    Kerstmis
    Nieuwjaar
    Winter
    Carnaval en Hanekappen
    Lente
    Herfst
    Winter
    Kermissen
  16. Levenskrans
    Geboorten
    Jeugdjaren
    Puberteitsriten
    Dienstplicht
    Meerderjarigheid
    Huwelijk
    Charivari
    Huwelijksjubelia  
    Overlijden
  Foto's
    Oude Ambachten
    Molens
    Levenskrans
    Jaarkrans
    Ontspanning
    Volksgeloof
    Volksgeneeskunde
    Voeding
    Algemeen - Varia

 

 

 

naar overzicht

 

K Kortenberg

1. Algemeen

Doos 1:

K1. Kortenberg algemeen en bibliografie

K2. A.WAUTERS. Histoire des environs de Bruxelles

K3. Geschiedenis van Kortenberg door Van Doren

K4. Werken van F.Maes over Kortenberg

K4bis.Frans Maes. Geschiedenis van Kortenberg (collectie Meulemans)

 

Doos 2:

K5. Frans Maes. Geschiedenis van Kortenberg (onuitgegeven)

 

Doos 3:

K6. A.GOEMAN en A.DEMOL. Kortenberg in oude prentkaarten

K7. Foto-album Jean De Keyser

K8. Bouwen door de eeuwen heen: Kortenberg

K9. Chris Borgions (thesis en boek)

K10. Brochure Kortenberg (door H. Vannoppen) + fardes + expo abdij Kortenberg 1972

 

Doos 4:

K11.M.Outtier: Kortenberg,onze gemeente; Gemeentebeleid 1972;1973;1974;1975-76

K12.2000 jaar Bouwen in Kortenberg (extranummer Curtenberg)+ fusiekalender 1977

K13.Art. Kortenberg in Kuierend in Midden-Brabant(door Dr. H. Vannoppen)

K14.Artikels in Brabant en VTB

K15.G.TEUGELS. Streekstudie Groot-Kortenberg

 

Doos 5:

K16.Aardrijkskunde : Deelgemeenten van de fusie Kortenberg na 1945

K17.De Kortenberg, een Diestiaanheuvel (D.Taverniers)

K18.Onthaalbrochures Kortenberg 1989-1994

K19.Pers vóór 1977

K20.Pers na 1977

K21.Toerisme en natuur (Kortenberg en Everberg)- A

K22.Toerisme en natuur (Kortenberg en Everberg)- B

 

naar overzicht

Doos 6:

K23.R.CLAES. Fietsgids

K24.Natuurreservaten

K25.Kortenberg wandelingen en toerisme na 1976: Fietsen langs Vlaamse Wegen (brochure), Curtenberchpad V.T.B., Kortenbergse wandelingen 1983, 1985 en 1988

K26.Toeristische brochure Henri Vannoppen

K27.Toeristische brochure Karel Bruggemans

 

2. Sociaal-economisch

Demografie

K28.Demografie

naar overzicht

Doos 7:

Bronnen voor woningen, straten en bewoners

K29.Atlas historische kaarten (Julius Cresens)

K30.Woningen 15de eeuw

K31.Tellingen 1702, 1747, 1794

K32.Kadaster Hollandse periode

K33.Kadaster: Dossier d’expertise

K34.Atlas der Buurtwegen

K35.Popp-kaart

K36.Grootgrondbezit

 

Doos 8:

K37.Toponymie (Van de Weyer, Van Passen) en nieuwe straatnamen

K38.Herlegging en afschaffing buurtwegen

K39.Verkavelingen

K40.Aardrijkskunde: waterlopen en vijvers

K41.Kaarten van Kortenberg - A

K42.Kaarten van Kortenberg - B

 

Doos 9:

K43.Structuurplan Kortenberg

K44.Mobiliteitsplan Kortenberg

K45.Verkeerscirculatieplan Kortenberg

 

Doos 10:

K46.Kiezerslijsten 1982

K47.Kiezerslijsten 1994

K48.Kiezerslijst 2000

K49.Infogids 1987-1988, 1990-1991, Ariane1992-1994, 1994-1996, 1996-1998, 1998-2000

K50.Wegwijs in Kortenberg 2010-2012

 

naar overzicht

Doos 11:

 

K51.Kortenberg 2000: deelgemeente Kortenberg

 

Straten-en woonstructuur

K52.Grenzen van Kortenberg en Erps-Kwerps (17 de eeuw)

K53/A.Straten-en woonstructuur: Leuvensesteenweg

K53/B.Straten-en woonstructuur: Leuvensesteenweg

K54.Straten-en woonstructuur: De Walsplein en Louis Maesstraat, Bosstraat, Schuermanslaan, Broekhoven

K55.Straten-en woonstructuur: Brouwerijstraat

K56.Straten-en woonstructuur: Kloosterstraat, St.-Amandsstraat en Beekstraat

K57.Straten-en woonstructuur: St.-Catharinastraat

K58.Straten-en woonstructuur: Kerkstraat

 

Doos 12:

K59.Bareel, Bareelplein, Bareeldreef

K60.Edegem met zijn straten (basisstudie)

K61.De Kortenbergse Negenhoek

K62.Edegemstraat

K63.Erpsestraat

K64.Hertog Jan II laan, Erps en Kortenbergs gedeelte

K65.Everbergstraat (kant Kortenberg) + containerpark

K66/A.Straten-en woonstructuur: Negenhoek en Negenhoekkwestie, Edegemstraat, Engelenstraat, Erpsestraat, Everbergstraat, Hertog Jan II

K66/B. Straten-en woonstructuur: Negenhoek en Negenhoekkwestie, Edegemstraat, Engelenstraat, Erpsestraat, Everbergstraat, Hertog Jan II

K67.Straten-en woonstructuur: Hofstraat, Guldendelle Kongostraat, Kerkhoflaan, Elisabethlaan, F.Vrebosstraat

K68.Straten-en woonstructuur: Stationsstraat

 

Doos 13:

K69.Straten-en woonstructuur: Maria-Christinastraat en Blockmansstraat

K70.Straten-en woonstructuur: Statieplein

K71.Straten-en woonstructuur: Achterenberg, Sterrebeeksesteenweg en Vier Huizekens

K72.Straten-en woonstructuur: Karter– en Kiewitstraat

K73.Straten-en woonstructuur: Populierenlaan en Eekhoornstraat

K74.Straten-en woonstructuur: Hoogveldstraat

K75.Straten-en woonstructuur: Abdijdreef en Minneveldstraat

K76.Straten-en woonstructuur: Kapellestraat

 

 

naar overzicht

Doos 14:

 

Economie

K77.Economie: algemene studies

K78.Economie: landbouw

K79.Pachthof De Drie Koningen (Hensmans)K62

K80.Pachthof In Voscapel (Van Beneden)

 

Doos 15:

K81.Pachthof In Voscapel (Van der Reydt)

 

Doos 16:

K82.Pachthof De Vierwegenscheden

K83.Pachthof Peter Corbeel

K84.Huis Het Zeepvat

K85.Huis De Wandelaer (Auberge des Princes)

K86.Huis en café De Volder

K87.Hoeve August Van Tricht

K88.Hoeve De Stad Mechelen

K89.Het Hof van Jan De Bruyne (de hoeve Carleer)

K90.Het Slagmolenhof + Hofstede St.Jansgasthuis Brussel

K91.Huis Verstraeten

K92.Economie: industrie

K93.Meterfabriek Lafosse

K94.Economie: Bedrijvenpark Guldendelle en omleiding

 

Doos 17:

K95.Economie: tertiaire sector+ markt+Winkelcentrum

K96.Economie: cafés en winkels

K97.Economie : spoorwegstation

K98.Economie : markt

K99.Publiciteit tot 1914

K100.Publiciteit Interbellum

K101.Koloniale geschiedenis (J.B. Buelens)

 

naar overzicht

Doos 18:

Kastelen

K102/A.Kasteel Houtart, Redelborght, Coenegracht, Houtart

K102/B.Kasteel Houtart, Redelborght, Coenegracht, Houtart

K103.Kasteel Eikelenhof

 

Villa's

K104/A.Villabouw Leuvensesteenweg(Prinsendreef-Karterstraat)

K104/B.Villabouw Leuvensesteenweg(Prinsendreef-Karterstraat)

K105.Villa De Keyzer

 

Doos 19:

K106.Villa de Creeft (plan nieuw gemeentehuis)

K107.Villa Doyen

K108.Villa Schuermans-Senorab-De Venkel

K109.Villa Eugène Vrebos

K110.Villabouw Leuvensesteenweg (Karterstraat-Louis Maesstraat)

K111.Villabouw Leuvensesteenweg (Gemeentehuis-Hoogveldstraat)

K112.Villa La Tourelle

 

Doos 20:

K113.Villa de Baets

K114.Villa Maertens

K115.Villa La Roseraie

K116.Villabouw Leuvensesteenweg (andere zijde)

K117.Villa Trois Sapins

K118.Villa Misotten

K119.Villa Toelen

K120.Villabouw: Stationsstraat , Parkstraat en Maria-Christinastraat

K121.Villa De Vleeschouwer

 

Doos 21:

K122.Villabouw: Hertog Jan II-laan

K123.Villa Op den Berg

 

 

naar overzicht

Notariaat

 

K124.Notarissen en hun familie

 

Sociale geschiedenis

K125.Nutsvoorzieningen

K126.Sociale wetten (Kortenberg en Erps-Kwerps) bedrijven Vander Reydt(Brussel) en Drabs (Leuven) : pensioenen, werkboekjes, werkrechtersraden, kinderarbeid, congé payé

K127.Gezondheidscentrum

K128.Cidar

K129.Woonzorgcentrum Hertog Jan

K130.Barwezen

 

Doos 22:

 

3.Politiek-administratief

naar overzicht

 

Ancien Régime

K131.Schepengriffie Kortenberg 1778-1781

K132.Boedels Kortenberg 1778-1781

 

Nieuw Régime

K133/A.Kortenberg: Processen-verbaal bestuur 1810-1818

K133/B.Kortenberg: Processen-verbaal bestuur 1810-1818

K134.Nederlandse tijd: politiek beleid

 

Doos 23:

K135.Burgemeesters van Kortenberg (1800-1976)

K136.Archief burgemeester en senator Victor De

K137.WalsGemeenteraad-schepencollege-samenvatting notules gemeenteraad (19de eeuw tot 1976) + reglementen

K138.Schepen Michel Outtier

K139.Gemeentesecretarissen

K140.Gemeenteontvangers -Belastingen

 

Doos 24:

K141.Gemeenteverkiezingen 1921-1926-1932-1938

K142.Gemeenteverkiezingen 1946-1952-1958

K143.Gemeenteverkiezingen 1964-1970

K144.Briefwisseling Kortenberg 1888-1908

K145.Briefwisseling Kortenberg 1911-1928

K146.Gulden Boek gemeente Kortenberg 1980-1994

 

Doos 25:

K147.Gemeentewapenschild fusie Kortenberg 1

K148.Gemeentewapenschild fusie Kortenberg 2

K149.Gemeentewapenschild fusie Kortenberg 3

K150.Gemeentewapenschild fusie Kortenberg 4

K151.Burgemeesters van Kortenberg na de fusie (vanaf 1977)

 

Doos 26:

K152.C.V.P.-Kortenberg

K153.Liberalen Kortenberg (brochure)

K154.Nieuw gemeentehuis De Walsplein

K155.Rijkswacht: algemeen en Kortenberg - 1

K156.Rijkswacht: algemeen en Kortenberg - 2

 

Doos 27:

K157.Rijkswacht: algemeen en Kortenberg - 3

 

 

naar overzicht

4.Militaire geschiedenis

K158.W.O.II

K159.Oorlogsmonument en 100 jaar België

K160.100 jaar België

 

Doos 28:

5.Kerkgeschiedenis Abdij

K161.A.RAVIJTS. Chartarium abdij 1095-1284

 

Doos 29:


K162.A.RAVIJTS. Chartarium abdij 1095-1284 (deel 2)

K163.A.RAVIJTS. Chartarium abdij 1095-1284 (deel 3a)

K164.A.RAVIJTS. Diplomatische studie van het Chartarium abdij Kortenberg 1095-1284

 

Doos 30:

K165.Charter van Kortenberg 1312 ( 2 delen J.VAN DER STRAETEN, studie H. De Corte)

K166.Abdijgebouwen (o.a. Nivoy)

K167.Abdij: gegevens kadaster en vijvers, dossier klassering

 

Doos 31:

K168/A.Abdij:Ancien Regime (G.Guyot, Rouhart-Chabot, briefwisseling Columba)

K168/B.Abdij:Ancien Regime (G.Guyot, Rouhart-Chabot, briefwisseling Columba)

K169.Abdij van Kortenberg Heraldiek

K170.Abdij:17de en 18de eeuw

K171.Abdij:Refugiehuizen abdij Kortenberg in Leuven en Brussel

K172.Abdij:Hof ter Heide Hombeek

 

Doos 32:

K173.Abdij:zwart goed

K174.Abdij:d’Eesbeeck - van der Haeghen – 1

K175.Abdij:d’Eesbeke - van der Haeghen - 2

K176.Abdij:d'Eesbeke - van der Haeghen - 3

K177.Abdij:Rekeningen Robijns en Van Male

 

Doos 33:

K178.Abdij:Rekeningenboek J.A. Matthieu

K179.Abdij:J.A. Matthieu X barones (deel 1)

K180.Abdij:J.A. Matthieu X barones (deel 2)

K181.Abdij:Gustave Matthieu

K182.Abdij:Telesphore Matthieu

K183.Abdij:Léon Matthieu

K184.Abdij:officier Salkin-Matthieu

K185.Abdij:Paul Salkin en kinderen

K186.Abdij:Chantraine-Salkin

 

Doos 34:

K187/A.Abdij:Angelroth-Chantraine en kinderen (Huldeboek 50 jaar huwelijk)

