Driemaandelijks tijdschrift van de Gidsenbond Midden-Brabant


Interactief overzicht van de verschenen jaargangen van het Tijdschrift van de Gidsenbond van Midden-Brabant.


1986
Jaargang 1
.
 

1996

Jaargang 11

Lentenummer

 
2006
Jaargang 21
nr1: jan. feb. maart
 
2016
Jaargang 31
nr 1: : jan. feb. maart
.
.

Zomernummer

.
.

Zomernummer: themanummer

.
.
nr2: april, mei, juni
   
nr2: april, mei, juni
.
.

Herfstnummer

.
.

Herfstnummer

.
.
nr3: juli, aug., sept.
   
nr 3: juli, aug, sept.,
1987
Jaargang 2

Lentenummer

.
.

Winternummer

.
.
nr4: okt. nov. dec
   
nr 4: okt. nov. dec.
.
.

Zomernummer

1997

Jaargang 12

Lentenummer

2007
Jaargang 22
nr1: jan. feb. maart
2017
Jaargang 32
nr 1: : jan. feb. maart
.
.

Herfstnummer

.
.

Zomernummer

.
.
nr2: april, mei, juni
themanummer
   
nr2: april, mei, juni
.
.

Winternummer

.
.

Herfstnummer

.
.
nr3: juli, aug., sept.
   
nr 3: juli, aug, sept.,

1988

Jaargang 3

Lentenummer

.
.

Winternummer

.
.
nr4: okt. nov. dec
   
nr 4: okt. nov. dec
.
.

Zomernummer

1998

Jaargang 13

Lentenummer

2008
Jaargang 23
nr1: jan. feb. maart
2018
Jaargang 33
nr 1: jan. feb. maart
.
.

Herfstnummer

.
.

Zomernummer

   
nr 2: april, mei, juni
   
nr 2: april mei juni
.
.

Winternummer

.
.

Herfstnummer

   
nr 3: jui, aug., sept.,
   
nr 3: juli, aug, sept.,

1989

Jaargang 4

Lentenummer

.
.

Winternummer

   
nr 4: okt. nov. dec
   
nr 4: okt. nov. dec
.
.

Zomernummer

1999

Jaargang 14

Lentenummer

2009
Jaargang 24
nr1: jan. feb. maart
2019
Jaargang 34
nr 1: jan. feb. maart
.
.

Herfstnummer

.
.

Zomernummer: themanummer

   
nr 2: april, mei, juni
themanummer
   
nr 2: april mei juni
.
.

Winternummer

.
.

Herfstnummer

   
nr 3: jui, aug., sept.,
themanummer
   
nr 3: juli, aug, sept.,

1990

Jaargang 5

Lentenummer

.
.

Winternummer

   
nr 4: okt. nov. dec
   
nr 4: okt. nov. dec
.
.

Zomernummer

2000

Jaargang 15

Lentenummer

2010
Jaargang 25
nr1: jan. feb. maart
2020
Jaargang 35
nr 1: jan. feb. maart
.
.

Herfstnummer

.
.

Zomernummer: themanummer

   
nr 2: april, mei, juni
   
nr 2: april mei juni
.
.
.
.

Winternummer

.
.
.

Herfstnummer

   
themanummer,
   
nr 3: juli, aug, sept.,

1991

Jaargang 6

Lentenummer

.
.

Winternummer

   
nr 4: okt. nov. dec
   
nr 4: okt. nov. dec
.
.

Zomernummer

2001

Jaargang 16

Lentenummer

2011
Jaargang 26
nr1: jan. feb. maart
     
.
.

Herfstnummer

.
.

Zomernummer

   
nr 2: april, mei, juni
themanummer dl 1,
     
.
.

Winternummer

.
.

Herfstnummer

   
nr 3: juli, aug, sept.,
themanummer dl 2,
     

1992

Jaargang 7

Lentenummer

.
.

Winternummer

   
nr 4: okt. nov. dec.
     
.
.

Zomernummer

2002

Jaargang 17

nr1: jan. feb. maart

2012
Jaargang 27
nr1: jan. feb. maart
     
.
.

Herfstnummer

.
.

nr2: april, mei, juni: themanummer

   
nr2: april, mei, juni
themanummer,
     
.
.

Winternummer

.
.

nr3: juli, aug. sept.

   
nr3 - juli, aug, sept
     

1993

Jaargang 8

Lentenummer

.
.

nr4: okt. nov. dec

   
nr 4: okt. nov. dec.
     
.
.

Zomernummer

2003

Jaargang 18

nr1: jan. feb. maart

2013
Jaargang 28
nr1: jan. feb. maart
     
.
.

Herfstnummer

.
.

nr2: april, mei, juni

   
nr2: april, mei, juni
themanummer,
     
.
.

Winternummer

.
.

nr3: juli, aug. sept.

   
nr3 - juli, aug, sept
     

1994

Jaargang 9

Lentenummer

.
.

nr4: okt. nov. dec

   
nr 4: okt. nov. dec.
     
.
.

Zomernummer

2004

Jaargang 19

nr1: jan. feb. maart

2014
Jaargang 29
nr1: jan. feb. maart
     
.
.

Herfstnummer

.
.

nr2: april, mei, juni

   
nr2: april, mei, juni
     
.
.

Winternummer

.
.

nr3: juli, aug. sept.

   
nr3: juli, aug., sept
     

1995

Jaargang 10

Lentenummer

.
.

nr4: okt. nov. dec

   
nr 4: okt. nov. dec.
     
.
.

Zomernummer

2005
Jaargang 20
2015
Jaargang 30
nr1: jan. feb. maart
     
.
.

Herfstnummer

.
.
   
nr2: april, mei, juni
     
.
.

Winternummer

.
.
   
nr3: juli, aug., sept
     
         
nr4: okt. nov. dec
   
nr 4: okt. nov. dec.
     

 

 

Abonnering op het tijdschrift
Gidsenbond Dijleland
De Walsplein 30
3070 Kortenberg
     
jaarabonnement is 20,00 €
     
losse nummers zijn mogelijk aan 6,00 € excluis verzendingsk osten
het grote nummer "Hertogen van Brabant" aan 7,00 €
 

 


 

 

Jaargang 1 - 1986
 1. Mededelingsblad van de Gidsenbond Midden-Brabant. blz. 2
 2. Toeristische folder met 5 dagtrips door de streek Midden-Brabant. blz. 4
 3. Bijscholing voor de gidsen. blz. 4
 4. Persoonlijke werkstukken, hele en halve dagtrips van de eerste gidsenopleiding. blz. 5
Zomernummer
  1. Werking van de Gidsenbond Midden-Brabant. blz. 2
  2. Voorstelling van de vijf dagtrippen door de Gidsenbond Midden-Brabant tijdens de persconferentie van 2 juli 1986 in het gemeentehuis van Everberg. blz. 5
  3. Activiteitenkalender voor de maanden augustus en september. blz. 8
  4. Een nieuw streekbier "CAMPUS". blz. 13
  5. Boottochten op het kanaal Leuven-Mechelen. blz. 14
  6. Opendeurdagen in het kasteel de Ribaucourt te Perk. blz. 15
  7. 875 jaar Kwerps. blz. 16
  8. Vier nieuwe Kortenbergse wandelingen. blz. 19
  9. De adel. Dr. Henri Vannoppen blz. 23/li>

naar tabel

Herfstnummer
   1. Werking van de Gidsenbond Midden-Brabant. blz. 2
   2. Activiteitenkalender voor de maanden oktober, november en december. blz.3
   3. Bibliografie voor de toeristische gids. blz. 7
   naar tabel

Jaargang 2 - 1987 Lentenummer

 1. Editoriaal. blz. 2
 2. Wegwijs in de Lodewijkstijlen (deel 1). Dr. Reeckmans blz. 4
 3. In en om de hoeve in Midden-Brabant (deel 1). Dr. Henri Vannoppen blz.10
 4. Natuurrubriek: Omtrent gidsen en padvinders. Luk Renders blz. 20
 5. Pas verschenen boeken e.a. blz. 22
 6. Een Middenbrabantse vereniging stelt zich voor "Geologische Club Veltem-Beisem". blz. 26
 7. Persnieuws in een notedop. blz. 27
 8. Evenementenkalender. blz. 28

naar tabel


Zomernummer

 1. Editoriaal. blz. 2
 2. Wegwijs in de Lodewijkstijlen (deel 2 en slot). Dr. Reeckmans blz4
 3. In en om de hoeve in Midden-Brabant (deel 2). Dr. Henri Vannoppen blz.11
 4. De ijskelder van het Prinsenkasteel te Everberg. Julius Cresens blz. 22
 5. Opgraving van een Romeinse villa te Erps-Kwerps. Willy De Keyzer blz. 31
 6. Cultuurlandschappen: "De holle weg". Luk Renders blz. 34
 7. Een figuur uit eigen streek: deken J.E. Davidts. Yvette Piccart blz 43
 8. Een Middenbrabantse vereniging stelt zich voor: "De Rollewagen" uit Sterrebeek. blz. 45
 9. Pas verschenen. (Buken en zijn verleden) (O.L.Vrouwkerk van Jezus-Eik) (Bouwkundige termen: Verklarend woordenboek der Westerse architectuurgeschiedenis) blz. 49
 10. Persnieuws in een notedop. blz. 52
 11. Evenementenkalender. blz. 54.

naar tabel


Herfstnummer

  1. Toponiem aan de oorsprong van "Zaventem". Jos Lauwers blz. 3
  2. In en om de hoeve in Midden-Brabant (deel 3). Dr. Henri Vannoppen blz.10
  3. Cultuurlandschappen: "Knotwilgen". Luk Renders blz. 23
  4. Een figuur uit eigen streek: Felicien Marceau, lid van de "Académie Française". Dr. Henri Vannoppen blz. 26
  5. Persnieuws in een notedop. Luk Renders blz. 28
  6. Pas verschenen. (Kuierend door Kortenberg, Erps-Kwerps, Everberg, Meerbeek. Dr. Henri Vannoppen) (Kortenbergse Wandelingen) (Catalogus van het geografisch arboretum van Tervuren). Anne-Marie Gijzelinck blz. 30
  7. Evenementenkalender. Anne-Marie Gijzelinck blz. 36.


naar tabel
Winternummer
   1. Editoriaal. blz. 2
   2. Toponymische studie over Kampenhout. Jos Lauwers blz4
   3. In en om de hoeve in Midden-Brabant (deel 4 en slot). Dr. Henri Vannoppen blz. 13
   4. Het Begijnhof Mariëndal te Overijse. Patrick Verheyen blz. 24
   5. Een figuur uit eigen streek: Professor Doctor Atilla Szekeres. Dr. Henri Vannoppen blz. 32
   6. Stilte… hier slapen vleermuizen. Luk Renders blz. 35
   7. Pas verschenen. (Tervuren in de Middeleeuwen: Aspecten van de Brabantse geschiedenis - G. Berings) (Vogels: hun levensloop in België, hun wedervaren met de mens - Jan Desmet). Annemie Gijzelinck blz. 38
   8. Persnieuws in een notedop. Luk Renders blz. 41
   9. Evenementenkalender. Annemie Gijzelinck blz. 44
Jaargang 3 - 1988


Lentenummer
 1. Editoriaal. blz. 2
 2. Het meer van Genval. René Janssens blz4
 3. De Romeinse villa en de vroegmiddeleeuwse situs onder Lelieboomgaarden te Erps-Kwerps. Marc Verbeeck, archeoloog blz. 7
 4. In en om de molen in Midden-Brabant (deel 1). Dr. Henri Vannoppen blz.16
 5. Een figuur uit eigen streek: Bonalini. Michel Erkens blz. 33
 6. Een Friese neus voor de natuur. Annemie Gijzelinck blz. 36
 7. Een wandeling langsheen het kanaal Leuven-Mechelen te Kampenhout. Carine Vander Velden blz. 42
 8. Pas verschenen. (Wandelen te Tervuren) (Steenokkerzeel, Ter Ham, Wambeek en Humelgem II - Jos Lauwers) (Landschap en Kerken - Geert Bekaert). Annemie Gijzelinck blz. 47
 9. Persnieuws in een notedop. Luk Renders blz. 50
 10. Evenementenkalender. Annemie Gijzelinck blz. 54naar tabelZomernummer

.

 1. Het Heemkundig Museum van Zaventem te Sint-Stevens-Woluwe. Dr. Henri Vannoppen blz. 2
 2. Kennen Teniersdorp Perk en zijn Barebeek dezelfde toponymische oorsprong? Jos Lauwers blz. 5
 3. Een figuur uit eigen streek: Meester Graveur Paul Huybrechts. Hilda Ceulemans blz 11
 4. In en om de molen in Midden-Brabant (deel 2). Dr. Henri Vannoppen   blz 13
 5. Natuurreservaat "De Doode Bemde": Officiële opening. Julius Cresens   blz 9
 6. Een kennismaking: "De Doode Bemde". Luk Renders blz. 31
 7. "Langs berg en dal": een dagje uit met de fiets in Midden-Brabant. Willy Vander Velden blz. 36
 8. Pas verschenen. (Het Hof van Melijn: nieuw kunsttijdschrift, gewijd aan "De School van Tervuren") (Kunstschilders te Hoeilaart rond 1900, speciaal nummer heemkundig tijdschrift Zonieën, mei 1988) (Dood en begrafenis in het Dijleland, speciaal nummer van het Huldenbergs Heemblad, 1988 nr. 2) (Natuurreservaat "De Doode Bemde": waar mens en natuur samengaan) (Van mensen en dingen uit Oud-Heverlee van toen). Annemie Gijzelinck  blz.50
 9. Persnieuws in een notedop. Luk Renders blz. 53
 10. Evenementenkalender. Annemie Gijzelinck blz. 56naar tabel

Herfstnummer
 1. Het uitzicht van Vossem en Leefdaal in de 17de eeuw aan de hand van iconografisch materiaal (deel 1). Carine Puttemans blz 2
 2. Het serristenechtpaar Nele en Wanje te Overijse. Hilda Ceulemans blz 13
 3. Inheemse roofdieren. Krista De Greef blz. 15
 4. In en om de molen in Midden-Brabant (deel 3). Dr. Henri Vannoppen     blz. 19
 5. Landschapswandeling doorheen het broekgebied van de Molenbeek en de Warande van het kasteel de Merode. Jos Buys en Julius Cresens blz. 36
 6. De voormalige autofabriek "Excelsior" te Zaventem. Jos Lauwers blz. 49
 7. Cursusaanbod. Annemie Gijzelinck blz. 55
 8. Persnieuws in een notedop. Luk Renders blz. 57
 9. Evenementenkalender. Annemie Gijzelinck blz. 60
 10. Bustrip door Midden-Brabant op 26 november 1988. blz. 66

.naar tabel

Winternummer

  1. Editoriaal. Annemie Gijzelinck blz. 2
  2. In en om de molen in Midden-Brabant (deel 4 en slot). Dr. Henri Vannoppen blz. 4
  3. Schepershonden versus Herdershonden. Jan Vanderwegen blz. 12
  4. Loonbeek, een kennismaking. Erik Martens blz. 15
  5. Het kasteel Mariadal te Zaventem. Dr. Henri Vannoppen blz. 24
  6. Reuzen en reuzinnen in Midden-Brabant - introductie. Dr. Henri Vannoppen blz. 30
  7. De Bukense Reuzen. Willy Vander Velden blz. 31
  8. Het uitzicht van Vossem en Leefdaal in de 17de eeuw aan de hand van iconografisch materiaal (deel 2 en slot). Carine Puttemans blz 33
  9. Persnieuws in een notedop. Luk Renders blz. 47
  10. Pas verschenen. (De kroniek van Meerbeek: 1820-1840, 1870-1890, door Dr. Henri Vannoppen) (Het Zonieënbos: Meer dan alleen maar bomen - Natuurgidsen Zonieënwoud) (Afstammelingen uit het Hertogelijk Huis van Brabant, door F. Verdoodt). Annemie Gijzelinck blz. 50
  11. Evenementenkalender. Annemie Gijzelinck blz. 52
  12. Jaarlijkse bustrip op 26 november 1988. Een verslag. Lieve Vanbeveren   blz. 56

