activiteiten 2018

ACTIVITEITEN 2018

Interactief overzicht van onze activiteiten in 2018.

datum

omschrijving

bestemming

Lenteberichten

20 maart 2018
Bibliotheek Kortenberg
23 maart 2018
Kortenberg
25 maart 2018
zolder Erps-Kwerps

Voorjaarsberichten

22 april 2018
Erfgoedhuis Kortenberg
6 mei 2018
busuitstap Hasselt
24 juni 2018
busuitstap Dilbeek
     

Zomeractiviteiten

7 augustus 2018
Hoeve Den Eik - Grensstraat - Laakdal
14 augustus 2018
nabij provinciaal domein "Halve Maan"
23 augustus 2018
voorplein kerk van Laken

 
Aankondiging lenteactiviteiten 2018.

 

Voordracht over ‘Iconen bij de Orthodoxen’

in de Nacht van de Geschiedenis

op dinsdag 20 maart 2018 om 19u30

 

Een icoon roept onmiddellijk de Orthodoxe Kerk op. We denken aan onze reizen in Griekenland, in de Balkan, in Rusland of …zelfs aan de kapel van de abdij van Kortenberg, waar kanunnik Misonne voor een reeks iconen zorgde. Qua uitzicht zijn het paneelschilderingen. Waarom zijn iconen zo belangrijk voor de Orthodoxe Kerk?

De spreker is Armand De Roose. Hij legt ons eerst het verschil uit tussen de Orthodoxe en de Rooms-katholieke kerk om zo tot de iconen te komen. Het heeft ook politiek met twee rijken te maken het Oost-Romeinse of Byzantijnse rijk en het West-Romeinse rijk. Het ontstaan en de verspreiding van de iconen worden behandeld. De techniek van de iconen wordt ons uitgelegd met het houtwerk, de voortekening en het schilderen zelf. We krijgen ook de theologische en de liturgische betekenis evenals de thema’s die aan bod komen op de iconen. Iedereen ging niet akkoord met de iconen en zo kregen we de beeldenstrijd of het ‘iconoclasme’ in de 8ste-9de eeuw. We weten nu wat een ‘iconostase’ of de beeldenwand in de Orthodoxe kerk is, wat de Christos Pantocratos of de streng kijkende Christus is , wat heiligeniconen zijn. Eén zaak is duidelijk zij vormen zoals de glasramen, de schilderijen en de heiligenbeelden in de Rooms-Katholieke kerken een soort bijbel, die de gelovigen gemakkelijk kunnen volgen. Een voordracht om echt onze culturele kennis van Oost- en Zuid-Europa bij te schaven.

Prijs: 5 EURO (drankje inbegrepen)

Plaats: Openbare Bibliotheek Kortenberg. De Walsplein, 30, 3070 Kortenberg Organisatie: Erfgoedhuis Kortenberg, Davidsfonds Erps-Kwerps - Kortenberg, Openbare Bibliotheek Kortenberg

 

naar overzichtstabel

 


 

Diner Erfgoedhuis Kortenberg

vrijdag 23 maart 2018 om 19u

in ’Auberge des Princes’ te Kortenberg

 

 

Adres : 'Auberge des Princes', Leuvensesteenweg 571, 3070 Kortenberg (tel. 02/759.33.43)

 

 

Menu VIS   

Menu VLEES
   aperitief : glaasje Cava met 2 hapjes    aperitief : glaasje Cava met 2 hapjes
   voorgerecht : scampi Maison    voorgerecht : duo van noothamkroketjes
   soep : witloofroomsoepje met grijze garnaaltjes    soep: witloofroomsoepje met grijze garnaaltjes
   hoofdgerecht : zeeduivel op Oostendse wijze    hoofdgerecht : lamsfilet met honing thymsausje
   dessertbordje van de chef met koffie of thee    dessertbordje van de chef met koffie of thee                                                                                                             ILLUSTRATIE :

Cauderlier promootte in de 19de eeuw onze keuken met een bekend kookboek

 

De prijs bedraagt 62 EURO per persoon.
Daarin zijn naast het diner ook de rode en witte huiswijn alsook de waters tijdens de maaltijd inbegrepen.
Het bedrag te storten op de rekening IBAN BE65 0351 8266 6296 -- BIC GEBABEBB   van Erfgoedhuis Kortenberg met
vermelding  VIS of VLEES vóór 15 maart 2018.