K187/B.Abdij:Angelroth-Chantraine en kinderen (Huldeboek 50 jaar huwelijk)

K188.Abdij:Tekeningen officier Salkin

K189.Abdij:Melkerij abdij

K190/A.Abdij:Retraitehuis

K190/B.Abdij:Retraitehuis

K191.Abdij:Archieven abdis Kortenberg

 

 

naar overzicht

Doos 35:

Parochie

K192.G.MALHERBE. Parochie Kortenberg

K193.F.DENIS. Onze parochie

K194.Kerktitel

K195/A.Pastoors en onderpastoors

K195/B.Pastoors en onderpastoors

 

Doos 36:

K196/A.Pastorij

K196/B.Pastorij

K197.Oude pastorij onder de berg

K198.Kerkfabriek: 1842-1877, 1883-1944, 1945-1961, na 1961

K199.Archieven kerkfabriek Kortenberg gevonden in het huis van architect Neys

K200.Tienden

K201.Jaargetijden

K202.Roepingen

 

Doos 37:

K203.Processies

K204.Sacramenten, plechtige communie

K205.Devotie

K206.St.Vincentiusgenootschap

K207.Bezoek Mgr. Monsengwo 1994

K208.O.L.Vrouwekerk: plan, interieur en exterieur – 1

K209.O.L.Vrouwekerk: plan, interieur en exterieur – 2

K210.Proces meubilair kerk

K211.Torenhorlogie

K212.Winterkapel: niet uitgevoerd

K213.Kerkhoven

K214.Grafstenen Kortenberg

K215.Kluizen

 

naar overzicht

Doos 38:

St.-Jozefskliniek

K216.St.-Jozefskliniek - 1

K217.St.-Jozefskliniek - 2

K218.St.-Jozefskliniek – 3

 

 

6. Onderwijs

K219.Basisonderwijs Ancien Regime (Kortenberg, Everberg, Meerbeek)

K220.Gemeenteschool: jongensschool (deel 1)

K221.Gemeenteschool: jongensschool (deel 2)

K222.Gemeenteschool: meisjesschool+ vrije aanneembare bewaarschool

 

Doos 39:

K223.Schoolstrijd 1954-58+ ‘School en Gezin’

K224.Adultenscholen

K225.Pensionaat Aerts

K226.Pensionaat Barbier

K227.Rijksschool

K228.Naaischool

K229.Monument De Korte Broek (J.N. Craps)

 

naar overzicht

 

 

7.Verenigingsleven en bekende figuren Verenigingen

K230.Verenigingen algemeen

K231.500 jaar verenigings-en ontspanningsleven (1485-1985)

K232.Verenigingsraad Kortenberg

 

Doos 40:

K233.Fanfare Vlamingen Vooruit en toneel 1

K234.Fanfare Vlamingen Vooruit en toneel 2

K235.Fanfare Vlamingen Vooruit en toneel 3

K236.Fanfare Vlamingen Vooruit en toneel 4

K237.Fanfare Vlamingen Vooruit en toneel 5

 

Doos 41:

K238.Toneel Verbroedering

K239/A.Fanfare De Eendracht en toneel

K239/B.Fanfare De Eendracht en toneel

K240.Onderlingen Bijstand St.-Jozef en Boerengilde

K241.Fila

K242.Bond van Grote Gezinnen

K243.K.A.V. en K.W.B.

K244.Vlaamse Liberale Vrouwen

 

Doos 42:

K245.Curieus

K246.Katholieke Bond voor Gepensioneerden

K247.Neos

K248.55 +

K249.Rode kruis

 

Doos 43:

Davidsfonds

Doos 44:

K250.Kinderheil

K251.V.T.B.

K252.Scouts (ook Veltem en Meerbeek) + V.K.A.J.

K253.Sport

K254.Schuttersmaatschappijen

K255.Voetbal Kortenberg

K256.Dressageclub

K257.De Kiewit

K258.Bijentelersbond van Kortenberg en omgeving

K259.Lions Kortenberg

 

Doos 45:

K260.Keurboekerij

K261.Bioscopen

 

naar overzicht

 

 

Jumelages

K262.Jumelages: Merbeck in West-Duitsland(1977)

K263.Project: Theux in Wallonië (1984)

K264.Project: Merodereünie (1984)

K265.Jumelage : Roemenië (1989-90)

K266.Jumelages: V.S.A. (1993-1994)

K267.Project jumelage Waalwijk

K268.Jumelage: Blauwgrond

 

Doos 46:

K269.Jumelages: Parcé in Bretagne 1991

K270.Jumelages: Parcé in Bretagne 1992

K271.Jumelages: Parcé in Bretagne 1993

K272.Jumelages: Parcé in Bretagne 1994

K273.Jumelages: Parcé in Bretagne 1995

K274.Jumelages: Parcé in Bretagne 1996

 

Doos 47:

K275.Jumelages: Parcé in Bretagne 1997

K276.Jumelages: Parcé in Bretagne 1998

K277.Jumelages: Parcé in Bretagne 1999

K278.Jumelages: Parcé in Bretagne 2000

K279.Jumelages: Parcé in Bretagne 2001

K280.Jumelages: Parcé in Bretagne 2002

K281.Jumelages: Parcé in Bretagne 2003

K282.Jumelages: Parcé in Bretagne 2004

 

Doos 48:

K283.Jumelages: Parcé in Bretagne 2005

K284.Jumelages: Parcé in Bretagne 2006

K285.Jumelages: Parcé in Bretagne 2007

K286.Jumelages: Parcé in Bretagne 2008

K287.Jumelages: Parcé in Bretagne 2009

K288.Jumelages: Parcé in Bretagne 2010

K289.Jumelages: Parcé in Bretagne 2011

K290:Jumelages :Parcé in Bretagne 2012

 

Doos 49:

K291/A.Jumelages: Parcé in Bretagne 2013

K291/B.Jumelages: Parcé in Bretagne 2013

K292.Jumelages: Parcé in Bretagne 2014

K293.Jumelages: Parcé in Bretagne 2015

K294.Jumelages: Parcé in Bretagne 2016

 

Doos 50:

Bekende Kortenbergenaren

K295.Bekende Kortenbergenaren: Angelroth Georges (dichter) K

K296.Bekende Kortenbergenaren: Anthony Rudy (zanger)

K297.Bekende Kortenbergenaren: Baeyens Edmond (cellist)

K298.Bekende Kortenbergenaren: Benaissa Nourdine (voetballer)

K299.Bekende Kortenbergenaren: Bertrand Louis (volksvertegenwoordiger)

K300.Bekende Kortenbergenaren: Bom Christiane (GOM Vlaams- Brabant)

K301.Bekende Kortenbergenaren: Borckmans

K302.Bekende Kortenbergenaren: Buelens Frans (dirigent)

K303.Bekende Kortenbergenaren: Carpentiers Paul(kunstschilder)

K304.Bekende Kortenbergenaren: Chantraine Joseph (vliegtuigbouwer)

K305.Bekende Kortenbergenaren: Ceuleers Jan (directeur VRT)

K306.Bekende Kortenbergenaren: Cosyns Paul (professor)

K307.Bekende Kortenbergenaren: Craenen Alfons (provincieraadslid)

K308.Bekende Kortenbergenaren: Craenen Guy (dichter)

K309.Bekende Kortenbergenaren: Craenen Marc (kartografie)

K310.Bekende Kortenbergenaren: Daxhelet-Vander Reydt Marie- Josèphe (schrijfster)

K311.Bekende Kortenbergenaren: De Baerdemaeker Hilde (actrice)

K312.Bekende Kortenbergenaren: De Beck Eric (loper)

 

Doos 51:

K313.Bekende Kortenbergenaren: De Greeff Etienne (professor en schrijver)

K314.Bekende Kortenbergenaren: De Koninck Jaak (kunstschilder) en

K315.Bekende Kortenbergenaren: Delvaux Paul (kunstschilder)

K316.Bekende Kortenbergenaren: Demol Antoine (journalist)

K317.Bekende Kortenbergenaren: Denis Frans (secretaris-generaal)

K318.Bekende Kortenbergenaren: De Smedt Philippe (kunstschilder)

K319.Bekende Kortenbergenaren: Baron Albert de Vleeschouwer (minister)

K320.Bekende Kortenbergenaren: Duboccage Frank (weer)

K321.Bekende Kortenbergenaren: Fannes Maurits VVKB

K322.Bekende Kortenbergenaren: Louis Feyaerts Louis(muzikant)

K323.Bekende Kortenbergenaren: Rachel Frederickx (auteur)

K324.Bekende Kortenbergenaren: Jef Geeraerts

K325.Bekende Kortenbergenaren: Gillis Carl (fregatkapitein Louise-Marie)

K326.Bekende Kortenbergenaren: Gulinckx Marcel (geoloog)

K327.Bekende Kortenbergenaren: Grauwels Marc (fluitist)

K328.Bekende Kortenbergenaren: Haumont Stany (decaan geneeskunde UCL)

K329.Bekende Kortenbergenaren: Holden Roberto

 

Doos 52:

K330.Bekende Kortenbergenaren: Hoste Julius vader (journalist) en zoon (minister)

K331.Bekende Kortenbergenaren: Houben Robert (senator en minister )

K332.Bekende Kortenbergenaren: Houtart Albert (gouverneur van Brabant)

K333.Bekende Kortenbergenaren: Huwé Danny (journalist)

K334.Bekende Kortenbergenaren: Huygens Frans Jozef(kunstschilder)

K335.Bekende Kortenbergenaren: Joniau Marcel (rector Universiteit Kortrijk)

K336.Bekende Kortenbergenaren: Lambiotte (Madame)(kunstschilder, Salkin Emile (kunstschilder) en Lucien (toneelspeler)

 

Doos 53:

K337.Bekende Kortenbergenaren: Leclercq Jules (schrijver)

K338.Bekende Kortenbergenaren: Maertens Ferdinand (ingenieur en Davidsfonds nationaal)

K339A.Bekende Kortenbergenaren: Marceau Felicien (schrijver) (Les années courtes)

K339B.Bekende Kortenbergenaren: Marceau Felicien (schrijver)

K339C.Bekende Kortenbergenaren: Marceau Felicien (schrijver)

K339D.Bekende Kortenbergenaren: Marceau Felicien (schrijver)

 

Doos 54:

K340.Bekende Kortenbergenaren: Marsé Louisa (ereburger, 'Leven zoals voorheen')

K341.Bekende Kortenbergenaren: Moriau Alexander (generaal)

K342.Bekende Kortenbergenaren: Jos Omblets (journalist)

K343.Bekende Kortenbergenaren: Outtier Michel (letteren)

K344.Bekende Kortenbergenaren: Pansaers Clément(dichter)

K345.Bekende Kortenbergenaren: Peeters Marcel (geschiedenis)

K346.Bekende Kortenbergenaren: Rouhart-Chabot L.(historica, rijksarchivaris)

K347.Bekende Kortenbergenaren: Salkin Paul (schrijver)

K348.Bekende Kortenbergenaren: Schillebeeckx Edward (ereburger en theoloog)

 

Doos 55:

K349A.Bekende Kortenbergenaren: Schuiten Robert (architect) en François (tekenaar)

K349B.Bekende Kortenbergenaren: Schuiten Robert (architect) en François (tekenaar)

K350.Bekende Kortenbergenaren: Servranckx Victor (kunstschilder)

K351.Bekende Kortenbergenaren: Smets Ferdinand (zanger Leo Ferna)

K352.Bekende Kortenbergenaren: Standaert Jenny (dichter)

K353.Bekende Kortenbergenaren: Stroobants Felix (kunstschilder)

 

Doos 56:

K354.Bekende Kortenbergenaren: Swarts Théodore (professor scheikunde)

K355.Bekende Kortenbergenaren: Terby Fernand (orkestleider B.R.T.)

K356.Bekende Kortenbergenaren: Thierry Frans (kunstschilder)

K357.Bekende Kortenbergenaren: Vandenbosch Michel (Gaia)

K358.Bekende Kortenbergenaren: Vandendriessche Chris (tekenaar en boekenillustrator)

K359.Bekende Kortenbergenaren: Inneke Vander Aa (auteur)

K360.Bekende Kortenbergenaren:Vandersmissen de Cortenbergh (generaals)

K361.Bekende Kortenbergenaren: Van der Wee Anna (modeontwerpster Italiaanse schoenen)

K362.Bekende Kortenbergenaren Van de Weyer Hendrik-Jozef (professor toponymist)

K363.Bekende Kortenbergenaren: Van Dyck J. (commodore)

K364.Bekende Kortenbergenaren: Van Erps Jan (senator)

K365.Bekende Kortenbergenaren: Van Ertreyck Edouard (kunstschilder)

K366.Bekende Kortenbergenaren: Vanhees Jan (bergbeklimmer)

K367.Bekende Kortenbergenaren: Vanrykel Rody (dichter)

K368.Bekende Kortenbergenaren: Van Santberghe Joske (loopster)

 

Doos 57:

K369.Bekende Kortenbergenaren: Raymond Verdeyen (toneel, landjuweel)

K370.Bekende Kortenbergenaren: Verdeyen René (professor)

K371.Bekende Kortenbergenaren: Vrijdaghs Jean-Marie (bioloog)

K372.Bekende Kortenbergenaren: Walschap Gerard (schrijver) en pater Van Campenhout

K373.Bekende Kortenbergenaren: anderen

K374.Bekende Kortenbergenaren: Vink Frans, mevr.Elizabeth Hoste

 

 

naar overzicht

Doos 58:

 

Culturele centra en gemeentelijke culturele acties

K375.Gemeenschapscentrum Colomba

K376.Bibliotheek

K377.Muziek– en Woordacademie (Berkenhof)

K378.Casino (2003-2004)

K379.Prijs voor Tekenkunst

K380.Kunst uit Eigen Streek

K381.Kortenbergse Kunstkabinetten

K382.Kortenberglaan (Brussel)

 