Jaargang 4 - 1989  Lentenummer

  1. Editoriaal. Annemie Gijzelinck blz 2
  2. De geschiedenis van de Belgische druiventeelt in open lucht, met aandacht voor Midden-Brabant. Dr. Henri Vannoppen blz 4
  3. De devotie tot de heilige Cornelius te Diegem (deel 1). Betrijs De Rooms   blz 10
  4. De Stockmansmolen te Zaventem, een feniks uit zijn as. Julius Cresens      blz 21
  5. De Erps-Kwerpse reuzen. Dr. Henri Vannoppen blz 27
  6. Het Rodebos te Sint-Agatha-Rode erkend als natuurreservaat. Luk Renders blz 31
  7. In en om de molen in Midden-Brabant (deel 5 en slot). Dr. Henri Vannoppen
  8. Persnieuws in een notedop. Luk Renders blz 45
  9. Evenementenkalender. Annemie Gijzelinck blz 50
naar tabel
.
Zomernummer
 1. Keizerin Zita van Oostenrijk, 11 jaar lang illustere inwoonster van Steenokkerzeel. Jos Lauwers blz 2
 2. De Jongmansgilden of de Jefkes van Leefdaal. Willy Brumagne blz 10
 3. De reuzen van Overijse. René Janssens blz 13
 4. Natuurreservaten in Kampenhout. Luk Renders blz 18
 5. De kastelen in Midden-Brabant (deel 1). Dr. Henri Vannoppen blz 21
 6. Een wandeling langs het Meester Craps-pad te Sterrebeek. Lucienne Sommereyns-Parent blz 28
 7. Historische blikvangers te Steenokkerzeel. Jos Lauwers blz 36
 8. Mededeling: De Intercommunale Gidsenopleiding van Midden-Brabant verzorgt een eerste lessenreeks. blz 43
 9. Pas verschenen (Het Sint-Martinusschilderij en Het meisje van Zaventem. Jos Lauwers). Annemie Gijzelinck blz 46
 10. Persnieuws in een notedop. Luk Renders blz 47
 11. Evenementenkalender. Annemie Gijzelinck blz 51
Herfstnummer
   1. Jezus-Eik, een twistappel tussen Tervuren en Overijse. Leo Everaert blz 3
   2. De aanleg van de Leuvensesteenweg in 1709. Dr. Henri Vannoppen blz 7
   3. De Warande van Tervuren, een verkenning. François Guillaume blz 15
   4. De kapel van O.L.Vrouw van Scherpenheuvel te Everberg. Prins Jean de Merode blz 25
   5. De devotie tot de heilige Cornelius te Diegem (deel 2 en slot). Beatrijs De Rooms blz 29
   6. Pas verschenen (Kortenberg in de Belle Epoque. Dr. Henri Vannoppen) (De abdij van Kortenberg tegenover adel en patriciaat in Brabant 1095-1572. Chris Borgions). Annemie Gijzelinck blz 42
   7. Persnieuws in een notedop. Luk Renders blz 46
   8. Evenementenkalender. Annemie Gijzelinck blz 49

Winternummer
   1. Editoriaal. Acte fabula est… Julius Cresens blz 2
   2. Enkele facetten van het volksgeloof in Midden-Brabant. Dr. Henri Vannoppen blz 4
   3. De Sint-Stefanusviering te Korbeek-Dijle. Hilda Ceulemans blz 11
   4. "Den Bonten Os" te Overijse. Gilbert Dehertog blz 17
   5. Het Teniersjaar 1990. Jos Lauwers blz 22
   6. De kastelen van Midden-Brabant (deel 2). Dr. Henri Vannoppen blz 26
   7. Een winterwandeling in Terlanen. Pierre Bollion blz 38
   8. Pas verschenen (Kracht van wind en water : Molens in Vlaanderen. Paul Bauters) (Huldenberg en Oud-Heverlee - Blauwe vogel geogids. Dr. P. Dirken). Annemie Gijzelinck blz 44

Jaargang 5 - 1990 Lentenummer
 1. Inleiding. blz 2
 2. Justus Lipsius. Anne-Marie Van Volsem blz 3
 3. De waarheid over Sint-Marinus. Jos Lauwers blz 17
 4. Historische stoet "De Luister van Kortenberg". Dr. Henri Vannoppen blz 21
 5. Expo, Klank– en Lichtspel, Stoet "Het Prinsdom Everberg". Dr. Henri Vannoppen blz 27
 6. Tijdingen. blz 31
 7. Mededelingen. blz 36Zomernummer
 1. Literair Toerisme..of "Geographie Literaire". Dr. Henr Vannoppen blz 2
 2. Het Streekboek Vrebos-Coige. Dr. Henri Vannoppen blz 40
 3. Het toeristisch imago van de gemeente Kortenberg. Dr. Henri Vannoppen blz 41
 4. Druivenfestival van Hoeilaart. blz 44
 5. Internationale Gidsendag bij de Diestse Gidsenbond. blz 47
 6. Leuvense wandelingen. blz 50
 7. Oud-Heverlee - Recreatiepark Zoet-Water. Kortenberg - Nationale Witlooffeesten. blz 51
Herfstnummer
 1. De kastelen van Midden-Brabant (deel 3). Dr. Henri Vannoppen blz 2
 2. De Streekdracht in Oud-Heverlee in 1830. Dr. Henri Vannoppen blz 37
 3. Het Zoet-Water heeft heel wat te bieden. Mariola van Dongen blz 50
 4. De Tervuurse reuzen. blz 53
 5. Zoektocht door Midden-Brabant. blz 55
 6. Ge-zon-d achter glas. blz 57

Winternummer
 1. Editoriaal. blz 2
 2. Woord van de voorzitter. blz 3
 3. Perk zette David Teniers dik in de verf. Jos Lauwers blz 4
 4. Eerst twee eeuwen Sint-Sebastiaansgilde te Berg, dan 125 jaar "Genootschap des Handboogs". Jos Lauwers blz 8
 5. Sint-Sebastiaansgilde Humelgem 480 jaar oud. Jos Lauwers blz 12
 6. Melsbroekse Sint-Sebastiaansgilde na drie eeuwen opgevouwen (1544-1841). Jos Lauwers blz 18
 7. Sint-Sebastiaansgilde Steenokkerzeel niet meer aktief (1511-1965). Jos Lauwers blz 23
 8. Kutse en Vrebos eertijds & Familie Vesalius. Fr. Maes, Ev. Maes en L. Cludts blz 29
 9. Bibliografie, Heemkringen, Wandelingen en Statistieken van Midden-Brabant. Dr. Henri Vannoppen blz 41

Jaargang 6 - 1991 Lentenummer
 1. Editoriaal. blz 2
 2. Volkskunde in Midden-Brabant. Dr. Henri Vannoppen blz 3
 3. De doodkist van Jan Neys te Overijse. E.H. J. Van Aken blz 7
 4. Het Frans Klooster te Zaventem in het kader van de scheiding van kerk en staat in Frankrijk in 1905. Dr. Henri Vannoppen blz 10
 5. Merkwaardige gebouwen uit Midden-Brabant. Dr. Henri Vannoppen blz 11
 6. De Koninklijke Schuttersgilde Sint-Sebastiaan van Kampenhout. Camiel Croon blz 17
 7. Kortenberg, de bakermat van het Belgisch Vorstenhuis. Dr. Henri Vannoppen blz 37
 8. Kampenhout: de villa tussen kerk en rusthuis. Rob Schrevens blz 43
Zomernummer
 1. Het Schalieëndak, een verdwenen pachthof onder Erps-Kwerps. Dr. Henri Vannoppen blz 2
 2. De moord van de Balkestraat in 1845. Dr. Henri Vannoppen blz 15
 3. ‘Het Slot’ of het ‘Ait Hof’. Dr. Vannoppen blz 16
 4. Het tovert in de Balkestraat. Dr. Henri Vannoppen blz 18
 5. Verwanten van koning Boudewijn I in de Balkestraat. Dr. Henri Vannoppen blz 23
 6. Kapellen op de wijk Balkestraat. Dr. Henri Vannoppen blz 28
 7. Een wandeling naar Ter Balkt. Jos Lauwers blz
 8. De vallei van de Molenbeek. Jos Buttiens blz 41
 9. Een Midden-Brabantse personaliteit Hubert Boone. Dr. Henri Vannoppen blz 48
 10. De Luister van Kortenberg. Dr. Henri Vannoppen blz 51
Herfstnummer
 1. Nederokkerzeel en zijn vroegere Sint-Sebastiaans– en Jonckmansgilde. Jos Lauwers blz 2
 2. Stratenproblemen in Leefdaal voor W.O.I. Dr. Henri Vannoppen blz 12
 3. Merkwaardige gebouwen in Midden-Brabant. Jos Lauwers blz 19
 4. Tweeduizend jaar eten en drinken. Dr. Henri Vannoppen blz 33
 5. Rare broeders bij de Sint-Ambrosiusgilde te Peutie. Jos Lauwers blz 37
 6. Het boek "100 Historische gebouwen uit Kortenberg". Dr. Henri Vannoppen blz 46

Winternummer
 1. Editoriaal. blz 2
 2. De Kortenbergse reuzen. Dr. Henri Vannoppen blz 3
 3. Het ontstaan van de taalgrens in Midden-Brabant. Dr. Henri Vannoppen   blz 7
 4. Het langen van witloof in 1945. Dr. Henri Vannoppen blz 25
 5. Oude verdwenen gewoonten. René Janssens blz 29
 6. Het dorsen van sloorzaad te Meerbeek. Dr. Henri Vannoppen blz 30
 7. Op de leestafel : Cousin Charles de Loupoigne een brigand uit het Oude Brabant. Erik Martens blz 34
 8. De geschiedenis van het kasteel Pellenberg. Jos Lauwers blz 38
 9. Groepsuitstappen 1992. blz 43
Jaargang 7 - 1992 Lentenummer
 1. Editoriaal. blz 2
 2. Te voet door Midden-Brabant. Etienne Deprest blz 3
 3. Het kasteel Beaulieu te Machelen. Jos Buys blz 23
 4. De verijzenis van Den Deume. René Janssens blz 32
 5. Witloof, waarop Midden-Brabant trots op is. Dr. Henri Vannoppen blz 34
Zomernummer
 1. Van het Pachthof van Peter Corbeel over het Huis Schillebeeckx naar de Salons Rubens. Dr. Henri Vannoppen blz 2
 2. De Familie Thurn en Taxis en de Europese postverbindingen. Jos Buys      blz 50
Herfstnummer
 1. De reuzen van Moorsel-Tervuren, van Duisburg en van Vossem. J. Hernalsteen, Maurits Wynants en Frans Moeys blz 2
 2. De Kapellekeswandeling te Overijse. Roger Willaert blz 15
 3. Aspecten van de Belgische Revolutie (1830) en van de Tiendaagse Veldtocht (1831) in de fusie Kortenberg. Dr. Henri Vannoppen blz 30
 4. Sint-Sebastiaansgilde van Weerde (1561), heropgericht in 1788. Jos Lauwers blz 39
 5. Meerbeek viert zijn 875-jarig bestaan in 1992. Dr. Henri Vannoppen blz 42
 6. Open Monumentendag in Midden-Brabant - Schoolgebouwen de blikvangers. blz 48
Winternummer
 1. Editoriaal. blz 2
 2. Beeldhouwer Oscar De Clerck werd 100 jaar geleden geboren en smukte Sint-Stevens-Woluwe op. Jos Lauwers blz 3
 3. Ringsteken, een populair volkspel in Midden-Brabant. Dr. Henri Vannoppen blz 13
 4. Jan-Christiaan Hansche de 17de eeuwse kunstenaar-stucwerker en zijn betekenis voor Midden-Brabant. Jos Buys blz 21
 5. De Hoeve-Brouwerij ‘De Kam’ te Wezembeek-Oppem. Joris Weverbergh blz 41
 6. Historicus Jos Lauwers schreef boek over ‘Groot Kampenhout’. blz 61

naar tabel

 

 

Jaargang 8 - 1993 Lentenummer
 1. Editoriaal. blz 2
 2. Vaalbeek van grote heren en een kleine gemeente. Lieve Vanbeveren blz 3
 3. Volksheiligen in Midden-Brabant (Sint-Antonius-Abt). Jos Buys blz 27
 4. De reus ‘Torre Loef’. Jos Lauwers blz 45
 5. Bier en genever in Midden-Brabant. blz 54
 6. Brouwerij– en jeneverstokerijgeschiedenis in Midden-Brabant. Dr. Henri Vannoppen blz 55
Zomernummer - themanummer oude weg Brussel-Leuven
 1. Volle zomer, gedicht van Jan van Nijlen blz2
 2. Volksheiligen in Midden-Brabant (Sint-Martinus). Jos Buys blz 3
 3. De Brusselse reuzen en de Meyboom. Jos Lauwers blz 15
 4. Excursie langs de Oude Baan Brussel-Leuven op 08.08.1993. blz 23
 5. De oude baan Brussel-Leuven als onderdeel van de weg Brugge-Keulen het deel van Brussel tot Sterrebeek. Ernest Gillioen blz 24
 6. De Leuvensesteenweg te Sint-Joost-ten-Node. Jos Laporte blz 41
 7. Het historische hart van Kraainem. G. Bulteel blz 46
 8. De oude weg van Brussel naar Leuven het deel van Sterrebeek tot Leuven. Dr. Henri Vannoppen blz 54
 9. Vier woningen in de omgeving van de oude baan Brussel-Leuven. Evarist Maes blz 62
 10. De Drie Linden te Everberg, een oude hoeve langs de oude weg van Brussel naar Leuven. Dr. Henri Vannoppen blz 63
 11. Programma van het geleid bezoek aan de oude baan Brussel-Leuven met deelnemings-formulier. blz 68
Herfstnummer
 1. Herfst, uit dichtbundel van Johan Van Mechelen blz 2
 2. De verlichting, door de eeuwen heen in Midden-Brabant. Dr. Henri Vannoppen blz 3
 3. Volksheiligen in Midden-Brabant (Sint-Catharina). Jos Buys blz 29
 4. Een bedrijf in expansie te Kortenberg - Fietsen LUDO N.V. blz 45
 5. Bier in theorie. Henri Dupaix blz 47
 6. Reus Jaske (1974), honderd jaar jonger dan Koninklijke Harmonie Sint-Martinus te Melsbroek. Jos Lauwers blz 76
 7. Koningshulde Midden-Brabant. Dr. Henri Vannoppen blz 83
 8. Relaas van excursie langs de Oude Baan Brussel-Leuven. blz84
 9. Open-Monumentendag. blz 88
 10. Nationale Witlooffeesten Kortenberg. blz 89

naar tabelWinternummer

 1. Naar God, gedicht uit ‘Avondbrieven’ van Karel Jonckheere blz 2
 2. De reus van Schildoven en ander hoog gezelschap - Het reuzenpaar van ‘t Lemmeken - Jan en Babs van Tildonk - Karolin van de Hoogstraat te Zaventem. Jos Lauwers blz 3
 3. De schuttersgilden en het schutterswezen in de fusie Kortenberg. Dr. Henri Vannoppen blz 11
 4. Bedevaarten in Midden-Brabant. Marie Van Gramberen blz 23
 5. 10 jaren gemeentelijke monumentenzorg
 6. Volksheiligen in Midden-Brabant (Sint-Stefanus). Jos Buys blz 42
 7. De brouwerij ‘De Biertoren’ te Kampenhout. Henri Dupaix blz 51

