activiteiten 2009

ACTIVITEITEN 2009

Interactief overzicht van onze activiteiten in 2009.

datum

omschrijving

bestemming

17 februari 2009
Kortenberg
24 februari 2009
Erps-Kwerps
20 maart 2009
Erps-Kwerps
22 maart 2009
Erps-Kwerps
24 maart 2009
Kortenberg
4 juni 2009
Brugge
14 juni 2009
Bertem.
5 juli 2009
Nederland
19 juli 2009
Erps-Kwerps
. 20 september 2009
Haacht.
. 17 november 2009
Leuven.
16 oktober - 23 november '09
Kortenberg
12 december - 22 december '09
Kortenberg
8 december 2009
Kortenberg
9 december 2009
Wijmaal (Leuven)


Begin 2010


januari 2010 - maandagen
Kortenberg
26 januari 2010
Kortenberg
22 maart 2010
Kortenberg


AVOND- en NAMIDDAGUITSTAPJES

6 augustus 2009
.
9 augustus 2009
.
20 augustus 2009
.
27 augustus 2009
.
     


Voordracht ’De Katharen. Dissidentie kan dodelijk zijn’ door Raf De Keyser op dinsdag 17 februari 2009 om 20u

 

De katharen zijn een middeleeuwse sekte, die vooral bekend werd met het boek ‘Montaillou’. Er zijn heel wat mythen en legenden rond de katharen. Waren ze werkelijk de beschermers van de graal? Het onderzoek maakt uit dat het katharisme meer was dan een obscure sekte. De katharen stonden voor een interpretatie van het christendom, met een radicaal dualisme tussen goed en kwaad, met een onderscheid tussen Jezus en Christus. Kerk en staat zagen hen al gauw als een gevaar en spaarden geen middelen om hen te bestrijden. Prediking, kruistocht en de pauselijke inquisitie werden ingezet. Prof. dr. Rafael De Keyser geeft een helder beeld uit deze fascinerende episode uit de middeleeuwen.


Plaats van voordracht:

Openbare bibliotheek Kortenberg (in het administratief centrum) De Walsplein, 30, 3070 Kortenberg.

 

Organisatie:

Erfgoedhuis Kortenberg, Davidsfonds Erps-Kwerps, Openbare Bibliotheek Kortenberg, Gemeentebestuur Kortenberg


Deelnameprijs:

5 EURO (consummatie inbegrepen)

naar overzichtstabel

 


 

Voordracht van Nienke Roelants over
’Processies in Vlaams-Brabant’
op dinsdag 24 februari 2009 om 20u30

 

In heel wat dorpen vinden we een Processieweg. In 2008 zijn er nog jaarlijks een 100-tal processies in Vlaams-Brabant. Er wordt eerst een overzicht gegeven van het processiegebeuren door de eeuwen heen met speciale aandacht voor de regio’s, die vandaag deel uitmaken van Vlaams-Brabant.
De Contrareformatie en het Katholiek Reveil speelden een belangrijke rol in de geschiedenis van de processies. Een tweede deel geeft een beeld van zeven actieve Vlaams-Brabantse processies in 2009. Iedere heemkring heeft met een processie te maken, vandaar ook het belang van deze voordracht. De studie ‘Voetsporen van devotie. Processies in Vlaams-Brabant’, een onderzoek van Nienke Roelants in opdracht van Kadoc en uitgegeven door de Provincie Vlaams-Brabant is ook ter plaatse te koop. Het Erfgoedhuis Kortenberg stelde haar documentatie ter beschikking van deze studie.

 

Plaats van voordracht:

Erfgoedhuis Kortenberg, Dorpsplein, 16, 3071 Erps-Kwerps (naast de kerk van Erps)

Organisatie:

Erfgoedhuis Kortenberg, Heemkunde Vlaams-Brabant en Provincie Vlaams-Brabant

Deelnameprijs:

gratis (liefst ook voorzitter Henri Vannoppen verwittigen Tel. 02/759.61.19 of GSM 0472/99.50.91
vóór 18 februari 2009, want er moeten voldoende stoelen voorzien worden)

 

naar overzichtstabel

 Diner Erfgoedhuis Kortenberg
op vrijdag 20 maart 2009


Het menu:

Spiesje van scampi’s met spaghettini en basilicumpesto
Mûlard-eendenborst, rozé gebraden, met frambozenedik en zilveruitjes
Klassiek roomijspalet van vanille en chocolade
Brésor koffie en zoeternijen
Met banketwijnen.

Plaats en uur van afspraak:

19u 30: Aperitief in het Erfgoedhuis Kortenberg, Dorpsplein, 16, 3071 Erps-Kwerps
20u: Diner in het Restaurant Rooden Scilt, Dorpsplein, 7, 3071 Erps-Kwerps

 

Deelnameprijs:

50 EURO te storten op de rekening 035-1826662-96 van Erfgoedhuis Kortenberg vóór 1 maart 2009
(liefst ook voorzitter Henri Vannoppen verwittigen 02/759.61.19 of GSM 0472/99.50.91)

 

 

naar overzichtstabel

 


 

Expo kunstschatten kerk Erps
in het kader van 450 jaar Aartsbisdom Mechelen
(Weekend van het Religieus Erfgoed)
en naar aanleiding van de restauratie van de schilderijen van Pieter-Joseph Verhaghen op zondag 22 maart 2009

 

 

Plaats:                                     Sint-Amanduskerk Erps

Timing:                                    11u30-17u

Organisatie:                            Kerkfabriek Erps, Erfgoedhuis Kortenberg VZW en Gemeente Kortenberg

Inhoud van de expo:

De expo omvat:
- 1. Kunstschilder Pieter-Joseph Verhaghen
- 2. De betaling van de twee Erps schilderijen en de Erps samenleving in de 18de eeuw omgeving
- 3. De evolutie van het kerkgebouw: de Sint-Amanduskerk 
- 4. Kerkschatten elementen van status, liturgie en devotie (boiserie, gewaden, monstrans, kelk, offerschotel, offerschaal, obiïts, reliekhouder H.-Barbara, beeld Sint-Catharina, beeld St.-Cornelius, reliekhouder Sint-Cornelius, beeld Sint-Marcoen, altaren van Groenendaal).