8.Het Alledaagse leven

K383.Kortenbergs volksleven algemeen + kermissen + processies + kruisprocessies

K384.Prins Carnaval

K385.Greef van halfvasten

K386.Meiboom

K387.Nalaat

K388.Volksspelen o.a. hanenkappen

 

Doos 59:

K389.Statiekermis - deel 1

K390.Statiekermis - deel 2

K391.Statiekermis - deel 3

K392.Statiekermis - deel 4

 

naar overzicht

Doos 60:

 

K393.Statiekermis - deel 5

K394.Statiekermis - deel 6

K395.Stoeten

K396.Witlooffeesten Kortenberg

K397.Braderie Winkelcentrum Kortenberg

K398.Feesten in danszalen

K399.Gouden, diamanten en briljanten bruiloften

K400.Bedevaarten St.-Blasius, St.-Donatus

K401.Bedevaart Couture – Saint-Germain ”Die heeft van Ceteur’

K402.Bedevaart 1384 ’s Hertogenbosch

K403.Waterheren van Kortenberg

K404.Vrouwkesavond Kortenberg (Kruistochten)

K405.Toenamen

 

9.Families

K406.Families A – G

K407.Families H - Z

 

10.Kartografie

Doos 61:

K408.Kartografie : algemene kaarten o.a. 1699

K409.Kartografie : Kaartboek abdij 1722 Ferraris 1771-1778

K410.Kartografie : Kaart Vandermaelen

K411.Kartografie : Atlas der Buurtwegen

K412.Kartografie : Popp-kaarten

K413.Kartografie : kaart 19de eeuw

K413.Kartografie : kadaster

K414.Kartografie : Atlas der Waterwegen, Kaarten rond water

K415.Kartografie : Plattegronden abdij, Vierwegenscheden, Drie Koningen, in Voskapel

K417.Kartografie : Commodo en incommodo, Van Doren, Piron, Schuermans

K418.Plannen : Eikelenhof

K419.Plannen : kasteel Houtart schade 1914

K420.Plannen : Pastorie Kortenberg

 

Doos 62 :

11.Tekeningen

K421.Tekeningen Sanderus

K422.Tekeningen kaartboek abdij Kortenberg (18de eeuw)

K423.Tekeningen abdij 19de eeuw (A.Everaerts, e.a.)

K424.Tekeningen en schilderijen Felix Stroobants

K425.Tekeningen en schilderijen 20ste eeuw (Vierwegenscheden, In Voscapel, hoeve Eugenie De Rom, serviceflats Dry Coningen)

K426.Tekeningen Roger Carpentier en zoon Carpentier

K427.Tekeningen Pierre Angelroth

K428.Tekeningen Jan De Vos

K429.Tekeningen Julius Cresens

K430.Tekeningen Zoeklicht

 

12.Foto's

Doos 63 :

K431.Geschiedenis

K432.Wapenschilden

K433.Militaire geschiedenis en Vaderlandslievende verenigingen

K434.Politieke geschiedenis

K435.Sociaal-economische geschiedenis

K436.Onderwijs

K437.Verenigingen

K438.Fanfare Eendracht

 

Doos 64 :

K439.Fanfare Vlamingen Vooruit

K440.Toneel Verbroedering

K441.Katholieke werken

K442.Jeugdverenigingen

K443.Sportverenigingen

K444.Jumelage Parcé

 

 

naar overzicht

 

Doos 65 :

K445.Bekende Kortenbergenaren

K446.Bekende Kortenbergenaren : Joseph Chantraine

K447.Bekende Kortenbergenaren : Etienne De Greeff

K448.Bekende Kortenbergenaren : Felicien Marceau

K449.Bekende Kortenbergenaren : Edward Schillebeeckx

K450.Bekende Kortenbergenaren : Architecten, kunstschilders, en toneelspelers

 

Kerkgeschiedenis

K451.Kerk - bergkerk Heurk

K452.Kerk - meubilair - kerkgerei

K453.Pastoors en koster

K454.Pastorijen

K455.Roepingen

K456.Processies

K457.Kapellen

K458.H.Hart-beeld

K459.Parochiezaal

 

Doos 66 :

Alledaagse leven

K460.Levenskrans

K461.Feesten

K462.Ontspanning

 

Straten

K463.Foto's straten : algemeen (kalender, totaalbeeld, combinaties, kaartspel)

K464.Abdijdreef + Abdij

K465.Achterenbergstraat

K466.Beekstraat

K467.Brouwerijstraat

K468.Colombastraat - Eikelenhof

K469.De Walsplein

K470.Edegemstraat

 

Doos 67 :

K471.Engelenstraat

K472.Hertog Jan II laan

K473.Hofstraat

K474.Kapellestraat

K475.Karterstraat

K476.Kerksstraat

K477.Kiewitstraat

K478.Kloosterstraat

K479.Leuvensesteenweg - 1

K480.Leuvensesteenweg - 2

K481.Leuvensesteenweg - 3

 

Doos 68 :

K482.Leuvensesteenweg - 4 - St.Jozef

K483.Leuvensesteenweg - 5 - Kasteel Houtaert

K484.Maria Christinastraat

K485.Minneveldstraat

K486.Oude Baan (nu : Kruisstraat)

K487.Parkstraat

K488.Prinsendreef

K489.St.Catharinastraat

K490.Stationsplein

K491.Stationsstraat

K492.Vier Huisjes

K493.Vogelzangstraat

K494.Straten - Brochures Kortenberg (1970 - 1976)

K495.Groen - bossen - weide

 

 

naar overzicht

Foto's

Personen

Doos 69 :

K496.Personen - algemeen

K497.Personen - rond Abdij rond Abdijdomeinen

K498.Personen - rond La Chênaie of Eikelhof

K499.Personen - rond Villa Vrebos

K500.Personen - rond Villa Vander Reydt

K501.Personen - rond Villa's

K502.Personen - rond St.Jozefgesticht

 

Doos 70 :

K503.Personen - rond Kolonialen

K504.Personen - Rijkswacht

K505.Personen - Notarissen

K506.Personen - rond Families De Volder - Mommaerts - Marsé

K507.Personen - rond familie Smets

K508.Personen - foto's - uitleg

K509.Personen - foto's H.Aertbeliën, onderpastoor: dorpsleven, verenigingen

K510.Personen - foto's H.Aertbeliën, onderpastoor: processies

K511.Personen - foto's H.Aertbeliën, onderpastoor: sport

 

Doos 71 :

ADDENDUM

K512.Hertog van Lorreinen

K513.Oude smis (Leuvensesteenweg)

K514.Rode Duivel : Jacques Schuermans

K515.Klokken

K516.Klassering Eikelenhof 2018

K517.Glasramen kerk Kortenberg + abdij + St.Jozef

K518.Glasramen fusie Kortenberg, 5 parochies en kloosters

K519.Frans Maes, Geschiedenis van Kortenberg, samenvatting door F.Maes, J.Lauwers (uit zijn archieven)

K520.Frans Maes, Geschiedenis van Kortenberg, hertypt door Gustaaf Salens, 1ste hoofdstuk

K521.Frans Maes, Geschiedenis van Kortenberg.
           Kortenberg  =  verbonden met Erps

K522.Kortenberg   =  klassement
               1) 2004
               2) 2016

 

naar overzicht

 

Kledij

 

1. Algemene benadering

Doos 1 :

KL.1 Mode - 1
KL.2. Mode - 2
KL.3. Mode - 3
KL.4. Mode - 4
KL.5 Mode - 5
KL.6. Mode - 6
KL.7. Mode - 7
KL.8. Oudheid en Middeleeuwen
KL.9. Kledij Franken
KL.10.Kledij van de Vikings
KL.11.Kledij 10de - 11de - 12de eeuw
KL.12.Kledij 13de eeuw
KL.13.Kledij 14de eeuw
KL.14.Geschiedenis klederdracht oudheid en Middeleeuwen


Doos 2 :

KL.15.Mode : tot en met 14de eeuw
KL.16.Mode : 15de eeuw
KL.17.Mode : 16de eeuw
KL.18.Mode : 16de eeuw begijnhof St.Truiden
KL.19.Mode : 16de eeuw Willem van Oranje
KL.20.Mode : 16de eeuw Ludovico Guicciardini
KL.21.Mode : 16de eeuw Algemeen - 1
KL.22.Mode : 16de eeuw Algemeen - 2
KL.23.Mode : 17de eeuw - 1

 

Doos 3 :


KL.24.Mode: 17de eeuw - 2
KL.25.Mode: 18de eeuw
KL.26.De bende van Jan de Lichte,O.Vlaanderen/kledij 18de eeuw
KL.27.Manneken Pis en kledij 18de eeuw
KL.28.Bourgoisie rurale Kampenhout en kledij 18de eeuw
KL.29.Mode : 19de eeuw
KL.30.Kledij Waterloo (1815) en Prins van Oranje
KL.31.Biedermeier
KL.32.Mode : 20ste eeuw - 1

 

Doos 4 :

KL.33.Mode : 20ste eeuw - 2
KL.34.Mode : opleiding, historische invloed
KL.35.Mode : opleiding, invloed van streekdrachten

 

naar overzicht

 

2. Bronnen voor kledij

KL.36.Streekdrachten:algemene bibliografie - 1
KL.37.Streekdrachten:algemene bibliografie - 2
KL.38.Streekdrachten: bibliografie (artikels Henri Vannoppen)
                   deel 1 : “De Grote Ronde” 1987 → 1993
KL.39.Streekdrachten: bibliografie (artikels Henri Vannoppen)
                   deel 2 : “De Grote Ronde” 1995 → 1996

 

Doos 5 :

KL.40.Streekdrachten: bibliografie (artikels Henri Vannoppen)
                   deel 3 : “De Grote Ronde” 1997 → 1998
KL.41.Streekdrachten: bibliografie (artikels Henri Vannoppen)
                   deel 4 : Streekgebonden kleding, Ascania, Ons Heem, Curtenberg, Oost-Brabant
KL.42. Streekdrachten: Oostvlaamse Zanten
KL.43.Streekdrachten: bibliografie (artikels Henri Vannoppen)
                   deel 5 : O-Vlaanderen Zanten, Curtenberg, Kempische koppen en kleren, De Grote Ronde, La mode régionale en Wallonie

 

Doos 6 :


KL.44.Streekdrachten: drie speciale nrs. Ons Heem rond kledij (H.Vannoppen)
KL.45.Streekdrachten West-Vlaanderen: literatuur:S.Streuvels, W. Oom, E. Vermeulen, A. Demedts, M. Sabbe
KL.46.Streekdrachten West-Vlaanderen: literatuur: Oostrozebeke, literaire gids

 

Doos 7 :

KL.47.Streekdrachten: Oost-Vlaanderen: literatuur: C. Buysse, V. Loveling - 1
KL.48.Streekdrachten: Oost-Vlaanderen: literatuur: C. Buysse, V. Loveling - 2
KL.49.Streekdrachten: Oost-Vlaanderen: literatuur: O.Wattez, Courtmans, I. Teirlinck, E. Stijns, T. Sevens,literaire gids
KL.50.Streekdrachten: Oost-Vlaanderen: literatuur:Deprez,C.De Clercq,Johan Tack,Oudenaardse schrijvers 19-20ste eeuw,A.De Cock

 

Doos 8 :

KL.51.Streekdrachten Vlaams-Brabant: literatuur: Ernest Claes - A
KL.52.Streekdrachten Vlaams-Brabant: literatuur: Ernest Claes - B
KL.53.Streekdrachten Vlaams-Brabant: literatuur: Ernest Claes - C
KL.54.Streekdrachten Vlaams-Brabant: literatuur: G. Waldschap, H. Teirlinck

 

Doos 9 :


KL.55.Streekdrachten: Antwerpen: Verhaert met de Polders
KL.56.Streekdrachten: Antwerpen: literatuur (Lode Baekelmans, F.Snieders, Felix Timmermans,G.Bergmann,L. Wilmet en A. Baillon) KL.57.Streekdrachten: Antwerpen: literatuur : (H. Conscience) - A KL.58.Streekdrachten: Antwerpen: literatuur (H. Conscience) - B KL.59.Streekdrachten: Antwerpen: literatuur (H. Conscience) - CDoos 10 :

KL.60 Streekdrachten: Antwerpen: literatuur (H. Conscience) - D
KL.61.Streekdrachten: Antwerpen: literatuur (H. Conscience) - E
KL.62.Streekddrachten: Antwerpen : schrijver Gustaaf Segers
KL.63.Streekdrachten: Limburg: literatuur
KL.64.Kledij : spreekwoorden en volksliederen
KL.65.Dialectwoorden mannenkledij
KL.66.Dialectwoorden vrouwenkledij
KL.67.Kledijtermen : vertalingen
KL.68.Draaiboek voor inventarisatie van kostuums
Doos 11 :


KL.69.Streekdrachten: signalementen 1831-1839
KL.70.Streekdrachten: signalementen 1840-1845
KL.71.Streekdrachten: signalementen 1846-1849
KL.72.Streekdrachten: signalementen 1850-1855

 

 

Doos 12 :


KL.73.Streekdrachten: signalementen 1856-1859
KL.74.Streekdrachten: signalementen 1860-1866
KL.75.Streekdrachten: signalementen 1867-1869
KL.76.Streekdrachten: signalementen 1870-1875

 

Doos 13 :

KL.77.Streekdrachten: signalementen 1876-1880
KL.78.Streekdrachten: signalementen 1827-1880 – kaarten
KL.79.Streekdrachten: signalementen 1827-1880 inventarissen – deel A

 

 

 

Doos 14 :

KL.80.Streekdrachten: signalementen 1827-1880 inventarissen – deel B
KL.81.Streekdrachten: signalementen 1827-1880 inventarissen – deel C
KL.82.Streekdrachten: kunstschilders o.a. Berko
KL.83.Streekdrachten: kunstschilders o.a. Berko

 

Doos 15 :