Allen van harte welkom.

 

 

 

naar overzichtstabel

 


 

 

Film ‘Kobe de Groenen Doktoor’

op zondag 25 maart 2018 op de ‘Zolder’

 

De film ‘Kobe de Groenen Doktoor van Midden-Brabant’ werd georganiseerd in het kader van Het jaar van het Dorp 1978, dus 40 jaar geleden. Het thema was kiezen tussen verstedelijking of urbanisering of … het landelijke of ruralisering. Midden-Brabant koos voor het landelijke en dat komt duidelijk aan bod in deze film. Prachtige dorpsbeelden en landschappen uit 1976-1978 met het werkelijke leven in heel wat Midden-Brabantse dorpen Humelgem (schapenteelt, manden maken, Pater Jan, processie van San Damiano), Kwerps (oogst met pik en pikhaak, huwelijkstradities), Schoonaarde (stoomtrein en Koningsfeesten, 1ste Schoonaardefeesten met stoet), Steenokkerzeel (fanfare St.-Pharaïldis), Kortenberg (harmonica spelers), Erps-Kwerps (meiboomplanting), Nederokkerzeel (grot van Peertoon, dorpscafé), Nossegem (plechtige communie, pottenlopen), Kortenberg (Hertog Jan, meiboomplanting), Everberg (olieslagmolen), Meerbeek (Pachthof van de Zeven Slapers), Leefdaal (schuttersgilden, ‘Pekes’ en ‘Jefkes’), Winksele (stoet 100-jarige), Bertem (Sint-Elooi, doelmaatschappij Jeanne d’Arc en struiven) en Veltem-Beisem (brouwerijen),

De voorstellingen hebben plaats om 10u, 14u en 16u

Toegang: gratis. De CD-rom van de film kan daar ook besteld worden.                                                                          

 


naar het overzichtstabel

 


 

Expo ‘Kiezen voor…’ met de Erfgoeddag

op zondag 22 april in het Erfgoedhuis Kortenberg

van 13 tot 18u.

 

De meeste termen uit de verkiezingen zijn van kerkelijke oorsprong: de stembeurten, de geheime stemming, het quorum, de volmacht, de onthouding en de ballotage.
De verkiezing van de abdis in de abdij van Kortenberg in het Ancien Régime, van de moeder-overste in het klooster van Erps, van het bestuur van de “Sussen” te Meerbeek met de afsplitsing van de “Duvelen” en van de dirigent van de fanfare Eendracht te Erps met afsplitsing van De Vrolijke Schutters te Kwerps, van Miss Witloof en Miss “Uitsteek” volgen elkaar op. In de 18de eeuw moesten alle familiehoofden in Erps-Kwerps stemmen om een proces te beginnen. We behoorden toen tot het Heilige Roomse Rijk en daar werd de keizer gekozen door de keurvorsten. We volgen de verkiezingen voor het Europees parlement, voor het Belgisch parlement, voor de Vlaamse Raad, voor de provincieraad, voor de gemeenteraad. Wil je weten of je overgrootvader 1, 2, 3 of 4 stemmen had in 1912, raadpleeg dan even in de kiezerslijst van toen. Echt alles wat je moet weten over kiezen! De C.D.-rom’s van de film ‘Kobe de Groenen Doktoor’ worden daar ook opgehaald. We voorzien ook feestelijke dranken, koffie en taart volgens traditie.

 

 

naar het overzichtstabel

 


Busreis naar Hasselt op zondag 6 mei 2018

 

Vertrek :

    Rotselaar  7 u 45
    Haacht  7 u 55
    Erps-Kwerps  8 u 30
    Meerbeek  8 u 35
    Kortenberg  8 u 40
       

Programma :

   Voormiddag bezoek aan de abdijsite Herkenrode: tentoonstelling 600 jaar geschiedenis in belevingscentrum met audiogids en bezoek aan kruiden- en inspiratietuinen.
     