De restauratie van de schilderijen in 2007-2008 met behulp van het Koninklijk Instituut van het Kunstpatrimonium en de kunstschool La Cambre komt aan bod via een PowerPoint-presentatie. Kunstschilder Georges Libbrecht stelt een aantal schilderijen tentoon rond ‘kruis en mystiek’.  


naar overzichtstabel

 


 

Voordracht ‘In dienst van Napoleons Europese droom’ door Joost Welten op dinsdag 24 maart 2009
in het kader van de ‘Nacht van de Geschiedenis’ om 20u


Joost Welten doctoreerde aan de Universiteit van Utrecht over de soldaten van Napoleon. Het werd een schitterend boek. Napoleon riep om zijn Europese droom te realiseren miljoenen jonge mannen onder de wapens. Veel van deze dienstplichtigen of ‘conscrits’ vochten daadwerkelijk als soldaat van Napoleon, sneuvelden in Spanje of in Rusland aan de Beretsina in Rusland, anderen doken onder, maar het was niet gemakkelijk, want de Napoleontische controle was groot. Het wordt een boeiend verhaal uit het Land van Weert in Nederlands Limburg. Het ganse dorp leeft mee. De pastoor, de Rijkswacht, de schaapherder, de herbergier, de ‘prostitué’, de douanier, de ‘maire’ of de burgemeester, zelf de ‘prefect’ of de gouverneur. Men ziet de mensen dansen, eten, naar het uur kijken, trouwen, kranten lezen… We delen liefde en leed, werk en geloof, zelfs bijgeloof in de Napoleontische tijd. Echt de geschiedenis van het dagelijks leven zoals het nooit lokaal bestudeerd werd. Heel wat toestanden kunnen we gemakkelijk vergelijken met onze dorpen in Vlaams-Brabant in 1795-1815. Deze voordracht is ook een eerste aanzet voor het project’ Onze gemeente in de Franse periode’


Plaats:                                 Openbare bibliotheek Kortenberg (in het administratief centrum) De Walsplein, 30, 3070 Kortenberg.

Organisatie:

                  Erfgoedhuis Kortenberg, Davidsfonds Erps-Kwerps, Openbare Bibliotheek Kortenberg, Gemeentebestuur Kortenberg

Deelnameprijs:                   5 EURO (consummatie inbegrepen)

 

naar overzichtstabel

 


De prestigieuze uitstap naar Brugge en Damme
rond pracht en praal in Bourgondië onder Karel de Stoute op donderdag 4 juni 2009


Vertrek:
                8u      Leuvensesteenweg Schoonaarde aan de bushalte richting Brussel,
                8u 05 Meerbeek (kerk),
                8u 10 Kortenberg,
                8u 30 Weerde (Oude School)


’s Morgens brengen we een bezoek aan de Onze-Lieve-Vrouwekerk. Daar bevinden zich de praalgraven van Karel de Stoute en van zijn dochter Maria van Bourgondië. In de kerk besteedt een tentoonstelling de dramatische dood van Karel de Stoute in de slag bij Nancy in 1477.

Om 12u stipt bezoeken we met 2 Nederlandstalige gidsen de expo ‘Karel de Stoute. Pracht en praal in Bourgondië’ in het Groeningemuseum. Deze prestigieuze tentoonstelling is er één van wereldformaat. De belangrijkste kunstwerken uit de grootste wereldcollecties worden hier getoond o.a. de befaamde Burgunderbeute uit Zwitserland of de mooiste schatten en kunstwerken, die Karel de Stoute op zijn veldtochten meesleepte. Ze verlaten voor het eerst sinds 500 jaar Zwitserland. We krijgen ook een beeld van de wapens en de pronkharnassen, die gedragen werden in de veldslagen van Grandson, Murten en Nancy. Karel de Stoute was een ambitieus man, die de beide delen van het Bourgondische rijk nl. de Nederlanden en Bourgondië wou verbinden en die ervan droomde om koning te worden. Beide dromen kwamen echter niet uit. We leren het hofleven van de Bourgondiërs kennen. Daarbij komen ook de Vlaamse Primitieven Jan van Eyck, Gerard David en Hans Memling.


13u30-15u  eetgelegenheid in Brugge

Om 16u nemen we de boot naar Damme, ooit een wereldhaven, aan de Noorweegse Kaai, 31 te Brugge

In Damme wandelen we langs het stadhuis van 1464, waar Karel de Stoute met Margaretha van York huwde, en bezoeken we het Sint-Janshospitaal (zonder gids), opgericht in 1249 door Margareta van Constantinopel. Dit museum is vooral bekend om zijn gotische en renaissancemeubelen. Er is ook een prachtige ziekenhuiskapel. Daarna is er drankgelegenheid in Damme.

Terugkomst rond 20u.