KL.84.Streekdrachten: Breughel
KL.85.Kledij Bruegel in het Pajottenland
KL.86.Rubens en kledij
KL.87.Adriaan Brouwer en kledij 17de eeuw (Oudenaarde)
KL.88.Streekdrachten: Van Gogh
KL.89.Streekdrachten: votiefschilderijen
KL.90.Streekdrachten: prentenkabinetten
KL.91.Streekdrachten: bronnen: illustraties en fotografie
KL.92.Streekdrachten: musea en heemkringen
KL.93.Modemusea
KL.94.Textielcollecties Nord, Pas-de-Calais, Komen (België)
KL.95.Streekdrachten: bibliotheken

 

 

Doos 16 :


KL.96.La mode illustrée 1877 (schenking Maria Rütten)
KL.97.Mode : modeblad: La femme chez elle
KL.98.Mode : modeblad: Le miroir: mei-augustus 1914

 

 

Doos 17 :

KL.99. Mode : modebladen: ± 1920
KL.100.Mode : modebladen: 1960-1970
KL.101.Mode : kostuumgeschiedenis: Cantecleers
KL.102.Mode : kostuumgeschiedenis: Le Costume

 

Doos 18 :


KL.103.Mode : kostuumgeschiedenis: M. Conrads. Handboek Kostuumaccessoires
KL.104.Mode : kostuumgeschiedenis: Cultuur en kleedgedrag
KL.105.Kledij : - Literatuur rond materiaalkennis: bont, fluweel, katoen, fustein, jeans
                         - Beroepen textiel
                         - Paisley (motief)
KL.106.Kledij : literatuur rond kant

 

 

Doos 19 :KL.107.Kledij : literatuur rond textieltechnieken: wit borduren, handwerk
KL.108.Textielstalen Vander Reydt
KL.109.Kleur: blauw bleu de Sart-Moulin (blauwe kiel)
KL.110.Kleur: rood
KL.111.Strovlechten Glons (Jekervallei)
KL.112.Kledij: materiaalbank


Doos 20 :


KL.113.Kledij: literatuur rond merklappen
KL.114.Kledij: literatuur rond vlasteelt
KL.115.Kledij: literatuur rond productie en consumptie van kledij (beroepen)
naar overzicht
3. Thematische benaderingKL.116. Mode en streekdrachten: haartooi
KL.117. Haar en Baard
KL.118. Mode en streekdrachten:ondergoed - A
KL.119. Mode en streekdrachten:ondergoed - B
KL.120. Mode en streekdrachten:ondergoed - C
KL.121. Mode en streekdrachten:ondergoed - D
KL.122. Maandverband en tampons
KL.123. Tampax

 

Doos 21:


KL.124. Mode: Houppelande
KL.125. Boerenhemd dames
KL.126. Mode en streekdrachten:hoeden + spaanhoeden
KL.127. Mode: Sjaals
KL.128. Mode: Raglan-mouw, Raglan-cape
KL.129. Mode: kledingsstukken van de man - A
KL.130. Mode: kledingsstukken van de man - B
KL.131. Mode: Kaproen
KL.132. Mode: Steek
KL.133. Mode: Kamizool
KL.134. Mode: Jeans
KL.135. Mode: Celluloid (manchetten, cols, borststuk)
KL.136. Mode en streekdrachten: knopen en knoppen
KL.137. Mode en streekdrachten: handschoenen
KL.138. Mode en streekdrachten: schoenen -
KL.139. Mode en streekdrachten: juwelen
KL.140. Mode en streekdrachten: handtassen,valiezen en mandjesDoos 22 :

KL.141. Mode en streekdrachten: klompen - 1
KL.142. Mode en streekdrachten: klompen - 2
KL.143. Mode en streekdrachten: klompen - 3
KL.144. Mode en streekdrachten: klompen - 4
KL.145. Mode en streekdrachten: klompen - 5 - vanaf 2009Doos 23 :

KL.146. Klompen
KL.147. Klompen (Antwerpen), Veerle-Laakdal (Vorst), Grobbendonk
KL.148. Klompen (Oost-Vlaanderen)
KL.149. Klompen Nederland
KL.150. Klompen (Bretagne) Frankrijk
KL.151. Mode en streekdrachten: kinderkledij

 

naar overzicht


4. Geografische benadering

 

Doos 24 :


KL.152. Streekdrachten: Vlaanderen (algemeen) - 1
KL.153. Streekdrachten: Vlaanderen (algemeen) - 2
KL.154. Streekdrachten: West-Vlaanderen – A
KL.155. Streekdrachten: West-Vlaanderen – B
KL.156. Streekdrachten: West-Vlaanderen – C Albert Van Rompaey


Doos 25 :


KL.157. Streekdrachten: West-Vlaanderen – D
KL.158. Streekdrachten: West-Vlaanderen – E
KL.159. Streekdrachten: West-Vlaanderen – F
KL.160. Streekdrachten: West-Vlaanderen – G

 

 

Doos 26 :

KL.161. Streekdrachten: Oost-Vlaanderen - A
KL.162. Streekdrachten: Oost-Vlaanderen - B
KL.163. Streekdrachten: Oost-Vlaanderen - C
KL.164. Streekdrachten: Oost-Vlaanderen - DDoos 27 :

KL.165. Streekdrachten: Oost-Vlaanderen - E
KL.166. Streekdrachten: Oost-Vlaanderen - F
KL.167. Streekdrachten: Oost-Vlaanderen - G
KL.168. Streekdrachten: Oost-Vlaanderen - H - vanaf 2009

 

 

Doos 28 :

 

KL.169. Streekdrachten: Vlaams-Brabant: West-Brabant en Brussels Hoofdstedelijk Gewest – A
KL.170. Streekdrachten: Vlaams-Brabant: West-Brabant en Brussels Hoofdstedelijk Gewest – B
KL.171. Streekdrachten: Vlaams-Brabant: West-Brabant en Brussels Hoofdstedelijk Gewest – C
KL.172. Streekdrachten: Vlaams-Brabant: West-Brabant en Brussels Hoofdstedelijk Gewest – D
KL.173. Streekdrachten: Vlaams-Brabant: West-Brabant en Brussels Hoofdstedelijk Gewest – E
KL.174. Streekdrachten: Vlaams-Brabant: West-Brabant en Brussels Hoofdstedelijk Gewest – F

 

 

Doos 29 :


KL.175. Streekdrachten: Vlaams-Brabant: Midden-Brabant - A
KL.176. Streekdrachten: Vlaams-Brabant: Midden-Brabant - B
KL.177. Streekdrachten: Vlaams-Brabant: Midden-Brabant - C
KL.178. Streekdrachten: Vlaams-Brabant: Oost-Brabant - A
KL.179. Streekdrachten: Vlaams-Brabant: Oost-Brabant - BDoos 30 :

KL.180. Streekdrachten: Vlaams-Brabant: Oost-Brabant - C
KL.181. Streekdrachten: Vlaams-Brabant: Oost-Brabant - D
KL.182. Streekdrachten: Vlaams-Brabant: Oost-Brabant - E
KL.183. Streekdrachten: Vlaams-Brabant: Oost-Brabant - F


Doos 31 :


KL.184. Streekdrachten: Vlaams-Brabant: Studie streekdrachten in Brabant 1750-1950
KL.185. Streekdrachten: Vlaams-Brabant: Studie streekdrachten in Brabant 1750-1950
KL.186. Streekdrachten Vlaams-Brabant: Studie Curtenberg: 1000 jaar kledij
KL.187. Streekdrachten Vlaams-Brabant: vanaf 2009

 

Doos 32 :

KL.188. Streekdrachten: Antwerpen – A
KL.189. Streekdrachten: Antwerpen - B
KL.190. Streekdrachten: Antwerpen – C
KL.191. Streekdrachten: Antwerpen – D
KL.192. Streekdrachten: Antwerpen – E

 

Doos 33 :

KL.193. Streekdrachten: Antwerpen – F
KL.194. Streekdrachten: Antwerpen – G
KL.195. Streekdrachten: Antwerpen – H
KL.196. Streekdrachten: Antwerpen – I
KL.197. Streekdrachten: Antwerpen – J – vanaf 2009
KL.198. Streekdrachten: Antwerpen - K

 

Doos 34 :


KL.199. Streekdrachten: Limburg – A
KL.200. Streekdrachten: Limburg – B
KL.201. Streekdrachten: Limburg – C
KL.202. Streekdrachten: Limburg – D
KL.203. Streekdrachten: Limburg – E – vanaf 2009

 

Doos 35 :


KL.204. Streekdrachten: Wallonië – A
KL.205. Streekdrachten: Wallonië – B
KL.206. Streekdrachten: Wallonië – C
KL.207. Streekdrachten: Wallonië – D

 

Doos 36 :


KL.208. Streekdrachten: Wallonië – E
KL.209. Streekdrachten: Wallonië – F

 

 

Doos 37 :


KL.210. Streekdrachten: Nederland – A
KL.211. Streekdrachten: Nederland – B
KL.212. Streekdrachten: Nederland – C
KL.213. Streekdrachten: Nederland – D

 

Doos 38 :


KL.214. Streekdrachten: Nederland – E
KL.215. Streekdrachten: Nederland – F
KL.216. Streekdrachten: Nederland – G
KL.217. Streekdrachten: Nederland – H

 

Doos 39 :

KL.218. Streekdrachten: Nederland – I
KL.219. Streekdrachten: Nederland – J
KL.220. Streekdrachten: Nederland – K
KL.221. Streekdrachten: Nederland – L


Doos 40 :


KL.222. Streekdrachten: Nederland – M
KL.223. Streekdrachten: Nederland – N
KL.224. Streekdrachten: Nederland – O

 


Doos 41 :


KL.225. Streekdrachten: Frankrijk – A
KL.226. Streekdrachten: Frankrijk – B
KL.227. Streekdrachten: Frankrijk – C
KL.228. Streekdrachten: Frankrijk – D

 

Doos 42 :


KL.229. Streekdrachten: Duitsland – A
KL.230. Streekdrachten: Duitsland – B
KL.231. Streekdrachten: Luxemburg
KL.232. Streekdrachten: Oostenrijk – A
KL.233. Streekdrachten: Oostenrijk – B

 

Doos 43 :

KL.234. Streekdrachten: Zwitserland
KL.235. Streekdrachten: Scandinavië
KL.236. Streekdrachten: Noorwegen : streekliteratuur
KL.237. Streekdrachten: Groot-Brittannië
KL.238. Streekdrachten: Italië, Spanje en Portugal
KL.239. Streekdrachten: Oost-Europa (Tsjechoslovakije, Bulgarije, Rusland, Roemenië, Joegoslavië)
KL.240. Streekdrachten: Oost-Europa (Bulgarije) boek: Noord-bulgarische Volksdrachten
KL.241. Streekdrachten: Hongarije
KL.242. Streekdrachten: Amerika ( Mexico)
KL.243. Streekdrachten: Afrika
KL.244. Streekdrachten: Azië (Japan)

 

naar overzicht

 

 

5. Sociologische benadering

 

Doos 44 :


KL.245. Mode en streekdrachten: schoonheidsideaal
KL.246. Mode en streekdrachten: hygiëne + badpakken
KL.247. Badmode
KL.248. Huwelijkskledij
KL.249. Rouwkledij
KL.250. Streekdrachten en ambachtskledij
KL.251. Visserskledij
KL.252. Ambtskledij: begijnenkledij
KL.253. Ambtskledij: gemeentelijke overheden: burgemeester, Schepen, professoren spoorwegen, post, telegraaf, telefoon
KL.254. Ambtskledij: (politie: veldwachters, politie, rijkswacht)
KL.255. Ambtskledij: Universitaire kledij
KL.256. Streekdrachten: schuttersgilden Feestkledij autochtone gemeenschappen
KL.257. Kledij Allochtonen

 

 

Doos 45 :


KL.258. Streekdrachten: kenmerken en ondergang
KL.259. Streekdrachten: toekomst
KL.260. Streekdrachten en volkskunstgroepen: adviezen voor reconstructie
KL.261. Nummer Volkskunde ‘Op de huid over vestimentaire Kwesties’


naar overzicht

 

6. Wetenschappelijke activiteitenDoos 46 :

PERIODE 1982 - 2009

KL.262. Verwerking streekdrachten:
                 - Voordracht Landdag Verbond voor Heemkunde Houthalen (12 september 1982) met art. Ons Heem
                 - Verbond Vlaamse Volkskunst Zandhoven (16 jan 1982)
                 - Voordracht Heem- en Oudheidkunde Kring Wichelen (26 oktober 1982)
KL.263. Verwerking streekdrachten:
                 - Verbond voor Vlaamse Volkskunst Zandhoven (23 januari 1983)
                 - Reconstructie Schuttersgilde Aarschot (1983) niet uitgevoerd
KL.264. Verwerking streekdrachten:                 
                 - art. voor expo Frans Simons bij Breesgata Brasschaat (29 oktober 1983)                 
KL.265. Verwerking streekdrachten:
                 - artikel voor Joegoslavië 1984 (nooit gepubliceerd)
KL.266. Verwerking streekdrachten:
                 - Voordrachten V.V.K.B.Oostmalle (12 februari 1984)
                 - opening expo Heist-op-den–Berg (13 april 1984)
                 - Voordrachten: Die Rooselaer Oostrozebeke (4 november 1984)                 
                 - Voordrachten: Huldealbum Renaat Van der Linden (1984)
KL.267. Verwerking streekdrachten:
                 - Studiedag Interfolklore Heist-op-den–Berg (13 april 1985)                 
                 - Voordrachten: Limburgse volkskunstgroepen Aldenbiezen (5 november 1986)
                 - Voordrachten: V.T.B. Hasselt (28 april 1987)
                 - Voordrachten : Ekeren (1987)Doos 47 :

