Inhoudstafel van het Tijdschrift "Curtenberg".


Prijs : 

Jaarabonnement (4 nummers)

 € 20,00

Erelid

€ 40,00


Rekeningnummer :

BE65  0351  8266  6296


Redactieadres :

'Curtenberg'
Kouterstraat 85
3071 Erps-Kwerps

Afgiftekantoor: 3070 Kortenberg

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-


Interactief overzicht van de verschenen jaargangen van ons Tijdschrift Curtenberg

.

Periode: 1991 - 2000.

Jaargang 1991-1992.

.

Een beeld van de Kortenbergse burgerkeuken in de Belle Epoque en het Interbellum. Marie Joseph Vander Reydt. 3 - 9
 1. Beenhouwerijen in Midden-Brabant. Henri Vannoppen. 10 - 17
 2. Lied der brouwerij De Keyn te Leefdaal. Louis Michiels. 18 - 19
 3. Bakkerstraditie in de fusie Kortenberg. Henri Vannoppen. 20 - 2
 4. A. Eten en drinken in de periode van rantsoenering. Henri Vannoppen. 26 - 30 2000 Jaar eten en drinken. A. Jacht, vruchtenpluk, landbouw. Marie Joseph Vander Reydt. en Marnix Debonnet. 32 - 3
  B. Voedingsproducten en voedingsgewoonten van de Romeinse en vroegmiddeleeuwse bevolking. Marc Verbeeck. 36 - 41
  C. De middeleeuwen en de feodaliteit. Chris Borgions. 42 - 46
  D. De kruistochten en de opkomst van de steden. De nieuwe samenleving. Marnix Debonnet, Marie Joseph Vander Reydt. en Henri Vannoppen. 47 - 51
  E. De Bourgondische keuken en de ontdekkingsreizen. Henri Vannoppen. 52 - 55
  F. De burgerij en de revoluties.
  1. De drie revoluties. Henri Vannoppen. 56 - 62
  2. Ijskelders en sorbets. Julius Cresens. 63 - 67
  3. Brouwerijen en melkerijen. Henri Vannoppen. 68 - 71
  4. De burgerkeuken. Marie Joseph Vander Reydt. 72 - 75
  5. Witloof. Henri Vannoppen. 76 - 78
 5. Enige namen voor grasland. Frans Claes S.J. 82 - 84
 6. Nieuwe straatnamen ivm grasland in de fusie Kortenberg. Erwin Willems. 85 - 86
 7. Erpse huwelijksgebruiken. Hubert Verboomen. 86
 8. De oorlog van 1870 in Erps. Hubert Verboomen. 86
 9. De Schoonaardefeesten te Erps-Kwerps. Ontstaan en voorlopers.Kathleen Van Sweevelt. 87 - 90
 10. Het Frans Maeshof te Everberg. Henri Vannoppen. 91
 11. Keizersnede te Meerbeek in 1653. Jeanne Servranckx. 92
 12. De cholera in Erps-Kwerps in 1866 of het verhaal van de St. Rochuskapel. Henri Vannoppen. 93 - 97
 13. De boerenoorlog in Midden-Brabant. Hubert Verboomen. 98
 14. Witloof van aperitief tot dessert. Roland Neys. 99 - 102
 15. De heemkundige werking in Kortenberg. Gustaaf Salens. 106 - 109
 16. Nieuwe straatnamen in Kortenberg. Chris Borgions. 110 - 111
 17. In memoriam: kunstschilder Felix Stroobants. Henri Vannoppen. 112
 18. De C.R.A.B.'s of 'Mijn zwerftocht der verschrikking, de bloedige meidagen van 1940'. Bijdrage tot de geschiedenis van W.O.II. Gaston Van Grunderbeeck. 113 - 117
 19. De Schoonaardefeesten te Erps-Kwerps (vervolg). Kathleen Van Sweevelt. 118 - 125
 20. De verlichting te Kortenberg. Emiel Marsé. 126 - 129
 21. De grafkelders van de Merode. Chris Borgions. 130 - 136
 22. Witloofgerechten. Roland Neys. 138 - 143  naar tabel

Jaargang 1992-1993.

  .

 1. De kledij in de Romeinse tijd en de vroege Middeleeuwen. Marc Verbeeck. 3 - 9
 2. De mode in de Middeleeuwen en in de Moderne Tijden. Henri Vannoppen. 10 - 16
 3. Margaretha van Heylwighen, een adellijke dame uit Brabant. Frieda Sorber. 17 - 20
 4. De mode in de 19de en de 20ste eeuw. Henri Vannoppen. 21 - 27
 5. De identificatie van het schilderij 'Het Karretje' te Everberg. Henri Vannoppen. 28 - 30
 6. 'Het Karretje', vrijetijdsmode in de 19de eeuw. Frieda Sorber. 31 - 33
 7. Streekdrachten in Midden-Brabant tussen 1750 en 1950. Henri Vannoppen. 34 - 53
 8. Geschiedenis van het modehuis Van der Reydt. Marie Joseph Vander Reydt. 54 - 58
 9. Beroepen in verband met kleding. Henri Vannoppen. 59 - 71
 10. Hoofddeksels, kapsessen en modisten. Henri Vannoppen. 72 - 73
 11. Een preek over de mode. Gustaaf Salens. 74 - 75
 12. Het ondergoed. Henri Vannoppen. 76 - 87
 13. Wassen, strijken en opbergen. Marnix Debonnet. 88 - 93
 14. Het 'witloofkot' in 1945 en de beroepsklederdracht in de landbouw. Henri Vannoppen. 94 - 95
 15. Geesten, heksen, tovenaars en duivels of enkele aspecten van het volksgeloof. 97
  A. De geestenwereld. 100 - 115
  B. De toverwereld. 115 - 129
  C. De duivelenwereld. Interviews en opzoekingen olv. Henri Vannoppen. 129 - 132
 16. De heemkundige werking in Kortenberg in 1992. Gustaaf Salens. 133 - 136
 17. De volksmuziek, de volksinstrumenten en de volksdans in Midden-Brabant. Hubert Boone. 138 - 149
 18. Het Eikenhof, een natuur-historisch reservaat. Henri Vannoppen. 150 - 156
 19. Verslag archeologische avond ivm opgraving Romeinse villa en Merovingisch grafveld te Lelieboomgaarden onder Erps-Kwerps. Marc Verbeeck en Gustaaf Salens. 157 - 162
 20. Batist, de groenen doktoor uit Châtelineau. Frans Smets. 163
 21. Het automerk 'Excelsior'. Jacques Weygaert en Arthur De Coninck. 164 - 169

  naar tabel

Jaargang 1993-1994.

.

 1. 2000 jaar wonen in vogelvlucht. Henri Vannoppen. 2 - 9
 2. De landelijke bouwtraditie in de Romeinse tijd en de vroege Middeleeuwen. Marc Verbeeck. 10 - 19
 3. Steengroeven, zavelputten, kareelbakkerijen en kalkovens in Midden-Brabant. Henri Vannoppen. 20 - 35
 4. Wonen in de Middeleeuwen. Chris Borgions. 36 - 44
 5. De woningbouw in Kortenberg tijdens de eerste helft van de 19de eeuw. Henri Vannoppen. 45 - 53
 6. Het Meerbeeks interieur. - Naar een gerechtelijk dossier uit 1895. Henri Vannoppen. 54 - 57
 7. Waterputten in Brabant. Emiel Marsé. 58 - 61
 8. De verwarming. Marie Joseph Vander Reydt. 62 - 64
 9. De badkamer of de lichaamshygiëne voor W.O.II. Marie Joseph Vander Reydt. 65 - 68
 10. De wooncultuur in Kortenberg en Erps-Kwerps van 1900 tot 1960. W. Guns en M. Verhulst. 69 - 78
 11. Het meubilair van 1920 tot 1960. W. Guns en M. Verhulst. 79 - 83
 12. Het Victor Dewalsplein tussen de twee wereldoorlogen. Marie Joseph Vander Reydt. 84 - 88
 13. Kortenberg, een brouwerijgemeente. Van Roey en Henri Vannoppen. 92 - 119
 14. Witloofgerechten. Roland Neys. 120 - 121
 15. Erps-Kwerpsenaar leert de Hollanders frites eten. Louis Michiels. 122 - 123
 16. De geschiedenis van de bijenteelt in Kortenberg. Henri Vannoppen. 127 - 147
 17. Toneel in Kortenberg. François Smets. 149 - 152
 18. De Drie Linden, jeugdclub 'Den Uyl' in een historisch gebouw. Dirk Hendrickx. 155 - 158
 19. Witloofgerechten op basis van bier. Roland Neys. 161 - 162
 20. Het Belgisch vorstenhuis en Kortenberg. Extra nummer naar aanleiding van het overlijden van Zijne Majesteit Koning Boudewijn I. Henri Vannoppen wat het historisch onderzoek betreft. 1 - 64

naar tabel

Jaargang 1994-1995.

.

 1. Beschouwingen over minibunkers van W.O.II in Erps-Kwerps, Meerbeek en omgeving. Georges Feron. 5 - 15
 2. Geplunderde villa's in Kortenberg tijdens de vlucht van mei 1940. Marie Joseph Vander Reydt. 16 - 17
 3. De legercamion van Frans Van Grunderbeeck. Gaston Van Grunderbeeck. 18 - 19
 4. De gemeentebesturen van Kortenberg, Everberg, Meerbeek en Erps-Kwerps in W.O.II. Henri Vannoppen. 20 - 37
 5. W.O.II zoals Kortenberg het beleefde. Henri Vannoppen. 38 - 53
 6. Oorlogsherinneringen uit Kortenberg. Gaston Bruyninckx. 54 - 59
 7. W.O.II zoals Erps-Kwerps het beleefde. Henri Vannoppen. 60 - 75
 8. Verzet en collaboratie in Erps-Kwerps. Henri Vannoppen. 76 - 85
 9. W.O.II zoals Everberg het beleefde. Henri Vannoppen. 86 - 93
 10. W.O.II zoals Meerbeek het beleefde. Henri Vannoppen. 94 - 106
 11. Meerbeek ondergaat W.O.II. Marleen Van Moer. 107 - 113
 12. Vijf jaar krijgsgevangenschap in Duitsland. Pierre Angelroth. 114 - 115
 13. De jodenvervolging in Kortenberg en omgeving. Henri Vannoppen. 116 - 125
 14. Engelse ontsnapte krijgsgevangenen verstoken in Kortenberg. Gaston Van Grunderbeeck. 126 - 129
 15. De Zwarte Ford. Een oorlogsverhaal van de inlichtings- en actiedienst 'Marc'. Frans Smets. 130 - 144
 16. Het levensverhaal van Frans Mombaers, commandant van het leger der Belgische Partizanen. Henri Vannoppen. 145 - 149
 17. Getuigenissen uit de weerstand. Henri Vannoppen. 150 - 159
 18. Herinneringen aan het middelbaar onderwijs en de universiteit tijdens W.O.II. Marie Joseph Vander Reydt. 160 - 166
 19. Neergestorte vliegtuigen, V1's en V2's. Gaston Dons. 167 - 169
 20. De bevrijding van Kortenberg. - 4 en 5/9/1944. Gaston Dons. 170 - 171
 21. De euforie van september 1944. Marie Joseph Vander Reydt. 172 - 175
 22. Montgomery in Everberg. Henri Vannoppen. 176 - 182
 23. Geschiedenis van de oude melkerij van de Boerenbond te Kwerps. Henri Vannoppen. 187 - 199
 24. Architectuur van de oude melkerij van de Boerenbond te Kwerps. Julius Cresens. 201 - 206
 25. De kapel van de Moeder en de Drie Gezusters. Viering van haar honderdjarig bestaan. Henri Vannoppen. 209 - 212
 26. Overlijden van kunstschilder Paul Delvaux. Henri Vannoppen. 213 - 217
 27. Buitenlandse witloofgerechten. Roland Neys. 219 - 220
 28. De bevrijding van Kortenberg volgens een 'ancien' van de brigade Piron. Jacques Schuermans. 225 - 236
 29. Geschiedenis van het Hof van Grave, of de hoeve en schaapstal van Jossa. Ernest Gillioen. 239 - 248
 30. Het pachthof Vanden Schrieck of het oud gemeentehuis van Meerbeek. Julius Cresens, Erwin Willems en Henri Vannoppen. 251 - 262
 31. Nieuws uit de heemkringen van Kortenberg. Henri Vannoppen. 264 - 266 32. Indonesië fantasie. Maurice Vanderauwera. 269

  naar tabel

.

Tot 1995 was 'Curtenberg' het heemblad van de drie heemkringen van de fusiegemeente Kortenberg:

 • de Cultuur Historische Vereniging van Erps Kwerps.
 • het Comité 1000 jaar Meerbeek.
 • de Gildekamer van Midden Brabant, de heemkring van de deelgemeente Kortenberg.
Daarna kwam er de vierde heemkring, het Prinsdom Everberg, bij.

Elke jaargang liep van september van het lopende jaar tot augustus van het volgende jaar en tot 1994 was het eerste nummer steeds een dubbelnummer omwille van de Nationale Witlooffeesten te Kortenberg.

.

Jaargang 1995-1996.

.

 1. 200 jaar liberale gedachte en 90 jaar Liberale partij (1905-1995) in Kortenberg. Henri Vannoppen. 3 - 56
 2. De geslachten rond Yves Lebrun, de nieuw gewijde Kortenbergse priester. Henri Vannoppen. 57 - 75
 3. Twee Kortenbergenaren sneuvelden in Indonesië tijdens de Javaanse oorlog (1825-1830). Henri Vannoppen. 77 - 79
 4. De fanfare 'La Concorde' of De Eendracht te Kortenberg. Een historische foto uit 1902. Henri Vannoppen. 81 - 84
 5. Het belang van bier in het huisgezin. Henri Vannoppen. 85 - 86
 6. Kortenbergse winkels en cafés rond 1920. Emiel Marsé. 87 - 96
 7. Vijftig jaar christen-democratische politiek in Kortenberg (1945-1995). Michel Outtier. 97 - 106
 8. Kant in Kortenberg en omgeving. Henri Vannoppen. 107 - 109
 9. De eerste mis van pater Lodewijk Van Campenhoudt uit Kortenberg. Een historische foto van 15/8/1913. Léon François en Henri Vannoppen. 111 - 115
 10. De vrijmetselaarsloge van 1755 te Kortenberg. Henri Vannoppen. 117 - 121
 11. De Hopsclub en de familie Stroeykens. Henri Vannoppen. 123 - 126
 12. Kortenbergse voetbalherinneringen. François Smets. 127 - 133
 13. De fanfare 'Vlamingen Vooruit'. - Historische foto uit 1910. Henri Vannoppen. 135 - 139
 14. Nieuws uit de heemkringen van Kortenberg. Henri Vannoppen. 140 - 151
 15. Het Hof van Ongelege, het Kurengeleeg en het Kruis; drie oude woningen langs de Annonciadenstraat te Everberg. Henri Vannoppen. 155 - 170
 16. Een Dessels priester te Erps. M. Dries - Van Campfort. 173 - 178
 17. Pastoor Joannes Van Campfort te Erps. Henri Vannoppen. 179 - 182
 18. Liefdesdrama in 1895 te Erps-Kwerps. Henri Vannoppen. 185 - 189
 19. Nieuws uit de heemkringen van Kortenberg. Henri Vannoppen. 191 - 204 20. 500 jaar onderwijs te Meerbeek. Henri Vannoppen. 210
  A. Het onderwijs in de Middeleeuwen. 210 - 211
  B. Het Ancien Regime. 211 - 217
  C. De Franse en de Nederlandse tijd. 217 - 220
  D. De Belgische periode tot 1842. 220 - 221
  E. Van 1842 tot 1879. 221 - 229
  F. Van 1879 tot 1914. 229 - 241
  G. Van de leerplichtwet tot 1945. 241 - 255
  H. Van na W.O.II tot de fusie van gemeenten. 255 - 261
  I. Vanaf 1977 tot nu. 261 - 270
 20. Nieuws uit de heemkringen en uit Midden Brabant. Henri Vannoppen. 277 - 285
 21. Ego-documenten uit Erps-Kwerps en Kortenberg. Henri Vannoppen. 291 - 292
 22. Oral history, een belangrijke bron voor het sociale leven in Erps-Kwerps. Henri Vannoppen. 295 - 298
 23. De 'goede' oude tijd of het platteland dat het mijne was. Marie Vannoppen-Van Tilt. 299 - 324
 24. 'Les cinq sans homme' of het villaleven tijdens het interbellum. Marie Joseph Vander Reydt. 327 - 330
 25. Zoektocht naar de Leuvense ringmuur. Julius Cresens. 331 - 334

  naar tabel

Jaargang 1997.

.