De deelnameprijs bedraagt: 36 EURO. Deze omvat de bussen, de toegangen, de boot en de gidsen. De maaltijden, de dranken en de fooi voor de chauffeur zijn niet in de prijs begrepen. Gelieve het bedrag te storten op de rekening  035-1826662-96 van Erfgoedhuis Kortenberg of via het verzendingsformulier. voor 1 mei 2009 en zo snel mogelijk Uw deelname te bevestigen bij de voorzitter (02/759.61.19 of GSM 0472/99.50.91). Er zijn slechts 40 toegangen voor de expo’s. Dus wees snel.

Organisatie: Erfgoedhuis Kortenberg, de Semse en Heemkunde Vlaams-Brabant

 


naar overzichtstabel

 


Provinciale vergadering op zondag 14 juni 2009 te Bertem met als thema:  ‘Het platteland’ 


 • Vertrek:

 • Ophaling met de bus:

  - Haacht: 8.30 u
  - Weerde (Oude School): 8.45 u
  - Erps-Kwerps (lichten Leuvensesteenweg): 9 u

 • Besteming en Parking:

                                                                 bij de gemeenteschool (Verbiststraat) en achter het gemeentehuis van Bertem (Bosstraat)

 

 • ‘s VOORMIDDAGS

Zaal De Vleugt in het gemeentehuis van Bertem
Tervuursesteenweg, nr. 178, 3060 Bertem

9.30 u: ontvangst met koffie

10 u: Verwelkoming door Rob Parisis, voorzitter van de ‘Erfgoedkamer Bertem VZW’, de erfgoedvereniging voor Bertem, Korbeek-Dijle en Leefdaal

10.05 u: Inleiding door eerste schepen Roger De Muylder en voorzitter van ‘Toerisme Dijleland’

10.10 u: Voordrachten:

 1. ‘Waterputten’ door Johan Davidts, directeur van het Museum voor Oudere Technieken te Grimbergen
 1. ‘Kasteelhoeve van Perk’ door Steven De Waele, licentiaat archeologie verbonden aan het MOT
 1. ‘Het groene platteland’ (weiden, eusels, engers, broeken, beemden, gemene weiden of communes, vrijgeweiden, gemeentebossen, houtkap, jacht en stroperij, ‘teussers’ en veehandel) door Dr. Henri Vannoppen, ondervoorzitter van Heemkunde Vlaams-Brabant

 

 

 • ‘s Middags: diner (12.30 u)

Diner in de Feestzalen Bertembos, te 3060 Bertem, Bosstraat 187


Het menu omvat:
- waterkersroomsoep
- kalfsgebraad fine champagne met groentenkrans en gratin
- koude sabayon met verse vruchten en roomijs
- koffie of thee


Hierbij zijn ook 2 glazen wijn per persoon inbegrepen.

 

 • ‘s NAMIDDAGS
 • Bezoeken:

  - de Augustijnerhoeve of het pachthof van Bertembos en het Gemeentebos

  - de gerestaureerde pastorie van Bertem van pastorie van te lande tot centrum voor toerisme

  - de kapel van de H.-Verona met de waterput en de Romeinse villa

  - het centrum van Leefdaal: de Kerkring en een bezoek aan de St.-Lambertuskerk

  - Korbeek-Dijle - centrum: het kasteel Honnorez, de Voorburg en het pachthof Bleyenberg met zicht op weiden en beemden       langs de Dijle


 • AFSLUITNG

Drankstop in het Duivenlokaal te Korbeek-Dijle

18.30 u: vertrek uit Bertem

 

 • De prijs bedraagt:

  45 EURO voor diegenen, die met de auto komen
  48 EURO voor diegenen, die met de bus komen

  Hierin zitten de voordrachten, het diner, de rondleidingen en de recepties.

  Inschrijvingen vóór 10 mei 2009 op het rekeningnummer 734-3231260-05 van Heemkunde Vlaams-Brabant, Grote Baan, 284, 3150 WESPELAAR met vermelding ‘Bertem’ of elektronisch via het verzendingsformulier.

 

 • Allen van harte welkom!

  Colette Vanderbeken


  Voorzitter Heemkunde Vlaams-Brabant

  Volgende gegevens worden bij inschrijving gevraagd:

  De Heer/Mevrouw………………. nemen deel aan de provinciale vergadering op 14 juni 2009 met … personen

  * Deelname met de bus of
  * Deelname met de auto.

 

naar overzichtstabel
Bunkers Binnenste BuitenFiets- en wandelhappening


Zondag 20 september 2009 van 13u30 tot 18u00

Gemeenteschool - E. Willemslaan 4 - Wespelaar (Haacht)

Ken je de KW-linie? Je fronst je wenkbrauwen en denkt ‘nee’? Toch wel. Je weet vast wel ergens een oude bunker liggen in het landschap? Wel, die bunker is een onderdeel van de verdedigingslinie Koningshooikt-Waver, kortweg ‘KW-linie’. België bouwde deze verdedigingslinie in 1939, net voor de Tweede Wereldoorlog, om ons te beschermen tegen een Duitse inval.

Regionaal Landschap Dijleland vzw zet i.s.m. heel wat partners de bunkers van de KW-linie in de kijker op de happening “Bunkers Binnenste Buiten”. Iedereen kan op  zondag 20 september van 13u30 tot 18u00 aan de gemeenteschool (E. Willemslaan 4) in Wespelaar terecht voor een boeiend programma. We stellen de spiksplinternieuwe fietsbrochure en website voor. Daarna (14u) springen we de fiets op om de route langs verschillende bunkers te verkennen. Mensen die liever wandelen kunnen met een gids de Antitankgracht verkennen (14u, 14u30, 15u). Doorlopend stellen verschillende geüniformeerde groeperingen oorlogsvoertuigen tentoon. Je kan zelfs een bemande bunker bezoeken! Uiteraard voorzien we ook kinderanimatie zodat de allerkleinsten zich kunnen uitleven. De happening is gratis. Iedereen is welkom!

