Archeologische Werkgroep Kortenberg

Erfgoedhuis Kortenberg vzw

Lidmaatschap

Elke bijdrage telt en wordt gewaardeerd !

Muntschat uit het begin van de 19de eeuw uit Erps-Kwerps. (K.U.L. S.Scheers)

Ben je op zoek naar een boeiende en leerzame bezigheid? Wens je actief deel te nemen aan de activiteiten van de Archeologische Werkgroep Kortenberg (AWK)?

Neem dan de stap en sluit je als actief lid aan bij onze werkgroep! Hierbinnen kan je een ruime waaier van activiteiten opnemen: deelnemen aan prospectiecampagnes, hulp verlenen bij (nood)opgravingen, verwerken van vondstenmateriaal, restaureren van aardewerk, publiceren van bevindingen, ijveren voor bescherming van waardevolle sites, …

Het actief lidmaatschap is gratis, maar je moet wel minimum 16 jaar oud zijn.

Wens je ons financieel te steunen? Dit kan via twee formules:

Gewoon lid:            15 euro per jaar

Erelid :                    30 euro per jaar

 

Het bedrag kan gestort worden op rekeningnummer 001-2279128-92

Als gewoon, ere - of actief lid ben je ook automatisch geabonneerd op het tijdschrift “Curtenberg”, een uitgave van de 4 heemkringen en de Archeologische Werkgroep Kortenberg.


Aarzel niet om informatie te vragen aan de voorzitter Doctor Henri Vannoppen of webmaster Gustaaf Salens. Elke vraag of suggestie is welkom. Dank voor uw belangstelling.
URL-adres van onze website
laatste aanpassing op 26.09.2014