 1. 'Les cinq sans homme' of het villaleven te Kortenberg tijdens het interbellum, gezien vanuit de dientingang. (vervolg) Marie Joseph Vander Reydt. 2 - 13
 2. Ego-documenten uit Erps-Kwerps en Kortenberg. Deel II. Marie Vannoppen-Van Tilt. 15 - 35
 3. Herinneringen aan de schoolstrijd (1954-1958) te Leuven. Maurice Vanderauwera. 36 - 37
 4. De rondreizende Rijkslandbouwschool van Erps. Henri Vannoppen. 38 - 39
 5. Nieuws uit de heemkringen en uit Midden-Brabant. Henri Vannoppen. 41 - 55
 6. De vrouw van een middenstander in Schoonaarde-Erps. Marie Vannoppen-Van Tilt. 58 - 75
 7. Melaatsen en Melaatsenhuizen in onze Gewesten. J. Vanden Bussche. 79 - 92
 8. Nieuws uit de heemkringen en uit Midden-Brabant. Henri Vannoppen. 96 - 103
 9. Melaatsen en Melaatsenhuizen in onze Gewesten (vervolg). J. Vanden Bussche. 106 - 118
 10. Een dag in de brouwerij N.V. Schuermans te kortenberg. Jacques Schuermans. 119 - 142
 11. Pastoor Verbeeck en zijn familie. Maria Dries-Van Campfort. 143 - 151
 12. Het Hof van Terbank te Meerbeek. Henri Vannoppen. 153 - 167
 13. Het Prinsdom Everberg en het Hof van Montenaken. Henri Vannoppen. 170 - 175
 14. De Prinsen van Monaco en Everberg. Henri Vannoppen. 176
 15. De historische verbanden Westerlo - Everberg in het kader van de schuttersgilde van Westerlo. Henri Vannoppen. 177 - 178
 16. Wie was Philips van Merode? Kris De Winter. 179 - 183
 17. Prins Werner de Merode te Everberg begraven. Henri Vannoppen. 183
 18. Prins en Prinses Amaury de Merode. Henri Vannoppen. 184 - 192
 19. De Doyenné de Mérode als uitgangspunt voor een studie van de fruitteelt in Midden-Brabant. Henri Vannoppen. 193 - 198
 20. De Molenbeek, een dorpsbeek te Kortenberg. Julius Cresens. 199 - 205
 21. De geschiedenis van de Troost, het bosgehucht van Everebrg. Henri Vannoppen. 206 - 209
 22. De Grubbese en de Everbergse Baardkrielen, creaties van Robert Pauwels, een zonderling figuur in Everberg. Henri Vannoppen. 210 - 215
 23. Wandeling 'Het historische Everberg. Henri Vannoppen. 216 - 217
 24. Het 100 jarig bestaan van de Koninklijke Fanfare De Eeendracht van Everberg in 1957. Louis Vander Elst. 218 - 221
 25. Lodewijk Lambrechts uit Everberg schreef toneel over de 'Boerenoorlog'. Henri Vannoppen. 228 - 229
 26. Het portret van 'Tist Artois' door Prinses Jean de Merode. Henri Vannoppen. 230 - 234
 27. De familie De Coster of 'die van Certès' te Everberg en Sterrebeek. Henri Vannoppen. 235 - 241
 28. Vrebos onderging heel war vernieuwigen. Henri Vannoppen. 242 - 245
 29. Het pachthof 'Het Haantje' te Everberg en de familie Vangramberen. Marie Vangramberen. 246 - 256
 30. De mirakels rond, en de broederschappen van het H. Kruis te Everberg. Jeanne Servranckx. 257 - 259
 31. Nieuws uit de heemkringen en uit Midden-Brabant. Henri Vannoppen. 260 - 279

naar tabel

Jaargang 1998.

.

 1. De tijd van dancing Pallieter te Erps-Kwerps en het orkest 'The Storks'. Henri Vannoppen. 2 - 6
 2. Herinneringen aan Jan Brusselmans en andere bekende kunstenaars, vrienden van mijn vader. Marie Joseph Van der Reydt 7 - 11
 3. De Molenbeek, een dorpsbeek te Kortenberg (vervolg). Julius Cresens 12 - 17
 4. De geschiedenis van de Troost, een bosgehucht van Everberg (vervolg). Henri Vannoppen 18 - 26
 5. Vrebos onderging heel wat veranderingen (slot). Henri Vannoppen 33 - 35
 6. Vincent Vanderhulst uit Meerbeek, duiveluitdrijver en pastoor van Humelgem. Jos Lauwers 36 - 37
 7. Het Pachthof 'Het Haantje' te Everberg en de familie Vangramberen (vervolg). Marie Vangramberen 38 - 46
 8. De familie De Coster of 'die van Certès' te Everberg en Sterrebeek (slot). Henri Vannoppen 47 - 55
 9. De geschiedenis van de Troost, het bosgehucht van Everberg (slot). Henri Vannoppen 58 - 69
 10. Het Pachthof 'Het Haantje' te Everberg en de familie Vangramberen (slot). Marie Vangramberen 70 - 76
 11. De Geschiedenis van de familie Vannetelbosch uit Meerbeek. Henri
 12. Natuur en Landschapswandeling door de Warande naar de Eikelenberg en langs het veld van Dorpels en Zipt, richting Boeiendaal, of de wandeling 'Het heerlijke Everbergse landschap'. Julius Cresens 94 - 97
 13. Nieuws uit de heemkringen en uit Midden-Brabant. Henri Vannoppen 98 - 103
 14. Het dageelijks leven in Kortenberg in W.O.I Henri Vannoppen 106 - 140
 15. Het dagelijks leven in W.O.I in Erps-Kwerps. Henri Vannoppen 141 - 165
 16. De families Marissal en De France te Erps-Kwerps. Georges Feron 166 - 178
 17. Louis Dons, een Kortenbergs oudstrijder aan het Ijzerfront. Gaston Dons 179 - 182
 18. Tot wat heeft het allemaal gediend ? Maurice Vanderauwera 183 - 192
 19. Soldaat Jan-Baptist Vanderauwera. Henri Vannoppen 193 - 197
 20. Henricus Vannoppen of 'den Ender van Crabbes' uit Erps-Kwerps, soldaat-telegrafist aan de Ijzer. Henri Vannoppen 198 - 205
 21. De burgemeesterbenoeming van Karel Van Kelf van Meerbeek in 1933, een harde discussie over zijn militair optreden in W.O.I Marleen Janssens-Van Moer 206 - 217
 22. Zita, de keizerin van Oostenrijk-Hongarije onder W.O.I, verbleef tijdens het interbellum in ballingschap te Steenokkerzeel. Marie-Josèphe Vander Reydt 218 - 231
 23. De wasserij van Kortenberg Leon François 234 - 240
 24. Onze bijdrage tot 125 jaar dekenij van Erps - de pastoors en pastoor-dekens van Erps Henri Vannoppen 241 - 245
 25. De 'misse' plaat in de cinema 'Eekhoorntje' te Kortenberg in 1943 Vital Aenspeck 246 - 247
 26. Het uur en de spoorwegen Georges Feron 248 - 257
 27. 75 jaar voetbalgeschiedenis of op bezoek bij mijn geliefde voetbalclub K.F.C. Kortenberg Jacques Schuermans 264 - 266
 28. Madame est servie en Erps-Kwerps Lucienne Sommereyns 267 - 268
 29. Nieuws uit de heemkringen en uit Midden-Brabant Henri Vannoppen 269 - 280

naar tabel

Jaargang 1999.

 1. De Heersemmolen op de Molenbeek te Beisem, aan de grens met Erps. Julius Cresens 2 - 9
 2. Het dagelijks leven in W.O. II in mijn fusiegemeente Kortenberg (deel I). Maurits Vannoppen 10 - 29
 3. Everberg in 1878 Henri Vannoppen 37
 4. Nieuws uit de heemkringen en uit Midden-Brabant. Henri Vannoppen 38 - 48
 5. Het dagelijks leven in W.O. II in mijn fusiegemeente Kortenberg (deel II). Maurits Vannoppen 50 - 72
 6. De stamboom van de heren van Quaderebbe. Chris Borgions 80 - 89
 7. De muzikale familie Banken. Henri Vannoppen 90 - 103
 8. Wij gedenken Roland Nijs 104
 9. Het bestuur van Kortenberg, Erps-Kwerps, Everberg en Meerbeek onder W.O.I. Henri Vannoppen 106 - 124
 10. Het dagelijks leven in Meerbeek in W.O.I Henri Vannoppen 125 - 140
 11. Het dagelijks leven in Everberg in W.O.I Henri Vannoppen 141 - 154
 12. Herinneringen aan het leven in de stad in W.O.I Pierre Angelroth 155 - 164
 13. Het Activisme in Midden-Brabant Henri Vannoppen 171 - 178
 14. Het verzet in W.O.I in Kortenberg Henri Vannoppen 179 - 185
 15. De families Marissal en De France te Erps-Kwerps Georges Feron 186 - 198
 16. Drie oudstrijders uit Midden-Brabant vertellen hun oorlogsverhaal of... de slagvelden en het Ijzerfront zoals zij het zagen Henri Vannoppen 199 - 203
 17. Emiel Van Tilt, krijgsgevangene in Duitsland Henri Vannoppen 204 - 220
 18. Frans Vanhoegaerden en Thephiel Noë, oudstrijders uit Erps-Kwerps Henri Vannoppen 221 - 223
 19. De dekenale visitatieverslagen van deken Paul Pelsmaker voor Erps en Kwerps uit 1574-1577. M.J. Daxhlet-Vander Reydt 226 - 229
 20.  Sigaren en jenerverstokerij Vander Elst te Erps-Kwerps. Henri Vannoppen 230 - 233
 21.  De pachthoven in de Connebin te Meerbeek . Henri Vannoppen  234 - 245
 22.  Nieuws uit de heemkringen en uit Midden-Brabant. Henri Vannoppen  253 - 269
 23.  Het wapenschild van der Gracht in het Boek van de Broederschapvan de H. Barbara te Erps. Henri Vannoppen 270 - 272

  naar tabel

Jaargang 2000.

.

 1.  De geschiedenis van het Van Hammehuis te Erps. Henri Vannoppen  3 - 20
 2.  Het Lindeken of Van Hammehuis ont(k)leed. Julius Cresens 24 - 38
 3.  De familie Van Hamme. Henri Vannoppen 42 - 53
 4.  Geschiedenis van de geneeskunde in Midden-Brabant - Vesalius huwde Anna Van Hamme.   Henri Vannoppen  55 - 56
 5.  Kortenberg rouwt om Haar Doorluchtige Hoogheid Prinses Marie-Claire de Croy en het Heilig Rijk, weduwe van Prins Amaury de Merode Henri Vannoppen  57
 6.  Kortenberg en de spoorwegen. Georges Feron 58 - 79
 7.  Herinneringen van een soldaat en oud-strijder uit Everberg. Maurits Cludts  87 - 101
 8.  Het Stro Dak te Erps Kwerps of de villa van dokter Charles Ketelaer. Henri Vannoppen 102 - 104
 9.  De kroniek van 2000 jaar Kortenberg met  (H.VANNOPPEN e.a.)107 - 165

      - Bisschop Burchard van Kamerijk gaf in 1112 de altare van  Meerbeek en Beisem aan de priorij van Bornem
      - Adellijke families verkochten gronden te Meerbeek in 1140 aan de abdij van Affligem 
      - Goscewin van Everberg was in 1160 ridder te Everberg
      - De abdij van Kortenberg verhuisde in de 13de eeuw naar het  Minneveld
      - Enkele inwoners uit Erps stichtten in juli 1208 een kapelanij te Erps
      - Godfried van heyste bezorgde in 1234 de abdij van Affligem tienden
      - Arnold van Rotselaar kwam in 1236 tot een akkoord met Affligem over de novale tienden te Meerbeek
      - Vrouwenpark en Affligem discussieerden in 1237 over tienden  te Meerbeek
      - Een Everbergse schenking voor de abdij van Kortenberg in 1255
      - Hertogin Aleydis onderhandelde te Kortenberg in 1267 met de stad leuven over de troonopvolging
      - De meierij van Erps in 1286
      - Leuvense burgers werden afgetroefd in Kwerps in 1321
      - Simon van Rode verdedigde Erps in 1356 tegen de Mechelaars
      - Het Hof van Kerstbeke in 1370 te Everberg
      - Hertogin Joanna van Brabant ging in 1370 op jacht in Kortenberg
      - Lodewijk van Male riep de edelen samen te Kortenberg in 1372 om zich als hertog van Brabant te laten  erkennen
      - De Leuvense patriciër René Vander Elst werd in 1381 te Kortenberg aangehouden
      - Het Hof ter Brugge, het Hof van Quarebbe, het Hof van Ransem en het Hof van Hagedocht, vier  kastelen in Erps-Kwerps in 1400
      - Meier Paul Keysers van Erps gaf Quatyn een messteek in 1412
      - Wenceslas ’t Serclaes bezat in 1439 het Kinderenbos te Everberg
      - De parochie Erps moest in 1443 de universiteitsprofessoren betalen
      - Jan De Gheele vluchtte in 1466 in de kerk van Everberg 
      - Het Borchthof te Meerbeek in 1474
      - Een mis met mysteriespel in 1474 te Leuven gesticht door Catharina van Quarebbe
      - Jean de Rubempré sneuvelde in 1477 in de slag bij Nancy
      - Pierre De Maertelare werd in 1481 in Kortenberg vermoord
      - Everberg en Meerbeek verwoest in 1489
      - In 1511 werd Jean Wischaert aan de kaak gesteld wegens het vervalsen van het zegel van Everberg 
      - Karel de Lannoy
      - Op weg naar Erps werd Karel Loys i
n 1548 vermoord door de broers ’t Serclaes
      - Maria de Fonseca van Erps verscheen in 1566 voor de Bloedraad
      - De Calvinisten verwoessten in 1584 de abdij van Kortenberg
      - Gérard Griecken werd in 1596 heer van Meerbeek
      - Het huis De Varkensdelle te Kortenberg in 1632 aangekocht als pastorij 
      - De pest te Erps-Kwerps in 1633-1639
      - Elitecultuur en volkscultuur in Everberg in 1670
      - Duitse soldaten plunderden de bergkerk van Kortenberg in 1674
      - Philippe-Antoine de Rubempré werd in 1686 Prins van Rubempré en Everberg
      - Het Speelhuis van Dongelberg te Erps in 1686
      - De Baron van Meerbeek overleed in 1690
      - De brand van het Hof ten bruul in 1695
      - De Engelse en Brandenburgse soldaten verwoestten Erps en Kwerps in mei 1706
      - De aanleg van de Leuvensesteenweg in 1706, een success-story voor Kortenberg
      - De oude weg Brussel-Leuven over Meerbeek liep leeg in 1709
      - Jaarmarkt te Erps op 15 juli 1712
      - Graaf Eugène de Merode dineerde in 1717 in Brussel met tsaar Peter de grote
      - De 2de Prins de Rubempré werd in 1721 ridder van het Gulden Vlies
      - In 1731 werd het koor van de Sint-Antoniusstraat van Meerbeek vergroot
      - Prins Maximiliaan-Leopold de Rubempré uit Everberg werd in 1742 opperjachtmeester van Brabant
      - Een Frans generaal op bezoek in de Kortenbergse abdij in 1745 of “Veel complimenten maar weinig centen”
      - Welvaart in Kortenberg in 1747 dankzij de Leuvensesteenweg 
      - Het Wijnegemhof onder Erps werd herbouwd in 1764
      - De eerste steenlegging van de nieuwe kerk van Kortenberg op 9 juli 1778
      - Het speelgoed van Bollard werd in 1782 het pachthof De Coster onder Erps-Kwerps
      - In 1782 werd de abdij van Kortenberg volledig herbouwd
      - Erps kocht in 1785 twee mooie schilderijen
      - Libert-François Christyn, baron van Meerbeek, overleed in 1784
      - Graaf de Lannoy uit Everberg kwam in 1789 in de gevangenis wegens zijn verzet tegen Jozef II
      - De orkaan van 1800 in Erps
      - Het proces De Ridder in 1818 over de Beneficie van de H. Barbara te Erp
s
      - Erps-Kwerps verliest in 1819 grondgebied ten voordele van Kortenberg
      - Zot weer in Kortenberg in 1828
      - Sfeerbeelden uit Kortenberg in 1830
      - De Hollanders schoten in 1831 naar de boeren van Erps-Kwerps –Een nieuw gemeentehuis in Erps-Kwerps  in 1837
      - Een heldere ring om de zon in Erps-Kwerps in 1837
      - De aanleg van de Mechelsesteenweg te Erps-Kwerps en te Kortenberg in 1840 
      - Twee Kortenbergse landhuizen in 1840
      - De moord van 1845 bij het pachthof het Schaliëndak te Erps-Kwerps
      - Messire Jean-Joseph de Cloeps de Pipenpoy uit Erps overleed in 1846
      - Erps-Kwerps 1856: twee kastelen, een klooster en een gezondheidsgesticht
      - Erps-Kwerps, een gemeente met twee kerken in 1856
       -De landbouw en de ambachten in Erps-Kwerps in 1856
      - Grote armoede in de stad en op het platteland in 1880
      - Een betwist statuut voor de Prinsendreef te Everberg
      - De ‘char à bancs’ op de Leuvensesteenweg te Schoonaarde-Erps in 1890
      - De eerste communie in 1893 in Erps
      - J. Buelens uit Kortenberg, koloniaal pionier , overleed in 1895 in Kongo-Vrijstaat
      - ‘Louis Salu’ bracht rond 1900 de Stella naar Kortenberg
      - Kerkelijke sfeerbeelden uit Erps in 1900
      - Michel Kinnart uit Erps-Kwerps stierf als koloniaal in 1908 in Nyangwe (Kongo)
      - ‘Beewegen’ of religieus toerisme te Erps in 1910
      - Feesten in de Balkenstraat, een arm gehucht onder Erps-Kwerps rond 1912
      - Balkenstraat in W.O.I
      - De inhuldiging van het standbeeld te Erps-Kwerps in 1920
      - Hongaarse kinderen in de streek vanaf 1924-25
      - In Meerbeek las men in 1925 alleen de krant op zondag 
      - Vanaf 1926 kwamen er veranderingen in Erps-Kwerps
      - Sfeerbeelden uit Kortenberg in 1930
      - De Vrijheidsboom van Erps-Kwerps van 1930
      - Viering van 40 jaar Onderlingen Bijstand Sint-Jozef te Kortenberg in 1936
      - De melkerij Storms te Everberg gesloten in 1940
      - Alfons De Becker uit Diestbrug( Erps-Kwerps) ontsnapte in 1943 als verplicht tewerkgestelde uit de trein op 
        weg naar Duitsland
      - Zavelen en tabak planten in 1944
      - Droogte op Vrebos in 1946 of 1947 en ook nog veel vroeger
      - René Laneau richtte brouwerijen op in Kongo in de jaren ’50

 1. Van Keltische stater tot Euro. of meer dan 2000 jaar muntgeschiedenis, toegepast op Midden-Brabant   (M.J. DAXHELET-VANDER REYDT en H. VANNOPPEN)  173-187
 2. 2000 jaar melaatsheid en melaatsenhuizen in Midden-Brabant.  (H. VANNOPPEN)  188-199
 3. Het pachthof van Alexius Vanderhulst te Meerbeek . (H. VANNOPPEN)  202-214
 4. De Stationsstraat te Kortenberg . (E. MARSE)  215-216
 5. Het Stationsplein te Kortenberg.  (H. VANNOPPEN)  217-229
 6. De orgelmakerij Jean Pierre Draps te Erps-Kwerps. (H. VANNOPPEN) 230-237
 7. Nieuws uit Midden-Brabant en uit de Heemkringen.  (H. VANNOPPEN) 244-272

  naar tabel

Jaargang 2001.