Mensen die op deze dag gratis een fiets willen gebruiken, kunnen die reserveren tot 15 september bij Regionaal Landschap Dijleland vzw op info@rld.be of 016/40.85.58.

Alle info is vanaf augustus eveneens te vinden op www.rld.be.

De organisatie is in handen van Regionaal Landschap Dijleland vzw i.s.m. gemeente Haacht, Werkgroep K.W.-Stelling, Bike Events, Toerisme Vlaams-Brabant, Simon Stevin Vlaams Vestingbouwkundig Centrum vzw, Natuurpunt Haacht, Heemkunde Vlaams-Brabant vzw, HAGOK, Erfgoedhuis Kortenberg vzw en de Vlaamse Landmaatschappij.

Deze happening krijgt de financiële steun van VCM-Contactforum voor Erfgoedverenigingen vzw en de Vlaamse overheid.

 
Tekstvak:  
naar overzichtstabel

.

Zomeractiviteiten 2009

Een onvergetelijke uitstap naar Nederland!
zondag 5 juli 2009

.

Het Erfgoedhuis Kortenberg, de Gidsenbond Dijleland en Heemkunde Vlaams-Brabant hebben een zeer goede relatie met de heemkring ‘Op die Dunghen’ uit Den Dungen in Nederland. Wij ontvingen hen vorig jaar. Nu ontvangen zij ons. De Prinselijke familie de Merode staat centraal omwille van het kasteel van Herlaer. Jan de Merode huwde in 1451 Aleydis van Hoorn. Baron Jan IV de Merode, heer van Sint-Michiels-Gestel, was in 1590 Heer van Herlaer. De weduwe van de Graaf van Egmont samen met haar kinderen dook bij hem onder na de onthoofding van de Graven van Egmont en Hoorn.


Vertrek:
                     
7 h 30    Leuvensesteenweg Schoonaarde aan de bushalte richting Brussel,
                      7 h 35    Meerbeek (kerk),
                      7 h 40    Kortenberg

.


Voormiddag:

 • Ontvangst met koffie of thee met een warm worstenbroodje in Den Dungen
 • Excursie naar het kasteel Nieuw Herlaer, prachtig gerestaureerd.
 • Vaartocht op de Dommel (agrotoerisme): het gehucht Halder uit de Romeinse tijd, het Vaantje, Oud-Herlaer, kasteel Maurick en het Segersmaal. In de Middeleeuwen was de Dommel een belangrijke handelsroute

.

‘s Middags:

 • Diner met drie gangen met één consumptie bij Boer Goossens.

.

Namiddag:

 • Bezoek aan het concentratiekamp Vught
 • Rondleiding in het befaamde Doveninstituut van Sint-Michiels-Gestel met het historische klasje, kapel en het schoolmuseum
 • Broodmaaltijd in het Doveninstituut met koffie, thee, frisdrank, verschillende soorten bieren en wijn.

De prijs bedraagt 52 EURO. Deze omvat de bus, het ontvangst; ’s morgens, het diner, de broodmaaltijd, de vaartocht, de rondleidingen en de museabezoeken.
In de prijs is de fooi voor de chauffeur niet begrepen en de extra consumpties ’s middags. Gelieve het bedrag te storten op de rekening 035-1826662-96 van Erfgoedhuis Kortenberg vóór 25 juni 2009 of elektronisch via het verzendingsformulier.;
en zo snel mogelijk uw deelname te bevestigen bij de voorzitter (02/759.61.19 of GSM 0472/99.50.91).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Organisatie:                            Erfgoedhuis Kortenberg, Gidsenbond Dijleland en Heemkunde Vlaams-Brabant

.

naar overzichtstabel         Zomeractiviteiten 2009

Een avondbezoek aan Industrieel Zaventem
donderdag 6 augustus 2009

.

 • 18 u 45: samenkomst op de parking aan de Sint-Martinuskerk van Zaventem


 • 19 u: Zaventem het zandstenen dorp: de kerk, het Huis de Boisschot en het Huis Van Gameren


 • Met de auto naar de Papierfabriekstraat: parking


 • Zaventem aan de Woluwe: de Stockmansmolen, het Huis van de Zeven Ridders, de SIC en het Wattekot


 • Met de auto naar de tunnel onder de spoorweg: parking


 • Zaventem aan de spoorweg Brussel-Leuven: de papierindustrie en de lederfabriek Coppin


 • Met de auto naar de Lambroekstraat: parking


 • Zaventem van de papier- en lederindustrie: papierfabriek Vanden Eynde en de T.M.B. met het nieuw aangelegd park


 • Met de auto naar de Diegemstraat: parking


 • Zaventem van de burgerijvilla’s: de villa’s Feldheim en de villa Coppin


 • Met de auto via de Spoorwegstraat en de Kerkhoflaan naar het kerkhof van Zaventem.


 • Zaventem van de grafmonumenten van de industriëlen: de grafmonumenten Quitmann, Feldheim en Coppin

 

Gids: Dr. Henri Vannoppen


De deelname is gratis.

.

naar overzichtstabel                Zomeractiviteiten 2009


Busuitstap naar 'Waterloo' zondag 9 augustus 2009

.

Op achtervolging? Achter Napoleon I, Wellington, Blücher en de Prins van Oranje aan! Of achtervolgt de geschiedenis ons? Winnen doen we toch altijd!'

Engeland, Frankrijk, Duitsland, Nederland komen op bezoek naar het slagveld van Waterloo, Werelderfgoed. Als schoolkinderen hebben we allen Waterloo bezocht. Vandaag krijgt U iets volledig nieuw. De echte Slag van Waterloo met heel wat nieuwigheden, speciaal bestemd voor de Dijlelanders. Als gidsen treden op Maria Rütten en Dr. Henri Vannoppen.