naar tabel
Jaargang 9 - 1994
Lentenummer

 1. De lente is gekomen, gedicht van Jac. Schreurs blz 2
 2. De geschiedenis van het streekbier ‘Lambiek’. Edgard Meulemans blz 3
 3. De geschiedenis van België van 1830 tot 1995. (Deel 1) De Revolutie van 1830 en de vorming van de Belgische staat. (Deel 2) Het Unionisme van 1830 tot 1847. Dr. Henri Vannoppen blz 16
 4. Volksheiligen in Midden-Brabant (Sint-Hubertus). Jos Buys blz 39
 5. De schuttersgilde van Overijse. Guy Vande Putte blz 44
 6. Pater Damiaan en Midden-Brabant. Dr. Henri Vannoppen blz 47
 7. Serreteelten. J.F. Danhieux blz 49
 8. Reuzennamen uit de Germaanse Mythologie in Brabant. Jos Lauwers blz 59
 9. Mededelingen. blz 65
 10. De natuur in de lente. Jos Buys blz 68
Zomernummer
 1. Oomatopee: Oriolus oriolus, gedicht van Achilles Cools blz 2
 2. Reuzen uit Vilvoorde en Ommeland. Jos Lauwers blz 3
 3. De brouwerij ‘De Fontein’ of ‘Lootvoet’ te Overijse. Luk Renders blz 12
 4. Volksheiligen in Midden-Brabant (Sint-Elegius). Jos Buys blz 20
 5. De geschiedenis van België van 1830 tot 1995. (Deel 3) Het liberale overwicht van 1847 tot 1884 als eerste element van de politieke dualiteit in de 19de eeuw. (Deel 4) Het katholieke overwicht van 1884 tot 1914 als tweede element van de politieke dualiteit in de 19de eeuw. Dr. Henri Vannoppen blz 26
 6. Een Zaventemstory….en wat gebeurd er boven ons in Midden-Brabant. François Guillaume blz 57
 7. Mededelingen. blz 66
 8. De natuur in de zomer. Jos Buys blz 67

naar tabelHerfstnummer

 1. Terwijl ik wandel, gedicht van Anton Van Wilderode blz 2
 2. Pater Damiaan verwant met de stam Vander Vorst (Berg-Melsbroek). Jos Lauwers blz 3
 3. Volksheiligen in Midden-Brabant (Sint-Cornelius). Jos Buys blz 5
 4. De geschiedenis van België van 1830 tot 1995. (Deel 5) De demografische, agrarische, industriële, commerciële en koloniale evolutie van 1830 tot 1914. (Deel 6) Het ontstaan en de ontwikkeling van de arbeidersbeweging in België tot 1914. Dr. Henri Vannoppen blz14
 5. Het vervoer door de eeuwen heen in Midden-Brabant. Dr. Henri Vannoppen blz 39
 6. Brabantse reuzen uit de wereld van ambachten en beroepen. Jos Lauwers blz 50
 7. De hete zomer en de vlinders. Jos Buys blz 56
 8. Open Monumentendag in Midden-Brabant op zondag 11 september 1994. blz 58
Winternummer
 1. Nieuwjaarsmaand, gedicht uit ‘Tijdkrans’ van Guido Gezelle blz 2
 2. Schieting op hoge wip, een volkssport met sterke wortels in Midden-Brabant. Willy Vranckx blz 3
 3. Inventaris van de obiits in Midden-Brabant (inleiding). Dr. Henri Vannoppen blz 14
 4. De Rouwborden in de Sint-Lambertuskerk te Leefdaal (deel 1). Willy Brumagne blz 15
 5. De geschiedenis van België van 1830 tot 1995. (Deel 7) De Vlaamse en de Waalse Bewegingen voor 1914. (Deel 8) De militaire politiek tot 1914 en W.O.I. Dr. Henri Vannoppen blz 21
 6. Volksheiligen in Midden-Brabant (Sint-Nicolaas). Jos Buys blz 57
 7. Kerstmis, Nieuwjaar en Driekoningen, drie elementen van de jaarkrans in Midden-Brabant. Dr. Henri Vannoppen blz 63
 8. Wintertijd. Jos Buys blz 79
Jaargang 10 - 1995 Lentenummer
 1. Eens meienmorgens vroe, gedicht Hertog Jan I van Brabant (13de eeuw)   blz 2
 2. De geschiedenis van België van 1830 tot 1995. (Deel 9) Het cultureel leven in de 19de eeuw. (Deel 10) De politieke partijen en de concurentie van het facisme tijdens het interbellum. Dr. Henri Vannoppen blz 3
 3. Een bezoek aan het middeleeuwse Brussel. blz 50
 4. De oude baan Brussel-Leuven als onderdeel van de weg Brugge-Keulen. Het deel door de stad Brussel. Ernest Gilioen blz 51
 5. Leve de lente…. Laat maar waaien de wind! Jos Buys blz 72
Zomernummer
 1. Geluk, gedicht van Maurice Roelants blz 2
 2. De geschiedenis van België van 1830 tot 1995. (Deel 11) Het sociaal-economisch leven van 1918 tot 1940. (Deel 12) De taalbewegingen in België tijdens het interbellum werden vooral beheerst door de vernederlandsing van de Gentse universiteit en door de eentaligheid van de gewesten. Dr. Henri Vannoppen blz 3
 3. De Koninklijke Schenking. François Guillaume blz 35
 4. De ‘Hertog van Tervuren’ en de ‘Graaf van Ravenstein’. Dr. Henri Vannoppen blz 50
 5. Van Laar naar Torfbroek en Ter Bronnen. Jos Lauwers blz 52
 6. De betekenis van het ‘Groen’ in de natuur. Jos Buys blz 68
 7. 900 jaar Kortenberg (1095-1995). Dr. Henri Vannoppen blz 69
 8. Nieuw album over de geschiedenis van Steenokkerzeel, Perk en Melsbroek. Jos Lauwers blz 71
 9. Ge-zon-d achter glas en de Luister van Groenendaal-Ruusbroec. Michel Erkens blz 72
 10. Cursus toeristische gids 1995-1997 te Leuven. blz 74
Herfstnummer
 1. Tover, gedicht van Julia Tulkens blz 2
 2. Ontmanteling van de Tomberg te Zaventem (1507). Jos Lauwers blz 3
 3. Het kasteel van Neerijse. Jacqueline Savelkoul blz 14
 4. De geschiedenis van België van 1830 tot 1995. (Deel 13) De militaire politiek tot 1940 en W.O.II. (Deel 14) De Koningskwestie bracht België op de rand van de burgeroorlog. Dr. Henri Vannoppen blz 26
 5. ‘t Is herfst de bladeren vallen van de bomen. Jos Buys blz 61

Winternummer
 1. Voor u en mij, gedicht van Anton Van Wilderode blz 2
 2. Over de legendarische Baardheilige of Sint-Ontcommere. Jos Buys blz 3
 3. De geschiedenis van België van 1830 tot 1995. (Deel 15) De demografische, sociaal-economische en koloniale evolutie van België na 1945. (Deel 16) De politieke partijen in het kader van de verzuiling en het schoolvraagstuk (1944-1995). Dr. Henri Vannoppen blz 8
 4. Inventaris van de obiits in Midden-Brabant (deel 2) Wezembeek-Oppem. Joris Weverbergh blz 53
 5. Iets over ontoegankelijke gebouwen in Groot-Steenokkerzeel. Jos Lauwers blz 62
 6. Voor elk wat wils. Boek : ‘Pionierstijd van de reizende Theaterfamilie Van den Berghe’ blz 67
 7. Natuurhoekje - Mossen. Jos Buys blz 70
Jaargang 11 - 1996 Lentenummer
 1. Polonaise, gedicht van Paul Van Ostaijen blz 2
 2. Editoriaal. blz 3
 3. Volksgebruiken rond Pasen en de Passietijd in Midden-Brabant. Dr. Henri Vannoppen blz 4
 4. Inventaris van de obiits in Midden-Brabant (deel 3). Betekenisvolle obiits in de Sint-Gertrudiskerk te Machelen. Jos Lauwers blz 16
 5. In Meerbeek staat een pachthof met een eigenaardige naam : ‘De Zeven Slapers’. Jos Buys blz 32
 6. De geschiedenis van België van 1830 tot 1995. (Deel 17) De Communautaire problemen, de taalbewegingen en de taalpartijen na 1945. (Deel 18) De staatshervormingen, de communau-tarisering en de regionalisering vanaf 1970. Dr. Henri Vannoppen blz 35
 7. Natuurhoekje. ‘t Is lente de knoppen springen open. Jos Buys blz 71
 8. Overzicht tijdschrift Midden-Brabant 1986-1995. blz 74
 9. Voor elk wat wils. blz 80
 10. Met de Romeinen op reis door Midden-Brabant. Redactie blz 83
Zomernummer - themanummer Romeinse weg.
 1. Zomer, gedicht van Toon Hermans blz 2
 2. De Romeinse weg Rumst-Taviet heemkundig en toeristisch bekeken. Dr. Henri Vannoppen blz 3
 3. De Romeinse weg Rumst-Taviet, of Oude Waversebaan vak Elewijt-Nossegem. Jos Lauwers blz 8
 4. De Romeinse weg Rumst-Taviet onder de fusiegemeente Zaventem en Kortenberg. Dr. Henri Vannoppen blz 22
 5. De Romeinse weg Rumst-Taviet het deel tussen Vossem en Sterrebeek. Johan Van de Velde blz 39
 6. De Romeinse weg Rumst-Baudecet-Taviet door Duisburg, of de Romeins-Frankische voorgeschiedenis van Duisburg. Maurits Wynants blz 44
 7. De oude weg Rumst-Taviet (Elewijt-Namen) het deel door Ottenburg. Dominique J.B. Vanpee blz 53
 8. Enkele interessante gebouwen langs de oude weg Rumst-Taviet in de provincies Waals-Brabant en Namen. Dr. Henri Vannoppen blz 60
 9. Van rups tot vlinder een wonderbare metamorfose. Jos Buys blz 66
 10. Voor elk wat wils. Boek : ‘Duisburg-oude vrijheid op nieuwe wegen’. blz 69
 11. Inschrijvingsformulier voor deelname aan de dagreis ‘De Romeinse Weg Rumst-Taviet’. blz 71
Herfstnummer
 1. De weemoedige herfst, gedicht door Hubert van Herreweghen blz 2
 2. Obiits in de Sint-Niklaaskerk te Perk : Christyn, graven van Ribaucourt. Jos Lauwers blz 3
 3. De geschiedenis van België van 1830 tot 1995. (Deel 19) België in het kader van de Europese en de mundiale politiek (1945-1996). (Deel 20 en slot) Het culturele leven in de 20ste eeuw. Dr. Henri Vannoppen blz 10
 4. In het vooruitzicht : 20delen geschiedenis van België vóór 1830. blz 55
 5. Relaas over de uitstap langs de Romeinse weg Rumst-Taviet op zondag 18 augustus 1996. blz 56
 6. Natuurhoekje : Herfst - Paddestoelenseizoen. Jos Buys blz 58
 7. Voor elk wat wils. Boeken : ’Kampenhout, Berg, Buken en Nederokkerzeel in oude prent-kaarten’ ’Koninklijke Muziekfederatie Vlaams-Brabant v.z.w. 1946-1996. Twee eeuwen muziekleven in Brabant. Een halve eeuw muzikale overkoepeling’ ’Tervuren is niet zo maar een gemeente’. blz 61
Winternummer
 1. Gans, gedicht van Johan Van Nieusenhuizen blz 2
 2. De fabriek voor landbouwmachines Vander Velde te Buken. Willy Vander Velden en Dr. Henri Vannoppen blz 3
 3. De parochiale Sint-Catharinakerk te Tervuren-Duisburg. François Guillaume blz 36
 4. Kwade hand, vallende stenen, zwarte katten, heksen en duiveluitdrijvingen in Midden-Brabant. Dr. Henri Vannoppen blz 52
 5. Het Hoeilaarts kasteel-gemeentehuis. Beatrijs Dhont blz 62
 6. Een wonderbare symbiose : de korstmossen. Jos Buys blz 67
 7. Voor elk wat wils. Boek : ’Sagen en legenden uit de Druivenstreek en het Zonieënwoud’. blz 70

naar tabelJaargang 12 - 1997
Lentenummer

 1. Editoriaal. blz 2
 2. Gedicht uit ‘Een kathedraal als Troostprijs’ 1991 door Piet Bekaert blz 3
 3. Witloof, de groente uit Midden-Brabant (deel 1). Dr. Henri Vannoppen    blz 4
 4. De druiventeelt onder glas : geschiedenis en werkzaamheden (deel 1). Beatrijs Dhont blz 12
 5. De sluis van Zemst en het zeekanaal Brussel-Schelde. François Guillaume blz 18
 6. Een paar monumenten te Nederokkerzeel-Kampenhout. Willy Vranckx en Rosette Billast blz 30
 7. Volksgebruiken rond O.H.Hemelvaart en Pinksteren. Dr. Henri Vannoppen blz 34
 8. Op wandel doorheen het Floordambos. Melsbroek kende ooit eigen Torfbroek. Jos Lauwers blz 49
 9. Wapenschilden en vlaggen van de Midden-Brabantse gemeenten. (Bertem-Korbeek-Dijle-Leefdaal) (Boortmeerbeek-Hever) (Haacht-Tildonk-Wespelaar) (Herent-Veltem-Beisem-Winksele). Jos Buys blz 59
 10. Natuurhoekje. Bloemenpracht langs onze wegbermen. Jos Buys blz 66
 11. Voor elk wat wils. blz 70


naar tabel


Zomernummer

 1. Gedicht uit ‘Bergen van Onverschilligheid’ door Herman De Coninck blz 2
 2. Witloof, de groente van Midden-Brabant (deel 2). Dr. Henri Vannoppen  blz 3
 3. De druiventeelt onder glas : werkzaamheden in de maanden april, mei en juni (deel 2). Beatrijs Dhont blz 14
 4. Varia rond Groenendaal (Hoeilaart). François Guillaume blz 17
 5. Wapenschilden en vlaggen van de Midden-Brabantse gemeenten (Hoeilaart) (Huldenberg-Loonbeek-Neerijse-Sint-Agatha-Rode en Ottenburg) (Kampenhout-Berg-Buken en Nederokkerzeel) (Keerbergen) (Kortenberg-Erps-Kwerps-Everberg en Meerbeek). Jos Buys blz 26
 6. Architectuur, symbolen en geloof. Roger Ghijsels blz 31
 7. De Kloosterkapel van het Keyhof te Huldenberg. Teksten Open-Monumentendag blz 36
 8. Victor Servranckx, pionier abstracte kunst, 100 jaar geleden t’Onzent geboren (Diegem 1897 - Vilvoorde 1965). Jos Lauwers blz 40
 9. Het interieur van de woningen in Midden-Brabant of de discutie tussen een ‘Kampenhoutse stoel’ en een ‘Voltaire’ (deel 1). Dr. Henri Vannoppen     blz 49
 10. Natuurhoekje. Langs onze zomerse wegbermen. Jos Buys blz 64
 11. Voor elk wat wils. Boeken ’Van Hertogen en Kongolezen - Tervuren en de Koloniale Tentoonstelling 1897’. blz 68
 12. Wandeling door Vilvoorde met een bezoek aan het William Tyndaelemuseum. Redactie blz 7