KL.268. Verwerking streekdrachten:
                 -Bokrijk: reconstructie hoeves 1987 (niet uitgevoerd)
KL.269. Kledij Zeeland voor Rien Poortvliet
KL.270. Verwerking streekdrachten:
                 - Jury Streekdrachten Tielt (30 oktober 1988)
                 - expo Vlaamse Vereniging voor Textiel Antwerpen–Hasselt (8 november 1991)
KL.271. Verwerking streekdrachten:
                 - Voordrachten: Luik (20 augustus 1992)
                 - Voordrachten: Vlaamse Dag Schoten (Oelegem 11 juli 1992)
                 - Voordrachten: Het Toreke Tienen (19 oktober 1993)
                 - Voordrachten: K.U.B. Brussel (1992)
KL.272. Verwerking streekdrachten:
                 - Symposium Venlo (Nederland: “Kleding in het dagelijks leven” (12 maart 1994)
KL.273. Verwerking streekdrachten:
                 - Voordrachten: Leuvense Vereniging voor Volkskunde te Kontich (18 november 1994)
                 - Voordrachten: Scilla Schilde (15 december 1994)
                 - Boek “Streekdrachten in onze gewesten” (1994)
KL.274. Verwerking streekdrachten:
                 - Voordrachten: V.V.K.B. Schilde-Oelegem (1 oktober 1995)
                 - Voordrachten: “De Kaeck” Wommelgem(1 december 1995)
                 - Voordrachten: Hagok Haacht (22 oktober 1995)
                 - Voordrachten: Heemkring ’s Gravenwezel (26 april 1996)
                 - Voordrachten: Deinze (4 maart 1999)

 

 

Doos 48 :

 

KL.275. Verwerking streekdrachten:
                 - Provinciale Commissie voor Geschiedenis en Volkskunde Antwerpen 16 juni 2001
                 - Voordrachten: Heemkring ’s Gravenwezel (5 oktober 2001)
                 - Voordrachten: Verbond voor Heemkunde Vlaams-Brabant Neerlinter (2 maart 2002)
KL.276. Verwerking streekdrachten:
                 - Voordracht Zemst (2009) (met basistekst)
KL.277. Verwerking streekdrachten:
                 - Internet 2006
KL.278. Verwerking Streekdrachtencommissie
                 - Jaarverslagen
                 - Jaarplanningen 1982 → 1989
KL.279. Verwerking Streekdrachtencommissie
                 - Vergaderingen 1982 → 1989
KL.280. Verwerking Streekdrachtencommissie
                 - briefwisseling
                 - vieringen
                 - pers
                 - interviews 1981 → 1989
KL.281. Verwerking Streekdrachtencommissie
                 - Volkskunst 1980 → 1989
KL.282. Verwerking Streekdrachtencommissie
                 - Jaarverslagen
                 - Jaarplanningen 1990 → 1999
KL.283. Verwerking Streekdrachtencommissie
                 - Vergaderingen 1990 → 1999
KL.284. Verwerking Streekdrachtencommissie
                 - briefwisseling
                 - vieringen 1990 → 1999
KL.285. Verwerking Streekdrachtencommissie
                 - I.V.V. (Geschiedenis – statuten)
                 - Boeken en bibliografie
                 - Bestuursfunctie sedert 1991
                 - Geschiedenis

 

Doos 49 :


KL.286. Verwerking Streekdrachtencommissie
                 - Volkskunst              1990 → 1999
KL.287. Verwerking Streekdrachtencommissie
                 - Jaarverslagen
                 - Jaarplanningen           2000 → 2009
KL.288. Verwerking Streekdrachtencommissie
                 - Vergaderingen           2000 → 2009
KL.289. Verwerking Streekdrachtencommissie
                 - briefwisseling
                 - vieringen
                 - pers                           2000 → 2004
KL.290. Verwerking Streekdrachtencommissie
                 - briefwisseling
                 - vieringen
                 - pers                           2005 → 2007
KL.291. Verwerking Streekdrachtencommissie
                 - briefwisseling
                 - vieringen
                 - pers                           2008
KL.292. Verwerking Streekdrachtencommissie
                 - briefwisseling
                 - vieringen
                 - pers 2009
KL.293. Verwerking Streekdrachtencommissie
                 - Volkskunst                2000 → 2009

 

 

PERIODE 2010    -   NU

 

naar overzicht


KL.294. Verwerking streekdrachtencommissie 2010
KL.295. Verwerking Streekdrachtencommissie
                 - boek: “Van Hoed tot Ondergoed”
Doos 50 :


KL.296. Verwerking streekdrachtencommissie 2010
                 ‘ Van Hoed tot Ondergoed’
KL.297. Voordracht << Van Hoed tot ondergoed >>
KL.298. Verwerking streekdrachten :
                 voordracht :  Hoge Gilderaad van de Kempen (Lichtaart, 12 feb 2011)
KL.299. Verwerking streekdrachtencommissie 2011
                 voordracht : ‘Streekdrachten Bierbeek-Lovenjoel’ 22 maart 2011
KL.300. Verwerking streekdrachtencommissie 2011
                 voordracht : ‘Streekdrachten in Herent ‘ 24 mrt 2011
KL.301. Voordracht heemkring Huldenberg 28 juni 2011
KL.302. 4de Zeeuwse dag Cadzand 27 aug 2011
KL.303. Verwerking streekdrachtencommissie 2010 – 2011
KL.304. Voordracht Maria Rütten 1312 in 2012
KL.305. Verwerking streekdrachtencommissie 2012 – 2013

 

 

Doos 51 :

 

KL.306. Streekdrachten commissie 2014
KL.307. Streekdrachten commissie I.V.V 2015
KL.307bis.Voordracht Bilzen
KL.308. Streekdrachten: uitgaven
KL.309. Streekdrachtencommissie I.V.V 2016
KL.310. IVV - Streekdrachtencommissie 2017
KL.311. "Do you remember" Collectie Tim Van Steenbergen
                 Bokrijk 2018,
                "Bokrijk brandmerkt" 2017
KL.312. Streekdrachtencommissie I.V.V. 2018
KL.313. Boek "WO I, een kruispunt van het alledaagse leven"
KL.314. Streekdracht en mode : Kampenhout

 

 

7. Foto’s

 

Doos 52 :Foto’s 1 - 2 - 3 - 4 - 5

Streekdrachten West-Vlaanderen

 

Foto’s 6 - 7 + dia's

Streekdrachten Oost-Vlaanderen

 

Doos 53 :

Foto’s 8

Streekdrachten West-Brabant

Foto’s 9 - 10

Streekdrachten Brussel

 

Doos 54 :

Foto’s 11 t/m 28

Streekdrachten Midden-Brabant

11.Berg
12.Bertem
13.Diegem
14.Erps-Kwerps
15.Everberg
16.Haacht
17.Kortenberg
18.Leuven
19.Meerbeek
20.Nossegem
21.Overijse
22.Rotselaar
23.Steenokkerzeel
24.Tervuren
25.Vilvoorde
26.Winksele - Herent
27.Zaventem
28.Zemst

 

Foto’s 29

Streekdrachten Oost-Brabant

 

 

Doos 55 :

 

Foto’s 30

Streekdrachten Antwerpen (alfab. per gemeente)

Antwerpen I :
                 1.Antwerpen
                 2.Arendonk

Antwerpen II :
                 3.Baal
                 4.Berlaar
                 5.Berendonck
                 6.Brasschaat
                 7.Brecht

Antwerpen III :
                 8.Dessel

Antwerpen IV :
                 9.Edegem
                 10.Ekeren
                 11.Essen

Antwerpen V :
                 12.Geel

Antwerpen VI :
                 13.Hagenbroek
                 14.Heist-op-den-Berg
                 15.Herentals
                 16.Hoogstraten

Antwerpen VII :
                 17.Kempen

Antwerpen VIII:
                 18.Kasterlee
                 19.Kapellen
                 20.Kalmthout1
                 21.Kalmthout 2
                 22.Kontich Antwerpen IX :
                 23.Lichtaart
                 24.Lier

Antwerpen X :
                 25.Meer
                 26.Minderhout
                 27.Meerle
                 28.Mol
                 29.MechelenDoos 56 :

Foto’s 30 (vervolg)

Streekdrachten Antwerpen (alfab. per gemeente)

Antwerpen XI :
                 30.Noorderkempen
                 31.Oud Turnhout
                 32.Postel
                 33.Rijmenam

Antwerpen XII :
                 34.Schoten
                 35.'s Gravenwezel
                 36.Sint Mariaburg
                 37.Stabroek

Antwerpen XIII:
                 38.Turnhout

Antwerpen XIV :
                 39.Vosselaar
                 40.Wilmarsdonk
                 41.Westerlo

Antwerpen XV :
                 42.Zuiderkempen

 

 

Doos 57 :Foto’s 31


Streekdrachten Limburg
                 1.Bree
                 2.Bilzen - Bocholt - Beverst
                 3.Diepenbeek
                 4.Genk
                 5.Elen aan de Maas
                 6.Halen - Hasselt
                 7.Limburg Algemeen
                 8.Roten - Valmeer - Zepperen - Zolder - Zonhoven
                 9.Lummen - Opglabbeek - Lommel - Lanklaar
               10.Tongeren - Kortenbos

Streekdrachten Wallonië

 

 

Doos 58 :

Foto’s 32

Streekdrachten Nederland
                 1.Algemeen
                 2.Friesland
                 3.Marken
                 4.Maasland
                 5.Noord-holland
                 6.Hindeloopen
                 7.'s Hertogenbosch
                 8.Spakenburg
                 9.Staphorst
               10.Stein
               11.Volendam
               12.Domburg
               13.Yerseke
               14.Zaandam
               15.Zeeland
               16.Zeeuw-Vlaanderen

 

 

Doos 59 :

Foto’s 33  -  Buitenland

Streekdrachten Frankrijk
Streekdrachten Duitsland
Streekdrachten Groot-Brittannië
Streekdrachten Italië
Streekdrachten Roemenië
Streekdrachten Griekenland
Streekdrachten Roemenië
Streekdrachten Oostenrijk
Streekdrachten Estland
Streekdrachten SpanjeFoto’s 33    -    België

Mode : algemeen - Vlaanderen
                 Reconstructie
Mode : kinderkledij
                 Klompen & schoenen
Accessoires : gaffeltje

 

Doos 60 :

Foto’s 34

Mode Middeleeuwen
Mode 16de eeuw
Mode 17de eeuw
Mode 18de eeuw
Mode 19de eeuw
Mode 20ste eeuw
Foto's van het boek "Van Hoed tot Ondergoed" - april 2010
                 1. Klompen
                 2. Kiel
                 3. Kepie en faas
                 4. West-Vlaanderen
                 5. Oost-Vlaanderen
                 6. Antwerpen
                 7. Vlaams-Brabant
                 8. Limburg
                 9. Speciale gelegenheden en groepen
               10.Ondergang en revival
               11.Reconstructie
               12.Allochtonen

 

Addendum

 

KL.315.

Expo "Pikant", Moorsel (Aalst) 2019

 

 

 

naar overzicht

 

 

Geschiedenis van het alledaagse leven
(het vroegere volkskunde) = AL

 

 

1. Het alledaagse leven algemeen

 

Doos 1 :

AL.1. Volkskunde: algemeen en volkskundemusea (binnen- en buitenland)
AL.2. Volkskunde: algemeen en volkskundemusea (binnen- en buitenland)
AL.3. Volkskunde: algemeen en volkskundemusea (binnen- en buitenland)
AL.4. Volkskunde: algemeen en volkskundemusea (binnen- en buitenland)
AL.5. Volkskunde: Huis van Alijn, museum van het dagelijks leven
AL.6. Volkskunde: algemeen, tradities en Nouveau Folklore

 

 

Doos 2 :

AL. 7. Levende Folklore
AL. 8. Thesissen en enquêtes volkskunde + dossiers (volkssporten)
AL. 9. Stadsfolklore (Leuven)
AL.10.Brueghel en het alledaagse leven
AL.11.Dagelijks leven 1900-2000
AL.12.De volkskundige reeks van Jos Lauwers

 

 

 

Doos 3 :

AL.13.     Belgische Folklore (Henri Liebrecht)
AL.14.     Prenten Côte d'Or : Belgische Folklore
AL.15/A. Volkskunde Nederland : Tjaard de Haan - A
AL.15/B. Volkskunde Nederland : Tjaard de Haan - B
AL.15/C. Volkskunde Nederland : Tjaard de Haan - C
AL.16.     Volkskunde en Heemkunde : Haard en Heem  J.Weyns

 

Doos 4 :

AL.17. Volkskunde : Evere in vroegere dagen
AL.18. Traditie en rituelen (jaarbasis en algemeen) België, Nederland, brochure Kortenberg

 

 

naar overzicht

Doos 4 (vervolg) :

 

2. Volkskarakter en leefgewoonte

 

AL.19. Volkskarakter - 1
AL.20. Volkskarakter - 2
AL.21. Volkskarakter - 3: Streuvels, Gysen, Dupont, Haesaerts, Larochette, Pauwels

 

 

Doos 5 :

AL.22. Volkskarakter - 4: Vanderkinderen, Picard, Henrot, Schamelhout, Van Ginneken, Peeters
AL.23. Volkskarakter - 5: Vanderkinderen, Picard, Henrot, Schamelhout, Van Ginneken, Peeters
AL.24. Volk en geslacht : gender
AL.25. Volk en individu : burgerlijke opvoeding, wellevendheid

 

naar overzicht

 

Doos 6 :

3. Dorpsstructuren

AL.26. Dorpsstructuren, landschappen en dorpsherwaardering
AL.27. Wonen in een dorp / betonstop
AL.28. Dorp- en eigendomsstructuren : Jaarschaar of erfpacht

 

naar overzicht

 

4. Ambachten en beroepen

ALGEMEEN

AL.29.     Oude beroepen
AL.30/A. Oude beroepen in Noord-Brabant (B.Van Dam)
AL.30/B. Oude beroepen in Noord-Brabant (B.Van Dam)
AL.31.     Ambachten (algemeen) AL.32. Ambachten (18de eeuw)

 

naar overzicht
Doos 7 :