   Lunch In het Westpunt: hoofdgerecht: vidé; nagerecht; koffie met Limburgse vlaai.
     
   Namiddag geleid bezoek aan de Japanse tuin in Hasselt en aan het Jenevermuseum in Hasselt met als gids Juffrouw Begijn en/of Meneer Pastoor.
     

De prijs bedraagt 60 Euro te storen op rekening BE96 7343 2312 6005 van Heemkunde Vlaams-Brabant vóór 25 april 2018.
In de prijs zijn niet inbegrepen: de dranken ’s middags en de fooi voor de chauffeur.

Inlichtingen: secretaris Paul De Graeve (tel. 016/65.50.56 of 0479/91.37.92) en projectleider Dr. Henri Vannoppen (Tel 02/759.61.19 of GSM 0472/99 50 91)

Organisatie: Heemkunde Vlaams-Brabant, Gidsenbond Dijleland, Erfgoedhuis Kortenberg en de heemkringen van Vlaams-Brabant.

 

 

naar het overzichtstabel

 


Provinciale vergadering te Dilbeek

op zondag 24 juni 2018

met als thema: Bier en Brouwen

 

 

Vertrek :

    Rotselaar  8 u
    Haacht  8 u 10
    Erps-Kwerps  8 u 30
    Meerbeek  8 u 35
    Kortenberg  8 u 40
       

Programma

 

Voormiddag

  Locatie CC Westrand - d' Arconiastraat 1 - 1700 Dilbeek

   
   9 u 30 - 10 u

ontvangst met koffie en cake
  10 u - 10 u 15 verwelkoming :

- door Ir. Rudy Janssens, voorzitter Heemkunde Vlaams-Brabant

 

 

Voordrachten

 

  10 u 15 - 11 u lezingen over bier en brouwerijenn door Annelies Tollet: Biercultuur in Brabant

 

  11 u - 11 u 45 lezing door Dr. Henri Vannoppen: Bieren, brouwerijen, jeneverstokerijen en limonades in de fusie Herent

 

  11 u 45 - 12 u uitreiking Prijs voor Heemkunde Vlaams-Brabant 2018 aan Robert Huybrechts (Tielt-Winge).

Laudatio door Dr. Henri Vannoppen


     
   
 

Middagmaal

 
 


plaats


Lunch in het restaurant Molensteen - Donkerstraat 20 - 1750 Gaasbeek

 

 
menu

- Duo van kaas- en garnaalkroket met garnituur
- Haantje met dragonsaus, gemengd slaatje en frieten
- Roomsoesjes met warme chocoladesaus

 


 

Namiddag


- Geleide rondrit per autocar in de regio binnen het kader van het thema "BIER EN BROUWERIJEN"

- Geleid bezoek aan het Dilbeekse kasteel "de Viron" (het gemeentehuis), de kasteelhoeve en de "Alenatoren"

- Geleid bezoek aan de brouwerij Timmermans

- Afsluitend drankje in de brouwerij Timmermans. 

De prijs bedraagt 60 EURO per persoon te storten op de rekening BE96 7343 2312 6005 van Heemkunde Vlaams-Brabant
vóór 20 juni 2018. In de prijs zijn begrepen: de bus, de voordrachten, de bezoeken, de gidsen, en het diner (exclusief dranken).
In de prijs is niet inbegrepen: de fooi voor de chauffeur.
.

Inlichtingen:

secretaris        Paul Degraeve              Tel . 016 65 50 56    of    GSM 0479 91 37 92         mailadres paul.degraeve@proximus.be

projectieleider Dr. Henri Vannoppen  Tel. 02 759 61 19    of    GSM 0472 99 50 91          mailadres henri.vannoppen@telenet.be

 

Organisatie: Heemkunde Vlaams-Brabant


naar het overzichtstabel

 


Uitstap Veerle -Laakdal: Klompenmuseum

op dinsdag 7 augustus 2018

 

Vorst was in de 19de en 20ste eeuw het Mekka van de klompen. In 1988 werd het Klompenmuseum opgericht. Het ligt langsheen de weg van Averbode naar Herselt achter de abdij van Averbode bij het Merodebos.
Adres: Hoeve Den Eik, 3, 2431 Laakdal of Grensstraat, 2431 Laakdal.
We zitten daar, waar 3 provincies samenkomen: Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant.