Herfstnummer

 1. Waterkant, gedicht van Anton Van Wilderode blz 2
 2. Witloof, de groente van Midden-Brabant (deel 3). Dr. Henri Vannoppen   blz 3
 3. Van klok tot beiaard. François Guillaume blz 10
 4. Steenokkerzeel bezit beiaard uit 1626 (deel 1). Jos Lauwers blz 20
 5. Wapenschilden en vlaggen van de Midden-Brabantse gemeenten (deel 3) (Kraainem) (Machelen-Diegem) (Oud-Heverlee-Blanden-Haasrode-Sint-Joris-Weert en Vaalbeek) (Overijse) (Peutie). Jos Buys blz 35
 6. Het interieur van de woningen in Midden-Brabant of de discutie tussen een ‘Kampenhoutse stoel ‘ en een ‘Voltaire’ (deel 2 en slot). Dr. Henri Vannoppen blz 39
 7. Op bezoek bij de Kampenhoutse stoelmaker Breugelmans. Dr. Henri Vannoppen blz 51
 8. De druiventeelt onder glas : werkzaamheden in de maanden juli, augustus en september (deel 3). Beatrijs Dhont blz 53
 9. Het begijnhof van Overijse. Dr. R. Denayer blz 56
 10. Natuurhoekje. Onze wegbermen in de Herfst. Jos Buys blz 60
 11. Voor elk wat wils. Boeken : ’Zeven eeuwen heerlijkheid Perk-Elewijt, het mooie land van Rubens en Teniers’, ’Justus Lipsius en Overijse’en ’800 jaar domein de Spoelbergh te Wespelaar’. blz 66

Winternummer

 1. Eenhoorn, gedicht van Jotie T’Hooft blz 2
 2. Witloof, de groente van Midden-Brabant (deel 4 en slot). Dr. Henri Vannoppen blz 3
 3. Steenokkerzeel bezit beiaard uit 1626 (deel 2 en slot). Jos Lauwers blz 11
 4. Het kruis en zijn verschillende vormen. Jos Buys blz 26
 5. Per tram naar Kongo. Georges Feron blz 33
 6. Wapenschilden en vlaggen van de Midden-Brabantse gemeenten (deel 4 en slot) (Steenokkerzeel-Melsbroek en Perk) (Tervuren-Duisburg en Vossem) (Wezembeek-Oppem) (Zaventem-Nossegem-Sint-Stevens-Woluwe en Sterrebeek) (Zemst-Elewijt-Eppegem-Hofstade en Weerde). Jos Buys     blz 49
 7. Waar stond de kapel van Voskapel onder Nossegem-Sterrebeek. Dr. Henri Vannoppen blz 55
 8. De Koudertaveerne te Nossegem nogmaals in het nieuws. Dr. Henri Vannoppen blz 58
 9. De druiventeelt onder glas : Werkzaamheden in de maanden oktober, november en december (deel 4 en slot). Beatrijs Dhont blz 59
 10. Relaas van het bezoek aan Vilvoorde. Jos Buys blz 62
 11. Natuurhoekje. Maretakken op onze winterse wandeling. Jos Buys blz 67
 12. Voor elk wat wils. blz 69

Jaargang 13 - 1998 Lentenummer

 1. Gedicht ‘De kleine dieren van mijn jeugd’, uit Patty Scholten, Ongekuste kikkers blz 2
 2. De geschiedenis van België vóór 1830. (Deel 1) De prehistorie tot de Romeinse inval. (Deel 2) De Romeinse tijd. Dr. Henri Vannoppen blz 3
 3. Herdenking Keizer Karel-500 in ‘t jaar 2000. Jos Lauwers blz 28
 4. Eclectisme, smeltkroes van stijlen. Colette Demil blz 42
 5. De fusiegemeente Haacht. Roger Casteels blz 45
 6. Inventaris van de obiits in Midden-Brabant. (Deel 5) De fusie Zaventem. Dr. Henri Vannoppen blz 59
 7. Natuurhoekje. Onze Brabantse wouden. Jos Buys blz 64
 8. Voor elk wat wils. blz 66

Zomernummer

 1. Gedicht ‘Het niets en het al’, door Eric Van Ruysbeek blz 2
 2. De geschiedenis van België vóór 1830. (Deel 3) De Merovingische tijd. (Deel 4) De Karolingische tijd (751-880). Dr. Henri Vannoppen blz
 3. Treinen en trams in het Zoniënwoud en de druivenstreek of de droomwereld van Paul Delvaux naar een niettemin romantische werkelijkheid (deel 1). Georges Feron blz 25
 4. De parochie van O.L.V.-Kampenhout in de oorlog 1914-1918 zoals beschreven door E.H. Clicteur - onderpastoor (deel 1). Camiel Croon  blz 35
 5. Zomerfeesten in Midden-Brabant. Dr. Henri Vannoppen blz 44
 6. Natuurhoekje ‘De berk’. Jos Buys blz 56
 7. Voor elk wat wils. Boeken : ’Het nijvere Relst’ en ’Het kanaal Leuven-Mechelen in heden en verleden’. blz 58

naar tabelHerfstnummer

 1. Gedicht, ‘Er zitten kikkers in de poel’, door Marnix Gijsen blz 2
 2. De geschiedenis van België vóór 1830. (Deel 5) De Feodaliteit en het graafschap Leuven. (Deel 6) Het ontstaan van de steden en het hertogdom Brabant. Dr. Henri Vannoppen blz 3
 3. De parochie van O.L.V.-Kampenhout in de oorlog 1914-1918 zoals beschreven door E.H. Clicteur - onderpastoor (deel 2 en slot). Camiel Croon blz 32
 4. Treinen en trams in het Zoniënwoud en de druivenstreek of de droomwereld van Paul Delvaux naar een niettemin romantische werkelijkheid (deel 2 en slot). Georges Feron blz 40
 5. Wambeek begroet vierde Sint-Veerlekapel. Jos Lauwers blz 49
 6. Een afbakeningspaal van Saventerloo op de speelplaats van de Sint-Lambertusschool te Nossegem. D. Hoflack blz 57
 7. Natuurhoekje ‘De linde’. Jos Buys blz 60
 8. Voor elk wat wils. Boek : ‘De ereburgemeesters’. blz 63

Winternummer

 1. Gedicht ‘De spinnen’, door Gaston Burssens blz 2
 2. Inventaris van de obiits in Midden-Brabant. (Deel 6) De rouwborden van de familie d’Overschie te Neerijse. Dr. Henri Vannoppen blz 3
 3. Het levensverhaal van de Heilige Veerle. Jos Lauwers blz 15
 4. De geschiedenis van België voor 1830. (Deel 7) De economie van de Middeleeuwen. (Deel 8) Romaans en gotiek. Dr. Henri Vannoppen blz 27
 5. Natuurhoekje ‘De eik’. Jos Buys blz 65
 6. Voor elk wat wils. blz 69

naar tabelJaargang 14 - 1999
Lentenummer

 1. Gedicht ‘O Liefelijke’ (eerste twee strofen) door Guido Gezelle blz 2
 2. Orgels in Europa. blz 3
 3. De gemeente Keerbergen. Maryt Gypen blz 10
 4. De geschiedenis van België vóór 1830. (Deel 9) De bourgondische hertogen. (Deel 10) De eerste Oostenrijkse Habsburgers. Dr. Henri Vannoppen blz 25
 5. Historiek van voormalige firma L. & A. Legrand (1862) of de grote kantfabriek van Vilvoorde. Jos Lauwers blz 42
 6. Ludo - Belgisch fietsplezier. blz 50
 7. Natuurhoekje ‘Kastanjebomen’. Jos Buys blz 52
 8. Voor elk wat wils. blz 56

naar tabel

.

Zomernummer - themanummer ‘Oude Baan 1999’

 1. Gedicht ‘Jespers’, door Gaston Bursens blz 2
 2. In vogelvlucht over de Romeinse of Middeleeuwse wegen van Sint-Truiden naar Aalst. Dr. Henri Vannoppen blz 3
 3. De oude baan Tongeren-Tienen gedeelte van de heirbaan Keulen-Boulogne. Georges Wemans blz 10
 4. Romeinse wegen vak : Tienen-Leuven. Robert Geysens blz 21
 5. Romeinse heirbanen in Herent. Frans Van de Poel blz 28
 6. De Vilvoordsebaan onder Erps-Kwerps. Dr. Henri Vannoppen blz 38
 7. Oude heirbaan Keulen-Boulogne : Vak Nederokkerzeel-Elewijt. Jos Lauwers blz 49
 8. Romeinse weg Keulen-Boulogne, wegtraject Sint-Truiden - Aalst, aftakking Leuven-Vilvoorde, vak Steenokkerzeel-Vilvoorde. Jos Lauwers blz 57
 9. Romeinse wegen in de fusiegemeente Zemst. Roger Vankerckhoven blz 66
 10. De Romeinse weg Keulen-Boulogne gedeelte op het grondgebied van Affligem tussen Asse en Velzeke. Wilbert De Leyn blz 72
 11. Programma en inschrijvingsstrook ‘Oude Baan 1999’. blz 79


Herfstnummer

 1. Gedicht ‘Melopee’ van Paul van Ostaijen blz 2
 2. De Herfstfeesten en Allerheiligen in Midden-Brabant. Dr. Henri Vannoppen blz 3
 3. De geschiedenis van België vóór 1830. (Deel 11) De Spaanse Habsburgers. (Deel 12) De economie van de 16de en de 17de eeuw. Dr. Henri Vannoppen blz 10
 4. Herdenking 400ste verjaardag Antoon Van Dyck (deel 1). Sint-Martinuspaneel te Zaventem acht jaar ouder dan vermoed. Jos Lauwers blz 35
 5. Natuurhoekje ‘Kastanjebomen’. Jos Buys blz 50
 6. Jonkvrouw Mathilde d’Udekem d’Acoz en de Midden-Brabantse dorpen Buken, Veltem, Winksele en Herent. Dr. Henri Vannoppen blz 53
 7. Het beeld van de ‘Pootefretter’ te Haasrode. Dr. Henri Vannoppen blz 56
 8. De titel ‘Opperjachtmeester’ in de Bourgondische en Habsburgse periode. Jos Buys blz 57
 9. Het gebrandschilderde glaspaneel in de Sint-Stefanuskerk van Nederokkerzeel. Jos Buys blz 59
 10. Voor elk wat wils. blz 62

naar tabelWinternummer

 1. Gedicht ‘De winter’, door Emiel van den Hooie blz 2
 2. De geschiedenis van België vóór 1830. (Deel 13) Renaissance en Barok. (Deel 14) De tweede Oostenrijkse Habsburgers in de 18de eeuw. Dr. Henri Vannoppen blz 3
 3. Onze nationale driekleur - zinnebeeld van onze natie. blz 28
 4. Het Wijnegemhof of Boonespachthof te Erps-Kwerps. Jos Buys blz 30
 5. Herdenking 400ste verjaardag Antoon van Dyck (deel 2). De lieflijke idylle tussen de schilder en Isabella Van Ophem. Jos Lauwers blz 34
 6. Neo-Romaanse Sint-Clemenskerk te Hoeilaart. Beatrijs Dhont blz 44
 7. Het kanaal Leuven-Dijle een toekomst. Jos Buys blz 51
 8. Natuurhoekje ‘De beuk - fagus sylvatica’. Jos Buys blz 60

naar tabelJaargang 15 - 2000 Lentenummer

 1. Gedicht ‘’k En hoore u nog niet’, door Guido Gezelle blz 2
 2. De geschiedenis van België vóór 1830. (Deel 15) De economie in de 18de eeuw. (Deel 16) Rococo en classicisme. Dr. Henri Vannoppen blz 3
 3. Kasteel van Perk was ooit een Middeleeuwse waterburcht. Jos Lauwers   blz 25
 4. Kunst in kloosters (deel 1). Jos Buys blz 33
 5. Het Robustelly-orgel in de Onze-Lieve-Vrouwkerk van Herent. blz 36
 6. De papierindustrie in Midden-Brabant voornamelijk in de Woluwevallei. Dr. Henri Vannoppen blz 40
 7. Natuurhoekje ‘Populieren’. Jos Buys blz 53
 8. Elk wat wils. Boeken : ‘Inventaris van het archief van de Raad van Brabant’. blz 57
 9. Het drieluik van de Heilige Drievuldigheid in de Sint-Servatiuskerk te Berg.
  Jochen Vranckx blz 59

naar tabelZomernummer

 1. Gedicht ‘Genealogie’, door Jos De Haes blz 2
 2. De geschiedenis van België vóór 1830. (Deel 17) De Franse periode. (Deel 18) De Nederlandse periode. Dr. Henri Vannoppen blz 3
 3. Manufacture de Broderies Mecaniques. J.B. Vandenbreeden, Vilvoorde. Jos Lauwers blz 39
 4. Kunst in kloosters (deel 2). Jos Buys blz 39
 5. De stationsgebouwen tussen Brussel en Leuven. Georges Feron blz 44
 6. Natuurhoekje ‘De wilg’. Jos Buys blz 67
 7. Elk wat wils. Boeken : ‘De geschiedenis van de kapel Onze-Lieve-Vrouw-in-het-Hammeken te Zemst’ - ‘100 jaar Delle 1900-2000’. blz 72

Herfstnummer

 1. Gedicht ‘Landschap’ door Jan Van Nijlen blz 2
 2. Geschiedenis van België vóór 1830. (Deel 19) De economie in de Franse en Nederlandse periode. (Deel 20 en slot) Het cultureel leven in de Franse en Nederlandse periode. Dr. Henri Vannoppen blz 3
 3. De 15de Wing-Luchttransport te Melsbroek. Jos Buys blz 17
 4. Het baanvak Leuven-Waver van de spoorweglijn Leuven-Charleroi. Georges Feron blz 24
 5. Kunst in kloosters (deel 3). Jos Buys blz 40
 6. Hof van Zellaer volgde Hof ter Linde te Melsbroek op. Jos Lauwers blz 42
 7. Waardevol kunstwerk teruggevonden te Sterrebeek. blz 60
 8. Natuurhoekje ‘De esdoorn’. Jos Buys blz 63
 9. Voor elk wat wils. blz 67

naar tabel

Winternummer

 1. Gedicht ‘Niets’, door Cees Nooteboom blz 2
 2. Inventaris van de obiits in Midden-Brabant (deel 7). De rouwborden van de graven de Limburg-Stirum te Huldenberg. Dr. Henri Vannoppen blz 3
 3. De ‘Broderie Marcelis’ te Machelen. Jos Lauwers blz 26
 4. Kunst in kloosters (deel 4 en slot). Jos Buys blz 35
 5. Het orgel in de kerk van Everberg. Willy Stuyck blz 38
 6. Emile Francqui, ongekroond staatshoofd. 20ste bijdrage tot de geschiedenis van IJse-, Lane- en Dijleland. Ivo De Boeck blz 43
 7. Het baanvak Brussel-Mechelen van de spoorweglijn 25. Georges Feron   blz 46
 8. Natuurhoekje ‘Over okkernoten, walnoten en vleugelnoten’. Jos Buys      blz 61
 9. Elk wan wils. Boek : Kaartboek van de ABDIJ VAN PARK 1665’. blz 65