MOLENS

AL.33. Water-, wind- en rosmolens - 1
AL.34. Water-, wind- en rosmolens - 2
AL.35. Water-, wind- en rosmolens - 3

Doos 7 (vervolg) :

AL.36. Water-, wind- en rosmolens - 4
AL.37. Water-, wind- en rosmolens - 5
AL.38. Water-, wind- en rosmolens - 6

 

 

Doos 8 :

AL.39. Molens - 1
AL.40. Molens - 2
AL.41. Molens - 3
AL.42. Molens - 4
AL.43. Molens - 5


Doos 9 :

AL.44.    De Belgische Molenaar (bibliografie 1906-1927) & Levende Molens
AL.45/A. Molenecho’s
AL.45/B. Molenecho’s
AL.45/C. Molenecho’s
AL.46/A. Ons Molenheem (inventarissen)
AL.46/B. Ons Molenheem (inventarissen)


Doos 10 :

AL.47/A. Windmolens fusie Kortenberg
AL.47/B. Windmolens fusie Kortenberg

 

naar overzicht

BROODBAKKERS

AL.48. Bakkerij
AL.49. Bakhuizen - 1
AL.50. Bakhuizen - 2
AL.51. Bakhuizen - 3
AL.52. Bakhuizen - 4


Doos 11 :

AL.53. Broodstempels - 1
AL.54. Broodstempels - 2
AL.55. Broodstempels - 3


naar overzichtIMKERS

AL.56. Bijenteelt - 1
AL.57. Bijenteelt - 2
AL.58. Bijenteelt - 3

 
Doos 12 :

Boeken Vlaamse Bieënbond - 1943
Boeken Vlaamse Bieënbond - 1946 - 1948
Boeken Vlaamse Bieënbond - 1949
Boeken Vlaamse Bieënbond - 1950 - 1951 - 1952


naar overzicht

Doos 13 :

AMBACHTEN ROND BOS EN HOUT

AL.59.     Kolenbranders
AL.60.     Boomzagers + hout
AL.61.     Schrijnwerkerij
AL.62.     Laddermakers
AL.63.     Radermakers
AL.64/A. Kuipers - 1
AL.64/B. Kuipers - 2
AL.65.     Reepsnijder
AL.66.     Mandenmakerij

naar overzicht

 

AMBACHTEN ROND BOUWSECTOR


AL.67. Lemers
AL.68. Metselaars, stukadoors (plekkers)
AL.69 .Witter en schilder

 

 

Doos 14 :

AL.70. Drogist
AL.71. Strodekkers

naar overzicht

 

AMBACHTEN ROND METAALSECTOR

AL.72. Koperslagers
AL.73. Loodgieters

naar overzichtAMBACHTEN ROND KLEDIJ

AL.74. Herder
AL.75. Matrassentrekker
AL.76. Schoenmakers
AL.77. Leerlooier (Zaventem)


naar overzicht

 

AMBACHTEN ROND LANDBOUW

AL.78/A. Smeden (o.a. Jaspers)
AL.78/B. Smeden
AL.78/C. Smeden


Doos 15 :

AL.78/D. Smidscursussen Maurits Verdeyen Erps 1932 - 1934
AL.79.     Gareel- en zadelmakers
AL.80.     Touwslagers
AL.81.     'Bohemers' als paardenkooplui

 

naar overzicht

 

5. Wooncultuur

AL.82. Woningen : bouw huis, Marcel Verhulst 1933
AL.83. Wooncultuur (Verhulst)
AL.84. Wooncultuur (Guns)
AL.85. Woningen algemeen
AL.86. De Mei steken
AL.87. Zandtekeningen
AL.88. Marbriet, cimorné en mosaïverre

 

 

Doos 16 :

AL.89.     Cimorné - 1
AL.90.     Cimorné - 2
AL.91.     Cimorné - 3
AL.92.     De Loozie
AL.93.     Design (1900 - 2000)
AL.94/A. Meubelen - 1
AL.94/B. Meubelen - 2
AL.94/C. Meubelen - 3
AL.94/D. Meubelen - 4

 

 

Doos 17 :

AL.94/E. Meubelen - 5
AL.94/F. Meubelen - 6
AL.95.    Vuur maken.

 

naar overzicht

 

6. Voeding

AL.96/A. Geschiedenis van de voeding - 1
AL.96/B. Geschiedenis van de voeding - 2
AL.96/C. Geschiedenis van de voeding - 3

 

Doos 18 :

AL.96/D.  Geschiedenis van de voeding - 4
AL.96/E.  Geschiedenis van de voeding - 5
AL.96/F.  Geschiedenis van de voeding - 6
AL.96/G. Geschiedenis van de voeding - 7
AL.96/H. Geschiedenis van de voeding - 8
AL.96/I .  Geschiedenis van de voeding - 9


Doos 19 :

AL.97/A. Streekgerechten o.a. Leuven
AL.97/B. Streekgerechten o.a. Leuven
AL.97/C. Streekgerechten o.a. Leuven
AL.97/D. Streekgerechten o.a. Leuven
AL.97/E. Streekgerechten o.a. Leuven
AL.98.    Studies Kortenberg, Rotselaar, Tervuren, Antwerpen, Limburg, Asse

 

 

Doos 20 :

AL.99.   Annales Enquêtes rond voeding
AL.100. Studiedag consumptiepatroon geschiedenis voeding
AL.101. Voordracht voeding (1800 - 2000), Steenokkerzeel 28 mei 2017
AL.102. Eet- en drinkcultuur 19de - 20e eeuw. (Feestbundel J.Ockeley)
AL.103. Geschiedenis voeding Midden-Brabant
AL.104. Werken Diane de Keyzer rond voeding
AL.105. Voeding in W.O.I en W.O.II
AL.106. Oorlogskeuken WO I : Grondregels voor voeding (1916)
AL.107. Oorlogskeuken WO I : L.Mannaert : Praktisch en spaarzaam Keukenboekje (1916)
AL.108. Oorlogskeuken WO I : Onze voeding (1917)

 

 

Doos 21 :

AL.109.    Eten buitenshuis
AL.110.    Voeding bij feesten
AL.111/A. Franse, Italiaanse, Europese en exotische keuken
AL.111/B. Franse, Italiaanse, Europese en exotische keuken
AL.112.     Barbecue
AL.113/A. Belgische eetgewoonten in 2000
AL.113/B. Belgische eetgewoonten in 2000
AL.113/C. Belgische eetgewoonten in 2000
AL.114/A. Haute cuisine - kookwedstrijden

 

 

Doos 22 :

AL.114/B. Haute cuisine - kookwedstrijden
AL.114/C. Haute cuisine - kookwedstrijden
AL.115/A. Tafelgewoonten en spijskaarten
AL.115/B. Tafelgewoonten en spijskaarten
AL.116/A. Keukengerief - 1
AL.116/B. Keukengerief - 2
AL.116/C. Keukengerief - 3
AL.116/D. Keukengerief - 4


 

Doos 23 :

AL.117/A.  Prijzen en vertalingen - 1
AL.117/B.  Prijzen en vertalingen - 2
AL.118/A. Academie voor streekgebonden gastronomie - 1
AL.118/B. Academie voor streekgebonden gastronomie - 2
AL.119.     Joachim Beuckelaer-eremerk
AL.120.     Week van de Smaak
AL.121.     Bewaarmethoden i.v.m. voeding
AL.122.     Voeding, gezondheid en voedselveiligheid


Doos 24 :


AL.123.     Keuken van Montignac
AL.124.     Spreuken rond eten en drinken, eten in de bijbel
AL.125/A. Aardappelen (kroketten, friet) - 1
AL.125/B. Aardappelen (kroketten, friet) - 2
AL.125/C. Aardappelen (kroketten, friet) - 3
AL.125/D. Aardappelen (kroketten, friet) - 4
AL.126.     Aardappelchips
AL.127/A. Brood en banket - 1


Doos 25 :

AL.127/B. Brood en banket - 2
AL.127/C. Brood en banket - 3
AL.128.     Smoutebollen (schrift Marie Banken)
AL.129.     Pannenkoeken
AL.130/A. Vlees - 1
AL.130/B. Vlees - 2
AL.130/C. Vlees - 3
AL.130/D. Vlees - 4

 

 

Doos 26 :

AL.131.     Dierlijke vetten (reuzel, ossewit)
AL.132.     Gevogelte
AL.133/A. Vis en schepdieren (o.a. mosselen en kaviaar) - 1
AL.133/B. Vis en schepdieren (o.a. mosselen en kaviaar) - 2
AL.133/C. Vis en schepdieren (o.a. mosselen en kaviaar) - 3
AL.134/A. Vis en schepdieren (o.a. mosselen en kaviaar) - 1
AL.134/B. Vis en schepdieren (o.a. mosselen en kaviaar) - 2
AL.134/C. Vis en schepdieren (o.a. mosselen en kaviaar) - 3
AL.135.     Slakken - escargots

 

 

Doos 27 :

AL.136.     Kaas
AL.137.     Platte kaas
AL.138.     Yoghurt
AL.139.     Boter
AL.140/A. Groenten - 1
AL.140/B. Groenten - 2
AL.140/C. Groenten - 3
AL.140/D. Groenten - 4

 

 

Doos 28 :

AL.141/A.   Fruit - 1
AL.141/B.   Fruit - 2
AL.141/C.   Fruit - 3
AL.142.       Siroop, confituur
AL.143.       Olijven
AL.144.       Eieren
AL.145.       Suiker
AL.146.       Snoepgoed: chocolade, kalisse
AL.147/A.   Snoepgoed: speculaas, peperkoek en marsepein - 1
AL.147/B.   Snoepgoed: speculaas, peperkoek en marsepein - 2


Doos 29 :

AL.148. Koekjes
AL.149. ijs en sorbet
AL.150. Desserten
AL.151. Kruiden, mosterd, pickles en mayonnaise
AL.152. Specerijen
AL.153. Truffels
AL.154. Kappertjes
AL.155. Azijn
AL.156. Olie
AL.157. Thee
AL.158. Cola
AL.159. Champagne en schuimwijnen
AL.160. Porto, sherry, gin
AL.161. Likeuren
AL.162. Napoleon en gastronomie
AL.163. Glühwein
AL.164. Kok-almanach 1775


Doos 30 :

AL.165. Keukenboek Cauderlier. Gent,1876
AL.166. La Cuisine Chantraine
AL.167. Manuel Pratique de la cuisinière économique (1913) door V.COUBELLIE
AL.168. Keukenrecepten Huishoudschool Ursulinen Thildonck - Keukenboek 1898
AL.169. Plats aux oeufs (rond 1930)
AL.170. Plats froids et hors-d’oeuvre (rond 1930)
AL.171. Tourtes, tartes, patisseries, mets sucrés (rond 1930)

 

 

Doos 31 :

AL.172. Cahier de cuisine 1936 (Julienne Beyens)
AL.173. Gebakboek (Julienne Beyens)
AL.174. Ons kookboek Boerinnenbond 14de druk (1941)
AL.175. Ons kookboekje Boerinnenbond 5de druk
AL.176. Kookboek van Clara Van Molle
AL.177. Keukenrecepten Everberg
AL.178. Het Gouden Boek 70 jaar Solo in de keuken, Margarine
AL.179. De keuken in de film (Solo)
AL.180. Het iris kookboek


Doos 32 :

AL.181. Recepten Marie Van Tilt Erps-Kwerps e.a.
AL.182. Covee lekker tafelen (1983-1984)
AL.183. Speciale gerechten in Kortenberg 2012
AL.184. Receptenboeken
AL.185. Voedselveiligheid

 

naar overzicht

 

7. Volkstaal

TAAL

AL.186. Volkstaal
AL.187. Taal : Etymologie
AL.188. Jongerentaal
AL.189. Bargoens


naar overzicht

DIALECT

AL.190/A. Dialectologie - 1
AL.190/B. Dialectologie - 2

 

Doos 33 :

AL.190/C. Dialectologie - 3
AL.190/D. Dialectologie - 4
AL.191.     Studiedag Brabantse dialecten - 2017
AL.192.     Klap te gooi!
AL.193/A. Klap te goei ! - 1
AL.193/B. Klap te goei ! - 2
AL.193/C. Klap te goei ! - 3

 

naar overzichtDoos 34 :

SPOT- EN BIJNAMEN

AL.194. Bijnamen : Everberg, Erps-Kwerps, Sint-Stevens-Woluwe, Zaventem, Kortenberg (John Setterfield) en Ottenburg
AL.195. Spotnamen op dorpen

 

naar overzicht

LITERATUUR

AL.196.    Sprookje
AL.197.    Mythen en Sagen
AL.198/A.Sagen en legenden (A. Roeck) - 1
AL.198/B.Sagen en legenden (A. Roeck) - 2


Doos 35 :

AL.199. Keizer Karel Tombeek (sage en 'den Trek')
AL.200. De Vier Heemskinderen (sage) Siegfried Nibelungenlied
AL.201. Zwanenridder, Heer Halewijn, Genova van Brabant
AL.202. De Wildeman
AL.203. Vlaamse aftelrijmen
AL.204. Rijmen in de volkstaal
AL.205. Zegswijzen en wijsheden
AL.206. Zei-gezegden
AL.207. Gedichtenboek Nathalie Vercammen - Perk 1924-1925
AL.208. Gedichten

 

naar overzicht

 

8. Volksmuziek en volksdans

 

LIEDEREN

AL.209. Volksliederen : Collectie Josephine Eembeeck (x Felix Vanhoegaerden) Everberg - 1
AL.210. Volksliederen: Losse liedblaadjes. Collectie Godelieve Boone (veel radioliedjes) - 2

 

Doos 36 :

AL.211. Volksliederen: Liedboeken Erps-Kwerps ( Maria Van Tilt, Robert Smets, Maria Salens) - 3
AL.212. Liederen, schriftjes (2)
AL.213. Liedboek Georgette Festraets
AL.214. Volksliederen: gedrukt
AL.215. Volksliederen: gedrukt
AL.216. Liederen
AL.217. Liederen
AL.218. Liederen