Geleid bezoek aan het Klompenmuseum Den Eik in Veerle – Laakdal met een ambachtelijke en een gemechaniseerde klompenmakerij en met een presentatie door een klompenmaker.

Samenkomst aan het Museum om 14u. Na de rondleiding en de presentatie kan men een drankje nemen in de Brusserie Den Eik naast het Klompenmuseum.
De prijs bedraagt 5 EURO per persoon te betalen op de rekening BE96 7343 2312 6005 van Heemkunde Vlaams–Brabant vóór 1 augustus 2018.


 

 

naar het overzichtstabel

 


 

Uitstap Diest : mouterijmuseum

op dinsdag 14 augustus 2018

 

 

Op dinsdag 14 augustus 2018 brengen we een bezoek aan Diest, waarbij de klemtoon ligt op het jaarthema van onze heemdag, met name “Bier en brouwerijen”.
We starten om 13:30 aan de parking van het bezoekerscentrum “Webbekom broek” (naast het Provinciaal Domein “Halve Maan”), waar we opgewacht worden door Leo Mees, auteur van het recent uitgegeven boek “Diest bierstad aan de Demer”. Leo Mees behoort tot Limes Tamera, een moderne heemkring die het hedendaagse leven van de bruisende Demerstad wil linken aan haar geschiedenis. Deze vereniging geeft driemaandelijks een eigen tijdschrift uit, houdt regelmatig bijeenkomsten en doet aan genealogisch DNA-onderzoek.

Tussen 16h30-17h00 komen we toe in de brouwerij De Loterbol in de Michel Theysstraat, waar we een rondleiding krijgen in de brouwerij en bij het slot van een drankje genieten (van 25 of 33cl). Tot 1973 was hier de brouwerij “Duysters” gevestigd. Marc Beirens kocht in 1992 de site, en vestigde er zijn huisbrouwerij.

De prijs bedraagt 10 EURO per persoon te betalen op de rekening BE96 7343 2312 6005 van Heemkunde Vlaams–Brabant vóór 1 augustus 2018.

 

naar het overzichtstabel

 


 

Uitstap Laken : kerkhof en steenkapperij

op donderdag 23 augustus 2018

 

 

Laken is de koninklijke residentie befaamd om zijn kerkhof bij de neogotische O.-L.-Vrouwkerk.
Bestuurslid Tom Verhofstadt van Epitaaf zorgt voor de rondleiding (2u30). We bezoeken het kerkhof, dat heel wat belangrijke funeraire architectuur bevat denk maar aan De Denker van Rodin op het graf van kunstverzamelaar Jef Dillen en het grafmonument van Graaf Jacques Coghen, de 1ste Belgische minister van financiën en eigenaar van Wijnegemhof te Erps-Kwerps. In 1870 richtte schepen Emile Bockstael van Laken grafgalerijen in, een uniek stukje erfgoed. In 2017 werd de restauratie van de grafgalerijen beëindigd. We bezoeken ook de Ateliers Ernest Salu, die voor heel wat grafmonumenten zorgden en het gotisch koor van de oude kerk van Laken.
Drankgelegenheid na de rondleiding.

Samenkomst om 14u.

Parking aan het voorplein van de kerk. Best carpooling. Opgepast blauwe zone.

De prijs bedraagt 8 EURO per persoon te betalen op de rekening BE96 7343 2312 6005 van Heemkunde Vlaams–Brabant vóór 15 augustus 2018.
Maximaal 25 deelnemers.naar het overzichtstabel

 


 
Aarzel niet om informatie te vragen aan de voorzitter Doctor Henri Vannoppen of webmaster Gustaaf Salens. Elke vraag of suggestie is welkom. Dank voor uw belangstelling.
URL-adres van onze website
laatste aanpassing op 26 september 2018