Jaargang 16 - 2001 Lentenummer

 1. Gedicht ‘Wat is licht’, door DRS. P. blz 2
 2. Het baanvak Mechelen-Leuven van de spoorlijn 53A. Georges Feron blz 3
 3. Het dagelijks leven in onze tijd (1945-2000) in mijn gemeente (deel 1). Dr. Henri Vannoppen blz 12
 4. De Van Peteghem-orgels van Bertem en Keerbergen. Jos Buys blz 25
 5. Van pachthof Ten As tot gasthof te Melsbroek. Jos Lauwers blz 32
 6. De ijskelder van de prins de Merode te Everberg een ideale winterslaapplaats voor vleermuizen. Jos Buys blz 45
 7. De Smeyberghoeve in Hoeilaart. Mia Michiels blz 49
 8. Natuurhoekje ‘De hazelaar’. Jos Buys blz 56
 9. Voor elk wat wils. Boeken: ‘Overijse in de twintigste eeuw in prentkaarten’ - ‘Lieflijk Laar’. blz 61

Zomernummer

 1. Gedicht ‘Uitkijk’, door Richard Minne blz 2
 2. Het dagelijks leven in onze tijd (1945-2000) in mijn gemeente (deel 2). Dr. Henri Vannoppen blz 3
 3. Het drama van aartshertog Maximiliaan van Habsburg en prinses Charlot van België als keizer en keizerin van Mexico (1864-1867). Jos Lauwers   blz 15
 4. Het kanaliseren van en de scheepvaart op de Dijle. Mathieu Steensels blz 34
 5. De scheepstrekkers van de Dijle en de Hansbrug te Keerbergen. Gust Vandegoor blz 40
 6. De vervoersmiddelen in Midden-Brabant door de eeuwen heen. Dr. Henri Vannoppen blz 42
 7. Asielcentrum 127bis te Steenokkerzeel. Willy Vranckx blz 54
 8. Het kasteel de Quirini te Hoeilaart. Mia Michiels en Beatrijs Dhont blz 57
 9. Natuurhoekje ‘De vlier’. Jos Buys blz 60
 10. Elk wat wils. blz 64

Herfstnummer

 1. Gedicht ‘De maanden’, door Luuk Gruwez blz 2
 2. Heraldiek. Jos Buys blz 3
 3. Inventaris van de obiits in Midden-Brabant (deel 8). De rouwborden in de fusie Herent. Dr. Henri Vannoppen blz 5
 4. Het orgel van de Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk te Winksele. blz 12
 5. Het Gotische koordoksaal van Tervuren. Vic Motte blz 16
 6. Pieter-Paul Rubens. Colette Vanderbeeken blz 28
 7. Het dagelijks leven in onze tijd (1945-2000) in mijn gemeente (deel 3). Dr. Henri Vannoppen blz 41
 8. Natuurhoekje ‘De es’. Jos Buys blz 54
 9. Elk wat wils. Boeken : ‘Geuren en kleuren’ ‘Wandelen in Kraainem’
  ‘De Veronikawijk en haar Kruiskapel Bertem-Leefdaal’. blz 57

naar tabel

Winternummer

 1. Gedicht ‘En dit is ‘t vuur’, door Johan Daisne, blz 2
 2. De familie d’Udekem d’Acoz, een verhaal dat begint in Brabant of hoe prinses Elisabeth, Thérèse, Marie, Hélène een Midden-Brabantse roots heeft. Dr. Henri Vannoppen blz 3
 3. De 22 glasramen van de Sint-Janskerk te Tervuren. Vic Motte blz 30
 4. Het dagelijks leven in onze tijd (1945-2000) in mijn gemeente (deel 4). Dr. Henri Vannoppen blz 38
 5. De Westeuropese tuinkunst. blz 45
 6. Muurschilderingen. blz 49
 7. Natuurhoekje ‘De els’. Jos Buys blz 53
 8. Elk wat wils. blz 56

Jaargang 17 - 2002 Nummer 1 - Januari, februari, maart.

 1. Gedicht ‘De lente’, door Friedrich Hölderlin blz 2
 2. De ridders van het Gulden Vlies te Kortenberg. Dr. Henri Vannoppen blz 3
 3. De opeenvolgende kerken van Kortenberg. Jos Buys blz 12
 4. Laurent B. Duwez, toparchitekt in onze gewesten (deel 1). Jos Lauwers  blz 20
 5. Romaans bouwkundig erfgoed uit de Voervallei. Yvette Picart blz 32
 6. Het dagelijks leven in onze tijd (1945-2000) in mijn gemeente (deel 5). Dr. Henri Vannoppen blz 47
 7. Elk wat wils. Boeken : ‘Jos Lauwers bundelde liedjes uit Steenokkerzeel en ommeland’ ‘Van Vesalius, chocolade rn kloosterzusters’ ‘1940 in de regio Haacht - de Belgische eenheden op de KW-Stelling’. blz 56
 8. Op voorjaarsverkenning in de Merodewarande te Kortenberg. Jos Buys   blz 61

naar tabel

.

Nummer 2 - themanummer ‘De Romeinse heirbaan Geraardsbergen-Tienen’

.

  1. Gedicht ‘Zomer’, door Guido Gezelle blz 2
  2. De Romeinse heirbaan Geraardsbergen-Tienen in vogelvlucht. Dr. Henri Vannoppen blz 3
  3. De Kelten : te spiritueel voor de Romeinen. Roger Van Kerckhoven blz 14
  4. Wandeling langs een Romeinse weg. Marie-Josèphe Daxelet-Vander Reydt blz 18
  5. De Romeinse weg Geraardsbergen-Tienen van de Schelde tot de Zenne. Vic Motte blz 32
  6. De Romeinse weg Kassel-Tongeren over Ukkel. Jean-M. Pierard blz 35
  7. De Romeinse baan Keulen-Tongeren-Tienen-Kortrijk-Kassel-Boulogne-sur-Mer. Een oost-west as doorheen Tervuren en het Zoniënwoud. Johan Van de Velde blz 44
  8. Romeinse weg Tienen-Geraardsbergen over het gedeelte Gete-Dijle. Robert Geysens blz 51
  9. Stedelijk museum ‘Het Toreke’ te Tienen, een overzicht. L. Vrancken blz 58
  10. Voor elk wat wils. blz 64
  11. Nieuwe archeologische vondsten in Perkse ondergrond. Jos Lauwers blz 68
  12. Programma en inschrijvingsstrook 4de Romeinse weg Geraardsbergen-Tienen. blz 70

naar tabel

.

Nummer 3 - juli, augustus, september.

 1. Gedicht ‘Concentratie’, door Gerrit Komrij blz 2
 2. Laurent Benoit Dewez toparchitekt in onze gewesten (deel 2). Jos Lauwers blz 3
 3. Midden-Brabant, een grensgebied tussen de Brusselse bieren van het lambiektype en de Leuvense tarwe– en gerstebieren. Dr. Henri Vannoppen blz 18
 4. De accesoires van de biersector in Vlaams-Brabant : uithangborden, bierpubliciteit, biermaten en biervervoer. Dr. Henri Vannoppen blz 24
 5. Een werkdag uit het leven van Koning Leopold II. Els Ronsmans blz 31
 6. De Romeinse weg Geraardsbergen-Tienen op zondag 4 augustus tot een goed einde gebracht. Dr. Henri Vannoppen blz 35
 7. Elk wat wils. blz 40
 8. De Onze-Lieve-Vrouwkerk van Kortenberg. Beschrijving van het interieur. Florence Heremans blz 43
 9. Natuurhoekje ‘Ceders’. Jos Buys blz 63

naar tabel

.

Nummer 4 - oktober, november, december.

 1. Gedicht ‘Winter’, door André Demedts blz 2
 2. Tawo, een bedrijf passend bij de Zaventemse lederindustrie. Dr. Henri Vannoppen blz 3
 3. Carolus van Brussel, geboren Antonius Arenberg, eerste Gardiaan van het Capucienenklooster te Tervuren. Maurits Van den Bauw blz 9
 4. Duiventorens en het recht van duivenhouden (deel 1). Jos Lauwers blz 17
 5. Het colloquium ‘Gotiek in Brabant’ te Leuven. Dr. Henri Vannoppen blz 25
 6. De Sint-Pietersbandenkerk te Wezembeek-Oppem. Lieve Vranckx blz 27
 7. Gobertangesteen. Jos Buys blz 48
 8. De IJsevallei. (+) Luc Bennekens blz 50
 9. Elk wat wils. Boeken : ‘Aspecten van de kerkelijke geschiedenis van het Hertogdom Brabant’. blz 54
 10. Natuurhoekje ‘Hulst en buxus’. Jos Buys blz 60

Jaargang 18 - 2003 Nummer 1 - januari, februari, maart.

 1. Gedicht ‘Maagdengroen’ uit ‘Rijmsnoer’, door Guido Gezelle blz 2
 2. Duiventorens en het recht van duivenhouden (deel 2 en slot). Jos Lauwers blz 3
 3. Literair en artistiek toerisme in Midden-Brabant. Dr. Henri Vannoppen     blz 20
 4. Leopold II - van een nukkige jongen tot een sentimentele grijsaard
 5. Natuurhoekje ‘Bamboe’. Jos Buys blz 47
 6. De alledaagsheid van armoede en eenzaamheid - van een bedelaarsweg naar een modern OCMW. Dr. Henri Vannoppen blz 53
 7. Elk wat wils. blz 66
Nummer 2 - april, mei, juni.
 1. Gedicht ‘Nederigheid’, door Fons Van de Maele blz 2
 2. Voormalige buurtspoorweg Brussel-Haacht-Keerbergen (deel 1). Jos Lauwers blz 3
 3. Het Prinsdom Everberg en de Prinsenwandeling. Dr. Henri Vannoppen     blz 24
 4. Oorlog en vrede - themawandeling tijdens druivenfestival te Hoeilaart 2002 (deel 1) blz 38
 5. Natuurhoekje ‘De plataan’. Jos Buys blz 61
 6. Elk wat wils. Boeken : ‘Archiefbeelden Kortenberg’ ‘Het Jubileumboek Meesteremy’ ‘Geschiedenis van Herent. Van de prehistorie tot de 21ste eeuw’. blz 63
Nummer 3 - juli, augustus, september.
 1. Gedicht door Hélène Swarth blz 2
 2. Voormalige buurtspoorweg Brussel-Haacht-Keerbergen (deel 2 en slot).
  Jos Lauwers blz 3
 3. Oorlog en vrede - themawandeling tijdens druivenfestival te Hoeilaart 2002 (deel 2 slot) blz 23
 4. Een Poussin in de parochiekerk van Sterrebeek. Willy Stuyck blz 42
 5. Natuurhoekje ‘Over de echte en de valse acacia’. Jos Buys blz 50
 6. Metaal in al zijn facetten in Kortenberg. Dr. Henri Vannoppen blz 55

naar tabel

.

Nummer 4 - oktober, november, december.  

 1. Gedicht ‘En verre tochten’ door Prosper Van Langendonck blz 2
 2. Midden-Brabant, het land van de witte steen...maar met concurrenten. Dr. Henri Vannoppen blz 3
 3. Een familiewandeling in Midden-Brabant, het land van de witte steen. Georges Feron blz 19
 4. Msgr. Willibrordus Johannes De Campenhout uit Toronto (Canada) ontmoette 300 ‘Van Campenhouts’ in onze gemeente Kampenhout 20.04.2002. Jos Lauwers blz 31
 5. Kris kras door Kraainem. Jos Buys blz 36
 6. Water van bron tot verbruiker. Jos Buys blz 45
 7. Natuurhoekje ‘Dennen, sparren en lorken’. Jos Buys blz 58
 8. Elk wat wils. Boeken: ‘Het verdronken vliegveld van Keerbergen’, ‘Keizerin Zita von Habsburg-Lotheringen’ en ‘De wonderen van Jezus-Eik - mirakelverhalen uit de 17de eeuw’.
 

naar tabel

.

Jaargang 19 - 2004 Nummer 1 - januari, februari, maart.              

 1. Gedicht ‘Vermoeidheid’ door Leonard Nolens blz 2
 2. Zweedse Koningin Christina resideerde een jaar in Brabant. Jos Lauwers blz. 3
 3. Symbolen van het Ancien Régime en ven het Nieuwe Régime rond pastoor Karel Nerinckx van Meerbeek. Dr. Henri Vannoppen blz. 11
 4. De sperwer (accipiter nives). Natuurhoekje. Willy Stuyck blz. 39
 5. IJskelders en hun geschiedenis. Jos Buys blz 42
 6. Een wandeling van de Brabantse Laagvlakte naar het Brabants Plateau. Willy Vander Velden blz. 48
 7. Elk wat wils blz. 58.

.

Nummer 2 - april, mei, juni

   1. Gedicht, ‘De Wingerd’ door Kitty Henriette de JOSSELIN de JONG blz. 2
   2. Het verhaal van Johannes-Josephus Ronsmans, die in 1857 van Sterrebeek naar Amerika trok. Dr. Henri Vannoppen. blz. 3.
   3. Hofstade in een notedop. Roger Van Kerckhoven. blz. 26.
   4. Relaas van de twee Van Beethoven daguitstappen. Dr. Henri Vannoppen. blz. 34.
   5. Het Keurvorstendom Keulen. Maria Rütten. blz. 45.
   6. Camme van Perk als filmlokatie voor ‘Y MANANA’. Jos Lauwers. blz. 50.
   7. Met de familie Derscheid door Sterrebeek. Jos Buys. blz. 56.
   8. De moerbeiboom (morus). Natuurhoekje. Jos Buys. blz. 62.

.

Nummer 3 - juli, augustus, september
   1. Themanummer familie Van Beethoven blz. 2
   2. Kampenhout, bakermat van Beethovens stam. Jos Lauwers blz 3
   3. Van Beethoven en Haacht. Gust Vandegoor blz. 18
   4. Van Beethoven en Boortmeerbeek. Jan Peeters blz. 22
   5. Van Beethoven in Putte, Heist-op-den-Berg en Gent. Florimond Van Beethoven blz. 32
   6. De familie Van Beethoven in Bertem. Dr. Henri Vannoppen blz. 33
   7. Van Beethoven in Leefdaal. Willy Brumagne blz. 37
   8. De familie Van Beethoven in de fusie Kortenberg. Dr. Henri Vannoppen blz. 38
   9. De familie Van Beethoven in Nossegem. Dr. Henri Vannoppen blz. 44
   10. Van Van Beethoven over Verhoeven tot Peremans en Bruyninckx, een reis van Kampenhout over Nederokkerzeel en Kortenberg naar Weerde. Hubert Bruyninckx blz. 48
   11. Johan Nijs uit Vossem, componist en afstammeling van de familie Van Beethoven. Johan Nijs blz. 51
   12. De figuur van Lodewijk Van Beethoven en Mechelen. Dr. Henri Vannoppen blz. 54
   13. De familie Van Beethoven in Bonn en Wenen. Maria Rütten blz. 57
   14. Ludwig Van Beethoven 1770-1827. Colette Vanderbeken blz. 69
   15. ‘Ode aan de vreugde’, een romantisch Europees volkslied. Inès Honore blz. 73
   16. Heksenvervolgingen in Midden-Brabant. Ernest Gilioen blz. 77
   17. Muziek in de huiskring in Vlaams-Brabant. Wim Bosmans (muziekinstrumentenmuseum) blz. 85
   18. Twee Van Beethovenuitstappen voor groepen in het Dijleland en Mechelen. Hilde Ceulemans, Willy Vander Velden en Jos Buys, streekgidsen blz. 87
   19. Elk wat wils blz. 89.Nummer 4 - oktober, november, december - themanummer ‘Witloofmuseum te Kampenhout’
   1. Gedicht ‘DE WITLOOFBOER’ door Marcel PIRA. blz. 2.
   2. Het Witloofmuseum te Kampenhout. Jean Meeus. blz. 3.
   3. De voorlopers van het Witloofmuseum van Kampenhout. Dr. Henri Vannoppen. blz. 7.
   4. De wilde cichoreiplant. Jos Buys. blz. 10.
   5. Geschiedenis van de witloofplant. Willy Vander Velden. blz. 12.
   6. Het witloofkot en het witloofkuisen. Dr. Henri Vannoppen. blz. 15.
   7. Sociale, culturele en volkskundige aspecten van de witloofteelt. Dr. Henri Vannoppen. blz. 20.
   8. Werktuigen, Machines e.a., gebruikt in de witloofteelt, ontdekken in het witloofmuseum. Willy Vranckx en Willy Vander Velden. blz. 32.
   9. Haren-Linde was eens het eerste witloofstation van de N.M.B.S. Georges Feron. blz. 52.
   10. Culinaire toepassingen met witloof. Guy Boyen. blz.54.
   11. Werking van de veiling. Betty Delvaux. blz. 56.
   12. Hoger secundair onderwijs en de witloofteelt. Dr. Henri Vannoppen. blz. 60.
   13. Het witloofmuseum voor de leerlingen van het lager onderwijs. Carine Vander Velden. blz. 62.
   14. Cichoreiteelt terug in de lift ? Willy Stuyck. blz. 66.

