Archeologische Werkgroep Kortenberg

Erfgoedhuis Kortenberg vzw

Welkom            

                                                   

Vroeg-Middeleeuws graf (7de eeuw n.Chr.) uit Erps-Kwerps Lelieboomgaarden (K.U.L. M. Verbeeck)

Groot-Kortenberg bezit een rijk, maar grotendeels onbekend en sterk bedreigd archeologisch erfgoed.

 

Reeds meer dan 10.000 jaar verblijven er, gedurende korte of lange periodes, mensen op het grondgebied van Groot-Kortenberg. In al die jaren hebben deze mensen sporen en resten achtergelaten in en op de bodem: stenen werktuigen, paalkuilen en funderingen van woningen, zand- en steengroeven, grafkuilen, greppels, afvalkuilen, wegen, Dit alles vormt samen het archeologisch bodemarchief van onze gemeente, en het mag terecht als een rijk en bijzonder deel van ons cultureel erfgoed beschouwd worden.  

 

Momenteel zijn er al een aantal archeologische sites in Groot-Kortenberg gekend. Op regelmatige tijdstippen worden ook nieuwe ontdekkingen gedaan. Omdat het herkennen van archeologische resten enige kennis en ervaring vereist en omdat de meeste sites niet direct zichtbaar zijn aan de oppervlakte, kunnen we er echter van uitgaan dat we nog maar het topje van de spreekwoordelijke ijsberg hebben ontdekt. Daarom moeten we (pro)actief op zoek gaan naar archeologische vindplaatsen. Het is pas wanneer we een beter zicht zullen hebben over welke archeologische sites er zich in Groot-Kortenberg bevinden, dat we deze dan ook adequaat kunnen beschermen.  


Aarzel niet om informatie te vragen aan de voorzitter Doctor Henri Vannoppen of webmaster Gustaaf Salens. Elke vraag of suggestie is welkom. Dank voor uw belangstelling.
URL-adres van onze website
laatste aanpassing op 26.09.2014