Doos 37 :

AL.219. Liederen
AL.220. Liederen
AL.221. Volksliederen: getypt en geschreven
AL.222. Liedjesboek van Antoon Verbruggen uit Peutie
AL.223. Liedboek van Anna Van Wesemael uit Erondegem
AL.224. Volksliederen; collectie Maria Coppens
AL.225. Liederen Meerbeek


Doos 38:

AL.226. Volksmuziek uit Midden-Brabant
AL.227. Revival volksmuziek
AL.228. Studie volkslied in Vlaanderen 1
AL.229. Studie volkslied in Vlaanderen 2
AL.230. Middeleeuws muziek
AL.231. Etnische muziek in België
AL.232. Vlaanderen zingt 2018
AL.233. Volksliederen
AL.234. Kerkliederen
AL.235. Moordliederen
AL.236. Nationalistische liederen (Brabant, De Stem van Suid-Afrika)
AL.237. Scheldliederen

 

naar overzicht

ZANGERS EN MUZIKANTEN

AL.238. Liedjeszangers
AL.239. Volkszanger Bobbejaan Schoepen
AL.240. Speelmannen.
AL.241. Volksmuziekatelier Galmaarden - Jaarboeken


Doos 39 :

AL.242. Volksinstrumenten - 1
AL.243. Volksinstrumenten - 2
AL.244. Instrumenten uit de volksmuziek
AL.245. Studies volksinstrumenten Hubert Boone
AL.246. Accordeon
AL.247. Mechanische orgels


naar overzicht

 

VOLKSDANSEN

AL.248. Volksdansen - 1
AL.249. Volksdansen - 2
Doos 40 :

AL.250. Volksdansen - 3
AL.251. Volskdansen - 4
AL.252. Volksdansen - 5
AL.253. Molendansen (Humelgem)
AL.254. Dansen uit Achel


Doos 41 :

AL.255. Vivo (volksdans interbellum)
AL.256. Volksdansfederaties na 1945 : geschiedenis

 

naar overzicht

 

MODEDANSEN

AL.257. Europese modedansen
AL.258. Amerikaanse modedansen
AL.259. Dansscholen
AL.260. Dancings

 

naar overzicht

9. Volksgeloof


AL.261. Volksgeloof ( G. Goyvaerts) KUL 1967
AL.262. Heksen en spoken - 1
AL.263. Heksen en spoken - 2
AL.264. Heksen en spoken - 3

 


Doos 42 :

AL.265. Heksen en spoken - 4
AL.266. Heksen en spoken - 5
AL.267. Heksen en spoken - 6
AL.268. Heksen en spoken - 7
AL.269. Volksgeloof in Kortenberg en omgeving
AL.270. Volksgeloof en parapsychologie - 1

 

 

Doos 43 :

AL.271. Volksgeloof en parapsychologie - 2
AL.272. Volksgeloof en parapsychologie - 3
AL.273. Hypnotiseur-helderziende Saraska Violette
AL.274. Weerwolf
AL.275. Kettingbrieven

 

naar overzicht

 

10. Volksgeneeskunde en geneeskunde

 

GEZONDHEIDSTOESTAND EN ZIEKTEN

Doos 44 :

AL.276. Gezondheidstoestand bevolking
AL.277. Bevalling, kraambedsterfte, kindersterfte, kinderziekten, Softenon
AL.278. Kinderverzorging
AL.279. Lepra (Terbank, Rumst, melaatsenhuizen)
AL.280. Cholera (St.-Rochus)
AL.281. Pest, tyfus, dysenterie, vlektyfus, zwarte pokken, koepokken en rode loop.


Doos 45 :

AL.282. Spaanse griep, griep, T.B.C., aids, HIV - 1
AL.283. Spaanse griep, griep, T.B.C., aids, HIV - 2
AL.284. Suikerziekte
AL.285. Kernramp


naar overzicht

VOLKSGENEESKUNDE

AL.286. Volksgeneeskunde – 1
AL.287. Volksgeneeskunde – 2
AL.288. Volksgeneeskunde – 3


Doos 46 :

AL.289. Volksgeneeskunde – 4
AL.290. Volksbeewegen tegen ziekten van mens en dier tussen Zenne en Dijle (De Wit) Leuven 1943
AL.291. Volksgeneeskunde symposium LVV 1984
AL.292. Bloedzuigers en brandglazen
AL.293. Kruidendokters, kwakzalvers, 'groenen doktoors' en kruidenboeken
AL.294. Kruidendokters, kwakzalvers, 'groenen doktoors' en kruidenboeken
AL.295. Kruidenboeken van Jacobus Vannoppen


naar overzichtDoos 47 :

MEDISCH PERSONEEL

AL.296. Dokters, apothekers, vroedvrouwen en tandartsen
AL.297. Dokters, apothekers, vroedvrouwen en tandartsen
AL.298. Huisartsen
AL.299. Orde van Geneesheren, pensioenskas dokters, medische verenigingen, opleiding medici, dokter burgerlijke stand
AL.300. Wit-geel kruis
AL.301. Klinieken, krankzinnigengestichten
AL.302. Klinieken, krankzinnigengestichten
AL.303. Professoren: Vesalius
AL.304. Professoren: Debaiseux

 

 

Doos 48 :


AL.305. Dr. Rodolphe Thienpont (radiologie)

Doos 48 : (vervolg)

AL.306. Boek geneeskunde voor huisgezin

 

naar overzicht

 

11. Volksweerkunde

AL.307. Volksweerkunde
AL.308. Eieren voor de Arme Klaren

 

naar overzicht

 

Doos 49 :

12. Volksplantkunde

AL.309. Bloemen (volksplantkunde) - 1
AL.310. Bloemen (volksplantkunde) - 2
AL.311. Bloemen (volksplantkunde) - 3

naar overzicht

 

13. Het tijdsbegrip bij het volk (chronologie)

 

AL.312. Het begrip tijd
AL.313..Almanak (kalenders)

Doos 50 :

AL.314. Snoecks Almanach1982 - 1994
AL.315. Horloges - 1
AL.316. Horloges - 2
AL.317. Horloges - 3


naar overzicht

14. Ontspanning

ONTSPANNING VAN HET VOLK

AL.318. Volkspelen - 1
AL.319. Volkspelen - 2
AL.320. Volkspelen - 3

 

 

Doos 51 :

AL.321. Spelen met dieren, huisdieren, jacht en stropen - 1
AL.322. Spelen met dieren, huisdieren, jacht en stropen - 2
AL.323. Spelen met dieren, huisdieren, jacht en stropen - 3
AL.324. Hanengevechten
AL.325. Sollen, kaatsen, beugelen, klosbaan
AL.326. Volksfeesten: sociologie
AL.327. Stoeten
AL.328. Vendelen
AL.329. Circus


Doos 52 :

AL.330. Spektakel
AL.331. Rommelmarkt
AL.332. Reizen : Interbellum
AL.333. Kansspelen
AL.334. Loterij
AL.335. Eierstampen
AL.336. Feesten Jaartallen Leuven
AL.337. Vrije tijd Leuven - Hageland 1880 - 1980

 

naar overzicht

ONTSPANNING VAN HET HOF

AL.338. Hofnar
AL.339. Steekspelen

naar overzicht

SCHUTTERSGILDEN

AL.340. Schuttersgilden : algemeen, Antwerpen, Limburg, Brabant, Nederland en kledij - 1
AL.341. Schuttersgilden : algemeen, Antwerpen, Limburg, Brabant, Nederland en kledij - 2
AL.342. Schuttersgilden : algemeen, Antwerpen, Limburg, Brabant, Nederland en kledij - 3

 

 

Doos 53 :

AL.343. Schuttersgilden : algemeen, Antwerpen, Limburg, Brabant, Nederland en kledij - 4
AL.344. Schuttersgilden : algemeen, Antwerpen, Limburg, Brabant, Nederland en kledij - 5
AL.345. Schuttersgilden : Erps,Kwerps, Everberg, Meerbeek
AL.346. Schuttersgilden : Aarschot, Leefdaal, Meensel-Kiesegem, Tervuren, Weerde-Zemst
AL.347. Schuttersgilden : Halle-Booienhoven, Humelgem, Kampenhout, Landen, Leuven, Rotselaar, Werchter, Wespelaar, Glabbeek
AL.348. Schuttersgilden : Boutersem, Humelgem, Mazenzele, Wespelaar
AL.349. Schuttersgilde Rickelrath, Maria Rütten


Doos 54 :

AL.350. Kempische gilden en volksdansen Andrea Sterckx - 1956
AL.351. Liggende wip, staande wip en doelmaatschappijen, schuttersclub Schoonaarde Erps-Kwerps, later Meerbeek

naar overzicht
DUIVENSPORT

AL.352. Duivensport:algemeen - 1
AL.353. Duivensport:algemeen - 2
AL.354. Duivensport:algemeen - 3Doos 55 :

AL.355. Duivensport : algemeen - 4
AL.356. Duivensport : algemeen - 5
AL.357. Duivensport : algemeen - 6
AL.358. Duivensport : dossier volkssporten over duivenmaatschappijen, bibliografie, boeken, thesissen
AL.359. Duivenbladen - 1
AL.360. Duivenbladen - 2

 

 

Doos 56 :


AL.361. Duivenbladen - 3
AL.362. Duivenmaatschappijen lokaal :
               Meerbeek, Kortenberg, Everberg, Erps-Kwerps, Wezembeek-Oppem, Veltem-Beisem, Tienen, Leuven, Zaventem, Kraainem, Buken en Hageland

 

naar overzicht

REUZEN

AL.363. Folklore - Reuzen - 1
AL.364. Folklore - Reuzen - 2
AL.365. Folklore - Reuzen - 3
AL.366. Folklore - Reuzen - 4

 

 

Doos 57 :

AL.367. Folklore - Reuzen - 5
AL.368. Folklore - Reuzen - 6   Midden-Brabant
AL.369. Folklore - Reuzen - 7   Oost- en West Brabant
AL.370. Folklore - Reuzen - 8   Oost- en West Brabant
AL.371. Folklore - Reuzen - 9   Oost- en West Brabant
AL.372. Folklore - Reuzen - 10 Brussel Hoofdstedelijk gewest

 

Doos 58 :

AL.373. Folklore - Reuzen - 11 Brussel Hoofdstedelijk gewest
AL.374. Folklore - Reuzen - 12 Oost- en West-Vlaanderen
AL.375. Folklore - Reuzen - 13 Wallonië
AL.376. Folklore - Reuzen - 14 Nederland, Frankrijk
AL.377. Folklore - Reuzen - 15 Fusie Kortenberg

 

naar overzicht

WITLOOFFEESTEN

AL.378. Witlooffeesten : ontstaan (studie Chris Borgions)

 

Doos 59 :

AL.379. Witlooffeesten Kortenberg 1983-1985 & Recepten
AL.380. Witlooffeesten Kortenberg 1986
AL.381. Witlooffeesten Kortenberg 1987
AL.382. Witlooffeesten Kortenberg 1988
AL.383. Witlooffeesten Kortenberg 1989

 

 

Doos 60 :

AL.384. Witlooffeesten Kortenberg 1990 (Everberg)
AL.204. Witlooffeesten Kortenberg 1991
AL.386. Witlooffeesten Kortenberg 1992 - 1
AL.387. Witlooffeesten Kortenberg 1992 - 2
AL.388. Witlooffeesten Kortenberg 1992 - 3
AL.389. Witlooffeesten Kortenberg 1993
AL.390. Witlooffeesten Kortenberg 1994

 

 

15. Jaarkrans

ALGEMEEN

naar overzicht

Doos 61 :

AL.391. Volkskundige kalender
AL.392. Folklorische tijdspiegel voor België. A.Ver Elst
AL.393. De Folklore der maanden. P.De Keyzer
AL.394. Folklore der maanden P.De Keyzer & J.Peeters
AL.395. Collectie Rock : januarigebruiken
AL.396. Paasgebruiken    deel 1
AL.397. Paasgebruiken    deel 2
AL.398. Paasgebruiken    deel 3

 

Doos 62 :

AL.399. Meigebruiken en 1 mei Baarle-Hertog
AL.400. Junigebruiken
AL.401. Juligebruiken
AL.402. Augustusgebruiken
AL.403. Oktobergebruiken
AL.404. Novembergebruiken
AL.405. Decembergebruiken + Advent
AL.406. Volksgebruiken kanton Leuven: Winterfeesten                - Deel I. Duchateau (St-Maarten-Kerstmis) - 1949
AL.407. Volksgebruiken kanton Leuven: Kerstmis-Driekoningen  - Deel II
AL.408. Volksgebruiken kanton Leuven: Driekoningen-Lichtmis   - Deel III

 

naar overzicht

KERSTMIS

AL.409. Kerstmis (25 december): algemeen - 1              Kerstfeest binnen- en buitenland

 

Doos 63 :

AL.410. Kerstmis (25 december): algemeen - 2              Kerstfeest binnen- en buitenland
AL.411. Kerstkribbe
AL.412. Kerstboom - Kerstplanten - Kerstbloemen - Bloemenwinkels
AL.413. Kerstvuur - Kerstblok
AL.414. Kerstdiners
AL.415. Kerstmis (25 december): Kerstmarkten
AL.416. Middernachtmis
AL.417. Kerstman
AL.418. Kerstzingen - kerstconcert
AL.419. Kersthappening - Kerstmis en verenigingen
AL.420. Kerststronk
AL.421. Maretak, hulst
AL.422. Kerstroos, roos van Jericho

 

naar overzicht

NIEUWJAAR

AL.423. Nieuwjaar (1 januari)
AL.424. Nieuwjaarsbrieven - 1
AL.425. Nieuwjaarsbrieven - 2

 

Doos 64 :

AL.426. Nieuwjaarskaarten familie Vannoppen
AL.427. Nieuwjaarskaarten

 

naar overzicht

 