Jaargang 20 - 2005 Nummer 1 - januari, februari, maart.

   1. Gedicht ‘APRIL’ door Pol DE MONT. blz. 2.
   2. Gedicht ‘HUMELGEM’ door Hubert GULINCK. blz. 3.
   3. Het kasteeltje van Humelgem en zijn oprichter Julius de Kerckhove d’ Exaarde uit Steenokkerzeel. Jos Lauwers. blz. 5.
   4. De geschiedenis van het kerk– en pastoriegoed van Haasrode. Prof. em. Dr. Omer Steeno. blz. 29.
   5. Joodse begraafplaatsen te Kraainem. Georges Bulteel. blz. 39.
   6. Beschermde monumenten en landschappen. Jos Buys. blz. 47.
   7. Elk wat wils. blz. 54.
   8. Holle wegen in ons landschap. Natuurhoekje. Jos Buys. blz. 55.
   9. De levenskrans in Vlaams-Brabant
    Deel 1. De soorten gezinnen in Midden-Brabant. Dr. Henri Vannoppen. blz. 57.

Nummer 2 - april, mei, juni.

   1. Gedicht ‘ZOMER’ uit ‘De Bond zonder Naam’. blz. 2.
   2. Roeselberg en omgeving, kapel en monument. Magda Segers. blz. 3.
   3. Wandeling te Wakkerzeel. Hilda Ceulemans. blz. 11.
   4. De levenskrans in Midden-Brabant
   5. 2. De geboortegebruiken
   6. 3. De jeugdgebruiken in Midden-Brabant
   7. 4. De gebruiken rond puberteit in Midden-Brabant. Dr. Henri Vannoppen. Blz. 18.
   8. De mysterieuze dood van koning Albert I. Jos Lauwers. blz. 35.
   9. Kruiden langs het Ruwaalpad te Korbeek-Dijle. Jos Buys. blz. 52.
   10. Elk wat wils. blz. 61.
   11. Zomeraktiviteiten Erfgoed Kortenberg. Los bijgevoegd.

Nummer 3 - juli, augustus, september.

   1. Gedicht ‘WEEGBREE’ door Arthur van Schendel (1874-1946) blz. 2.
   2. De levenskrans in Vlaams-Brabant. Dr. Henri Vannoppen blz. 3.
    5. De gebruiken rond soldaat worden
    6. De huwelijksgebruiken in Midden-Brabant
    7. De gebruiken rond superactief in Midden-Brabant.
   3. Flitsen uit Wereldoorlog I
    Van Boortmeerbeek tot in Brussel. Jos Lauwers blz. 20.
   4. Wandeling te Beisem. Hilda Ceulemans blz. 44.
   5. Groen langs de IJse van Huldenberg over Loonbeek naar Neerijse.
    Natuurhoekje door Jos Buys blz. 53.
   6. Elk wat wils
    Inschrijving streekcursus ’Dijleland’.

 

Nummer 4- oktober, november, december.

 

  1. Gedicht, 'WINTER OP HET LAND' door Jan Van Nijlen, blz 2.
  2. De levenskrans in Vlaams-Brabant
       8. De gebruiken rond gouden, diamanten en briljanten bruiloften in Midden-Brabant
       9. De gebruiken rond de ouderdom en rond de honderdjarigen in Midden-Brabant
      10. De gebruiken rond het overlijden in Midden-Brabant.  Dr. Henri Vannoppen, blz. 3.
  3. Wereldoorlog I in Vilvoorde en omliggende gemeenten. Jos Lauwers, blz. 19.
  4. Bos, hout, klompen en klompenmakerij De Kerf in Kortenberg. Dr. Henri Vannoppen, blz 41.
  5. Op wandel in de Doode Bemde. Natuurhoekje. Willy Stuyck, blz. 62.
  6. Elk wat wils, blz. 67.

   

naar tabel.

 

Jaargang 21 - 2006 Nummer 1 - januari, februari, maart.

   1. Wapenschild van het Hertogdom Brabant. Dr. Henri Vannoppen p. 3
   2. Evolutie van het Territorium van Hertogdom Brabant. Dr. Henri Vannoppen p. 6
   3. De stamboom van de Brabantse Hertogen - De Karolingische traditie. Dr. Henri Vannoppen p. 12
   4. Een mozaïk van Duitse staten en het huis Brabant in Hessen. Dr. Henri Vannoppen p. 17
   5. De bastaarden van de Brabantse Hertogen in het Dijleland. Dr. Henri Vannoppen p. 21
   6. De graven van Gulik, Berg, Kleef en Mark als tegenstrevers en vrienden van Brabant. Maria Rütten. p. 27
   7. De Limburgse Successieoorlog en de Slag van Woeringen (1288). Maria Rütten. p. 31
   8. De Slag van Baesweiler (1371). Maria Rütten. p. 40
   9. De abdij van Kortenberg en de Brabantse Herogen. Chris Borgions. p. 45
   10. Leven en Dood op het Villershof. Kortenbergse sporen van Brabants Verleden. Katrien Sturtewagen. p. 49
   11. De Heren van Rotselaar, de Heren van Wezemaal en de Heren van Heverlee of Ministeriële Families met hun invloeden in het Dijleland. Dr. Henri Vannoppen p. 51
   12. De Heren van Leefdaal als belangrijkse edelen uit het Hertogdom Brabant. Willy Brumagne. p. 59
   13. Het dagelijks leven in het Hertogdom Brabant met voorbeelden uit Bertem en Korbeek-Dijle. Dr. Henri Vannoppen p. 63
   14. Herent onder de Brabantse Hertogen. Julien Vandensande. p.66
   15. Huldenberg onder de Brabantse Hertogen en de Heren van Huldenberg als belangrijke edelen. Dominique J. B. Vanpee. p. 69
   16. De Brabantse Hertogen en Kortenberg. Marie-Josèphe Daxhelet-Vander Reydt. p. 76
   17. De sociale status van de Heren van Quarebbe, belangrijke Brabantse edelen. Chris Borgions. p. 78
   18. Zaventem onder de Brabantse Hertogen en de bedreiging van de Graven van Vlaanderen. Dr. Henri Vannoppen p. 85
   19. Kraainem onde de Brabantse Hertogen. Georges Bulteel. p. 90
   20. Tervuren en de Brabantse herogen. Vic Motte. p. 94
   21. Wezembeek-Oppem en het Hertogdom Brabant. Dr. Henri Vannoppen p. 97
   22. Overijse, een Vrijheid in het Hertogdom Brabant. Piet Van San. p. 99
   23. Hoeilaart en de Priorij van Groenendaal in het Hertogdom Brabant. Michel Erkens. p. 102
   24. Boortmeerbeek, een verdediging op de grens van het Hertogdom Brabant en Mechelen, een betwist gebied. Jan Peeters. p. 105
   25. De verbanden tussen Haacht en Keerbergen en de Hertogen van Brabant of het epos van schildknaap Arnold Vanderhofstadt te Woeringen. Gust Vandegoor. p. 110
   26. Oud-Heverlee, een bosrijk gebied met grote invloed in het Middeleeuwse Brabant. Dr. Henri Vannoppen p. 122
   27. De titel Hertog van Brabant in de 19de en 20ste eeuw. Dr. Henri Vannoppen p. 127
   28. Hertogelijke dynastie van Brabant en Zemst. Colette Vanderbeken. p. 129
   29. Kampenhout en Steenokkerzeel onder de Brabantse Hertogen. Jos Lauwers. p. 135
   30. De taal, de sagen en de literatuur van de Hertogen van Brabant. Dr. Henri Vannoppen p. 141
   31. De hertogen van Brabant-tocht in het Dijleland. Willy Vandervelden. p. 143
   32. De hertogen van Brabant-tocht in Duitsland. Maria Rütten. p. 145

   

Jaargang 21 - 2006 Nummer 2 - april, mei, juni.

 1. Gedicht 'Daar is maar een land' door Anton Van Wilderode, blz 2.
 2. Dijleland toerisme: een presentatie van de streek en van de vzw door Dr. Henri Vannoppen, blz 3.
 3. Wandeling te Tildonk aan het kanaal Leuven-Dijle door Hilda Ceulemans, blz 11.
 4. Buken leed erg onder de Duitse bezetting tijdens de oorlog 1914-18 door Jos Lauwers, blz 19.
 5. Chaos en orde in onze dorpen, een verhaal van 800 jaar seneschalken, drossaarden, officieren,'champetters', 'gendarmen', 'flikken' en 5 jaar politiezone door Dr. Henri Vannoppen, blz 28.
 6. 'De dood van Maria', schilderij van Nicolas Poussin door Willy Stuyck, blz 37.
 7. Natuurhoekje - Houtkanten - Bomen en struiken trekken lijnen doorheen het landschap door Jos Buys, blz 40.
 8. De 'Hertogen van Brabant-tocht' in Duitsland op 13 augustus 2006 door Maria Rütten, blz 42.
 9. Elk wat wils met inschrijving 'Hertogen van Brabant-tocht' naar Duitsland, blz 49.
 10. De familie Van Beethoven in het Dijleland, individuele auto- en wandeltocht door Hilda Ceulemans, blz 55.Jaargang 21 - 2006 Nummer 3 - juli, augustus, september.
  1. 'Het Parlement' gedicht van Richard Minne, blz 2.
  2. Actualiseren Urselinenklooster MS-Kliniek te Melsbroek, door Véronique Vael, blz 3.
  3. De kleur maakt de groep... ook in Kortenberg door Dr. Henri Vannoppen, blz 19.
  4. De Hertogen van Brabant-tocht in Duitsland op zondag 13 augustus 2006 door Dr.Henri Vannoppen, blz 42.
  5. 20 jaar Gidsenbond Midden-Brabant nu Dijleland 1985-2005 door Hilda Ceulemans, blz 53.
  6. Natuurhoekje - Wegbermen sieraden in ons landschap door Jos Buys, blz 59.
  7. Het dagelijkse leven in Perk tijdens WO - II door Jos Lauwers, blz 65.
  8. Elk wat wils, blz 68.  naar tabel
Jaargang 21 - 2006 Nummer 4 - oktober, november, december.

  1. Gedicht 'De krekel en de mier' door Jean de La Fontaine, blz 2.
  2. Kortenberg: Europees en Mondiaal door Dr. Henri Vannoppen, blz 3.
  3. Het Zoet Water en omgeving door Marleen Verboomen, blz 30.
  4. Waterlopen in het Dijleland door Jos Buys en Willy Vander Velden, blz 47.
  5. Camme van Perk als filmlocatie voor "Y Manana" door Jos Lauwers, blz 52.
  6. Elk wat wils, blz 58.  naar tabel
Jaargang 22 - 2007 Nummer 1 - januari, februari, maart.

  1. Gedichtje “Herinnering”, door Hölderlin blz. 3.
  2. Van frietkoten tot chique restaurants in Kortenberg of 250 jaar eetcultuur in het Dijleland, door Dr. Henri Vannoppen blz 4.
  3. De Leuvense vaart vroeger en nu, door Gust Vandegoor blz 26.
  4. Erfgoedwandeling Terlanen (Overijse), door Willy Vanbeneden blz 41.
  5. Betekenis en nut van het bos voor onze leefgemeenschap - natuurartikel, door Jos Buys blz 45.
  6. Kloosters in Wezembeek-Oppem (deel I), door Pierre Hilven blz 47.
  7. Elk wat wils – met inschrijving daguitstap Noord-Frankrijk, redactie blz 61.

     naar tabelJaargang 22 - 2007 Nummer 2 - april, mei, juni - themanummer ‘Het Dijleland en Noord-Frankrijk’.

  1. Fabel Het hert, door Jean de La Fontaine blz 3.
  2. Bagacum Nerviorum, hoofdstad van de Civitas Nerviorum, door Walter Sevenants blz 4.
  3. Kamerijk, de opvolger van Bavay en de middeleeuwse bisdommen in onze gewesten, door Dr. Henri Vannoppen blz 7.
  4. Sint-Amandus, Saint-Amands-les Eaux en Midden-Brabant, door Dr. Henri Vannoppen blz 11.
  5. Sint-Elooi en Midden-Brabant, door Jos Buys blz 15.
  6. Steenokkerzeel en de Heilige Veerle ofte Sinte Pharaïlde, door Paul Degraeve blz 20.
  7. Fobert, bisschop van Kamerijk van 934 tot 956, en het domein van Sint-Stevens-Woluwe, door Dr. Henri Vannoppen blz 30.
  8. Nederokkerzeel in handen van de abdij van Denain (9 de eeuw-1154), door Dr. Henri Vannoppen blz 32.
  9. Abt Alardus van Corbie, eigenaar van Bertem en Buken, en de Karolingers, door Dr. Henri Vannoppen blz 34.
  10. Adalhard van Huise en de abdij van Corvey in Duitsland, door Maria Rütten blz 39.
  11. De stad Corbie en de Heilige Colette, door Colette Vanderbeken blz 41.
  12. Corbie en Groot-Huldenberg, door Dominique J.B. Vanpee blz 45.
  13. De geschiedenis van Overijse en Corbie, door Carine Willaert blz 55.
  14. Het politiek gebied Kamerijk en zijn relatie met de Lage Landen, door Maria Rütten blz 57.
  15. Nossegem en bisschop Odo van Kamerijk in 1110, door Dr. Henri Vannoppen blz 61.
  16. Kortenberg, Erps, Kwerps, Meerbeek en Everberg onder het bisdom Kamerijk, door Dr. Henri Vannoppen blz 62.
  17. Kampenhout en het bisdom Kamerijk, door Dr. Henri Vannoppen blz 64.
  18. De betrekkingen tussen Tervuren en Kamerijk, door Vic Motte blz 65.
  19. Wezembeek en de bisschop Burchard van Kamerijk in 1129, door Dr. Henri Vannoppen blz 67.
  20. Herent, Winksele, Veltem, Beisem en Oostrem, op de grens van de bisdommen Luik en Kamerijk, door Jan De Kay blz 68.
  21. De Liga van Kamerijk van 1508, door Maria Rütten blz 70.
  22. De damesvrede van Kamerijk, door Maria Rütten blz 72.
  23. Het ontstaan van de Frans-Belgische grens, door Dr. Henri Vannoppen blz 80.
  24. Elk wat wils, door de redactie blz 85.

naar tabel

Jaargang 22 - 2007 Nummer 3 - juli, augustus, september.

