Archeologische Werkgroep Kortenberg

                                                                                                               

Een degelijk erfgoed vraagt om een goed beheer .

Reconstructie van de Gallo-Romeinse villa (2de eeuw n.Chr.) uit Erps-Kwerps - Lelieboomgaarden (K.U.L. M. Verbeeck)

 

Vanuit de interesse voor ons lokaal archeologisch erfgoed en vanuit de bezorgdheid voor de kwetsbaarheid ervan, werd binnen het Erfgoedhuis Kortenberg in 2003 de Archeologische Werkgroep Kortenberg (AWK) opgericht.  

De doelstelling is “zorg dragen voor het archeologisch erfgoed van Groot-Kortenberg, met een bijzondere aandacht voor het bedreigd patrimonium.” 

Onder zorg dragen voor verstaan we: 

 • Verzamelen van alle gegevens die kunnen wijzen op de aanwezigheid van vroegere menselijke activiteit op een bepaalde plaats, hetzij door het onderzoek van archieven, archeologische verzamelingen, kaarten, sagen en legenden, plaatsnamen, enz. , hetzij door onderzoek op het terrein zelf (door zogenaamde veldprospecties, bezoeken aan bouwwerven,)

 •  In kaart brengen van de archeologische sites

 •  Bestuderen, determineren en bepalen van de belangrijkheid ervan

 • Advies uitbrengen bij het toekennen van een bestemming aan percelen waar (mogelijk) archeologische sites aanwezig zijn

 • Consolideren, restaureren en onderhouden van archeologisch waardevolle sites en vondsten.

 • Opgraven van bedreigde archeologische sites

 • Verspreiden van de kennis over ons archeologisch erfgoed aan een ruimer publiek.

 • Het archeologisch erfgoed wordt in de ruime betekenis van het woord begrepen. Het betreft alle elementen en structuren  die door de mens in het verleden, in en op de bodem werden achtergelaten. Een kleine greep uit de mogelijkheden zijn:

 • Sloten, perceelsgrenzen, groeven, …

 • Motten, grafheuvels, bruggen, wegen, …

 • Verdwenen huizen, kerken, kapelletjes, boerderijen, …

 • Hierbij maken we geen onderscheid naar bepaalde periodes. Zowel de Prehistorie, de Metaaltijden, de Gallo‑Romeinse periode, de Middeleeuwen als de Post-Middeleeuwse periode vallen binnen ons werkterrein.

Geografisch gezien, beperken we ons werkterrein tot de vier deelgemeenten van groot-kortenberg: Erps-Kwerps, Everberg, Meerbeek en Kortenberg.

 De prioriteit ligt op het archeologisch patrimonium dat met vernietiging of verdwijning bedreigd wordt, hetzij door ingrepen in de bodem, hetzij door een slechte bewaring en bescherming van de archeologische sites en voorwerpen.


Aarzel niet om informatie te vragen aan de voorzitter Doctor Henri Vannoppen of webmaster Gustaaf Salens. Elke vraag of suggestie is welkom. Dank voor uw belangstelling.
URL-adres van onze website
laatste aanpassing op 26.09.2014