.

VERTREK:

 • 1ste halte om 7 u 30 : Haacht (parking De Lombaarden)
 • 2de halte om  8 h     : Jezus-Eik (oprit E 411 richting Waver)


VOORMIDDAG:

 • Bezoek aan Plancenoit: koffiepauze en sanitaire stop in de herberg 'Au Gros Vélo'.

Bezoek aan het dorpscentrum van Plancenoit met kerk en de herdenkingsplaten. Halte aan het Pruisisch Monument. De Pruisen vochten hard tegen de Fransen toen ze Wellington in 1815 ter hulp kwamen.

We volgen de steenweg Brussel-Charleroi naar Quatre-Bras, waar Maarschalk Ney de Engelsen aanviel.

 • Bezoek aan 'Le Caillou', het museum waar Napoleon I overnachtte.

We rijden naar Waterloo-centrum langs La Belle Alliance, waar de Pruisische Maarschalk Blücher en de Britse Hertog van Wellington elkaar ontmoetten na de overwinning; langs het pachthof La Haie Sainte en langs de Ferme Mont-Saint-Jean, waar het Engels veldhospitaal was, zonder heel wat monumenten te vergeten zoals "L'Aigle Blessé", het Frans oorlogsmonument (de tegenhanger van de ijzertoren).

.

 • Bezoek aan het prachtige hypermoderne Wellingtonmuseum in het centrum van Waterloo (met audiogids) en aan de kerk van Waterloo met heel wat gedenkplaten.


MIDDAG:

 • 11 u 30 : Diner in 'Les Six Colonnes', Chaussée de Bruxelles, 389, 1410 Waterloo
 • Voorgerecht: kaas- en garnaalkroketten

Hoofdgerecht keuze uit :

 • visgerecht ('Saumon rôti 'Dugléré', pommes duchesses')
 • of vleesgerecht ('Filet pur de Porcelet aux baies roses, pommes croquettes')
 • KoffieNAMIDDAG

 • Bezoek aan de leeuw van Waterloo en omgeving
 • de Battlefield Tour om 15 u 30 (met een treintje rijden we langs alle hoeken van het slagveld. We zitten middenin de veldslag met uitleg in verschillende talen ook het Nederlands)
    • het Wassenbeeldenmuseum met alle bekende generaals en maarschalken
    • de Heuvel met de Leeuw (voor het heel moedigen) of/en een plas- en drankpauze (de twee mogelijkheden kunnen ook gecombineerd worden). De Prins van Oranje (de latere koning Willem II van Nederland) werd hier gewond in 1815
    • het Audiovisueel spektakel
    • de Film over de slag van Waterloo
    • het Panorama, enig in de wereld.

De deelnameprijs bedraagt 56 EURO te storten op de rekening 001-3397792-55 van Gidsenbond Dijleland, De Walsplein 30 - 3070 Kortenberg, of elektronisch via het verzendingsformulier. Te storten voor 15 juli 2009.

Inlichtingen te bekomen bij Willy Vander Velden (tel. 016/60.18.94), Mechelsesteenweg, 2068, 3020 Veltem-Beisem of bij
Projectcoördinator Dr. Henri Vannoppen (tel. 02/759.61.19).

De deelnameprijs omvat de bus, de koffie 's morgens, alle bezoeken, het diner (zonder dranken), de documentatie. De dranken 's middags en 's namiddags met de fooi voor de chauffeur vallen niet onder deze prijs.

Er is een speciaal nummer Midden-Brabant rond 'Waterloo', dat U kunt verkrijgen tegen de prijs van 10 EURO.

Organisatie: Heemkunde Vlaams-Brabant, Gidsenbond Dijleland, Erfgoedhuis Korenbeurs, de heemkringen van Boortmeerbeek. Haacht, Rotselaar, Zemst. Erps-Kwerps, Everberg, Meerbeek, Kortenberg, Huldenberg, Overijse. Tervuren, Hoeilaart, Bertem en Herent.

.

Willy Vander Velden                                                                           Colette Vanderbeken
Voorzitter Gidsenbond Dijleland                                                          Voorzitter Heemkunde Vlaams-Brabant

.

 

De Heer/Mevrouw ..………………………………….. ………………………………….. nemen deel aan de uitstap 'Waterloo' op zondag 9 augustus 2009
………….. personen X 56 € = ……………                                                

Als hoofdgerecht neemt men (aankruisen wat men wenst)

 • vis
 • vlees

Opstapplaats (aankruisen wat men wenst):

 • Haacht Lombaarden
 • Jezus-Eik oprit autosnelweg E 411 richting Waver.

Dit briefje kopiëren, de keuzemogelijkheid aanstippen, opsturen of doorgeven aan één van de verantwoordelijken
of men kan dit ook vermelden op het verzendingsformulier.

 

naar overzichtstabel


 


Zomeractiviteiten 2009

Een geleid bezoek aan Vilvoorde en
aan het domein Drie Fonteinen

op donderdag 20 augustus 2009

 

 

 • 13 u 45: samenkomst op de parking (is gelegen in de Rondeweg) aan het voormalige tuchthuis. Verwelkoming door het bestuur van de heemkundige Kring Hertog Hendrik I. Hoe te bereiken?


 • Aan de O.L.Vrouwkerk op de rotonde rechts afslaan richting Grimbergen.


 • Aan de tweede rotonde links afslaan Tuchthuisstraat.


 • De brug over de oude Zenne oversteken en rechts aanhouden. Zo komt men in de Rondeweg.