  1. Cursiefje “Wieden” door Tilly Stuckens blz. 3.
  2. Kloosters in Wezembeek-Oppem (deel II en slot), Pierre Hilven blz 4.
  3. De abdij van Kortenberg en zijn park, Dr. Henri Vannoppen blz. 12.
  4. Hof van Boetfort betreedt 5 de eeuw met vernieuwd uiterlijk, Jos Lauwers blz 30.
  5. Het bezoek op 1 juli 2007 aan Noord-Frankrijk, het gebied van de Verviërs, van de Romeinse heirbanen, van de middeleeuwse abdijen en bisdommen, Dr. Henri Vannoppen blz. 38.
  6. Het mooiste plekje, Hilda Ceulemans blz. 48.
  7. Wandeling door het industriële verleden van Zaventem, Marilyn Meulemans blz. 55.
  8. In memoriam – Jos Buys, de redactie blz. 62.

Jaargang 22 - 2007 Nummer 4 - oktober, november, december.

   1. Gedicht ' Hoygrotten' door Marcel Coole, blz. 3.
   2. Het pachthof van de Zeven Slapers, het symbool van de fermocratie in Meerbeek, moet blijven, door dr. Henri Vannoppen, blz. 4.
   3. Het Ursulinenklooster in Tildonk, door Marc Ruysen, blz. 27.
   4. Jules Lagae, de bekende Sterrebeekse beeldhouwer, door Willy Stuyck, blz. 42.
   5. Vlaanderen land van Flandriens & Steenokkerzeel (Melsbroek) telt ereburger meer, door Jos Lauwers, blz. 51.
   Voor elk wat wils: Sprookjeswandelingen nieuw voor de regio 'Dijleland', andere wandelingen, lezingen, museumbezoeken en Regionaal Landschap Dijleland vzw bestaat 10 jaar, door de redactie, blz. 57.
    

 naar tabel

 

 

Jaargang 23 - 2008 Nummer 1 - januari, februari, maart.

   1. Gedicht "De Lente", door Scardanelli (uit Holderin - de mooiste gedichten) blz. 3.      
   2. 300 jaar rituelen in Kortenberg, door Dr. Henri Vannoppen blz. 4.
   3. De Zennerivier die Brussels riviertje werd, door Jos Lauwers blz. 11.
   4. Steynockerseel 1845, door Willy Vranckx blz. 18.
   5. "The Lake", het meer van Keerbergen van vliegveld tot villawijk met golfterrein, door Guido Dubois blz. 22.
   6. Broodbakken in Kortenberg en Vlaams-Brabant, door Dr. Henri Vannoppen blz. 37.
   7. Voor elk wat wils met mededelingen over:

               Streekwandelingen in het Dijleland 2008 - Sprookjeswandelingen in de regio Dijleland

               In memoriam Jos Lauwers - Inschrijving boek: Wielerparels uit de regio Haacht -
               Dijlelanddag te Overijse op zondag 8 juni -
               Bertem: Tentoonstelling "Verleden, heden en toekomst van onze voer" -
               Keerbergen: Dag van de Keerbergse asperge en bezoeken aan de Heimolen -
               Leuven: Individuele bezoeken en wandelingen door de koninklijke gidsenbond Leuven - 

               Kortenberg: Inschrijving bezoek aan de Nationale luchthaven te Zaventem blz. 55.


naar tabel

 

Jaargang 23 - 2008 Nummer 2 -april, mei, juni.

Themanummer vier adellijke geslachten deel 1: De Croy's en de Lalaings.

1.  Gedicht, Van het doosje, door Guido De Bruyn, blz.3.
2.  De geschiedenis van de familie de Croy, door Dr. Henri Vannoppen, blz. 4.
3.  Afstammelingen van de koning van Hongarije, door Dr. Henri Vannoppen, blz. 8.
4.  Het Gulden Vlies en de Orderidders uit de familie de Croy, door Dr. Henri Vannoppen, blz. 10.
5.  Het graafschap de Croy-Dulmen, door Maria Rütten, blz. 14.
6.  Haacht onder de Croy's en de Arenbergs, door Gust Vandegoor, blz. 16.
7.  De Heren van Rotselaar, Werchter en Wezemaal onder de Croy en Arenberg, door Christine Staes, blz. 22.
8.  Vaalbeek van grote heren (Harcourt, de Croy, Arenberg) en een kleine gemeente, door Lieve Vanbeveren, blz. 24.
9.  Genealogie van het huis de Croy en de verbanden met Sempy en Zemst, door Colette Vanderbeken, blz. 31.
10. Willem de Croy en Karel de Croy, abten van Affligem, door Dom Wilfried Verleyen O.S.B., blz. 35.
11. Herent, Winksele en Veltem worden "Heerlijke" dorpen onder Willem de Croy, door Jan De Kay, blz. 39.
12. De Markies van Havré, Heer van Erps, door Dr. Henri Vannoppen, blz. 42.
13. De Croij / de Croy, de Lalaing, de Lannoy en Groot-Huldenberg. Een kleine aanzet, door Dominique J. B. Vanpee, blz. 44.
14. De familie de Croy en Everberg of ... het verhaal van Prinses Marie-Claire de Croy, de echtgenote van Prins Amaury de Merode, door Dr. Henri Vannoppen, blz. 46.
15. De geschiedenis van de familie de Lalaing, door Dr. Henri Vannoppen, blz. 48.
16. De Lalaings op de grafsteen de Plaines in de kerk van Erps, door Dr. Henri Vannoppen, blz. 50.
17. Genealogie van het huis de Lalaing en de verbanden met Zemst, door Colette Vanderbeken, blz. 52.
18. Voor elk wat wils: Wat te doen in Hoeilaart, Kortenberg, Tervuren, Zaventem, Streekwandelingen Dijleland.
       In memoriam: Liliane Aerts, echtgenote van onze Dijlelandgids Frans Guillaume.
       Marc Verbeeck, leidde de opgravingen te Lelieboomgaarden, door de redactie, blz. 59.

 

naar tabel

 

Jaargang 23 - 2008 Nummer 3 - juli, augustus, september.

Themanummer vier adellijke geslachten deel 2: de Arenbergs en de Lannoy's. 

1.  Gedicht, Zomereinde aan de Leie, door Miriam Van Hee, blz. 3.
2.  De geschiedenis van het adellijke geslacht van Arenberg, door Dr. Henri Vannoppen, blz. 4.
3.  Het Oude Hertogdom Arenberg in Duitsland, door Maria Rütten, blz. 8.
4.  Het Nieuwe Hertogdom Arenberg in Duitsland, door Maria Rütten, blz. 12.
5.  Edingen en de familie van Arenberg, door Dr. Henri Vannoppen, blz. 18.
6.  Antoon van Arenberg (1593-1669) Gardiaan te Tervuren, door Vic Motte, blz. 19.
7.  Bertem en de familie van Arenberg, door Dr. Henri Vannoppen, blz. 23.
8.  De Hertogen en de Prinsen van Arenberg in Everberg, door Maria Rütten, blz. 24.
9.  Het kasteel in Heverlee: het kasteel van de Croy en van de Arenbergs, door Hilda Ceulemans, blz. 27.
10. Kuierend in en rond het kasteel van Heverlee, door Dr. Henri Vannoppen, blz. 32.
11. Het Hertogdom Aarschot, een hertogdom in het Hertogdom Brabant: vorming, bestuurlijke organisatie en economische betekenis (16de-18de eeuw), door Johan Breugelmans, blz. 35.
12. De relaties tussen het Huis Arenberg en Frankrijk, door Maria Rütten, blz. 41.
13. De geschiedenis van de familie Lannoy, door Dr. Henri Vannoppen, blz. 49.
14. De Prinsen van Rheina-Wolbeck: de Lannoy of de Looz-Corswarem? door Dr. Henri Vannoppen, blz. 51.
15. Charles de Lannoy en nageslacht... topadel resideert te Steenokkerzeel, door Paul Degraeve, blz. 53.
16. Graaf Chrétien de Lannoy de la Motterie en Everberg, door Dr. Henri Vannoppen, blz. 61.
17. Twee gravinnen van Erps uit het geslacht de Lannot, door Dr. Henri Vannoppen, blz. 62. naar tabel


Jaargang 23 - 2008 Nummer 4 - oktober, november, december.

1. Gedicht, Kerstliedje, door Jan Hendrik Leopold uit 'Het nachtegalenbosje', blz. 3.
2. De reis naar Noord-Frankrijk op zondag 6 juli 2008 of de historische verbanden tussen het Hertogdom Brabant en Noord-Frankrijk in het kader van vier adellijke geslachten: de Croy, de Lalaing, de Lannoy en Arenberg,door Dr. Henri Vannoppen, blz. 4.
3. De Slag van Schiplaken in een toeristisch perspectief, door Anita Luyten, blz. 12.
4. Van Leuvense stoof tot magnetron, van zeis tot grasmachine. De revolutie van de technologie, de electronica en de informatica in het gezin van 1908 tot 2008 in Kortenberg, door Dr. Henri Vannoppen, blz. 27.
5. De Brouwerij van Haacht, door Cécile De Vlieghere, blz. 45.
6. Bedrijfsbezoeken te Veltem-Beisem op 1 oktober 2008 en een bezoek aan Kampenhout rond een kanaal, een kerk en twee kastelen op 11oktober, door Dr. Henri Vannoppen, blz. 57.
7. Voor elk wat wils met mededelingen over:
     - Streekwandelingen in het Dijleland 2009.
     - Lezingen Centrum voor Brabantse geschiedenis.
     - Kampenhout: 'Antizjelwandeling op 27 december 2008.
     - Keerbergen: 'Zandjan' een leuk geschenk voor de Kerstperiode.
     - In memoriam, blz. 60.


naar tabelJaargang 24 - 2009 Nummer 1 - januari, februari, maart.

          1. Gedicht, Moeders, door Luuk Gruwez uit ‘Lagerwal’ 2008, blz. 3.
          2.  Wandeling langs merkwaardige gebouwen in Korbeek-Dijle, door Sophie Dargent, blz. 4.
          3.  De aalscholver (phalacrocoracidae), door Willy Stuyck, blz. 19.
          4.  Een schip naast de landingsbaan, hedendaagse architectuur in Humelgem, door Bavo Van Olmen, blz. 21.
          5.  Oude en vergeten ambachten in onze regio. Vlaamse kantklossters tot ver over de landsgrenzen, door Jos Lauwers (†), blz. 23.
          6.  Het Ganspoelinstituut en zijn buur de hoeve ‘Hof ten Bosch’, door Brigitte Panneels, blz. 25.
          7.  Het Dorpsplein van Erps, het mooiste van Midden-Brabant of van het Dijleland, door Dr. Henri Vannoppen, blz. 37.
          8.  Abdijen en Priorijen in het Dijleland. Deel 1: De Priorij van Groenendaal, door Rita Thuys, blz. 45.
          9.   Voor elk wat wils:
                     -  Streekwandelingen in het Dijleland 2009
                     -  Ken uw stadwandelingen Leuven
                     -  Bertem ‘Erfgoedkamer Bertem vzw’
                     -  Provinciale vergadering heemkunde Vlaams-Brabant
                     -  Dijlelanddag 2009 te Kampenhout.

 

naar tabel


Jaargang 24 - 2009 Nummer 2 - april, mei, juni

Themanummer Franse Periode deel I.
 
1.   Gedicht, 'Het papieren geld', vertelling uit mijn kinderjaren, blz. 3.
2.   De veldslagen van Ligny, Quatre-Bras, Waver en Waterloo in 1815, door Dr. Henri Vannoppen, blz. 4.
3.   Napoleon I en de Franse Generaals, door Dr. Henri Vannoppen, blz. 12.
4.   Jérome Bonaparte en zijn familie, een verhaal met Zaventemse verbanden, door Dr. Henri Vannoppen, blz. 16.
5.   De Hertog van Wellington, de Britse Opperbevelhebber, door Dr. Henri Vannoppen, blz. 19.
6.   Blücher en de Pruisische Generaals, door Maria Rütten, blz. 21.
7.   De Prins van Oranje en de Hollandse Generaals, door Dr. Henri Vannoppen, blz. 24.
8.   Jacques-Louis van der Smissen de Cortenbergh, de held van Waterloo en zijn familie, door Dr. Henri Vannoppen, blz. 26.
9.   Sprokkels over de (iets minder/iets meer) dan 1000 dagen van Victor-Marie Hugo in ons land, door Ernest Gillioen, blz. 29.
10. Gebouwen en monumenten in verband met de Slag van Waterloo, door Maria Rütten, blz. 33.
11. Van de Brabantse Omwenteling naar de Franse Periode, door Jan De Kay, blz. 44.
12. Karel Nerinckx, pastoor van Meerbeek in de Franse Tijd en later missionaris van Kentuky, kwam in conflict met agent municipal Philippe Vander Elst, door Dr. Henri Vannoppen, blz. 53.
13. Orde en soms een lichte chaos in Erps-Kwerps, Kortenberg, Everberg en Winksele tot zelfs in Oud-Heverlee, door Dr. Henri Vannoppen, blz. 55.
14. Voor elk wat wils

 • Streekwandelingen in het Dijleland 2009
 • Bunkers binnenste buiten (Fiets en wandelhappening)
 • Week van het bos (zondag 11 tot en met 18 oktober 2009)
 • Busuitstap op zondag 9 augustus 2009, door de redactieraad, blz. 59.

naar tabel

Jaargang 24 - 2009 Nummer 3 - juli, augustus, september

Themanummer Franse Periode deel II 

1.   Gedicht, 'Waterloo', door Gert Vanautgaerden, blz. 3.
2.   De 'Auberge des Princes', een Napoleontisch gebouw te Kortenberg ? door Dr. Henri Vannoppen, blz. 4.
3.   Tervuren tijdens de Franse Periode (1794-1815), door Vic Motte, blz. 6.
4.   Huldenberg tijdens de Franse Periode, door Dominique J.B. Vanpée, blz. 9.
5.   Soldaten uit Overijse in de Franse Tijd (1795-1815), door Carine Dehertog-Willaert, blz. 12.
6.   Besturen in woelige tijden, door Michel Erkens, blz. 15.
7.   Onrust in de streek van Sint-Stevens-Woluwe, Zaventem, Nossegem en Peutie, door Dr. Henri Vannoppen, blz. 19.
8.   De Franse Tijd in Haacht en Wespelaar, door Gust Vandegoor, blz. 21.
9.   De lotgevallen van enkele Boortmeerbeekse jongens in de legers van Napoleon, door Jan Peeters, blz. 28.
10. De gebeurtenissen rond de Boerenkrijg te Zemst, door Colette Vanderbeken, blz. 34.
11. De Beloken Tijd in Rotselaar, door Christine Staes, blz. 43.
12. Het bed van Napoleon staat in Linden! door Willy Bollens, blz. 47.
13. Jean-Thomas Arrighi de Casanova, Hertog van Padua en zijn familie te Korbeek-Dijle en te Hoeilaart... of het verhaal van de familie Honnorez, door Dr. Henri Vannoppen, blz. 48.
14. Napoleontische soldaten, een verslag over de voordracht van Dr. Joost Welten, door Dr. Henri Vannoppen, blz. 52.
15. Voor elk wat wils

 • Wandeling Transport XX te Boortmeerbeek
 • Kerk Haacht-Station, door de redactie, blz. 54..

naar tabel


Jaargang 24 - 2009 - Nummer 4 - oktober, november, december.