WINTER

AL.428. Drie Koningen (6 januari) en bedelzingen - 1 Wim Bosmans:Het bedelzingen rond jaarwisseling ten Oosten v. Brussel-Kul 1974
AL.429. Drie Koningen (6 januari) en bedelzingen - 2
AL.430. Verloren Maandag (maandag na 6 januari)
AL.431. Sint-Antonius -Abt (17 januari)
AL.432. St.Paulus (25 januari)
AL.433. Lichtmis
AL.434. Sint-Amandus (6 februari)
AL.435. Heilige Apollonia (9 februari)- tandpijn

 

Doos 65 :

AL.436. Valentijn (14 februari)

naar overzicht

 

CARNAVAL EN HANEKAPPEN

AL.437. Blauwe Maandag
AL.438. Carnaval algemeen
AL.439. Carnaval Varkenskoppen Zaventem
AL.440. Carnaval Kraainem
AL.441. Carnaval Vilvoorde-Kampenhout
AL.442. Gansrijden-ganstrekken-gansslaan
AL.443. Carnaval Project hanenkappen 2017
AL.444. Hanenkappen Erps-Kwerps, Veltem-Beisem
AL.445. Hanenkappen Oost-Brabant (Zichem, Rillaar, Schaffen)
AL.446. Hanenkappen provincie Antwerpen
AL.447. Hanenkappen provincie Limburg
AL.448. Hanenkappen provincies Oost- en West-Vlaanderen
AL.449. Hanenkappen Wallonië
AL.450. Hanenkappen buitenland
AL.451. De Vastenavondpop ’Valloke’ (Bosvoorde)

 

naar overzicht

LENTE


AL.452. Greef (zondag na halfvasten)
AL.453. Complimentendag (1 maart)
AL.454. Sint Gertrudis
AL.455. H.Francisca Romana (9 maart)

 

Doos 66 :

AL.456. Aprilgrappen
AL.457. Pasen
AL.458. St.Veronus
AL.459. Palmzondag
AL.460. Meiboomplantingen - deel 1
AL.461. Meiboomplantingen - deel 2
AL.462. Sint-Marcoen (1 mei) (cultus Erps)
AL.463. 1 mei, dag van de arbeid
AL.464. Moederdag ( 2de zondag van mei)
AL.465. O.L.H. Hemelvaart
AL.466. Pinksteren
AL.467. Antonius van Padua
AL.468. Sint-Jan-Baptist (24 juni)
AL.469. Vaderdag (2de zondag van juni)
AL.470. Halfhooimarkt (15 juli)

 

Doos 67 :

AL.471. St.Jacob de Meerdere (25 juli)
AL.472. Sint-Donatus (7 augustus) (cultus) Kortenberg
AL.473. Sint Laurentius (10 augustus)
AL.474. O.L.Vrouw Hemelvaart (15 augustus) (Steenbergen, Herent, Rumst)
AL.475. Nalaat (augustus-september)
AL.476. Sint-Cornelius (16september)
AL.477. Heilige Lambertus (17 september) o.a. Protegem Erps

 

naar overzicht

HERFST

AL.478. Halloween (avond vóór 1 november)
AL.479. Allerheiligen (1 november)
AL.480. Allerzielen (2 november)
AL.481. Sint-Hubertus (3 november)
AL.482. Sint-Maarten (11 november) en de Sint-Maartensvuren

 

Doos 68 :

AL.483. Heilige Catharina (25 november)
AL.484. Sint Andries (30 november)

 

naar overzicht

WINTER

AL.485. Heilige Barbara (4 december)
AL.486. Sinterklaas (6 december)
AL.487. St.-Thomas (21 december) en Thomassen
AL.488. Andere heiligen

 

naar overzicht

KERMISSEN

AL.489. Kermissen - deel 1
AL.490. Kermissen - algemeen + data

 

Doos 69 :

AL.491. Kermissen - processies ( kermis en Sacramentsdag )
AL.492. Kermissen - processies, wierook en wierokers
AL.493. Kermissen - Kruisprocessies en kruisdagen
AL.494. Kermissen - kermiseten
AL.495. Kermissen - foor
AL.496. Kermissen - karbidjesmolen
AL.497. Kermissen - kermistent en spiegeltent
AL.498. Kermissen - kermisbal
AL.499. Kermissen - afsluiting kermis
AL.500. Kermis in Midden-Brabant
AL.501. Rad van Fortuin

 

 

16. Levenskrans

naar overzicht

Doos 70 :

GEBOORTEN

AL.502. Geboorten en doopsel - deel 1
AL.503. Geboorten en doopsel - deel 2
AL.504. Geboorten en doopsel - deel 3
AL.505. Geboorten en doopsel - deel 4
AL.506. Geboorten en doopsel - deel 5
AL.507. Geboorten en doopsel - ( Echografie ) - deel 6

 

Doos 71 :

AL.508. Geboorten en doopsel - (Geboortekaartjes) - deel 7
AL.509. Geboorten en doopsel - (Geboortekaartjes) - deel 8
AL.510. Doopnaamgeving
AL.511. Babyborrel
AL.512. Kerkgang
AL.513. Verjaardagen

naar overzicht

JEUGDJAREN

AL.514. Het kind tot 6 jaar - 1
AL.515. Het kind tot 6 jaar - 2
AL.516. Kinderspelen - deel 1

 

Doos 72 :

AL.517. Kinderspelen - deel 2
AL.518. Kinderspelen - deel 3
AL.519. Kinderspelen - deel 4
AL.520. Kinderspelen - deel 5
AL.521. Kinderspelen - deel 6

naar overzicht

 

PUBERTEITSRITEN

AL.522. Plechtige communie-eerste communie-vormsel-puberteitsriten - 1
AL.523. Plechtige communie-eerste communie-vormsel-puberteitsriten - 2

 

Doos 73 :

AL.524. Plechtige communie-eerste communie-vormsel-puberteitsriten - 3
AL.525. Plechtige communie-eerste communie-vormsel-puberteitsriten - 4
AL.526. Plechtige communie-eerste communie-vormsel-puberteitsriten - 5
AL.527. Plechtige communie-eerste communie-vormsel-puberteitsriten - 6
AL.528. Vormsel -
AL.529. Plechtige, eerste communie en vormsel : prentjes - 1
AL.530. Plechtige, eerste communie en vormsel : prentjes - 2

 

Doos 74 :

AL.531. Plechtige communie : bewaardoosje met kruisje

 

naar overzicht

DIENSPLICHT

AL.532. De Loting
AL.533. Soldaat worden

naar overzicht

MEERDERJARIGHEID

AL.534. Party 18 jaar

naar overzicht

HUWELIJK

AL.535. Huwelijk:enquêtes
AL.536. Huwelijk : kennismaking, liefdesbrieven
AL.537. Huwelijk : kledij, diner, feest foto + foto-album

 

Doos 75 :

AL.538. Huwelijk : foto-album Hamelryck - Borremans 1968
AL.539. Huwelijk : expo “Verliefd, verloofd, getrouwd” - A.S.L.K. 1988
AL.540. Huwelijk : schieten
AL.541. Huwelijk : huwelijkslied, telegrams
AL.542. Huwelijk : foto-album Peeters - Michiels 1946

 

Doos 76 :

AL.543. Huwelijk : echtscheiding
AL.544. Huwelijk : Gretna Green
AL.545. Huwelijk : homohuwelijken
AL.546. Samenwonen
AL.547. Huwelijk : geboortebeperking (middelen, rol van de kerk)
AL.548. Huwelijk : fratsen, Tobiasnachten
AL.549. Huwelijk : burgerlijke akte Erps-Kwerps 1881 → 1913
AL.550. Huwelijk : boekje, in het kastje hangen
AL.551. Huwelijk : algemene studies - 1
AL.552. Huwelijk : algemene studies - 2

 

 

Doos 77 :

AL.553. Huwelijk : Nederland
AL.554. Huwelijk : België (R. Van der Linden, R. Reuskens)
AL.555. Huwelijk : België rond 2000
AL.556. Huwelijk Griekse migranten
AL.557. Huwelijk : huwelijksgebruiken 20ste eeuw (Erps-Kwerps, Kampenhout, Veltem-Beisem, Wemmel, Payottenland, Limburg)
AL.558. Liefde en x symposium LVV 1987
AL.559. Huwelijk : uitnodigingen - 1
AL.560. Huwelijk : uitnodigingen - 2

 

Doos 78 :

AL.561 .Huwelijk : kerkelijk (o.a. dispensaties)
AL.562. Huwelijk en woning : verhuisrecepties

 

naar overzicht

CHARIVARI

AL.563. Huwelijk : charivari (Nederland, Haren, Erps-Kwerps)
AL.564. Thesis Marc Jacobs over charivari - 3 delen

 

Doos 79 :

AL.565. De bef jagen - 1
AL.566. De bef jagen - 2
AL.567. De bef jagen - 3
AL.568. De bef jagen - 4
AL.569. De bef jagen - 5

naar overzicht

HUWELIJKSJUBELIA

AL.570. Huwelijk : gouden, diamanten en briljanten bruiloften - 1
AL.571. Huwelijk : gouden, diamanten en briljanten bruiloften - 2

 

Doos 80 :

AL.572. Huwelijk : gouden, diamanten en briljanten bruiloften - 3

 

naar overzicht

OVERLIJDEN

AL.573. De dood (algemeen) o.a. P. Ariès
AL.574. Studies overlijden (West-Vlaanderen, Limburg, Turnhout, Den Dungen)
AL.575. Studies overlijden Overijse, Huldenberg, Zemst, Rijmenam, Weerde
AL.576. Gebruiken rond de dood (algemeen, Nederland, Valeer Wouters, R. Renskens, interviews Erps-Kwerps)
AL.577. Funerair Lexicon (H.L.KOK) + rouwkledij - 1
AL.578. Livre de Convenances - 2

 

Doos 81 :

AL.579. Aankondiging overlijden
AL.580. Doodskist en lijkenvervoer
AL.581. Begrafenisondernemers - 1
AL.582. Begrafenisondernemers - 2
AL.583. Kerkelijke begrafenissen: tarieven, klassen, liturgie, L. Versteylen - 1
AL.584. Kerkelijke begrafenissen: tarieven, klassen, liturgie, L. Versteylen - 2
AL.585. Begrafenis oud-strijders
AL.586. Begrafenis en crematie vrijzinnigen
AL.587. Kerkhoven en kerkhovenkwestie - 1
AL.588. Kerkhoven en kerkhovenkwestie - 2
AL.589. Kerkhoven en kerkhovenkwestie - 3

 

Doos 82 :

AL.590. Crematie (algemeen en toepassing op Kortenberg)
AL.591. Graven, grafkruisen en grafmonumenten
AL.592. Herdenkingsmonumenten en - kruisen (auto-ongevallen, ontvoeringen)
AL.593. Testament en successierechten
AL.594. Expo ‘Als dood voor de dood’ 1987 (o.a. Erps-Kwerps, enquêtes rond overlijden) - 1
AL.595. Expo ‘Als dood voor de dood’ 1987 (o.a. Erps-Kwerps, enquêtes rond overlijden) - 2
AL.596. Studiedag Funeraire archeologie Laken 1992
AL.597. Artikels Ons Heem, Vlaamse Stam: H. VANNOPPEN rond de dood - 1
AL.598. Artikels Ons Heem, Vlaamse Stam: H. VANNOPPEN rond de dood - 2
AL.599. Artikels Ons Heem, Vlaamse Stam: H. VANNOPPEN rond de dood - 3

 

Doos 83 :

AL.600. Euthanasie
AL.601. Begrafenisdiner
AL.602. Herwaardering plattelandskerkhoven

 

naar overzicht

Foto's

OUDE AMBACHTEN

Doos 84 :

F1. Foto’s alledaagse leven : oude ambachten - 1
F2. Foto’s alledaagse leven : oude ambachten - 2

 

MOLENS

F3. Foto's alledaagse leven : molens - 1
F4. Foto's alledaagse leven : molens - 2

 

naar overzicht

Doos 85 :

LEVENSKRANS

F5. Foto's levenskrans : geboorte
F6. Foto's levenskrans : huwelijken - 1
F7. Foto's levenskrans : huwelijken - 2
F8. Foto's levenskrans : plechtige communie - 1
F9. Foto's levenskrans : plechtige communie - 2
F10. Foto's levenskrans : gouden en diamanten bruiloften

 

JAARKRANS

F11. Foto's jaarkrans : overlijdens en begrafenissen
F12. Foto's jaarkrans : Sint-Niklaas
F13. Foto's jaarkrans : Kerstmis
F14. Foto's jaarkrans : Drie koningen
F15. Foto's jaarkrans : Pasen
F16. Foto's jaarkrans : Heiligen - 1
F17. Foto's jaarkrans : Heiligen - 2
F18. Foto's jaarkrans : kermissen
F19. Foto's jaarkrans : meiboom


naar overzicht

Doos 86 :

ONTSPANNING

F20. Foto's Reuzen - 1
F21. Foto's Reuzen - 2
F22. Fotoalbum, reizen door België, Frankrijk, ...
F23. Foto's Volksspelen
F24. Foto's Hanenkappen
F25. Foto's Varkenskoppen
F26. Foto's Stoeten + Toneelopvoering
F27. Foto's Witlooffeesten

 

naar overzicht

Doos 87 :

VOLKSGELOOF

F28. Foto's Germaanse Goden en Syncretisme
F29. Foto's Heksen en Geesten

F30. Foto's VOLKSGENEESKUNDE

F31. Foto's VOEDING

F32. Foto's ALGEMEEN - VARIA

 

 

naar overzicht

 

 


 

 

Aarzel niet om informatie te vragen aan de voorzitter Doctor Henri Vannoppen of webmaster Gustaaf Salens. Elke vraag of suggestie is welkom. Dank voor uw belangstelling.
URL-adres van onze website
laatste aanpassing op 4 september 2019