 • Na 50 m is er links een opening in de muur die toegang geeft tot de parking.


 • 14 u 10: rondleiding in het oudste, niet gerenoveerd gedeelte van het Tuchthuis (cellen en werkzalen).

Gidsen: M. Stappers en F. Van Lysebetten

 • 15 u     : bezoek aan de O.-L.-Vrouwkerk. Gids van de kerk

 • 15 u 30: bezoek aan het Tyndale museum. Gids van het museum.

 • 16 u     : wandeling naar de basiliek van de Troost met onderweg toelichting over het Monnikenhof en het Huis Van Helmont.

Gidsen: John Spruyt en M. Stappers

 • 16 u 30: bezoek aan de Troostkerk.

Gids : Philippe Cornut

 • 17 u    : terugkeer naar de parking en vertrek naar het domein Drie Fonteinen

 • 17 u 30: gelegenheid om in de brasserie van het domein een verfrissing te gebruiken en aansluitend een korte wandeling in het park Drie Fonteinen met historische toelichting door M. Stappers

 

 • De zomeractiviteit is gratis. Eventuele kosten worden betaald door Heemkunde Vlaams-Brabant.

.

naar overzichtstabelZomeractiviteiten 2009

Een bezoek aan Joods en gastronomisch Brussel
op donderdag 27 augustus 2009

 

Vervoer:                  per trein
Samenkomst:           8 u 45 station Kortenberg (kant van Erps)
Vertrek:                   9 u 10 tot Brussel-Centraal (aankomst om 9 u 38)
                        


Voormiddag: 10-12u

 • 10 u: Geleid bezoek aan de Grote Synagoge (Regentschapsstraat, nr. 32) te Brussel. Architect Désiré De Keyser maakte de plannen in 1875-78 voor een gebouw in compromisstijl met iets neoromaans en iets neobyzantijns. De Grote Synagoge is het gebedshuis van de liberale Joden.

 • 11 u 15: Geleid bezoek aan het Joods Museum van België in de Miniemenstraat 21, te 1000 Brussel waar we de geschiedenis van de Joden in België voornamelijk vanaf de 18de eeuw en de Joodse rituelen leren kennen.

Middag:

 • Eten bij Chez Leon (een driegangenmenu voor 15,60 € of vrije keuze).

 

Namiddag:

 • Geleid bezoek aan het gastronomische Brussel door Maria Rütten:

De Grote Zavel met Wittamer, het chocolademuseum bij het stadhuis (zonder gids), de Grasmarkt, de Botermarkt, de Kiekenmarkt, het Broodhuis, de oliewinkel dicht bij de Grote Markt, de bierwinkel, de pain à la greque, de lange neuzen, de karakollen, de Falstaff en het Café Cirio bekend voor 'half en half': (half schuimwijn en half witte wijn), de koffiezaak met de Jamaica Blue Mountain, de oudste Pain Quotidien in de Dansaertstraat, de oude kaaswinkel, de befaamde winkel voor paddestoelen, de Vismarkt befaamd voor zijn vis en zeevruchten, de Chinese supermarkt en de Japanse restaurants met running sushis.

 • Terugkeer: met de metro (halte St. Katelijne) naar het Centraal station waar we de trein nemen naar Kortenberg
  (terugkomst rond 19 u).

 

De deelnameprijs bedraagt 22 Euro en is te storten vóór 15 augustus 2009 op rekening nr. 035-1826662-96 van het Erfgoedhuis Kortenberg met vermelding van ‘Brussel’ ofwel via het elektronische verzendingsformulier. In deze prijs zijn vervat: trein, metro, gidsen en toegangen.

 


Namens het bestuur,
Dr. Henri Vannoppen
Tel. 02/759.61.19.
GSM: 0472/99.50.91.

.

naar overzichtstabel


 

Bezoek aan de expo ‘Rogier van der Weyden 1400-1464.

De Passie van de Meester ‘ en aan het nieuwe museumcomplex  M te Leuven

op dinsdag 17 november 2009

 

We komen samen aan het Museum M om 14u30.

Met een gids bezoeken we de expo van Rogier van der Weyden, de meest invloedrijke schilder van de 15de eeuw. Karel Van Mander schreef in 1604 ’Van der Weyden heeft onze kunst verrijkt door menselijke emoties uit te beelden. Hij was de grootste der Vlaamse primitieven. We vinden op de expo meer dan 100 topwerken van de kunstenaar uit de Noord-Amerikaanse en Europese verzamelingen.

Tegelijk bezoeken we zonder gids  het nieuwe Museumcomplex M, een ontwerp van de Belgische architect Stéphane Beel rond het herenhuis Vanderkelen. We vinden er de 15de en 16de eeuwse schilderijen en de 19de eeuwse kunstverzameling. We bezoeken er ook zonder gids de expo van Jan Vercruysse, een moderne invloedrijke Belgische kunstenaar  met zijn werken van 1977 tot 2009.

De prijs bedraagt: 16 EURO te storten op de rekening 035-1826662-96 van Het Erfgoedhuis Kortenberg vóór 1 november 2009 of via het elektronische inschrijvingsformulier.