 1. Architect Laurent-Benoît Dewez en zijn plannen te Kortenberg en te Erps. Julius Cresens & H.Vannoppen  2-14
 2. Herinneringen van een werkweigeraar en weerstander uit Everberg. Maurits Cludts15-18
 3. De villa La Tourelle te Kortenberg. M.J. Daxhelet-Vander Reydt 19-22
 4. Het varken in Midden-Brabant. H. Vannoppen 27-38
 5. De heren van Montenaken en hun voorgangers de heren van Kerstbeke of een bijdrage tot de geschiedenis van de heren van Everberg. H. Vannoppen  42-50
 6. Nieuws uit Midden-Brabant en uit de heemkringen. H. Vannoppen 51-63
 7. Een Everbergenaar als commando in W.O. II in Engeland, Nederland en Duitsland. Maurits Cludts 66-90
 8. De villa Clément de Cléty langs de Leuvensesteenweg te Kortenberg. M.J. Daxhelet-Vander Reydt 91-103
 9. Het paard in Midden-Brabant. H. Vannoppen 104-111
 10. De foto van de Xaverianen of de "Suskes" van Erps rond 1885. Hubert Verboomen 112-113
 11. Nieuws uit de heemkringen en uit Midden-Brabant. H. Vannoppen 114-119
 12. De Kortenbergse waterlopen. H. Vannoppen122-130
 13. Vijvers in Kortenberg. H. Vannoppen 131-133
 14. De vijvers van Bellefroid te Schoonaarde. H. Vannoppen 134-137
 15. Het reliëf van de fusie Kortenberg. H. Vannoppen 138-143
 16. De geologie van Kortenberg met zijn zavelputten, zijn kareelovens en zijn steengroeven. H.Vannoppen 144-145
 17. Drainering van gronden in Meerbeek en Kortenberg. H. Vannoppen 146
 18. Het erosieprobleem in Midden-Brabant in de jaren 1980. H. Vannoppen 147-148
 19. De erosiebestrijding in de fusie Kortenberg met het LIFE-project van 1999-2003. H.Vannoppen 149-150
 20. Bossen, boomgaarden en akkers in de fusie Kortenberg. H. Vannoppen 151-154
 21. Het Elsebroek te Meerbeek. G. Desmedt 155-160
 22. Wetland Silsom. R. Guerlinckx & L. De Muylder 161-168
 23. Groen en bomen in Kortenberg. H. Vannoppen 173-175
 24. De Volderijstraat te Erps, slachtoffer van de overstromingen voor W.O.I.  H.Verboomen 176-177
 25. Stormbekkens en collectoren in de fusie Kortenberg. E. Willems 178-180
 26. Het waterzuiveringsstation van Molenbeekplein onder Erps-Kwerps. H.Vannoppen 181-186
 27. Drinkwatervoorziening door de eeuwen heen in Kortenberg en omgeving. H.Vannoppen 187-194
 28. De watertoren van Steenokkerzeel, een restauratieproject   H. Vannoppen 195-200
 29. Brandbestrijding, een opgelost probleem in Midden-Brabant. H. Vannoppen 201-204
 30. Nieuws uit de heemkringen en uit Midden-Brabant. H. Vannoppen 205-215
 31. Het pachthof Van Meerbeeck in de Put te Meerbeek. H. Vannoppen 218 - 235
 32. De villa Beaujean langs de Leuvensesteenweg te Kortenberg. M.J. Daxhelet-Vander Reydt 236 - 242
 33. De gouden bruiloft van Karel Melis en Barbara Verstreken in Erps-Kwerps in 1915. H.Vannoppen 243 - 248
 34. Veeziekten in Midden-Brabant door de eeuwen heen. H. Vannoppen 249 - 252
 35. De verdwenen stationsgebouwen van Kortenberg en Erps-Kwerps. G. Feron  259 - 264
 36. Een prent van het kasteel van Everberg uit 1699. H. Vannoppen  265
 37. Het kasteel van Meerbeek van 1696 is dat van Boortmeerbeek. H. Vannoppen 266 - 267
 38. Nieuws uit de heemkringen en uit Midden-Brabant. H. Vannoppen 268 - 295 

  naar tabel

Jaargang 2002.

 1. De Villa La Roseraie te Kortenberg door Marie Joseph Daxhelet- Vander Reydt  blz. 2-7
 2. Guillaume Belis of het verhaal van een oud-strijder die W.O.I samenvatte met vier  woorden: Suarlée, Everberg, Sterrebeek en Schaarbeek door Dr. Henri Vannoppen   8-13
 3. Herinneringen aan mijn grootvader Joseph Chantraine te Kortenberg door Georges Angelroth   14-16
 4. De danszaal van Modest Goossensop het gehucht Diestbrug onder Erps-Kwerps  in de jaren '30 door Dr. Henri Vannoppen 17
 5. Het huis De Wandelaer of "Auberge des Princes" op de Leuvensesteenweg te Kortenberg door Dr. Henri Vannoppen 21-27
 6. De windmolens van Everberg door Dr. Henri Vannoppen 28-32
 7. De Engelse familie Windel op zoek naar haar 'roots' in Erps-Kwerps of  het verhaal van een Belgisch meisje Germaine Coomans, die na W.O.I verliefd werd op de Brit Dudley Windel door Dr. Henri Vannoppen 33-37
 8. De fanfare "De Eendracht" van Kortenberg in 1936 bij haar 75-jarig bestaan door Leon François 38-40
 9. De "bessemdans" van Meerbeek en Bertem door Dr. Henri Vannoppen 42-47
 10. De Wencelen 't Serclaeskamme te Everberg door Dr. Henri Vannoppen 48-52
 11. Pastoor Vanderhulst deed de uitverkoop van zijn kunstwerken in 1930 door Dr. Henri Vannoppen 53-54
 12. Herinneringen uit Erps-Kwerps rond 1900 door Hubert Verboomen (=)  55-62
 13. Kortenberg, een Midden-Brabants dorp tijdens WOII door Gaston Dons 66-72
 14. Mondelinge overleving: Meerbeekse verhalen of Meerbekenaren aan het woord (deel I) door Dr. Henri Vannoppen 73-81
 15. Nieuws uit de heemkringen en uit Midden-Brabant door Dr. Henri Vannoppen 82-88
 16. Van twee kerkdorpen tot stadsgewestgemeente, Erps-Kwerps 1776-1976 door Dr. Henri Vannoppen 90-104
 17. Een wandeling langs de historische gebouwen van Erps-Kwerps door Dr. Henri Vannoppen 107-144
 18. Van Middeleeuwse strafbedevaart naar moderne fietstocht: de reis van Erps-Kwerps  naar Santiago de Compostela door Maurits Roeckx 146-158
 19. 1945, een onvergetelijk jaar, of de herinneringen van een oorlogsvrijwilliger W.O.II door Gaston Dons   159-162
 20. Een muntschat uit het begin van de 19de eeuw te Erps-Kwerps (deel 1) door Walter Sevenants 166-168
 21. Nieuws uit de heemkringen en uit Midden-Brabant door Henri Vannoppen 169-184

  naar tabel


Jaargang 2003.

 1. De geschiedenis van het Hof te Velde te Kwerps door Dr. Henri Vannoppen 2-15
 2. Het Hof te Velde, een belangrijk element van de fermocratie in Erps-Kwerps, of het grootste pachthof van Kwerps door
  Dr. Henri Vannoppen 16-22
 3. De heren van Quarebbe, een bezittende familie door Chris Borgions 23-26
 4. Een broeierige muzikale en soms politieke sfeer rond het Hof te Velde… of de fanfares De Eendracht, De Vrolijke Schutters en Sint-Petrus in actie door Dr. Henri Vannoppen 27-29
 5. Een gevallen vliegtuig te Kwerps door Dr. Henri Vannoppen 30-31
 6. De kapel van het Hof te Velde door Dr. Henri Vannoppen 35
 7. De processie van Kwerps trok door het Hof te Velde door Dr. Henri Vannoppen 36
 8. De klokken van Kwerps en het Hof te Velde door Dr. Henri Vannoppen 37
 9. De genealogie van de familie Trappeniers en Erps-Kwerps, Everberg en Meerbeek door Dr. Henri Vannoppen 38-43
 10. Van herenboeren- naar burgerfamilie: de notarissenfamilie Sterckx uit Zemst en het Hof te Velde te Kwerps door
  Dr. Henri Vannoppen 44
 11. Een muntschat uit het begin van de 19de eeuw te Erps-Kwerps (deel 2) door Walter Sevenants 45-48
 12. De geschiedenis van en de volkskunde rond de geit in Midden-Brabant door Dr. Henri Vannoppen 50-63
 13. De getuigenis van een weggevoerde uit Herent die onderdook in Kwerps door Theo Van Aerschot 64-71
 14. Herinneringen aan architect Emiel Van Lerberghen, die te Kortenberg de Art Deco invoerde door M.J. Daxhelet-Vander Reydt  72-74
 15. De Jonge Fanfare van Meerbeek in 1929   79-79
 16. De Brouwerijstraat in Kortenberg of herinneringen uit mijn jeugd door Emiel Marsé (=)  80-82
 17. Voedingsgewoonten en Erps-Kwerps rond 1890-1910 door Hubert Verboomen (=) 83-84
 18. Een nieuwe afdeling binnen het Erfgoedhuis Kortenberg: de Archeologische Werkgroep Kortenberg (A.W.K.) door
  Walter Sevenants   86-87
 19. Nieuws uit de heemkringen en uit Midden-Brabant door Dr. Henri Vannoppen 88-103
 20. Een beknopte geschiedenis van Meerbeek door Dr. Henri Vannoppen  blz. 106-107
 21. De monumenten van Meerbeekdoor Dr. Henri Vannoppen  blz.108-116
 22. Een korte geschiedenis van Everberg door Dr. Henri Vannoppen  blz.117-118
 23. De monumenten van Everberg door Dr. Henri Vannoppen    blz.122-143
 24. Het pachthof van 'Lewieses' of het pachthof Storms te Meerbeek door Dr. Henri Vannoppen  blz.144-151
 25. Website van de Cultuur-Historische Vereniging door Gustaaf Salens  blz.153
 26. Het Kapelanenhuis te Everberg door Dr. Henri Vannoppen  blz.154-158
 27. Een geleid bezoek aan de Condrusische Ardennen op 12/7/1992 door Georges Feron  blz.159-162
 28. Nieuws uit de heemkringen en Midden-Brabant door Dr. Henri Vannoppen  blz.166-199


  naar tabel
Jaargang 2004.
 1. Het Erfgoedhuis Kortenberg als vzw door Maurice Vanderauwera   3-5
 2. Het Erfgoedhuis Kortenberg v.z.w. door Hubert Verboomen (=)     6-10
 3. Koffie in Midden-Brabant door Dr. Henri Vannoppen 11-18
 4. Wassen en strijken in de Kortenbergse villa’s tijdens het interbellum door Marie-Josèphe Vander Reydt  19-26
 5. ‘Paikke Clavet‘ en ‘den Ave Saluke’, de ‘clavetslagers’ van Schoonaarde onder Erps-Kwerps door Georges Feron  31-34
 6. Twee honderdjarigen te Meerbeek: Rosalie Volkaerts en haar dochter Anastasie Eembeeck door Dr. Henri Vannoppen 35-37
 7. Het ensemble 'Limbrant' door Hubert Boone  38-39
 8. De vendelkunstgroep Carpevento vzw door Chris Borgions   40-41
 9. Nieuws uit het Erfgoedhuis Kortenberg VZW en Midden-Brabant door Dr. Henri Vannoppen   42-47
 10. De geschiedenis van het Koninklijk Atheneum Zaventem-Kortenberg door Dr. Henri Vannoppen blz. 50-63
 11. 'Het Meisje van Zaventem', geschiedenis, sage en operette met een belangrijk Kortenbergs  bewijsdocument door Dr. Henri Vannoppen  blz. 64-69
 12. 25 jaar Gildenkamer van Midden-Brabant en de provinciale vergadering van Heemkunde Vlaams-Brabant op zondag 9 mei 2004 door Marcel Mesmans   blz. 73-74
 13. De Prijs voor Heemkunde Vlaams-Brabant 2004 voor Doctor Historicus Henri Vannoppen door Gust Vandegoor blz. 75-78
 14. Muziek in de huiskring in Vlaams-Brabant door Wim Bosmans (Muziekinstrumentenmuseum) blz. 79-81
 15. De levensloop van het gezin of de bijdrage van de heemkunde in Brabant tot het Erfgoedweekend door Dr. Henri Vannoppen 
  blz. 82-84
 16. Wisselwerking tussen archeologie en volkskunde door Walter Sevenants (licenciaat archeologie) blz. 85-86
 17. Nieuws uit het Erfgoedhuis Kortenberg VZW en Midden-Brabant Dr. Henri Vannoppen blz. 87-95
 18. Kortenberg, de abdij- en villagemeente. H.VANNOPPEN, p. 98-99.
 19. De monumenten van Kortenberg. H. VANNOPPEN, p. 100-126.
 20. De van Beethoven-uitstap naar Bonn en omgeving op zondag 8 augustus 2004. M. Rütten, p. 130-135. 
 21. Nieuws uit het Erfgoedhuis Kortenberg VZW en Midden-Brabant. H.VANNOPPEN, p. 136-152.
 22. De officiële opening van het Erfgoedhuis Kortenberg op vrijdag 10 september 2004. Dr. Henri Vannoppen blz. 154-157
 23. Constant Meeus, de laatste koster uit de fusiegemeente Kortenberg of het einde van een lange traditie.
  Dr. Henri Vannoppen 158-163.
 24. Meerbeekse verhalen of Meerbekenaren aan het woord (Deel II). Dr. Henri Vannoppen 164-174.
 25. Het ontstaan van het Annonciadenklooster van Everberg en de strijd tegen de epidemies in de 19 de eeuw.
  Marie Vangramberen (+) 175-177.
 26. Een huwelijk bij de Kortenbergse burgerij in 1947. Marie-Josèphe Daxhelet-Vander Reydt 178-183.
 27. De geschiedenis van de familie Noppen in Kortenberg. Dr. Henri Vannoppen 187-188.
 28. De wereldlijke bezittingen van de heren van Quarebbe. Chris Borgions 189-192.
 29. De Abdisverkiezing in de abdij van Kortenberg. Dr. Henri Vannoppen 193-194.
 30. De doelmaatschappij De Welgezinde Schutters van Erps-Kwerps. Dr. Henri Vannoppen 195-196.
 31. Nieuws uit het Erfgoedhuis Kortenberg vzw en Midden-Brabant. Dr. Henri Vannoppen 197-206.
 32. Volkskunde in Erps-Kwerps voor 1914. Hubert Verboomen (+) 207-208


naar tabel
Jaargang 2005.


 1. Caesar en de Gallische oorlog. Marie Josèphe Vander Reydt 2-11. 
 2. Gevaar in het jaar 1000. Walter Sevenants 12-14.
 3. Erps-Kwerps rond 1000 – 1200. Dr. Henri Vannoppen 15-16.
 4. Archeologie op het Villershof . Johan Hoorne 17-18.
 5. Oorlog in Brabant in de Middeleeuwen en de Moderne Tijden. Chris Borgions 19-21.
 6. De Negenjarige Oorlog (1689 - 1698) in Erps-Kwerps. Dimitri Roden 22-25.
 7. Everberg en de Spaanse Successieoorlog (1700 - 1713) . Kristof Roden 26-30.
 8. De Belgische Revolutie van 1830 en de Tiendaagse Veldtocht van 1831. Dr. Henri Vannoppen 31-32.
 9. Marie-Lucie Abts-Ermens uit Kortenberg naaide de eerste Belgische vlaggen in 1830 .Dr. Henri Vannoppen 33-34.
 10. De Brabançonne in verschillende versies. Dr. Henri Vannoppen 35-39.
 11. Pacifisme in de Belle Epoque - Bertha Suttner, "Die Waffen nieder", de vredesconferenties van Den Haag en de gemeenteraad van Winksele. Maria Rütten 40-49.
 12. Weerstand in WOI in Erps-Kwerps en Kortenberg of het verhaal van Alfons Noé . Dr. Henri Vannoppen 53-55.
 13. Een zoon van een gesneuvelde zoekt de familie van zijn vader in Erps-Kwerps of… Felix Verdeyen op zoek naar Joseph Verdeyen . Dr. Henri Vannoppen 56-62.
 14. De oorlogsslachtoffers van WOI uit Kortenberg, Erps-Kwerps, Everberg en Meerbeek. Dr. Henri Vannoppen 63-64.
 15. De laatste brief van Henri Peeters uit Erps-Kwerps, gesneuveld in WOI. Dr. Henri Vannoppen 65
 16. Erich Maria Remarque - "Van het westelijk front geen nieuws". Maria Rütten 66-75.
 17. Een soldatenbrief uit het interbellum gericht aan de familie Dirickx te Schoonaarde onder Erps-Kwerps .
  Dr. Henri Vannoppen 76-78.
 18. August Vannoppen, een soldaat uit Erps-Kwerps in WOII .Dr. Henri Vannoppen 79-81.
 19. Oorlogsverhalen in het Hageland tijdens WOII . Albert Haeck 82-85.
 20. De oorlogsslachtoffers van WOII uit Kortenberg, Erps-Kwerps, Everberg en Meerbeek .Dr. Henri Vannoppen 86-87.
 21. Israël, Korea en de humanitaire operaties. Dr. Henri Vannoppen 88-89.
 22. De bevrijding van Normandië herdacht in 2004 door een soldaat van de Brigade Piron. Jacques Schuermans 90-92.
 23. De vaderlandslievende verenigingen in 2004 - 2005 en de laatste oud-strijders van WO II. Gaston Dons, Noël De Weerdt en Maurits Cludts 93-95.
 24. Nobelprijs voor de vrede: vier winnaars in ons land. Ernest Gillioen 96-101.
 25. De evolutie van de dienstplicht van de 18 de tot de 21 ste eeuw . Dr. Henri Vannoppen 102-103.
 26. Van oorlogsmonumenten naar vredesmonumenten te Kortenberg. Dr. Henri Vannoppen 104.
 27. Vogelvangst in het algemeen en in Midden-Brabant. Evarist Maes 105-111.
 28. Wis Cnops uit Kwerps werd 100 jaar… of het verhaal van een kruidenierswinkel en 'crème à la glacé' in de witloofstreek.
  Dr. Henri Vannoppen 114-117.
 29. De woonwereld van Erps-Kwerps rond 1890-1900. Hubert Verboomen (+) 118-119.
 30. De landbouw in Erps-Kwerps rond 1890-1900. Hubert Verboomen (+) 120-121.
 31. Spoken rond het landgoed Walravenshof te Erps-Kwerps. Dr. Henri Vannoppen 122.
 32. Nieuws uit het Erfgoedhuis Kortenberg vzw en uit Midden-Brabant . Dr. Henri Vannoppen 126-144.
 33. De Almanach de Neuchatel van 1788, een curieuse bron voor de geschiedenis van het gezin Van Dyck ?,
  Dr. Henri Vannoppen 146-149.
 34. Meerbeekse verhalen of Meerbekenaren aan het woord (deel III). Dr. Henri Vannoppen 150-165.
 35. De klassering van de Benedictinessenabdij van Kortenberg. G. Paesmans en R. Deneef 169-180.
 36. Everberg, een dorp in het hartje van Brabant in de 17de-18de eeuw. K. Roden 181-186.
 37. Nieuws uit het Erfgoedhuis Kortenberg VZW en uit Midden-Brabant. Dr. Henri Vannoppen 187-200. 
 38. Leven en dood op het Villershof, p. 202
 39. Dr. Henri Vannoppen kreeg het Dr. J. Weyns-eremerk in het Rubenskasteel te Elewijt op 24/9/2005 (de Heemdag Vlaanderen), p. 203-210.
 40. M.RÜTTEN. Hout in de Sint-Martinus- en Sint-Ludovicuskerk van Everberg, p. 211-228.
 41. VANNOPPEN. Nieuws uit het Erfgoedhuis Kortenberg VZW en uit Midden-Brabant, p. 232-248
 42. naar tabel