 

Organisatie: Erfgoedhuis Kortenberg, De Semse en Heemkunde Vlaams-Brabant

 

 

Expo ‘Processies van Kwerps’ op  zondag 19  juli 2009

 

 

Plaats: Sint-Petruskerk van Kwerps  

Uren:  10 u-17u 

Kader: de ‘2de Kwerps Herleeft’ 

Organisatie: Erfgoedhuis Kortenberg en Kerkraad Kwerps

Inhoud:


- de 2 processies: Hoogwaardig en 1ste kermis
- de organisatoren
- de processiewegen
- de processiehalten en ‘Sint-Pieter staakt en de fanfares’
- Pastoor Vinckx roept de bevolking op tot de processie met muziek
- de Wierokers
- nostalgie: de processies die we meegemaakt hebben en waarvan we altijd gedroomd hebben!
- de gemeenschappelijke processies met Hoogwaardig van Erps en Kwerps
- de ‘Kruisen’

Vergeet niet onze expo te bezoeken! Echt de moeite waard!

Contactadressen:

- Erfgoedhuis Kortenberg: voorzitter Dr. Henri Vannoppen - henri.vannoppen@gmail.com

- Kerkraad Kwerps: voorzitter Antoine Debien -  antoine.debien@pandora .be

 

Volgend jaar vieren we 900 jaar Kwerps (1110-2010)!

 

naar overzichtstabel

 Expo

300 jaar Leuvensesteenweg,

300 jaar Schoonaarde,
300 jaar 'De Koning van Spanje'

 

Timing:                             16 oktober-23 november 2009 (openingsuren van het Administratief Centrum)

Plaats:                              Inkomhal Administratief Centrum Kortenberg

Inhoud:

1.        De oude steenwegen: Brussel - Leuven via Everberg en Leuven - Vilvoorde via Erp
2.        De aanleg van de nieuwe steenweg Brussel - Leuven in 1709
3.        De barelen op de Leuvensesteenweg
4.        De wisselplaats van de post: Drie Koningen
5.        De Rijkswacht op de Leuvensesteenweg
6.        De kerk van Kortenberg verhuist dicht bij de Leuvensesteenweg
7.        Pachthoven en afspanningen langs de Leuvensesteenweg
8.        Kasteel en villa's langs de Leuvensesteenweg
9.        De Leuvensesteenweg, een winkelcentrum
10.      De Leuvensesteenweg en het volksleven
11.      De Leuvensesteenweg militair belangrijk!
12.      Het vervoer langs de Leuvensesteenweg: van diligences tot STACA
13.      Schoonaarde onder Erps ontstaat dankzij de nieuwe Leuvensesteenweg
14.      Een Romeinse villa en een kasteel dicht bij de Leuvensesteenweg
15.      De Koning van Spanje, het oudste overblijvende gebouw langs de Leuvensesteenweg

 

Organiserende verenigingen:

 • Erfgoedhuis Kortenberg

 • NSB-Kortenberg

 • Jumelagecomité Meerbeek

 • ParcéKoninklijke Maatschappij Prins Leopold Meerbeek

 

 

Speciale uitgave:            300 jaar Leuvensesteenweg - Schoonaarde - De Koning van Spanje


Rondleiding voor het publiek met gidsen:

                                        maandag 9 november 2009 om 18u30

 

 

naar overzichtstabel

 Week van de Smaak 12-22 november 2009
De geschiedenis van de streekproducten in Kortenberg

 

Organisatie:

 • Erfgoedhuis Kortenberg
 • Openbare Bibliotheek Kortenberg
 • Cultuurdienst Kortenberg
 • De winkel Streekproducten Kortenberg


Historisch worden 5 onderwerpen behandeld in een Kortenbergs kader:

  1 Koffie en cichorei
  2. Kaas
  3. Honing en was
  4. Olie
  5. Jenever

   

Plaats:                        Openbare Bibliotheek Kortenberg (tijdens de openingsuren)

 

 

naar overzichtstabel

 


 

  Cursus genealogie,
  georganiseerd door het Erfgoedhuis Kortenberg

   

           Maandag 11 januari 2010: 1ste les:

  1.      Genealogische tabellen?
  2.      Wie waren onze voorouders?
  3.      Hoe zagen onze voorouders eruit?
  4.      Hoe huwden onze voorouders?
           Vragen en suggesties

   

           Maandag 18 januari 2010: 2de les:

  5.      In welke gezinnen leefden onze voorouders?
  6.      Waar woonden onze voorouders?
  7.      Welke beroepen hadden onze voorouders?
  8.      Hoe godsdienstig of vrijzinnig waren onze voorouders?
           Vragen en suggesties

   

           Maandag 25 januari 2010: 3de les:

  9.      Hoe politiek waren onze voorouders?
  10.    Hoe militair waren onze voorouders?
  11.    Waarvan komen onze familienamen, voornamen en toenamen?
           Vragen en suggesties

   

                      Maandag 1 februari 2010: 4de les:

           12.      Hadden onze voorouders een wapenschild?
           13.      Bleven onze voorouders in hun microkosmos of emigreerden ze?
           14.      Hoe maken we een familiegeschiedenis?
                      Vragen en suggesties

 

                  

                    Prijs cursus: 40 EURO.

         Hierin is ook de documentatiemap inbegrepen en een boek als voorbeeld van een familiegeschiedenis -
         te storten of via het elektronische inschrijvingsformulier op rekening 035-1826662-96
         van Het
Erfgoedhuis Kortenberg vóór 1 januari 2010.
                  
                                 

            

Er wordt gebruik gemaakt van originele bronnen uit het Erfgoedhuis Kortenberg.

 

Plaats:           Openbare Bibliotheek Kortenberg.

Uur:                20-22u

 

 

naar overzichtstabel

 


 

       
  Voordracht: dinsdag 8 december 2009: August Thierry uit Herent vertelt over  'Reizigers door de grote oorlog'

   

   

Men geeft een beeld van een weinig bekend stuk Belgische geschiedenis. De odyssee van het Belgisch pantserkorps van 1915 tot 1918 en dat ging zelfs tot in Rusland. In 1915 werd het eerste pantserkorps ter wereld opgericht: de Auto's -Canons - Mitrailleuses, gelegerd aan het IJzerfront. Dit korps bestaat uit 400 Belgische oorlogsvrijwilligers die met bewapende wagens, motoren en fietsen ten strijde trekken. Hun leven veranderde drastisch wanneer koning Albert I het korps aan de Russische tsaar Nicolaas II schenkt. De soldaten scheepten zich in naar Sint-Petersburg en werden ingezet in 1916-'17 tegen de Duitsers en de Oostenrijkers in Oekraïne. Na de Russische revoluties (Februari- en Oktoberrevoluties) en de dood van tsaar Nicolaas II trok het korps door het woelige Siberië, China en de Verenigde Staten om pas in 1918 terug te komen in België na een wereldreis van drie jaar.

 Plaats:                      Openbare Bibliotheek Kortenberg

Uur:                         
 20-22u

Deelname:                5 EURO (drankje inbegrepen)

Organisatie:             Erfgoedhuis Kortenberg, Davidsfonds en Openbare Bibliotheek Kortenberg

   

   

  naar overzichtstabel

   


    

  Bunkerproject woensdag 9 december 2009:
  info-avond ‘Bewapend beton!
  Oorlogserfgoed in het vizier’ over de KW-
  linie, die ook door Erps-Kwerps en Meerbeek liep


   
  Iedereen sprak van de ‘IJzerenmuur’, die in 1940 het Duitse leger zou tegenhouden. Bunkers in onze streek zijn er de laatste sporen van. Wie er mee wil van weten, moet zeker naar deze info-avond komen.

   

Plaats:                Remylaan, 4b te Wijgmaal bij Leuven (gebouw groep KVLV) om 20u
   
Deelname          gratis, maar telefonisch bevestigen 016/40.85.58.

Inleiding            Dr. Henri Vannoppen

Organisatie:      Regionaal Landschap Dijleland met medewerking van o.a.
                           Heemkunde Vlaams-Brabant en het Erfgoedhuis Kortenberg.

   

  naar overzichtstabel

   


     
  Voordracht dinsdag 26 januari 2010: Dr. Edward De Maesschalck spreekt over 'Het Bourgondisch tijdperk en de Bourgondische vorsten'

   


  Men geeft een beeld van de Bourgondisch vorsten van de Bourgondische samenleving, de 15de eeuw in onze gewesten. Het wordt een verhaal van hertogen, minnaressen, pracht en praal aan het Hof, pest, de Honderdjarige Oorlog, de droom van een nieuwe kruistocht, tornooien, en moordpartijen.

   

Plaats:               Openbare Bibliotheek Kortenberg

Uur:                   20u

Deelname:        5 EURO (drankje inbegrepen)

Organisatie:      Erfgoedhuis Kortenberg, Davidsfonds en Openbare Bibliotheek Kortenberg

 

 

  naar overzichtstabel

   


   

   

  Maandag 22 maart 2010: Nacht van de Geschiedenis: Reuzen in Kortenberg, Vlaanderen, België, Europa en de gehele wereld door
  Dr. Henri Vannoppen

   


      
  Het thema van de Nacht van de Geschiedenis is de dood. Bij de Engelse Kelten maakte men reuzen om een goede oogst te hebben. Het waren uit rijshout gevlochten poppen, voorzien van een uit hout gesneden pop. Deze werden in brand gestoken als offer voor de god van de vruchtbaarheid. Het was een wreedaardig spektakel. Katten, veroordeelde rovers, krijgsgevangenen en kinderen werden in de reus opgesloten en levend opgebrand. Zo begint het reuzenverhaal met dodenoffers. In de 14de eeuw daagden de reuzen op in de Ommegangen. In de processiespelen vinden we Ros Beiaard, een draak, Goliath en de H.- Kristoffel, dus ook reuzen. Dat was ook zo in de processies van de 18de eeuw. Reuzen vonden we en vinden we nog in België, in Oostenrijk, in Duitsland, in Frankrijk (vooral Frans-Vlaanderen), Nederland, Spanje en Sicilië. Er wordt in de voordracht een overzicht gegeven van de bronnen voor de kennis van de reuzen in onze gewesten, de typologie (15 soorten reuzen en reuzinnen), de eigenaars van de reuzen, de geschiedenis en de evolutie van de reuzenfamilies, de reuzentradities, het reuzenmateriaal, de internationale verspreiding van reuzen, Napoleon I en de reuzen en de culturele uitstraling ervan. Iedereen in Kortenberg kent zeker de 10 reuzen uit de geschiedenis van Kortenberg: Pie Blok, Trieneke, Bartje van Schoonaarde, Don Crabouille, Dona Gabriëlla, Don Ferdinando, Dona Anna Maria de Camudio, Den Duvelsus, het Reuzenkind en Kobeke. Iedereen is bevriend met de reuzen of heeft er als kind wel eens proberen onder te  kruipen. Een verhaal om bij te dromen

   

   

Plaats:                         Openbare Bibliotheek Kortenberg om 20 u

Deelname:                  5 EURO (drankje inbegrepen)

Achtergrond:              de expo over de Kortenbergse reuzen en Don Ferdinando en Dona Anna Maria de Camudio

Organisatie:                          

Erfgoedhuis Kortenberg, Davidsfonds Erps-Kwerps Kortenberg en Openbare Bibliotheek Kortenberg

 
Aarzel niet om informatie te vragen aan de voorzitter Doctor Henri Vannoppen of webmaster Gustaaf Salens. Elke vraag of suggestie is welkom. Dank voor uw belangstelling.
URL-adres van onze website
laatste aanpassing op 18.10.2009