Jaargang 2006.
 1. Overzicht van de archeologische vondsten in Groot-Kortenberg. W.Sevenants, p. 2-12
 2. Archeologisch onderzoek op het Villershof te Erps: de resultaten in vogelvlucht. K.Sturtewagen en J.Hoorne, p.13-15
 3. Een uitzonderlijke vondst: Merovingisch glas op het Villershof te Erps-Kwerps. J. Delrue, p.16-19.
 4. Het Merovingisch grafveld van Erps-Kwerps - Lelieboomgaarden opnieuw belicht. J. Delrue, p.20-24
 5. Merovingische grafcontexten op de site Villershof te Erps-Kwerps? Enkele bijzondere contexten. J. Delrue en J. Hoorne, p. 25-28.
 6. De organisatie van aardewerkproductie in landelijke context op de overgang tussen vroege en volle Middeleeuwen. Een tiende eeuwse nederzetting en pottenbakkersoven uit Merelbeke (Oost-Vlaanderen). W. De Clercq en K. De Grootte, p. 29-30.
 7. Het Villershof te Erps. Van kasteel in de Engerstraat tot straatnaam voor een nieuwe verkaveling. Dr. H.Vannoppen, p. 34-43.
 8. Het ontstaan van de leefgemeenschap en de parochie Erps en haar evolutie in de Middeleeuwen. Dr. H.Vannoppen, p. 44-52.
 9. Het patrocinia-onderzoek. Dr. H. Vannoppen, p. 53-55.
 10. Sint–Amandus evangeliseerde het gebied van de Franken. Dr. H. Vannoppen, p. 56-60.
 11. De lakenwegen in Erps en omgeving. Dr. H. Vannoppen, p. 62-64.
 12. Meerbeekse verhalen of Meerbekenaren aan het woord (Deel IV) door Dr. Henri Vannoppen, p. 66-76.
 13. Het arme Kortenberg, dat ik heb gekend tijdens het interbellum of het verhaal van de ‘barakken’ door M.J.Vander Reydt,
  p. 77-80.
 14. Verhalen rond de vakantiemaanden van de burgerijfamilie De Clercq in het Hof ter Brugge en in het Negenhoekhof te Erps,
  p. 81-82.
 15. Het onderwijs van de Zusters Annonciaden te Everberg door M. Vangramberen(+), p. 83-84.
 16. Het Huis Het Zeepvat in de Edegemstraat te Kortenberg, p. 85-87.
 17. Humanitaire militaire operaties in voormalig Belgisch Kongo in juli 1960 door G. Dons, p. 91-93.
 18. Nieuws uit het Erfgoedhuis Kortenberg VZW en uit Midden-Brabant, p. 94-112.
 19. H. VANNOPPEN. Ambtskledij van burgemeester en schepenen, p. 114-120.
 20. J.ACKAERT. De burgemeestersfunctie in België in 2006, p. 121-124.
 21. H. VANNOPPEN. 800 jaar politiewerking in de fusie Kortenberg, p. 125-137.
 22. Interview met kunstenaar Julius Cresens, lid van de Raad van Bestuur van het Erfgoedhuis Kortenberg, naar aanleiding van zijn recente schilderijtentoonstelling in het Administratief Centrum te Kortenberg, p. 138-141.
 23. G.FERON. De uniformen bij de spoorwegen, post, telegraaf en telefoon, p. 145-146.
 24. J.VAN HEESCH. Een Keulse denarius uit de 10 de eeuw gevonden te Erps-Kwerps, p. 147-148.
 25. H. VANNOPPEN. Nieuws uit het Erfgoedhuis Kortenberg en uit Midden-Brabant, p. 149-168.
 26. H.VANNOPPEN en H. TRAPPENIERS. 100 jaar sportgeschiedenis van Everberg Sporting Club tot SPEM, p. 170-183.
 27. H.VANNOPPEN. De Hertogen van Brabant-tocht in Duitsland op zondag 13 augustus 2006, p. 184-189.
 28. D. PAUWELS. Wonen bij de Weesbeek: nederzettingssporen uit de ijzertijd en de middeleeuwen te Erps-Kwerps, p. 190-191.
 29. W. SEVENANTS. Archeologie in Kortenberg, p. 192-194.
 30. M. ROCK. Het kasteel Ter Meren te Sterrebeek in nood, p. 198-200.
 31. H.VANNOPPEN. Nieuws uit het Erfgoedhuis Kortenberg en uit Midden-Brabant, p. 201-215.


naar tabel

Jaargang 2007.

 1. H. VANNOPPEN. Een greep uit de geschiedenis van de Meerbeekse verenigingen, p. 2-5.
 2. M.RÜTTEN. De figuur van de ‘Prins-Kardinaal’ of het verhaal van Ferdinand van Spanje, p. 6-12.
 3. H. VANNOPPEN. De afspanning van de Prins Kardinaal te Kortenberg, p. 13-21.
 4. J. DE RUYSSCHER. Twee jaar werking van de Gemeentelijke Commissie Erfgoed Kortenberg (2005-2006), p. 25-29.
 5. H. VANNOPPEN. De winkel Taes in de Klapstraat te Erps maakt plaats voor sociale appartementen, p. 30-32.
 6. H. VANNOPPEN. Het schaap in de heemkunde van Midden-Brabant, p. 34-43.
 7. H. VANNOPPEN. De horlogemakers Petrus en Guilielmus Van Doren te Erps, p. 44-47.
 8. H. SMEETS. Het uurwerk van Petrus Van Doren uit Erps, p. 48-52.
 9. H. VANNOPPEN. De dorpsnaam Kwerps, p. 56-58.
 10. E. MARSE. De Minneveldstraat en de Abdijdreef in Kortenberg, p. 59-60.
 11. H. VANNOPPEN. Nieuws uit het Erfgoedhuis Kortenberg en uit Midden-Brabant, p. 61-64.
 12. H. VANNOPPEN. De fermocratie als maatschappelijk systeem, 2007, nrs.3-4, p. 66-70.
 13. H. VANNOPPEN. De geschiedenis van het pachthof van de Zeven Slaper te Meerbeek, 2007, nrs. 3-4, p. 71-102.
 14. H. VANNOPPEN. Jan Keynoghe, een rijke Leuvense burger uit de 15de eeuw en stichter van het godshuis van de Zeven Slapers, nrs. 3-4, p. 106-110.
 15. E.CONENS en A. VAN WIECHEN. De naam ‘Zeven Slapers’, 2007, nrs. 3-4, p. 111-117.
 16. M. RÜTTEN. Zeven Slapers en weerkunde… of leven met weerspreuken en andere weerheiligen, 2007, nrs. 3-4, p. 118-123.
 17. L. DE MUYLDER. Natuur in de Doolage, 2007, nrs. 3-4, p. 124-127.
 18. H. VANNOPPEN. Nieuws uit het Erfgoedhuis Kortenberg en uit Midden-Brabant, 2007, nrs. 3-4, p. 128
 19. H. VANNOPPEN. Justine Roeckx uit Erps-Kwerps werd 100 jaar of het verhaal van het Pachthof van Sint-Elisabeth en de families De Winter en Roeckx, 2007,nr. 5, p. 130-142.
 20. P.CNOPS. Het onstaan van het witloof en de invloed van de witloofteelt te Evere, 2007,nr. 5, p.143-147.
 21. M.GOSS. De Zaventemse lederfabriek T.M.B., het 'Kasteel ter Brugge' en de Engelse familie Turney, 2007,nr. 5, p. 148-151.
 22. H. VANNOPPEN. Landbouwersemancipatie in Meerbeek of het verhaal van de landbouworganisaties, 2007,nr.5, p. 152-157.
 23. H. VANNOPPEN. Bezoek op 1 juli 2007 aan Noord-Frankrijk, het gebied van de Nerviërs, van de Romeinse heirbanen, van de middeleeuwse abdijen en bisdommen, 2007,nr.5, p. 161-164.
 24. K.RODEN. De Negenjarige Oorlog (1688-1697) en haar impact op de dorpsgemeenschap van Everberg, 2007, nr.5,p. 165-169.
 25. H. VANNOPPEN. Oude beroepen: Melkhandelaar en klompenmaker uit Erps-Kwerps tijdens de Belle Epoque,
  2007, nr.5, p. 170-171.
 26. H. VANNOPPEN. Nieuws uit het Erfgoedhuis en uit Midden-Brabant, 2007, nr.5, p. 172-191.


  naar tabel

Jaargang 2008.

 

 1. J. LAUWERS. Olympisch kampioen Hubert Van Innis, p. 2-3.
 2. C. VANDERBEKEN. De familie Van Innis in Erps-Kwerps en Elewijt of een Olympisch kampioen met een Erps-Kwerpse en Kortenbergse roots, p. 4-5.
 3. A. COECK. De Jas-Van Innisschieting te Aarschot, p. 6.
 4. H. VANNOPPEN. Het Pachthof Cappuyns in de Dalemstraat te Everberg, p. 7-9.
 5. H. VANNOPPEN. ‘Sussen’ en ‘Duvelen’ in Meerbeek, p. 10-16.
 6. E. MARSE. Herinneringen aan het kerkelijke leven in Kortenberg tijdens W.O. I en tijdens het interbellum, p. 20-23.
 7. H. VANNOPPEN. Nieuws uit het Erfgoedhuis Kortenberg en uit Midden-Brabant, p. 24- 32.
 8. H.VANNOPPEN. De Keizer of het Bisschoppenhuis op de Leuvensesteenweg te Kortenberg, p. 34-41.
 9. H.VANNOPPEN. De familie Vrebos uit Meerbeek, p. 42-46.
 10. H.VANNOPPEN. De kaart van Armendaal onder Everberg, p. 47.
 11. H.VANNOPPEN. Het leven in de Engerstraat in de Belle Epoque en het Interbellum, p. 51-56.
 12. S.MOMMENS. ‘De geschiedenis van de dorst als activiteit van de Nacht van de geschiedenis te Kortenberg, p. 57-60.
 13. H.VANNOPPEN. Nieuws uit het Erfgoedhuis en uit Midden-Brabant, p. 61-64.
 14. L. DE MUYLDER. De Weesbeek: een natuurlijk erfgoed van Bronnen tot Goudveil, p. 66-69.
 15. H. VANNOPPEN. Benzinestations en garages in de beginfase in Erps-Kwerps, p. 70-71.
 16. J. CRESENS. Benzinepomp te Kortenberg tijdens het interbellum, p. 72-73.
 17. H. VANNOPPEN. Een korte wandeling langs enkele Erpse villa’s of een beeld van de landhuizen van de burgerij in de
  Belle Epoque,  p. 74-81.
 18. G. DONS. Kortenberg, augustus 1914… of het begin van W.O.I,  p. 82-83.
 19. H. VANNOPPEN. De hondenslager, de kerkbaljuw en de suisse in de kerken van de fusiegemeente Kortenberg, p. 84-89.
 20. H. VANNOPPEN. Veel koper en tin in de hoeve Engelbert Van Meerbeeck te Meerbeek in 1839 of een beeld van het meubilair in Midden-Brabant in de 19de eeuw, p. 90-92.
 21. H. VANNOPPEN. De H.-Barbara en de H. Donatus of het verhaal van twee devotievormen en van twee schilderijen van
  P.J. Verhaghen in de kerk van Erps, p. 93-97.
 22. H. VANNOPPEN. Een wandeling door Kortenberg, een burgerijgemeente beheerst door villa’s, p. 101-106.
 23. H. VANNOPPEN. Het schilderij ‘De leerlingen van Emmaüs’ van Pieter-Jozef Verhaghen in de kerk van Meerbeek, p. 107-109.
 24. H. VANNOPPEN. De glazen kapelletjes in Kortenberg en Herent,  p. 110-111.
 25. H. VANNOPPEN. De geschiedenis van de afvalophaling en verwerking in de fusiegemeente Kortenberg,  p. 112-113.
 26. H. VANNOPPEN. Nieuws uit het Erfgoedhuis Kortenberg en uit Midden-Brabant, p.114-127.
 27. H. VANNOPPEN. 300 jaar rituelen in Kortenberg of het verhaal van de jaarkrans, p. 130-131.
 28. H. VANNOPPEN. Rituelen van januari in Kortenberg, p. 132-139.
 29. H. VANNOPPEN. Rituelen van februari in Kortenberg, p. 140-144.
 30. H. VANNOPPEN. Rituelen van maart in Kortenberg, p. 145-147.
 31. H. VANNOPPEN. Rituelen van april in Kortenberg, p. 148.
 32. H. VANNOPPEN. Rituelen van mei in Kortenberg, p.149-152.
 33. H. VANNOPPEN. Rituelen van juni in Kortenberg, p.153-157.
 34. H. VANNOPPEN. Rituelen van juli in Kortenberg, p.158-159.
 35. H. VANNOPPEN. Rituelen van augustus in Kortenberg, p. 163-165.
 36. H. VANNOPPEN. Rituelen van september in Kortenberg, p. 166-169.
 37. H. VANNOPPEN. Rituelen van oktober in Kortenberg, p. 170.
 38. H. VANNOPPEN. Rituelen van november in Kortenberg, p. 171-173.
 39. H. VANNOPPEN. Rituelen van december in Kortenberg, p. 174-178.
 40. H. VANNOPPEN. 150 jaar O.L.Vrouw van Lourdes of rituelen rond volksdevotie, p. 179-190.

 

naar tabel

 

Jaargang 2009.

 

 1. D. VANDER HULST.’De vogel die kwam om ons te bevrijden…’ het verhaal van Maurice Bacil Typeert, de Amerikaanse jachtploot, die te Kortenberg begraven lag, p. 2-15.
 2. W. SEVENANTS. De Weesbeekvallei in Erps-Kwerps: een bijzondere en waardevolle archeologische zone in Vlaanderen, p. 16-17.
 3. H. VANNOPPEN. Expo 58 en Kortenberg: rituelen en herinneringen, p. 21-25.
 4. H. VANNOPPEN. Nieuws uit het Erfgoedhuis Kortenberg en uit Midden-Brabant, p. 26-32.
 5. D.VANDER HULST. De laatste oorlogsvlucht van de Amerikaanse jachtpiloot, Maurice Basil Thibert, en zijn repatriëring in 1949, p. 34-42.
 6. N. VAN DEN BORRE. Kwartierstaat van Barbara Maria Ludovica Vrebos, p. 43-49.
 7. H. VANNOPPEN. De familie Ackermans in het pachthof van het Hof van Grave, in de Rode Poort, in het Hof van Overveld en in het Biesthof, p. 53-55.
 8. H. VANNOPPEN. Nieuws uit het Erfgoedhuis Kortenberg en uit Midden-Brabant, p. 56-63.
 9. H.VANNOPPEN. 300 jaar Leuvensesteenweg, p. 66-73.
 10. H.VANNOPPEN.De kerk van Kortenberg verhuisde, p. 74-76.
 11. H.VANNOPPEN. De barelen op de Leuvensesteenweg, 2009, p. 77-80.
 12. H.VANNOPPEN. Everberg uit zijn isolement verlost dankzij de Prinsendreef, p. 81.
 13. W.SEVENANTS. Een Gallo-Romeinse nederzetting op de Wijngaardsberg te Erps-Kwerps, p. 82-83.
 14. J.CRESENS. Wijnegemhof van pachthof tot speelhuis, p. 84-86.
 15. H.VANNOPPEN. 300 jaar Schoonaarde, p. 87-94.
 16. H.VANNOPPEN. 300 jaar 'De Koning van Spanje', p. 98-104.
 17. H.VANNOPPEN. De familie Van Grunderbeeck, een Schoonaardse familie, p. 105-110.
 18. E.VAN GRINDERBEEK. De familie Van Grinderbeek ook afkomstig uit Schoonaarde, p. 11-112.
 19. D.VANDER HULST. Een Halifax-bommenwerper viel in de buurt van Wijngemhof, p. 113-122.
 20. H.VANNOPPEN en P. VANDER ELST-LELONG. De Kapel van de H.-Familie en het Missiekruis te Schoonaarde, p. 123-126.
 21. H.VANNOPPEN. Nieuws uit het Erfgoedhuis Kortenberg en uit Midden-Brabant, p. 127-128
 22. H.TRAPPENIERS. Militair gasmasker gevonden te Kortenberg, ver van de frontlijnen?, p. 130-132.
 23. H.TRAPPENIERS. De Belgische defensie inspanningen en de aanleg van de KW (bunker)-linie of IJzeren Muur, p. 133-138.
 24. H.VANNOPPEN.Burgemeester Guilielmus Van Assche, de 1ste burgemeester van Erps-Kwerps uit Schoonaarde, p. 139-142.
 25. P.LELONG. Het weeshuis 'Van Meyel' in het kasteel de 'Twee Leeuwen' te Everberg, p. 143-151.
 26. H.VANNOPPEN. De geschiedenis van de jumelage Kortenberg-Parcé van 1993 tot 2009,  p. 152-164.
 27. H.VANNOPPEN. De Heilige Damiaan van Molokaï en Kortenberg, p. 168-171.
 28. H.VANNOPPEN. Nieuws uit het Erfgoedhuis Kortenberg en uit Midden-Brabant, p. 172-192.

 

 

naar tabel

Jaargang 2010.

 1. H. VANNOPPEN. De grenzen van de parochies Erps en Kwerps en de 'Erpse eilanden', p. 2-17.
 2. H. VANNOPPEN. Het kasteel van de heren van Quarebbe, p. 18-21.
 3. C.BORGIONS.  De verspreiding van de heren van Quarebbe vanaf de 14de eeuw, p. 22-23.
 4. H. VANNOPPEN. De familie de Witte, 100 jaar heren van Quarebbe of Kwerps van 1695 tot 1795, p. 24-28.
 5. H. VANNOPPEN. Het eerste boek over de geschiedenis van Kwerps van Goyens en de verbanden met pastoor 't Sas, p. 29-33.
 6. H. VANNOPPEN. Wat heeft architect Claude Fiasco met de Vlaamse regering en met Kwerps te maken? p. 36.
 7. H. VANNOPPEN. De processies in Kwerps, p. 37-42.
 8. H. VANNOPPEN. Geen nationaal bedevaartsoord Scherpenheuvel zonder het mirakel van Catharina Seraerts, de dochter van de Heer van Hagedocht in 1603, p. 43-45.
 9. H. VANNOPPEN. Jan van Hoobroek, de melaatse burgemeester van Kwerps, p. 46-49.
 10. H. VANNOPPEN. Jonker Hendrik Ullens, financier van de pastorie van Kwerps, p. 50-54.
 11. Y. BRION. De preekstoel van de kerk van Kwerps is het werk van Roemaat, p. 55-58.
 12. H. VANNOPPEN. Het kasteel van Ransem en het speelgoed van Bollard, p. 59-61.
 13. H. VANNOPPEN. Erps en Quarebbe in 1686, p. 62.
 14. H. VANNOPPEN. De kruisen in Kwerps, Erps en Nederokkerzeel een speciaal verschijnwel, p. 63-64.
 15. H. VANNOPPEN. Het pachthof van Ackermans in de Zipt te Everberg en haar omgeving... of het verhaal van twee pachthoven en twee kapellen, p. 66-69.
 16. W. SEVENANTS. Twee 18de eeuwse munten uit de Edegemstraat te Kortenberg, p. 70-71.
 17. H. VANNOPPEN. Struiven in Midden-Brabant, p. 72-75.
 18. H. VANNOPPEN. De plaatsnamen van Meerbeek, p. 76-77.
 19. H. VANNOPPEN. "Au Repos des Vélocipédistes" bij De Cock te Kortenberg, p. 80.
 20. H. VANNOPPEN. Nieuws uit het Erfgoedhuis Kortenberg en uit Midden-Brabant, p. 81-96.
 21. N.BOM-WEYNANTS. Ik was 14 jaar in 1940!, 2010, p. 98-100.
 22. H.VANNOPPEN. Reuzen in België, een reuzenverhaal!, 2010,  p. 101-107.
 23. H.VANNOPPEN. Meerbeek vecht voor twee straten en een brug over de Molenbeek om de Leuvensesteenweg te bereiken, 2010, p. 108-109
 24. H.VANNOPPEN. Het 'negertje' op de toonbank van de kruidenierswinkels in Midden-Brabant, 2010, p. 112.
 25. H.VANNOPPEN. Nieuws uit het Erfgoedhuis Kortenberg en uit Midden-Brabant, 2010, p.113-128.
 26. W.SEVENANTS. Opgravingen aan de Goedestraat te Meerbeek (i.s.m. W.JAUBIN), 2010,  p. 130-132
 27. H.VANNOPPEN. Meerbeekse verhalen of Meerbekenaren aan het woord (Deel V), 2010, p.134-146.
 28. H.VANNOPPEN. Het Henneken of het pachthof Ackermans op Kettekeshoek te Everberg, 2010, p. 147-153.
 29. H.VANNOPPEN. De afspanning 'De Stad Mechelen' langs de Leuvensesteenweg te Kortenberg, 2010, p. 154-164.
 30. H.VANNOPPEN. De bruidsjurk van Julie Van Laerhoven-Verhoeven uit 1901 uit Erps-Kwerps (i.s.m. G.STEENKISTE-PIL),  2010, p. 167-171.
 31. W.SEVENANTS. De kapel van het H.-Hart van Jezus te Erps bekroond met de Claude  Fiscoprijs, 2010, p. 172- 174.
 32. H.VANNOPPEN. De kapel van het H.-Hart van Jezus of de Poelskapel te Erps, 2010, p. 175-177.
 33. H.VANNOPPEN. Nieuws uit het Erfgoedhuis Kortenberg en uit Midden-Brabant, 2010, p. 178-192.

 

 

naar tabel

 

Jaargang 2011.

 

 1. H.VANNOPPEN. De bevolking van Kortenberg na 1945, 2011, p. 2-9.
 2. H.VERBOOMEN. Schoonaarde in de 2de helft van de 19de eeuw, 2011, p. 10-15.
 3. H.VANNOPPEN. Het Gasthuishof of het pachthof Ackermans met de tiendenschuur van Everberg, 2011, p. 16-25.
 4. H.VANNOPPEN. De pachthoven Vandenschrieck ('Cezienes') en
                 Cludts in de Klein Vilvoordestraat te Meerbeek, 2011, p. 26-32.
 5. H. VANNOPPEN. Diligences op de route Brussel-Leuven en Leuven-Brussel, 2011, p. 35.
 6. H. VANNOPPEN. De zilversmedenfamilie Delheid of... het verhaal van de villa White Cottage te Erps-Kwerps,
         van gebruikszilver voor de liberale burgerij en van de kroning van keizer Haille Selassie I van Ethiopië, 2011, p. 36-39.
 7. H. VANNOPPEN. De bekende architect en Vonckist Claude Fisco stierf in de pastorie van Kwerps in 1825,
                2011, p. 40-43.
 8. H. VANNOPPEN en M.J. VANDER REYDT. Metrologie in het algemeen en speciaal in Midden-Brabant, 2011, p. 44-54.
 9. H. VANNOPPEN. Vollaarden en 'broektessen' als gebak in Midden-Brabant, 2011, p. 55-60.
 10. H. VANNOPPEN. Nieuws uit het Erfgoedhuis Kortenberg en uit Midden-Brabant, 2011, p. 61-64.
 11. H.VANNOPPEN. Schieten als volkstraditie in het algemeen, in het Dijleland en speciaal in Kortenberg, 2011, p. 66-76.
 12. H.VANNOPPEN. De Schoonaardse reuzen en hun collega's in de fusie Kortenberg, 2011, p. 77-82.
 13. H.VANNOPPEN. Kerkklokken in W.O.II in de fusiegemeente Kortenberg of
           'Wie met klokken schiet wint de oorlog niet', 2011, p. 85-90.
 14. H.VANNOPPEN. Nieuws uit het Erfgoedhuis Kortenberg en uit Midden-Brabant, 2011, p. 91-96.
 15. E. VAN GRINDERBEEK. De nieuwe gemeenteschool van Erps-Kwerps bestaat in 2011 50 jaar, 2011, p. 98-102.
 16. H.VANNOPPEN. Militaire  herinneringen aan W.O.II in Meerbeek, 2011, p. 103-104.
 17. H.VANNOPPEN. De nieuwe steenweg van Vilvoorde op Schoonaarde bleef een droom, 2011, p. 105-106.
 18. M.ROECKX. Het bezoek van Kortenberg aan Parcé (Bretagne) van 2 tot en met 5 juni 2011, 2011, p. 107-109.
 19. H.VANNOPPEN. De tienden van Kwerps, 2011, p. 110-111.
 20. H.VANNOPPEN. De St.-Sebastiaanshandbooggilde en de Sint-Ambrosiusgilde van Kwerps, 2011, p. 114-116.
 21. H.VANNOPPEN. Nieuws uit het Erfgoedhuis Kortenberg en uit Midden-Brabant, 2011, p. 117-128.
 22. H.VANNOPPEN. Het pachthof Crabouillehof te Kortenberg, p. 130-135.
 23. H.VANNOPPEN. Het kasteel Redelborght later Coenegracht te Kortenberg, p. 136-140.
 24. H.VANNOPPEN. Het kasteel van Houtart te Kortenberg, p. 141-150.
 25. W.SEVENANTS. De villa Toelen langs de Leuvensesteenweg te Kortenberg bekroond met de 3de Claude Fisco­prijs, p. 151-154.
 26. H.VANNOPPEN. Frans-Jozef Huygens, de bekende realistische bloemen- en dierenschilder uit Kortenberg, p. 155-158.
 27. H.VANNOPPEN. De adellijke familie de Creeft, drie generaties notarissen te Kortenberg... maar ook Jonkheren, Jonkvrouwen en Ridders, p. 161-168.
 28. H.VANNOPPEN. Nieuws uit het Erfgoedhuis Kortenberg en uit Midden-Brabant, p. 169-192.

 

naar tabel

 


 

Het speciaal nummer '900 jaar Everberg (1112-2012)'


van het tijdschrift Curtenberg van het Erfgoedhuis Kortenberg verschijnt

einde maart 2012.

 

 


Wist U dat:

 • in 1112 Everberg voor het eerst in een document vermeld werd
 • het Groot Gasthuis van Leuven de tiendenheffer was in Everberg en dat Everberg ook een tiendenschuur had
 • de Everberg misschien wel een ringwalburcht was
 • Everberg zijn wapenschild dankt aan de heren van Rotselaar, middeleeuwse ridders
 • Everberg twee kastelen had: het Hof van Montenaken en het Hof van Grave
 • in de kerk van Everberg zich twee grafmonumenten bevinden van twee ridders van het Gulden Vlies: de 1ste en de 2de Prins de Rubempré
 • dat de Prinsen de Rubempré, kasteelheren in Everberg, de opperjachtmeesters van Brabant waren
 • Prins Albert II van Monaco een Everbergse roots heeft
 • Everberg geleden heeft onder de 9-jarige oorlog en de Spaanse Successieoorlog (1685-1715)
 • de middeleeuwse lakenweg van Brugge naar Keulen door Everberg liep langs Armendaal
 • Everberg in de 19de eeuw economisch een fermocratie was of een dorp geregeerd door herenboeren met grote pachthoven
 • dat er school gehouden werd zowel in het Hof van Grave als in het Biesthof
 • dat het Biesthof de kasteelhoeve was
 • dat er nog een bakhuis in de Dalemstraat actief is waarin men zowel brood als speenvarken kan bakken
 • dat Montgomery de slag van Arnhem in 1944 in Everberg heeft voorbereid
 • dat de spotnaam van de Everbergenaren 'Preslekkers 'is en waarom
 • dat Everberg 4 melkerijen gehad heeft
 • dat de befaamde architect Hendrik Beyaert de Sint-Martinuskerk van Everberg herbouwd heeft
 • dat er een kluis in de Warande gestaan heeft met een echte kluizenaar en dat het niet naar de zin was van keizer Jozef II
 • dat de pastorie stond op de plaats van de parking voor het gemeentehuis
 • dat Robert Pauwels uit de villa De Twee Leeuwen de Everbergse en de Grubbese krielhanen kweekte
 • dat Everberg bekend was om zijn lange processie en om zijn kapelletjes zoals dat van Kruisborre en dat van O.-L.-Vrouw van Scherpenheuvel
 • dat er de Voerpoel geweest is in Vrebos
 • dat er wijngaarden lagen in de Bankstraat
 • dat Prins Jan en zijn zoon Prins Amaury de Merode, Grootmaarschalken van het Hof waren?

 


Dit alles komt U te weten in '900 jaar Everberg ', het dubbelnummer van Curtenberg, een initiatief van de heemkring 'Het Prinsdom Everberg' en van Erfgoedhuis Kortenberg VZW in samenwerking met het Comité 900 jaar Everberg. Het dubbelnummer verschijnt op 31 maart 2012 en werd samengesteld door 6 specialisten historici, archeologen en kenners van Everberg.


De prijs bedraagt 12 EURO voor het dubbelnummer 900' jaar Everberg' of 15 EURO voor de 4 nummers van Curtenberg o.a. ook een nummer over '700 jaar Charter van Kortenberg' verzending inbegrepen te storten vóór 10 maart 2012 op de rekening 035-1826662-96 van het Erfgoedhuis Kortenberg of IBAN BE65 0351 8266 6296 BIC GEBABEB met vermelding van 900 jaar Everberg of abonnement Curtenberg 2012 en het juiste adres, want alles wordt per post verstuurd. Voor meer inlichtingen Erfgoedhuis Kortenberg GSM 0472995091. 

naar tabel 

Speciaal nummer '700 jaar Charter van Kortenberg (1312-2012)'

 

van het tijdschrift Curtenberg tegen einde juni 2012

Inhoudsopgave


A. Wie is Hertog Jan II?


1.Vier generaties hertogen van Brabant (Dr. Henri Vannoppen)
2.De Europese familiale banden van de Brabantse hertogen (Dr. Henri Vannoppen)
3.De Karolingische traditie in Brabant (Dr. Henri Vannoppen)
4.De wettelijke en natuurlijke afstammelingen van de Hertogen van Brabant (Dr. Henri Vannoppen)
5.Literatuur aan het Hof van de Hertogen van Brabant (Dr. Henri Vannoppen)
B. Wat is het hertogdom Brabant?
6.Wat omvat het hertogdom Brabant? of ...de groei van het Hertogdom Brabant (Dr. Henri Vannoppen)
7.De adel in Brabant (Dr. Henri Vannoppen)
8.De steden in Brabant in de middeleeuwen (Dr. Henri Vannoppen)
9.De geestelijken in Brabant in de middeleeuwen (Dr. Henri Vannoppen)
10.Elisabeth van Winenghem, abdis van Kortenberg in 1312 (Dr. Henri Vannoppen)
C. Wat betekende het Charter van Kortenberg in historisch perspectief?


11.De democratische traditie in Europa in de middeleeuwen? (Dr. Henri Vannoppen)
12.De groei van de democratie van de 16de tot de 21ste eeuw (Dr. Henri Vannoppen)
13.Het Charter van Kortenberg (1312) (Dr. Henri Vannoppen)
14. Het inspraakprivilege of...het Parlement of...de Heren van Kortenberg (Dr. Henri Vannoppen)
15. Het financieel privilege (Dr. Henri Vannoppen)
16. Het stedelijk privilege (Dr. Henri Vannoppen)
17. Het rechterlijk privilege (Dr. Henri Vannoppen)
18. Het weerstandsrecht of het ius resistendi (Dr. Henri Vannoppen)
D. Hoe leefden de mensen in 1312?


19.Wonen op het platteland en in de stad in 1312 (Walter Sevenants)
20.Kledij van de verschillende standen in 1312 (Maria Rütten)
21. Voeding en drank bij de burger en boer in 1312 (Dr. Henri Vannoppen)
22. Den Dungen in de middeleeuwen (Harrie Maas)

De prijs bedraagt 12 EURO voor het dubbelnummer 900' jaar Everberg' of 15 EURO voor de 4 nummers van Curtenberg verzending inbegrepen te storten voor 10 maart 2012 op de rekening 035-1826662-96 van het Erfgoedhuis Kortenberg of IBAN BE65 0351 8266 6296 BIC GEBABEB met vermelding van Charter van Kortenberg of abonnement Curtenberg 2012 en het juiste adres, want alles wordt per post verstuurd. Voor meer inlichtingen Erfgoedhuis Kortenberg GSM 0472995091.

 

 

naar tabel 

 

Jaargang 2012.

 1. H. VANNOPPEN. 1112 en het Gasthuis van Leuven, de tiendenheffer van Everberg, p. 2-3.
 2. H. VANNOPPEN. De processie van het H.-Kruis en andere processies langs oude kapelletjes te Everberg, p. 4-6.
 3. H. VANNOPPEN. De St.-Martinuskerk van Everberg, een werk van de bekende architect Hendrik Beyaert, en de opeenvolgende pastorieën, p. 7-9.
 4. L.VAN SANTFOORT. De verdwenen sarcofaag van het kerkhof van Everberg, een niet onopgemerkt grafteken in een bijzondere context, p. 10-14.
 5. H.VANNOPPEN. De kluis van Everberg en de kapel van O.-L.-Vrouw van Scherpenheuvel, p. 15-17.
 6. W. SEVENANTS. De Everberg te Everberg: een middeleeuwse ringwalversterking,  p. 18.
 7. H.VANNOPPEN. De heren van Rotselaar, p. 19-20.
 8. H.VANNOPPEN. De twee kastelen van Everberg: het Hof van Montenaken en het Hof van Grave, p. 21-24.
 9. H.VANNOPPEN. De Prinsen van Rubempré en Everberg, p. 25-29.
 10. H.VANNOPPEN. De Graven en Prinsen de Merode, kasteelheren in Everberg, verwant met de Prinsen van Monaco en de Koningen van Spanje en Kroatië,  p. 30-36.
 11. K.RODEN. Militaire opeisingen, deserteurs en roversbenden in Everberg tijdens de Spaanse Successieoorlog (1700-1713) , p. 39-41.
 12. H. TRAPPENIERS. Montgomery's Tactical Headquarters van de 21th Army group in Everberg, p. 42-43.
 13. H. VANNOPPEN. De middeleeuwse lakenweg of de weg Brussel-Leuven langs Everberg, p. 44-46.
 14. H.VANNOPPEN. De fermocratie met de grote pachthoven te Everberg,  p. 47-50.
 15. H.VANNOPPEN. Het Biesthof of de kasteelhoeve van Everberg,  p. 51-56.
 16. H.VANNOPPEN. Het 18de eeuwse Everberg volgens Ferraris,  p. 57.
 17. H.VANNOPPEN. De 'preslekkers' van Everberg en hun 4 Everbergse melkerijen, p. 58-60.
 18. H.VANNOPPEN. Het bakhuis van de hoeve van Richard Hermans in de Dalemstraat te Everberg, p. 61-62.
 19. M.VANGRAMBEREN. Armoede en ziekte in Everberg voor 1914, p.63-65.
 20. H.VANNOPPEN. Het onderwijs in Everberg van de 18de tot de 21ste eeuw,  p. 66-68. 
 21. H.VANNOPPEN. Vier generaties hertogen van Brabant, p. 70-73.
 22. H.VANNOPPEN. De Europese familiale banden van de Brabantse hertogen, p. 74-75.
 23. H.VANNOPPEN. De Karolingische traditie in Brabant,  p. 75-76.
 24. H.VANNOPPEN. De wettelijke en natuurlijke afstammelingen van de hertogen van Brabant, p. 77-79.
 25. H.VANNOPPEN. Literatuur aan het Hof van de Hertogen van Brabant, p. 80-81.
 26. H.VANNOPPEN. Wat omvat het hertogdom Brabant? of... de groei van het Hertogdom Brabant,  p. 82-85.
 27. H.VANNOPPEN. De steden in Brabant in de middeleeuwen,  p. 86.
 28. H.VANNOPPEN. De adel in Brabant,  p. 87-89.
 29. H.VANNOPPEN. De geestelijken in Brabant in de middeleeuwen, p. 90-91.
 30. H.VANNOPPEN. Elisabeth de Winenghem, abdis van Kortenberg in 1312,  p. 91-92.
 31. H.VANNOPPEN. Een democratische traditie in Europa in de middeleeuwen?,  p. 93-95.
 32. H.VANNOPPEN. Het Charter van Kortenberg (1312), 2012, p. 96-98.
 33. H.VANNOPPEN. Het inspraakprivilege of... het Parlement of... de Heren van Kortenberg,  p. 101-102.
 34. H.VANNOPPEN. Het financieel privilege,  p. 103.
 35. H.VANNOPPEN. Het stedelijk privilege,  p. 103.
 36. H.VANNOPPEN. Het rechterlijk privilege, p. 104.
 37. H.VANNOPPEN. Het weerstandsrecht of het ius resistendi,  p. 105.
 38. H.VANNOPPEN. De groei van de democratie van de 16de tot de 21ste eeuw, p. 106-107.
 39. H.MAAS. Om en in Den Dungen omstreeks 1312, p. 108-115.
 40. H.VANNOPPEN. Eten en drinken in Brabant in de periode van Hertog Jan II en het Charter van Kortenberg (1312),  p. 116.
 41. M.RÜTTEN. Mannenkledij rond 1312,  p. 117-118.
 42. W.SEVENANTS. Wonen in het Hertogdom Brabant in 1312,  p. 119-126.
 43. H.VANNOPPEN. Nieuws uit het Erfgoedhuis Kortenberg en uit  Midden-Brabant,  p. 127-132.
 44. K.HEURCKMANS. De landbouwontwikkelingen in de regio Brussel - Leuven tussen 1880 en 1960 of een regio in transitie,
         p. 134-139.
 45. W.SEVENANTS. De opgravingen van Hagedocht in Erps-Kwerps in 2005, p. 140-141.
 46. H.VANNOPPEN. Jenever en bier of het verhaal van de Kammestraat, van de Kam van Jan van Ransem en
         van de jeneverstokerij Vanderelst te Erps, p. 142-144.
 47. P.LELONG. De Jonge fanfare of de 'Sussen' in Meerbeek in het midden van de jaren 1950, p. 145-147.
 48. H.VANNOPPEN. De 18de eeuwse lambrisering van de Sint-Amanduskerk van Erps, p. 150-153.
 49. H.VANNOPPEN. Nieuws uit het Erfgoedhuis Kortenberg en uit Midden-Brabant, 2012, p. 154-164.
 50. H. VANNOPPEN. Gravin Stéphanie de Lannoy wordt de Kroonprinses van Luxemburg of... een adellijk sprookje met verbanden in Erps, Everberg en Perk,  p. 166-168.
 51. M. ROECKX. Het Jumelagecomité Kortenberg - Parcé ontvangt de Bretoense gemeente Parcé van 17 tot 20 mei 2012, p. 169-171.
 52. H. VANNOPPEN. Het pachthof van 'Lemmeke' te Vrebos of het Hof van Haviksdal, p. 172-180.
 53. H. VANNOPPEN. De bekende muzikant en componist Jules Rennies uit Erps, p. 183-187.
 54. H. VANNOPPEN. Franciscus Sonnius of Franciscus van de Velde of Franciscus de Campo, pastoor van Meerbeek, 1ste bisschop van 's Hertogenbosch en 1ste bisschop van Antwerpen, p. 188-193.
 55. H. VANNOPPEN. Nieuws uit het Erfgoedhuis Kortenberg en uit Midden-Brabant, p. 194-196.

 

 

naar tabel


 

Jaargang 2013.

 

 1. REDACTIERAAD KORTENBERG. Viering Dr. Henri Vannoppen, 40 jaar schrijver, p. 2-3.
 2. G. LAEKEMAN. Het alledaagse leven in het werk van Dr. Henri Vannoppen, p. 4.
 3. R. JANSSENS. Vlaams-Brabant en Vlaanderen in het algemeen in het werk van Dr. Henri Vannoppen, p.5-6.
 4. W. SEVENANTS. De monumentenzorg en de huizengeschiedenis in het werk van Dr. Henri Vannoppen, p. 7.
 5. M. MEYS. Een bibliografie van Dr. Henri Vannoppen en zijn invloed op de lokale geschiedenis en de genealogie, p. 8.
 6. H. VANNOPPEN. Het Kortenbergse bibliotheekwezen vroeger en nu ... of een verhaal van twee eeuwen, p. 9-10.
 7. H. VANNOPPEN. Het kloostergebouw en pensionaat van Erps, unieke classicistische architectuur op wereldvlak ... of de prent van het pensionaat van de Dienstmaagden van Maria te Erps, waar 12 Joodse kinderen de Holocaust overleefden in W.O. II, p.11-13.
 8. H. VANNOPPEN en M. MEYS. Het Israëlische echtpaar Emmanuel en Poria Frid bezocht het Erfgoedhuis Kortenberg ... of het verhaal van de redding van de Joodse kinderen in het pensionaat van Erps-Kwerps, p. 14-20.
 9. H. VANNOPPEN. Soldaat Henri Jacobs uit Meerbeek stierf als krijgsgevangene in Duitsland in 1940, p. 21-25.
 10. H. VANNOPPEN. Marsepein, nougat, macarons en meringue of... vier zoetigheden uit het Midden-Brabantse dessertenbuffet, p. 26-29.
 11. W. SEVENANTS. Het mysterie van de Everberg ontrafeld ? p. 30-31.
 12. C. BORGIONS.  Kortenberg: de Duitse inval en de brand van Kortenberg, p. 32-36.
 13. H. VANNOPPEN. De cultus van Sint-Marcoen in het algemeen en speciaal in het bedevaartsoord Erps, p. 37-42.
 14. H. VANNOPPEN. Enkele aspecten van wegen, vervoer en waterhuishouding in de deelgemeenten van de fusie Kortenberg na 1945, p. 43-45.
 15. H. VANNOPPEN. De STACA zorgde voor de buslijn langs de Leuvensesteenweg, p. 46-48.
 16. H. VANNOPPEN. Nieuws uit het Erfgoedhuis Kortenberg en uit Midden-Brabant, p. 49-62.
 17. H. VANNOPPEN. De schuttersgilden zijn de oudste sportverenigingen, p. 66-70.
 18. H. VANNOPPEN. Kegelaars, carrouselrijders, hanenkappers en struivers in Midden-Brabant, 2013, p. 71-75.
 19. H. VANNOPPEN. Voetbal van elitair naar populair ook in Midden-Brabant, p. 76-85.
 20. H. VANNOPPEN. 'Coureurs', 'Flandriens', wielrenners, veldrijders en wielertoeristen, p. 86-92.
 21. H.  VANNOPPEN. De sportinfrastructuur in evolutie, p. 93-94.
 22. H. VANNOPPEN. Zaalvoetballers, boksers, lopers en discuswerpers, p. 95-97.
 23. H. VANNOPPEN. Ruiterijverenigingen, p. 99-100.
 24. H. VANNOPPEN. Van 'kaatsen' tot tennis), p. 101-102.
 25. H. VANNOPPEN. Golf, skiën, biljart, turnen, basketbal en volleybal of voor elk wat wils, p. 103-107.
 26. H. VANNOPPEN. Het sportbeleid na de fusies van gemeenten in 1977, 2013, p. 108.
 27. H. VANNOPPEN. De voetbalploegen van Schoonaarde onder Erps in 1965, p. 109-110.
 28. M. MEYS. André Verelst, de loper uit Erps-Kwerps, p. 111-13.
 29. H. VANNOPPEN. De sikse als element van de watervoorziening in de fusie Kortenberg en omgeving, p. 114-120.
 30. H. VANNOPPEN. De grafkelders van de familie Christyn, baronnen van Meerbeek, in het koor van de Sint-Antoniuskerk van Meerbeek, p. 121-123.
 31. W. SEVENANTS. De vlucht van Menen naar Melsbroek of ... het avontuur van Aimé Libbrecht in W.O.I, p. 124-125.
 32. H. VANNOPPEN. Nieuws uit het Erfgoedhuis Kortenberg en uit Midden-Brabant, p. 126-128.
 33. H.VANNOPPEN. De accordeonist Edward Janssens alias ‘Warke Mik’ uit het gehucht Diestbrug onder Erps-Kwerps, p. 135-137.
 34. R.MOLLIE. Twee zogezegde deserteurs van Namen waren echte patriotten… of de echte verhalen van Guillaume Belis uit Everberg en Karel Van Kelf uit Meerbeek, p. 138-143.
 35. P.LELONG. De Duitse inval en de armoede in Meerbeek tijdens W.O.I,  p. 146-149.  
 36. H.VANNOPPEN. Nieuws uit het Erfgoedhuis Kortenberg en uit Midden- Brabant,  p.150-160.
 37. R.MOLLIE. Het pachthof van Ronsmans in de Kwikstraat te Everberg, p. 162-169.
 38. M.MEYS. De brand van de windmolen van Curegem te Erps en de dooibarelen te Kwerps of… de verschrikkelijke dagen van 13 en 14 september 1914, p. 170-172.
 39. H.VANNOPPEN, M. JACOBI en C. VANDEN WIJNGAERT. ‘Werkzame Handen’ of de werkmannen van Kortenberg of de ‘Mannen van de Gemainte’, p. 175-183.
 40. M.ROECKX. De viering van 25 jaar Jumelage Kortenberg-Parcé te Parcé in Bretagne (15 tot 19 augustus 2013), p. 184-185.
 41. H.VANNOPPEN. Nieuws uit het Erfgoedhuis Kortenberg en uit Midden-Brabant, p. 186-192.

 

naar tabel

 

Jaargang 2014.

 

 

 1. H.VANNOPPEN. De Personal-Ausweis, het Meldeamt, de fotografie en het verzet tegen de Duitse bezetting in Kortenberg, Erps-Kwerps en Meerbeek, 2014, nrs.1-2, p. 2-5.
 2. H.VANNOPPEN. Mode en streekdracht voor en na W.O.I, 2014, nrs.1-2, p. 6-11.
 3. H.VANNOPPEN, R.MOLLIE en H. TRAPPENIERS. De Duitse inval en de Belgische weerstand (4 augustus 1914-9 oktober 1914) met de oorlogsslachtoffers uit de fusie Kortenberg, 2014, nrs.1-2, p. 12-27.
 4. H.VANNOPPEN, R.MOLLIE en H. TRAPPENIERS. De Slag aan de IJzer (14-29 oktober 1914) en de oorlogsslachtoffers uit de fusie Kortenberg, 2014, nrs.1-2, p. 28-33.
 5. H.VANNOPPEN, R.MOLLIE en H. TRAPPENIERS). De loopgravenoorlog (10 november 1914-augustus 1918) en de oorlogsslachtoffers uit de fusie Kortenberg, 2014, nrs.1-2, p. 36-47.
 6. H.VANNOPPEN, R.MOLLIE en H. TRAPPENIERS). Het Eindoffensief (28 september 1918-11 november 1918) en de oorlogsslachtoffers uit de fusie Kortenberg, 2014, nrs.1-2, p. 48-57.
 7. E.GILLIOEN. De stad Poperinge in de twee Wereldoorlogen, 2014, nrs. 1-2, p. 58-64.
 8. M. RÜTTEN. Twee krijgsgevangenen in Duitsland: Emiel Van Tilt uit Erps-Kwerps en Ernest Claes uit Zichem, 2014, nr.3, p. 66-74.
 9. H.VANNOPPEN. Het dagboek van Albert Coosemans uit Kortenberg… of het leven van een ambulancier van augustus 1914 tot januari 1915, 2014, nr. 3, p. 75-80.
 10. H.VANNOPPEN. Verhalen rond Jozef Verdeyen of ‘Jefke Maes’ gesneuveld als oorlogsvrijwilliger uit Erps-Kwerps in Hoogstade in 1918, 2014; nr. 3, p. 81-85.
 11. H.VANNOPPEN. Een Kortenbergse prentkaart uit 1914 of…”ik denk dat de oorlog nog 3 maanden zal duren”, 2014, nr. 3, p. 86-87.
 12. H.VANNOPPEN. Van de Villa Moedbeck in de Belle Epoque tot de noodwinkel Moedbeck in W.O.I te Leuven, 2014, nr. 3, p.88-93.
 13. P.VANDERMEIREN en R. MOLLIE. Het monument van W.O.I te Everberg, 2014, nr. 3, p. 94-96.
 14. H.VANNOPPEN. Een verschillende feestcultuur en een veranderende mentaliteit voor en na W.O.I , 2014 , nr. 3, p. 99-102.
 15. H.VANNOPPEN en H. TRAPPENIERS. Bijen en imkerij in W.O.I, 2014, nr. 3, p. 103-104.
 16. H.VANNOPPEN. Nieuws uit het Erfgoedhuis Kortenberg en uit Midden-Brabant, 2014 , nr. 3, p. 105-123.
 17. J. SERVRANCKX. Vaderschapsproblemen in de familie Vander Zijpen te Meerbeek in 1751, 2014, nr. 3, p. 124-125.  
 18. H.VANNOPPEN. De overval op de pastorie en de rechterlijke dwaling van Kortenberg (1841) , 2014, nr. 3, p. 126-128.
 19. H.VANNOPPEN. Het Hof van Overveld te Everberg, 2014, nr.4,p. 130-139.
 20. H.VANNOPPEN. De families Van Messem en Elseviers waren de eerste bewoners van de Kerkstraat of de Frans Mombaersstraat te Erps, 2014, nr. 4, p. 140-145.
 21. M. ROECKX.Het bezoek van Parcé aan Kortenberg van 1 mei tot 4 mei 2014, 2014,nr. 4,p. 148-151.
 22. H.VANNOPPEN. Nieuws uit het Erfgoedhuis Kortenberg en uit Midden-Brabant, 2014, nr. 4, p. 151-160. 
 23. H.VANNOPPEN en H. TRAPPENIERS. 100 jaar imkerij in Kortenberg en omgeving bij de viering van 100 jaar Koninklijke Bijentelers van Kortenberg en Omstreken (1913-2013), 2014, nr. 5, p. 162-169.
 24. H.VANNOPPEN. De ijskar van ‘Kras’ of Frans overloop in Meerbeek in 1914, 2014, nr. 5, p. 170-171.
 25. R. MOLLIE. Tien Everbergse oud-strijders die ‘De Groote Oorlog’ overleefden, 2014, nr. 5, p. 175-185.
 26. H. VANNOPPEN. Nieuws uit het Erfgoedhuis Kortenberg en uit Midden-Brabant, p. 186-192.


naar tabel

 

 

Jaargang 2015.

 

 

 1. H.VANNOPPEN. Het begrip Engerstraat in Erps-Kwerps, 2015, nrs.1-2, p. 2-5.
 2. H.VANNOPPEN. De geschiedenis van de zuidkant van de Engerstraat te Erps van de Volderij tot de Villa Les Pyramides, 2015, nrs. 1-2, p. 6-28.
 3. H.VANNOPPEN. De geschiedenis van de zuidkant van de Engerstraat te Erps van het Walravenshof tot de Piquerswoning, 2015, nrs. 1-2, p. 31-44.
 4. H.VANNOPPEN. De geschiedenis van de noordkant van de Engerstraat te Erps van de Dekenijstraat tot de Heuve, 2015, nrs.1-2, p. 45-50.
 5. H.VANNOPPEN. De geschiedenis van de noordkant van de Engerstraat te Erps van de Heuve tot de Mechelsesteenweg of de villa’s uit de Belle Epoque, 2015, nrs. 1-2, p. 51-58.
 6. G. LEAERTS. Wol plukken in Everberg of … ‘A anne dau eweg’, 2015, nrs.1-2, p. 59-60.
 7. H.VANNOPPEN. Nieuws uit het Erfgoedhuis en uit Midden-Brabant, 2015, nrs. 1-2, p. 61-64.
 8. H.VANNOPPEN. Het ontstaan en de geschiedenis van Edegem… of het verhaal van Edenghem over Eegenhoek naar Negenhoek, 2015, nr. 3, p. 66-70.
 9. H.VANNOPPEN. De Kortenbergse Negenhoek of de afstand van 1819, 2015, nr. 3, p.  71-96.
 10. H.VANNOPPEN. De Erpse Negenhoek of de afstand van 1955, 2015, nr.3, p. 99-118.
 11. H.VANNOPPEN. De afscheidingsbeweging van de Negenhoek… of de strijd rond één principe: niet bij Erps-Kwerps maar wel bij Kortenberg, 2015, nr.3, p. 119-125.
 12. H.VANNOPPEN. Nieuws uit het Erfgoedhuis en uit Midden-Brabant, 2015, nr.3, p.126-128.
 13. D. VANDERHULST. Luitenant Cromwell en Lance Corporal Trueman. Twee Britse gesneuvelden – ooit 32 jaar lang te Everberg begraven, p. 130-147.
 14. R. MOLLIE. ‘Le Cygne’ of ‘het meterfabriekske’ in de Minneveldstraat te Kortenberg, p. 149-154.
 15. H. VANNOPPEN. Nieuws uit het Erfgoedhuis en uit Midden-Brabant, p. 155-160.
 16. M. RÜTTEN. De H.- Antonius-kluizenaar, patroon van Meerbeek, p. 162-170
 17. H. VANNOPPEN. De Kapel van O.-L.-Vrouw van Lourdes gerestaureerd, p.171-176.
 18. R. MOLLIE. Jan Baptist Overloop, de laatste suisse van Everberg, p. 178-182.
 19. G. DONS. Kortenbergse oorlogsherinneringen uit W.O.II… een verhaal van vluchten, honger, razzia’s en betonmolens, p. 183-186.
 20. H. VANNOPPEN. Nieuws uit het Erfgoedhuis en uit Midden-Brabant, p.187-192.
 21.  

 

 

Jaargang 2016.

 

 1. H. VANNOPPEN. 50 jaar KBG-OKRA-Erps-Kwerps in een veranderende samenleving, p. 4-21.
 2. D. VANDERHULST. Luitenant Cromwell en Lace Corporal Trueman. Twee Britse gesneuvelden, ooit 32 jaar lang te Everberg begraven (deel 2) , p. 22-36.
 3. H. VANNOPPEN. De afspanning de Drie Koningen te Kortenberg… of het verhaal van het Hof van Peter de Vroede over de ‘relais’ van de familie Hensmans naar de serviceflats
  Dry Coningen, p.39-54.
 4. H. VANNOPPEN. De Verbrande Kamme of de jeneverstokerij Vrebos te Meerbeek, p. 55-65.
 5. H. VANNOPPEN. Nieuws uit het Erfgoedhuis en uit Midden-Brabant, p. 65-66.
 6. H. VANNOPPEN. Kastelen in Waals-Brabant met Midden-Brabantse adel: de Baronnen Snoy van Erps-Kwerps en Melsbroek en de Graven de Robiano van Beisem en Buken, p. 76-79.
 7. H. VANNOPPEN. De Meerbeekse adellijke familie de Fraula, het Hof van Ravenstein te Brussel en de familie Neufforge, p. 80-85.
 8. H. VANNOPPEN. Nieuws uit het Erfgoedhuis en uit Midden-Brabant, p. 86-108.
 9. H. VANNOPPEN. Chips met een Midden-Brabantse roots (Erps-Kwerps, Sint-Stevens-Woluwe, Zaventem) of het verhaal van Jules Cumps, p. 116-119.
 10. M. ROECKX. De Jumelage Kortenberg-Parcé in 2015 en 2016, p.120-126.
 11. H. VANNOPPEN. De moord van Bruinkenshof te Sterrebeek (1841) , p.127-130.
 12. M.DE STRYCKER. Werken aan het orgel van de Sint-Amanduskerk van Erps in de 2de helft van de 20ste eeuw, p. 133-134.
 13. H. VANNOPPEN. 150 jaar spoorlijn Brussel-Leuven(1866-2016) , p. 135.
 14. H. VANNOPPEN. Kluizen in Kortenberg en Erps, p. 136-138.
 15. H. VANNOPPEN. Nieuws uit het Erfgoedhuis en uit Midden-Brabant, p. 139-148.
 16. 16. W. SEVENANTS. Zoektocht naar een middeleeuws kasteel, kerk en boerderij op en rond de Everberg, p. 156-159.
 17. C.BORGIONS. De Heren van Everberg, p. 160-163.
 18. W.SEVENANTS. Over een luchtkasteel, een mysterieuze kapel en een oud verbrand hof, p. 164-171.
 19. H.VANNOPPEN. De Kruisborrekapel, p. 172-174.
 20. H.VANNOPPEN. De cultus van het H.-Kruis in Everberg, p. 175-177.
 21. W.SEVENANTS. Ontstaan en evolutie van het landschap op en rond de Everberg, p. 178-181.
 22. H.VANNOPPEN. Overstromingen in Midden-Brabant in 1839 en 1906, p.182-185.
 23. W.SEVENANTS. De Everberg: één van de oudste bossen van Vlaanderen, p. 188-190.
 24. W.SEVENANTS. Stille getuigen van prehistorische jagers en de eerste landbouwers in onze streken, p. 191.
 25. W.SEVENANTS en N.VAN LAERHOVEN. Vangst en kweek van slaapmuizen in de Romeinse tijd op de Everberg, p.192- 211.
 26. W. SEVENANTS. Voorkomen en gebruik van Diestiaanse ijzerzandsteen in Everberg, p. 212-216.

 

 

naar tabel

 

Jaargang 2017.

 

 1. H.VANNOPPEN. Meerbeek 900 jaar, een idee van het Comité 1000 jaar Meerbeek , p. 57.
 2. J.CRESENS, R.MOLLIE en H.VANNOPPEN Historische atlas van Meerbeek met 12 kaarten, p. 8-12.
 3. H.VANNOPPEN. De verdwenen wijk de Tomme is herrezen, p. 13-16?
 4. H.VANNOPPEN. Grevesbos, een bosgehucht in Meerbeek op de grens met Bertem, p. 17-24.
 5. H.VANNOPPEN. Heren van Meerbeek en Heren van Rotselaar, het Hof van Rotselaar en de drie lelies in het Wapenschild, p. 25-27.
 6. H.VANNOPPEN. De heerlijkheid Meerbeek van 1572 tot 1687 was geen succes, p. 30-32.
 7. H.VANNOPPEN. De Baronnen van Meerbeek, p. 33-37.
 8. H.VANNOPPEN. Fraula’s Hof en de Vrouwley, p. 38-41.
 9. H.VANNOPPEN. Pastoors van Meerbeek, p. 42-49.
 10. H.VANNOPPEN. Pastoor Karel Nerinckx in Meerbeek in België, p. 53-55.
 11. H.VANNOPPEN. Pastoor Nerinckx, de apostel van Kentucky in de V.S., p. 56-60.
 12. H.VANNOPPEN. De Sint-Antoniuskerk van Meerbeek, p. 61-65.
 13. H.VANNOPPEN. De bedevaart naar Sint-Antonius, de processies, de kapelletjes, de kermissen en de kruisdagen in Meerbeek, p. 66-70.
 14. H.VANNOPPEN. De oude landbouwcultuur met de fermocratie in Meerbeek , p. 71-78.
 15. H.VANNOPPEN. De 2de  industriële revolutie en de nieuwe landbouwcultuur: de melkerijen, de papboeren en de witloofboeren, p. 81-84.
 16. H.VANNOPPEN. De burgemeesters van Meerbeek door Dr. Henri Vannoppen, p. 85-89.
 17. H.VANNOPPEN. Sussen en Duvelen in Meerbeek, p. 91-97.
 18. H.VANNOPPEN. Nieuws uit het Erfgoedhuis en uit Midden-Brabant, p. 98-99.
 19. W.LEFEVER.       Notariële archieven, een venster op het leven van onze voorouders: het testament van Gelaude Ermens en Joanna van Hamme,’ingesetenen’ van Kortenberg uit het pachthof
                                 ‘In Voscapel’ (12 mei 1749), p. 104-110.
 20. R.MOLLIE.          De geschiedenis van het voetbal in Everberg, p. 111-124.
 21. H.VANNOPPEN. Nieuws uit het Erfgoedhuis en uit Midden-Brabant, p.127-136.
 22. H.VANNOPPEN. De pachthoven van ‘Teppe’ en van ‘Janneke’ Cludts in Meerbeek, p. 144-148.
 23. H.VANNOPPEN. De Koninklijke Fanfare De Verbroedering van Erps-Kwerps 140 jaar oud (1875-2015) , p. 149-162. 24.
 24. H.VANNOPPEN. De dubbelvilla Sans–Souci, de Villa Philippe, de woning van ‘Madame Chabot’ en het Grand Hôtel de Cortenberg of de Faro langs de Leuvensesteenweg… herinneringen uit de Belle epoque, p. 164-169. 25.
 25. H.VANNOPPEN. Het Sint-Catharinahuisje of het Suskeshuis van Kwerps, p. 170-172. 26.
 26. H.VANNOPPEN. De geschiedenis van de spoorlijn Brussel-Leuven (1866-2016) vooral onder de fusie Kortenberg, p. 176-181.
 27. D.CARLEER.       De Spoorramp in Diegem op 14 november 1940, p. 182-185.
 28. D.CARLEER.       De ramp aan de overweg te Veltem op 13 januari 1945, p. 186-191.
 29. H.VANNOPPEN. De geschiedenis van de TGV (1983-2010) in de fusie Kortenberg, p. 192-197.
 30. H.VANNOPPEN. De heropening van het vernieuwde Erfgoedhuis Kortenberg op zondag 15 oktober 2017,  p. 198-200.
 31. M. ROECKX.        Verslag van het Jumelagebezoek van Kortenberg aan Parcé van 12 tot en met 15 augustus 2017,  p. 201-202.
 32. M. RÜTTEN.        Glühwein: dé kerstmarktdrank bij uitstek, p. 203-205.
 33. H.VANNOPPEN. Nieuws uit het Erfgoedhuis Kortenberg en uit Midden-Brabant, p. 206-2012.

 

naar tabel

 

 

Jaargang 2018 (27) .

 1. H.VANNOPPEN. De ‘Villa Les mélèzes’ of de ‘Villa Wielemans’ in de Dalemstraat te Everberg, 2018, p. 4-14.
 2. H.VANNOPPEN. De villa ‘De Dennen’… of het verhaal van ‘Het Pieshuysken’, van het ‘Het Piephuys’, van ‘Het Prebendenhofken’ over de villa ‘La Sapinière’ naar de villa ‘Eversteen’ op de Lodderhoek te Everberg, 2018, p. 15-21.
 3. H.VANNOPPEN. Villa “Le Carillon” of “de Twee Leeuwen” te Everberg, 2018, p. 22-27.
 4. H.VANNOPPEN. Villa De Grubbe te Everberg, 2018, p. 28-32.
 5. H.VANNOPPEN. De “Villa Poets” te Everberg, 2018, p. 33-37
 6. H.VANNOPPEN. De verdwenen Villa Rosita in de Kruisstraat te Everberg, 2018, p. 38-39.
 7. H.VANNOPPEN. De Villa van de Prinsen de Merode in de Wolvestraat te Everberg, 2018, p. 40-42.
 8. H.VANNOPPEN. Het landhuis van burgemeester Jan-Frans Vrebos in de Kwikstraat te Everberg, 2018, p. 43-44.
 9. H.VANNOPPEN.De villa ‘Het Kasteeltje te Meerbeek,2018, p. 45-48.
 10. F.TRAPPENIERS. Het verhaal van een Kortenbergse werkweigeraar en onderduiker uit de Achterenberg in W.O.I, 2018, p. 49-52.
 11. W.SEVENANTS en H.VANNOPPEN. De vlucht van het gezin Aimé Libbrecht in 1940 naar de Ardèche in Frankrijk en de Jodenvervolging in Frankrijk en België in W.O.II, 2018, p. 53
 12. H.VERBOOMEN. Het leven in de Belle Epoque te Erps-Kwerps, 2018, p. 54-55.
 13. H.VANNOPPEN. Nieuws uit het Erfgoedhuis Kortenberg en uit Midden-Brabant, 2018, p. 56-64.
 14. H.VANNOPPEN, R. MOLLIE, H. TRAPPENIERS, D. CLAES, M. MEYS en P.LELONG. Marbriet en cimorné , elementen van Art-Deco tijdens het interbellum in Midden-Brabant, p. 70-76.
 15. H.VANNOPPEN. Het verhaal van Petersmolen in Erps… of de geschiedenis van Peter Vercaeren met zijn standaardmolen op Curegem en zijn woning ‘De Engel’ op het Dorpsplein, p. 77-87.
 16. H.VANNOPPEN. Prinses Jean de Merode, geboren Prinses Marie-Louise de Bauffremont-Courtenay, ‘de Moeder van de Oorlogsinvaliden‘ en de kunstschilderes van Everbergse figuren, p. 88-93.
 17. M. RÜTTEN. De haarmode voor vrouwen in de periode van 1890 tot 1930, p. 94-97.
 18. H.VANNOPPEN. W.O.I, een kruispunt in het alledaagse leven … of een veranderende Vlaamse samenleving, p. 98-106.
 19. H.VANNOPPEN. De film ‘Kobe den Groenen Doktoor van Midden-Brabant’ uit 1978 op DVD, p. 107-108.
 20. H.VANNOPPEN. De familie Moeys uit Meerbeek, p. 109-114.
 21. H.VANNOPPEN. Het pachthof De Busscher in de Blokstraat te Everberg, p. 115-121.
 22. H.VANNOPPEN. Nieuws uit het Erfgoedhuis Kortenberg en uit Midden-Brabant, p. 122-126.
 23. H.VANNOPPEN.  W.LEFEVER. Judocus Ackermans, een welgestelde priester uit Everberg (1684-1743) , nr. 4, p. 132-137.
 24. H.VANNOPPEN.  D.CARLEER. De Kortenbergse Rode Duivel, nr. 4, p. 138-145.
 25. H.VANNOPPEN.  H. VANNOPPEN De Kortenbergse schrijver Félicien Marceau, een korte biografie, nr. 4, p. 146-152.
 26. H.VANNOPPEN.  H.VANNOPPEN. Het Kortenberg van Louis Carette, beter bekend als de schrijver Félicien Marceau, nr. 4, p. 153-171.
 27. H.VANNOPPEN.  W. SEVENANTS. Eerste editie Vlaamse Archeologiedagen Kortenberg, nr. 4, p. 172.
 28. H.VANNOPPEN en R.MOLLIE. Het bosgehucht De Troost als voorlopers van de residentiële wijk Armendaal onder Everberg, nr. 5, p. 176-185.
 29. A.BARTHOLEYNS. De wijk Armendaal onder Everberg bestaat 50 jaar (1968-2018), nr. 5, p. 186-188.
 30. H.VANNOPPEN. Voorstelling van het boek ‘W.O.I , een kruispunt in het alledaagse leven of een veranderende Vlaamse samenleving’ en opening van het wandelpad, nr. 5, p. 189-190.
 31. H.VANNOPPEN. Kortenberg en Parcé vieren 25 jaar jumelage, nr. 5, p. 191-195.
 32. H. ANNOPPEN. Een korte geschiedenis van het Rode Kruis afdeling Kortenberg, nr. 5, p. 196-198.
 33. H.VANNOPPEN. Nieuws uit het Erfgoedhuis Kortenberg en uit Midden-Brabant, nr. 5, 199-213..


naar tabel

 

Jaargang 2019 (28) .

 1. 1. H.VANNOPPEN. De evolutie van het kasteel Hof ter Brugge te Erps van de 12de tot de 21ste eeuw, 2019, nr. 1-2, p. 4-10.
 2. H.VANNOPPEN. Het Hof ter Brugge in de middeleeuwen, 2019, nrs.1-2, p. 11-14.
 3. H.VANNOPPEN. Thomas de Plaines, een Bourgondiër uit Poligny, werd voorzitter van de Grote Raad van Mechelen, 2019, nrs.1-2, p.15-21.
 4. H.VANNOPPEN. De inventaris van het Hof ter Brugge in 1531 na het overlijden van de echtgenote van Thomas de Plaines, 2019, nrs.1-2, p.22-24.
 5. H.VANNOPPEN. Hubert en Joos de Plaines, de heren van Ter Brugge uit de 16de eeuw, 2019, nrs. 1-2, p. 25-26.
 6. H.VANNOPPEN. Louis de Plaines, Heer van Ter Brugge, en zijn broer Joos de Plaines, 2019, nrs. 1-2,p. 25-26.
 7. H.VANNOPPEN. Het testament van Johanna de Plaines, Vrouwe van Ter Brugge en Quarebbe, 2019, nrs. 1-2, p. 29-33.
 8. H.VANNOPPEN. Een pachtcontract van 1657 met de helftwinning betreffende de familie de Plaines, 2019, nrs. 1-2, p. 34-35.
 9. H.VANNOPPEN. François de Plaines werd begraven in de kerk van Sainte- Renilde in Saintes, 2019, nrs. 1-2, p. 36-38.
 10. H.VANNOPPEN. Het grafmonument te Erps van Jonker Charles de Plaines, opperburgemeester van Leuven, 2019, nrs. 1-2, p. 39-43.
 11. H.VANNOPPEN. Jonkheer Jacques Charles de Plaines, Heer van Ter Elst, en zijn zoon Jonker Jean-François-Joseph de Plaines, Heer van Ter Brugge en plaatsvervangend burgemeester van Leuven, 2019, nrs. 1-2, p. 44-47.
 12. H.VANNOPPEN. Jonkheer Charles Antoine François Joseph de Plaines, burgemeester van Mechelen, 2019, nrs.1-2, p. 48-50.
 13. H.VANNOPPEN. Burggraaf Rutgerus-Theodorus-Josephus de Plaines de Terbruggen, de laatste afstammeling de Plaines en kanunnik te Mechelen, 2019, nrs. 1-2, p. 51-55.
 14. H.VANNOPPEN. Baron Alexander Snoy, kasteelheer van Ter Brugge, 2019, nrs.1-2, p.56-60.
 15. H.VANNOPPEN. Baron Philippe Snoy, burgemeester van Erps-Kwerps van 1845 tot 1854, 2019, nrs. 1-2, p. 61-62.
 16. H.VANNOPPEN. Baron Emile Snoy, burgemeester van Erps-Kwerps van 1854 tot 1867, 2019, nrs. 1-2, p. 63-64.
 17. H.VANNOPPEN. Provincieraadslid Emile de Ryckman, Generaal Bruno Renard en hophandelaar Réné De Clercq huurden in de 2de helft van de 19de eeuw het Hof ter Brugge, 2019, nrs. 1-2, p. 65-66.
 18. H.VANNOPPEN. Ridder Philippe de Wouters de Bouchout huurde het Hof Ter Brugge van 1887 tot 1890, 2019, nrs.1-2, p. 67-70.
 19. H.VANNOPPEN. Het Hof ter Brugge na de Baronnen Snoy: het kasteel van Velghe of het ‘Rattenkasteel’ van 1889 tot nu, 2019, nrs. 1-2, p. 71-74.
 20. D. CARLEER.      Ik heb een boek geschreven, 2019, nr. 3 p. 78-84.
 21. H.VANNOPPEN.  Pachthoven van ‘Jomme Ulens’ en van ‘Pikke Ulens’ in de Dorpsstraat te Meerbeek, 2019, nr. 3, p. 85-89. 22.
 22. H.TRAPPENIERS. De vlucht in mei 1940 zoals beleefd door de 9-jarige Frans Trappeniers, 2019, nr. 3, p. 90-96.
 23. H.VANNOPPEN. Een merkwaardige postkaart van de Leuvensesteenweg te Kortenberg rond 1900, een poging tot identificatie, 2019, nr. 3, p. 98-101.
 24. H.VANNOPPEN. De smidse bij het Bareelhuis op de Leuvensesteenweg te Kortenberg, werd de brouwerij Vande Sande, 2019, nr. 3, p. 102-104.
 25. H.VANNOPPEN. Nieuws uit het Erfgoedhuis Kortenberg en uit Midden-Brabant, 2019, nr. 3, p. 105-114.
 26. H.VANNOPPEN. De oude pastorie op het Kapelanijgeleeg, de woning van de pastoor van Everberg van 1718 tot 1964,2019, nr. 4, p. 120-134.
 27. H.VANNOPPEN. Families Vranckx, Neige en Renders of … een verhaal van helden van 1830, Mexicostrijders en jeneverstokers, 2019, nr. 4, p. 135-142.
 28. H.VANNOPPEN. Burgemeester Karel Buls van Brussel schilderde in 1891 de kerken van Meerbeek en Everberg, 2019, nr. 4, p. 145-149.
 29. M.ROECKX.       Het bezoek van Kortenberg aan Parcé in 2019, 2019, nr. 4, p. 150-152.
 30. H.VANNOPPEN. De gemeenteverkiezingen van Everberg van 1921, 2019, nr. 4, p. 153-157.
 31. R.MOLLIE.         De Koninklijke Fanfare ‘De Eendracht’ van Everberg, 2019, nr. 5, p. 164-194.
 32. H.VANNOPPEN. Nieuws uit het Erfgoedhuis Kortenberg en uit Midden-Brabant, 2019, nr. 5, p. 197-218.

naar tabel

 

Jaargang 2020 (29) .

C1. H.VANNOPPEN. De Sint-Antoniusstraat in Meerbeek met de hoeve Van Roey of het pachthof van ‘Rooike’ en de brouwerij Van Roey, 2020, nr. 1, p. 4-21.

 • H.VANNOPPEN. De limonadefabriek van Louis Goovaerts te Erps, 2020, nr. 1, p. 23-25.
 • K. VAN DEN EYNDE. Romeinse gastronomie, 2020, nr.1, p. 26-30.
 • H.VANNOPPEN. De familiegeschiedenis van de 100-jarige Maria De Koninck uit Erps, de moeder van zanger Danny Fabry, 2020, nr. 1, p. 31-39.
 • H.VANNOPPEN. Nieuws uit het Erfgoedhuis Kortenberg en uit Midden-Brabant, 2020, nr. 1, p. 40-42.
 • H.VANNOPPEN. De orgels van de kerk van Erps, 2020, nr. 2, p. 48-57.
 • H.VANNOPPEN. Geen gemeenteverkiezingen in Everberg in 1926, 2020, nr.2, p. 58-59.
 • H.VANNOPPEN. Pastoor Hendrik Aertbeliën van Meerbeek, erevoorzitter van het Comité 1000 jaar Meerbeek, 2020, nr. 2, p. 62-72.
 • H.VANNOPPEN. Bewoning in de fusie Kortenberg na 1945, 2020, nr. 2, p. 73-75.
 • H.VANNOPPEN. Nieuws uit het Erfgoedhuis Kortenberg en uit Midden-Brabant, 2020, nr. 2, p. 76-78.
 • C. BORGIONS. Kortenberg en oorlog in de Middeleeuwen, oorlog en Kortenberg in de Middeleeuwen, 2020, nr. 3-4, p. 84-88.
 • H. VANNOPPEN. De adel in Midden-Brabant in de oorlogen van de Middeleeuwen en de Moderne Tijden , 2020, nr. 3-4, p 89-92.
 • M. RÜTTEN. Geplunderde dorpen zoals Everberg en Erps-Kwerps in de Zuidelijke Nederlanden onder Spaans, Oostenrijks en Frans bewind, 2020, nr. 3-4, p. 93-102.
 • H. VANNOPPEN. De Franse bezetting in Kortenberg, Erps-Kwerps, Everberg en Meerbeek en de ‘Brigands’ of … de Boerenkrijg van 1798, 2020, nr. 3-4, p. 103-107.
 • R. MOLLIE. De soldaten van Napoleon in Midden-Brabant, 2020, nr. 3-4, p. 108-115.
 • H.VANNOPPEN. De Revolutie van 1830 bekeken door een Kortenbergse bril, 2020, nr. 116-119.
 • H. VANNOPPEN. De Tiendaagse Veldtocht rond de Ijzerenberg te Winksele (1831) , 2020, nr. 3-4, p. 120-122.
 • P. LELONG. Meerbeekse oorlogsslachtoffers en oud-strijders uit W.O.I, 2020, nr. 3-4, p. 123-130.
 • H.TRAPPENIERS. Belgische Zoeklichtafdeling in Everberg in mei 1940 , 2020, nr. 3-4, p. 131-138.
 • M. MEYS. Het Nachtvuur van de Weerstand in Everberg met D-Day, 2020, nr. 3-4, p. 139-146.
 • H. VANNOPPEN. De geschiedenis van de Koninklijke Maatschappij Prins Leopold Oud-Soldaten Meerbeek, Oud-Strijders en sympathisanten Everberg (1920-2020) , 2020, nr. 3-4, p. 147-152.
 • H.VANNOPPEN. Nieuws uit het Erfgoedhuis Kortenberg en uit Midden-Brabant, 2020, nr. 3-4, p. 153-154.
 • VANNOPPEN. Hertog Karel van Lorreinen, landvoogd der Oostenrijkse Nederlanden, 2020, nr.5, p.162-163.
 • H.VANNOPPEN. De spannende gemeenteverkiezingen van 1921 in Kortenberg of een verschil van 8,5 stemmen tussen katholieken en liberalen, 2020, nr. 5, p. 164-169.
 • H.VANNOPPEN. De Meerbeekse Scouts (1946-1960), 2020, nr. 5, p. 170-174
 • H.VANNOPPEN. Gemeenteverkiezingen te Everberg in 1932 met 3 lijsten, 2020, nr. 5, p. 175-176
 • D.CARLEER. Twee Kortenbergse heldinnen: Josette Haesaerts en Julia Grenier, 2020, nr. 5, p. 177-182
 • H.VANNOPPEN. Momenten uit de geschiedenis van het gehucht Schoonaarde onder Erps in de 20ste eeuw, 2020, nr. 5 , p. 183-190
 • H.VANNOPPEN. Huwelijkstradities zoals schoentje vegen, met de bareel staan en geld gooien, 2020, nr. 5, p 191-196

  naar tabel

   

  Jaargang 2021 (30) .

   

  A) H. VANNOPPEN.
           De geschiedenis van 50 jaar Cultuur-Historische Vereniging van Erps-Kwerps (deel I 1971-1995), 2021, nr. 1, p. 4-52.

  1. 1971, een onverwacht begin van de heemkunde in Midden-Brabant met de expo ’Volksgeneeskunde’, p. 4-5.

  2. 1972, het jaar van de ‘Oude Brabantse Klederdrachten’ en van de hekserij, p. 6-7.

  3. 1973, het jaar van ‘Fuik en Faas’, de meiboomplanting en de reus Pie Blok, p. 8-10.

  4. 1974, het jaar van de vraag voor de bescherming van het Hof ter Brugge, p. 11-12.

  5. 1975, het jaar van de Claude Fiscoprijs en van de expo ‘100 jaar Vlamingen Vooruit’,p. 12-13.

  6. 1976, een topjaar met de film ‘Erps-Kwerps, het dorp van Pie Blok’ en de geschiedenissen van Veltem-Beisem en Winksele, p. 13-16.

  7. 1977, het jaar van de geschiedenis van de witloofteelt en van de industriële archeologie, p. 16-18.

  8. 1978 of het Jaar van het Dorp met de film’Kobe de Groenen Doktoor’ en Kunst uit eigen Streek, p. 18-19.

  9. 1979, het Jaar van het Kind en van de oude ambachten, p. 19-21.

  10. 1980, het jaar van ‘De geschiedenis van Everberg’ en van het familiefeest Van Audenhoven, p. 21-22.

  11. 1981, het jaar van Sint-Amandus, van 1000 jaar Hoegaarden en van de expo’10 jaar Heemkunde in Midden-Brabant’, p. 23-24.

  12. 1982, het jaar van de postgeschiedenis, p. 24-26.

  13. 1983, het jaar van de Villacultuur en van het familiefeest Salens, p. 27-28.

  14. 1984, het jaar van het doctoraat van de voorzitter en van 150 jaar gemeenteschool van Erps-Kwerps, p. 28-30.

  15. 1985, het jaar van de Merodereünie en van het jaarblad ‘Tussen Brussel en Leuven’, p. 30-32.

  16. 1986, het jaar van 875 jaar Kwerps en van de Prijs voor Heemkunde, p. 32-34.

  17. 1987, het jaar van de Romeinse villa te Lelieboomgaarden en van 875 jaar Everberg, p. 34-36 .

  18. 1988, het jaar van de huwelijken en van de ‘Couscousavond’, p. 37-38.

  19. 1989, het jaar van de ijskelder en van ’Kortenberg in de Belle Epoque’, p. 38-40.

  20. 1990, het jaar van de expo en de stoet ‘Het Prinsdom Everberg’, p. 40-41.

  21. 1991, het jaar van ‘Curtenberg’, van de expo ‘2000 jaar eten en drinken’ en van de Portugese avond, p. 42-44.

  22. 1992, het jaar van de expo ’2000 jaar kledij’, van 125 jaar spoorlijn Brussel-Leuven en van de klappers op de parochieregisters, p. 44-46.

  23. 1993, het jaar van de Surinaamse avond, van de oude weg Brussel-Leuven, de expo ‘2000 jaar wonen’ en het 1ste persboek, p. 47-49.

  24. 1994, het jaar van de Bevrijdingsfeesten en van de expo ’Kortenberg in W.O.II’, p. 49-51.

  25. 1995, het jaar van de Indonesische avond en van 900 jaar Kortenberg, p. 51-52.

   

  B) H. VANNOPPEN.
           Nieuws uit het Erfgoedhuis Kortenberg en uit Midden-Brabant, 2021, nr. 1, p. 52-58.

  26. 1971, een onverwacht begin van de heemkunde in Midden- Brabant met de expo ’Volksgeneeskunde’, p. 4-5.

  27. 1972, het jaar van de ‘Oude Brabantse Klederdrachten’ en van de hekserij, p. 6-7.

  28. 1973, het jaar van ‘Fuik en Faas’, de meiboomplanting en de reus Pie Blok, p. 8-10.

  29. 1974, het jaar van de vraag voor de bescherming van het Hof ter Brugge, p. 11-12.

  30. 1975, het jaar van de Claude Fiscoprijs en van de expo ‘100 jaar Vlamingen Vooruit’, p. 12-13.

  31. 1976, een topjaar met de film ‘Erps-Kwerps, het dorp van Pie Blok’ en de geschiedenissen van Veltem-Beisem en Winksele, p. 13-16.

  32. 1977, het jaar van de geschiedenis van de witloofteelt en van de industriële archeologie, p. 16-18.

  33. 1978 of het Jaar van het Dorp met de film’Kobe de Groenen Doktoor’ en Kunst uit eigen Streek, p. 18-19.

  34. 1979, het Jaar van het Kind en van de oude ambachten, p. 19-21.

  35. 1980, het jaar van ‘De geschiedenis van Everberg’ en van het familiefeest Van Audenhoven, p. 21-22.

  36. 1981, het jaar van Sint-Amandus, van 1000 jaar Hoegaarden en van de expo’10 jaar Heemkunde in Midden-Brabant’, p. 23-24.

  37. 1982, het jaar van de postgeschiedenis, p. 24-26.

  38. 1983, het jaar van de Villacultuur en van het familiefeest Salens, p. 27-28.

  39. 1984, het jaar van het doctoraat van de voorzitter en van 150 jaar gemeenteschool van Erps-Kwerps, p. 28-30.

  40. 1985, het jaar van de Merodereünie en van het jaarblad ‘Tussen Brussel en Leuven’ , p. 30-32.

  41. 1986, het jaar van 875 jaar Kwerps en van de Prijs voor Heemkunde, p. 32-34.

  42. 1987, het jaar van de Romeinse villa te Lelieboomgaarden en van 875 jaar Everberg, p. 34-36.

  43. 1988, het jaar van de huwelijken en van de ‘Couscousavond’, p. 37-38.

  44. 1989, het jaar van de ijskelder en van ’Kortenberg in de Belle Epoque’, p. 38-40.

  45. 1990, het jaar van de expo en de stoet ‘Het Prinsdom Everberg’, p. 40-41.

  46. 1991, het jaar van ‘Curtenberg’, van de expo ‘2000 jaar eten en drinken’ en van de Portugese avond, p. 42-44.

  47. 1992, het jaar van de expo ’2000 jaar kledij’, van 125 jaar spoorlijn Brussel-Leuven en van de klappers op de parochieregisters, p. 44-46.

  48. 1993, het jaar van de Surinaamse avond, van de oude weg Brussel-Leuven, de expo ‘2000 jaar wonen’ en het 1ste persboek, p. 47-49.

  49. 1994, het jaar van de Bevrijdingsfeesten en van de expo ’Kortenberg in W.O.II’, p. 49-51.

  50. 1995, het jaar van de Indonesische avond en van 900 jaar Kortenberg, p. 51-52.

   

  H.VANNOPPEN. Het huis ‘De Burcht’ te Meerbeek, p. 129-136.

  H.VANNOPPEN. De Kapellestraat te Kortenberg, p. 139-159.

  H.VANNOPPEN. Nieuws uit het Erfgoedhuis Kortenberg en uit Midden-Brabant, p. 160-161

   

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

  De geschiedenis van 50 jaar Cultuur-Historische Vereniging van Erps-Kwerps (deel I 1971-1995), 2021, nr. 1, p. 4-52.

   

  1. 1971, een onverwacht begin van de heemkunde in Midden-Brabant met de expo ’Volksgeneeskunde’, p. 4-5.

  2. 1972, het jaar van de ‘Oude Brabantse Klederdrachten’ en van de hekserij, p. 6-7.

  3. 1973, het jaar van ‘Fuik en Faas’, de meiboomplanting en de reus Pie Blok, p. 8-10.

  4. 1974, het jaar van de vraag voor de bescherming van het Hof ter Brugge, p. 11-12.

  5. 1975, het jaar van de Claude Fiscoprijs en van de expo ‘100 Vlamingen Vooruit’,p. 12-13.

  6. 1976, een topjaar met de film ‘Erps-Kwerps, het dorp van Pie Blok’ en de geschiedenissen van Veltem-Beisem en Winksele, p. 13-16.

  7. 1977, het jaar van de geschiedenis van de witloofteelt en van de industriële archeologie, p. 16-18.

  8. 1978 of het Jaar van het Dorp met de film’Kobe de Groenen Doktoor’ en Kunst uit eigen Streek, p. 18-19.

  9. 1979, het Jaar van het Kind en van de oude ambachten, p. 19-21.

  10. 1980, het jaar van ‘De geschiedenis van Everberg’ en van het familiefeest Van Audenhoven, p. 21-22.

  11. 1981, het jaar van Sint-Amandus, van 1000 jaar Hoegaarden en van de expo’10 jaar Heemkunde in Midden-Brabant’, p. 23-24.

  12. 1982, het jaar van de postgeschiedenis, p. 24-26.

  13. 1983, het jaar van de Villacultuur en van het familiefeest Salens, p. 27-28.

  14. 1984, het jaar van het doctoraat van de voorzitter en van 150 jaar gemeenteschool van Erps-Kwerps, p. 28-30.

  15. 1985, het jaar van de Merodereünie en van het jaarblad ‘Tussen Brussel en Leuven’ ,p. 30-32.

  16. 1986, het jaar van 875 jaar Kwerps en van de Prijs voor Heemkunde, p. 32-34.

  17. 1987, het jaar van de Romeinse villa te Lelieboomgaarden en van 875 jaar Everberg, p. 34-36. .

  18. 1988, het jaar van de huwelijken en van de ‘Couscousavond’, p. 37-38.

  19. 1989, het jaar van de ijskelder en van ’Kortenberg in de Belle Epoque’, p. 38-40.

  20. 1990, het jaar van de expo en de stoet ‘Het Prinsdom Everberg’, p. 40-41.

  21. 1991, het jaar van ‘Curtenberg’, van de expo ‘2000 jaar eten en drinken’ en van de Portugese avond, p. 42-44.

  22. 1992, het jaar van de expo ’2000 jaar kledij’, van 125 jaar spoorlijn Brussel-Leuven en van de klappers op de parochieregisters, p. 44-46.

  23. 1993, het jaar van de Surinaamse avond, van de oude weg Brussel-Leuven, de expo ‘2000 jaar wonen’ en het 1 ste persboek, p. 47-49.

  24. 1994, het jaar van de Bevrijdingsfeesten en van de expo ’Kortenberg in W.O.II’, p. 49-51.

  25. 1995, het jaar van de Indonesische avond en van 900 jaar Kortenberg, p. 51-52.

   

   


  Aarzel niet om informatie te vragen aan de voorzitter Doctor Henri Vannoppen of webmaster Gustaaf Salens. Elke vraag of suggestie is welkom. Dank voor uw belangstelling.
  URL-adres van onze website
  laatste aanpassing op 12-11-2021