 
1.   Gedicht 'Voor u en mij' door Anton Van Wilderode, blz. 3.
2.   Van waterkracht tot elektriciteit of de fabrieken in onze dorpen: de Wolluwevallei met Zaventem als model, door Dr. Henri Vannoppen, blz. 4.
3.   Maurits Verbist 1913-1984. Landelijke lyriek en expressionistisch temperament, door Guido Sijs, blz. 21.
4.   In Veltem-Beisem staat een huis. Eigen haard is goud waard, door Guido Sijs, blz. 27.
5.   Kruidenwandeling langs de Lane, door Willy Stuyck, blz. 31. 
6.   1945-1970. 25 jaar bonenmarkt in onze dorpen, door Willy Vranckx, blz. 34.
7.   Zoniën tweemaal in beeld en te boek, door Guy Vande Putte, blz. 40.
8.   De familie Vesalius was ook in onze gewesten thuis, door (+) Jos Lauwers, blz. 44.
9.   De streekwandeling in Ottenburg op woensdag 26.08.09 en zondag 30.08.09, door Christiane Vanderoy, blz. 50.
10. Verslag daguitstap naar 'Waterloo' op zondag 09.08.09 een hoogtepunr! door Dr. Henri Vannoppen, blz. 54.
11. Voor elk wat wils, door de redactie, blz. 56.

 • DE GLASRAMEN IN DE KERK VAN O.-L.-VROUW VAN GEDURIGE BIJSTAND TE HAACHT-STATION
                 (vervolg van herfstnummer 2009)

 • VOORDRACHTEN CENTRUM VOOR BRABANTSE GESCHIEDENIS

 • BOEKENNIEUWS – NIEUWIGHEDEN IN ONZE BIBLIOTHEEK

 • CULTUURPRIJS OVERIJSE


naar tabel

Jaargang 25 - 2010 -  Nummer1 - januari, februari, maart.


 
1. Gedicht, Splitsing, door Jos Vandeloo, blz. 3.
2. Abdijen en priorijen in het Dijleland. Deel 2: De priorij van Herent, door Rita Thuys, blz. 4.
3. Reglement van het L.O. in de gemeente Zaventem, door Daan Hoflack, blz. 18.
4. Het 'Hof ter Eyken' te Veltem van het pachthof Jan-Baptist de Tassis tot het kasteel van Buken, door Dr. Henri Vannoppen, blz. 21.
5. De heilzame kracht van kruiden: vroeger en nu, door Annemie Bertels, blz. 41.
6. 900 jaar Kwerps 1110-2010 of... 20 taferelen uit het roemrijk verleden van een dorpsgemeenschap in Midden-Brabant, door Dr. Henri Vannoppen, blz.44.
7. Onvergetelijke sportfiguren in Midden-Brabant: Frans Gurinckx, door Jozef Hamels, blz. 51.
8. Voor elk wat wils:
                    - Streekwandelingen in het Dijleland 2010.
                    - Een Dijlelands streekproduct.
                    - In memoriam Justin Vandoren.
                    - Dijlelanddag op 6 juni 2010, door de redactie, blz. 54.
9. Dijlelandwandeling te Sint-Stevens-Woluwe, "De Woluwehellingen van Sint-Stefaan", door Jacky Buelens, blz. 57.
naar tabel

Jaargang 25 - 2010 - Nummer 2 - april, mei, juni.

Themanummer Nederlandse Tijd deel I 

 
1.  Gedicht, Als koeien bloeien, door Riet Wille, blz. 3.
2.  Willem van Oranje en het Huis Oranje-Nassau, door Henri Vannoppen, blz. 4.
3.   Egmond en Horne, voor altijd innig verbonden door hun terechtstelling in 1568, door Maria Rütten, blz. 8.
4.   Maarten van Rossem (ook van Rossum), bekwaam en gevreesd, door Maria Rütten, blz. 14.
5.   Het kasteel van Ransem onder Erps-Kwerps, Maye de Fonseca en de Watergeuzen Karel en Louis Boisot, door Henri Vannoppen, blz. 17.
6.   De Abdij van Kortenberg, geplunderd in 1572 door het leger van de Prins van Oranje en volledig platgebrand in 1584, door Henri Vannoppen, blz. 20.
7.   Herent, Winksele en Veltem in de woelige 16de eeuw, dupe van de strijd tussen de toenmalige Europese Grootmachten,door Paulette De Coninck, blz. 22.
8.   De Albums de Croy geven een uniek beeld van Haacht tijdens de overgang van de 16de naar de 17de eeuw, door Gust Vandegoor, blz. 28.
9.   Het beeld van Willem de Zwijger in de Nederlandse literatuur van de 16de en 17de eeuw,
door (+) Christel Vandegoor, blz. 31.
10. Filip II van der Meeren, Heer van Zaventem en Sterrebeek, Lid van het Eedverbond der Edelen van 1566, door Henri Vannoppen, blz. 33.
11. Anna van Bueren en "Het Kasteel over het water" te Tervuren, door Vic Motte, blz. 35.
12. Karel V in 1538 op het kasteel "Ter Loonst" te Kampenhout, door Henri Vannoppen, blz. 38.
13. Mode en streekdracht in de 16de eeuw, door Henri Vannoppen, blz. 39.
14. Peter van Quarebbe, Schout van Breda van 1568 tot 1570, in dienst van Filips II, door Henri Vannoppen, blz. 44.
15. Sonnius, pastoor van Meerbeek, groot-inquisiteur en bisschop van Antwerpen en s' Hertogenbosch, door Henri Vannoppen, blz. 45.
16. In naam van Oranje doet open die poort, door Paul Degraeve, blz. 48.
17. De baronie Rotselaar in de 16de eeuw, door Christine Staes, blz. 54.
18. Keizer Karel en Overijse, door Carine Dehertog - Willaert, blz. 61. 

 

naar tabel

 

Jaargang 25 - 2010 - Nummer 3 - juli, augustus, september

 

Inhoud themanummer Nederlandse Tijd deel II.
 
 
1.   Gedicht, Wereld, door Toon Hermans, blz. 3.
2.   De redder(s) van de Belgische onafhankelijkheid na 15 jaar Hollands bewind en Hever (-Schiplaken), door Jan Peeters, blz. 4.
3.   Onze gemeente Herent in de Nederlandse periode (1815-1830), door Paulette De Coninck, blz. 9.
4.   Grootvorstin Anna Paulovna en haar moeder tsarina Maria Fjodorovna en ... Kortenberg, door Henri Vannoppen, blz. 18.
5.   Prins Willem van Oranje te Tervuren, door Vic Motte, blz. 20.
6.   Kastelen en eigendommen van de Oranjes in Midden-Brabant gezien vanuit het kadaster of ... een verhaal van Melsbroek, Tervuren en Vossem, door Henri Vannoppen, blz. 32.
7.   De Belgische Revolutie, de constructie van België en de uiteenlopende ideeën erover bij de bevolking, door Maria Rütten, blz.34.
8.   De bouw van de Sint-Pancratiuskerk van Sterrebeek in 1829 en de bijdrage van de Nederlandse Koninklijke familie, door Henri Vannoppen, blz. 43.
9.   Een arcade voor Prins Frederik van Nederland over de Leuvensesteenweg te Erps-Kwerps in 1824, door Henri Vannoppen, blz. 45.
10. Wijnbouw te Wezemaal in de vroege 19de eeuw, door Willy Bollens, blz. 47.
11. Het kloostergebouw en pensionaat van Erps, unieke classicistische architectuur, door Henri Vannoppen, blz. 49.
12. Haacht en Wespelaar in de Nederlandse Tijd (1815-1830), door Gust Vandegoor, blz. 51.
13. De ruzie tussen Willem I, afstammeling van de 'Baronnen' van Grimbergen en Graaf Charles-Guillaume de Merode uit Everberg, Prins van Grimbergen, door Henri Vannoppen, blz. 57.
14. Oud-Heverlee, Wezembeek-Oppem, Kraainem, Machelen en Diegem in de Nederlandse periode volgens het kadaster, door Henri Vannoppen, blz. 60. 

Wegens sommige late inzendingen en eveneens een te veel aan pagina's, zullen we de overige inzendingen in het winternummer publiceren.

 

naar tabel

 

 

Jaargang 25 - 2010 - Nummer 4 - oktober - november - december

 

 
Inhoud themanummer "Nederlandse Tijd" deel III.
 
1.   Gedicht, ZIE, door Bart Moeyaert, blz. 3.
2.   De Erpse "Zusters" en Willem I, door Henri Vannoppen, blz. 4.
3.   De belasting op het gemaal en de gemeenteraad van Erps-Kwerps van 10 augustus 1826 met de broodzetting, door Henri Vannoppen, blz.7.
4.   De aanleg van de Tervuursesteenweg 1825, met een beetje voorgeschiedenis en een beetje humor, door Paul Van Bruystegem, blz. 9.
5.   De kledij in de Nederlandse Periode (1815-1830), door Henri Vannoppen, blz. 11.
6.   De Hollandse Periode in Hoeilaart, door Michel Erkens, blz. 14.
7.   Koning Willem I en gravin Henriette d'Oultremont, door Henri Vannoppen, blz. 18.
8.   Een kandidaat-koning met roots in Overijse, door Carine De Hertog-Willaert, blz. 21. (laatste bijdrage themanummer).
9.   Op stap in Sterrebeek (wandeling 7 km), door Willy Stuyck, blz. 24.
10. Kasteel Ter Meeren te Sterrebeek (restauratie deel 1), door Willy Stuyck, blz. 30.
11. Kasteel Ter Meeren te Sterrebeek (restauratie deel 2), door Michael Blaye, blz. 32.
12. Kasteel Ter Meeren te Sterrebeek (restauratie deel 3), door Henri Vannoppen, blz. 44.
13. Het pachthof Raymaekers in Beneden-Veltem, onder de parochie Buken een eigendom van de Leuvense burgemeestersfamilie d'Udekem, door Henri Vannoppen, blz. 52.
14. Kruidenwandeling te Leefdaal, door Annemie Bertels, blz. 60.


naar tabel

 

Jaargang 26 - 2011 - Nummer1 - januari, februari, maart.

 

 
Inhoud lentenummer
 
1. Gedicht, De Blauwbilgorgel door Cees Buddingh, blz. 3.
2. De Koninklijke schenking deel 1, door François Guillaume, blz. 4.
3. De Koninklijke schenking deel 2, door François Guillaume, blz. 17.
4. In memoriam Raymond Impanis, door Jozef Hamels & Willy Vander Velden, blz. 24.
5. Asperge, de keizerin van de groente of Keerbergen op zijn best!  door Henri Vannoppen, blz. 38.
6. Streekwandeling Dijleland te Wespelaar op 27 oktober 2010, door Jan Mertens, blz. 45.
7. Kampenhout, geen binding met de Kempen!  door Hubert Gulinck, blz. 54.
8. Een bezoek aan Villa Lucie en aan de expo 'Herdenking 50 jaar vliegtuigramp te Berg' te Kampenhout op zondag 20 februari 2011, door Henri Vannoppen, blz. 57.
9. Voor elk wat wils, vanaf blz. 59 met:
                      - Grensoverschrijdende groepsuitstappen in samenwerking met Toerisme Dijleland;
                      - 15 jaar boerenpaarden te Nederokkerzeel;
                      - Elfde voetbal- en wielerbeurs in Winksele-Delle;
                      - Duivelsoep in de heksenketel bij de spookwandelingen in het Dijleland dankzij Baron Goswin de Stassart, door Henri Vannoppen;
                      - Aspergefeesten te Keerbergen op 15 mei 2011.  

 

naar tabel

 

Jaargang 26 - 2011 - Nummer 2 - april - mei - juni 
Themanummer deel I - "Mijn dorp in de 18de eeuw"

1.   Gedicht, Zurkel - door Hubert Van Herreweghen, blz. 3.
2.   De Oostenrijkse Nederlanden: 1713 - 1795, door Maria Rutten, blz. 4.
3.   De 18
de eeuwse mode of een kijkje in de modewereld van de rococo zonder het diner te vergeten of  'De wereld van de schone schijn', door Henri Vannoppen, blz. 13.
4.   De graaf van Königsegg-Rothenfels - Erps, gevolmachtigd minister, en zijn familie, door Henri Vannoppen, blz. 17.
5.   Kraainem in de 18de eeuw, door Georges Bulteel, blz. 22.
6.   De Tienden van Erps en Kwerps en pastorieproblemen in de 18de eeuw, door Henri Vannoppen, blz. 28.
7.   De Broederschap van de H.-Barbara te Erps, door Henri Vannoppen, blz. 33.
8.   De belangrijke rol van Jan van Brouchoven, Graaf van Bergeyck als pionier van de waterwegenprojecten in de Zuidelijke Nederlanden, door Gust Vandegoor, blz. 38.
9.   De pastorij van Meerbeek een "Hooghuys" en een 18de eeuwse parel, door Henri Vannoppen, blz. 51.
10. Pieter-Jozef Verhaghen in Erps-Kwerps, door Henri Vannoppen, blz. 55.
11. Kastelen in Wallonië uit de 18de eeuw, door Willy Vander Velden, blz. 60.


 

naar tabel 
Jaargang 26 - 2011 - Nummer 3 - juli - augustus - september


 
Themanummer deel II - "Mijn dorp in de 18de eeuw"

1.   Gedicht, De mensheid moet marsjeren, door Gaston Durnez, blz. 3.
2.   Steenokkerzeel ademt een Habsburgse sfeer uit met de graven van Groesbeeck, door Henri Vannoppen, blz. 4.
3.   De 18de -eeuwse Oostenrijkers en Tervuren, door Vic Motte, blz. 7.
4.   De adellijke families de Beaufort en de Beaufort-Spontin: Hertogen, Markiezen en Graven, door Henri Vannoppen, blz. 18.
5.   Maria-Theresia van Horne, Vrouwe van Yssche, door Carine Willaert, blz. 20.
6.   Aanleg van de steenweg Leuven - Wezemaal - Aarschot, door Willy Bollens, blz. 22.
7.   Huldenberg in de Oostenrijkse Tijd, door Dominique Vanpée, blz. 24.
8.   Franse en Engelse tuinen of de 18de eeuw in het groen, door Henri Vannoppen, blz. 30.
9.   De O.-L.-V.-Van-Troostkapel te Tildonk, door Jan Gordts, blz. 32.  
10. De Sint-Jan-Baptistkerk van Blanden, door Henri Vannoppen, blz. 38.
11. Hoeilaart in het Oostenrijks Tijdvak (1714-1796), door Michem Erkens, blz. 40.
12. De Sint-Servatiuskerk te Berg (18de eeuw), door Marcel Andries, blz. 44.
13. Getuigen uit de Oostenrijkse periode in ons dorp: de kerk en pastorie van Beisem, door Paulette De Coninck, blz. 48.
14. De Norbertijnenabdij van Park-Heverlee en haar netwerk van parochiën in (Midden) Brabant. Met speciale aandacht voor de casus Wakkerzeel, door Stefan Van Lani, blz. 50.
15. De geheimen van het Santfliet, door Hubert Gulinck, blz. 61.
16. De 18de eeuwse pastorie van Bertem, een pareltje uit de Oostenrijkse periode, door Henri Vannoppen, blz. 64.naar tabel

 

 

Jaargang 26 - 2011 - Nummer 4 - oktober - november - december

 

1.   Gedicht, Het huwelijk, door Willem Elsschot. Het huwelijk (De Wederhelft), door Tom Lanoye, blz. 3.
2.   Drie Claude Fiscoprijzen in de gemeente Kortenberg of een actie tot bescherming van de historische monumenten in Kortenberg, door Dr. Henri Vannoppen, blz. 4.
3.   E.H. Felix-Hendrik Moons, eerste pastoor van de H.-Hartparochie van Winksele-Delle, door Jozef Hamels, blz. 8.
4.   Verslag van het bezoek aan Oost-Vlaanderen één van de zomer- en herfstactiviteiten 2011, door Dr. Henri Vannoppen, blz. 16.
5.   De Jumelagereis naar Nederland op zondag 3 juli 2011 één van onze activiteiten, door Dr. Henri Vannoppen, blz. 19.
6.   Verslag busuitstap rond "De 18de eeuw in kastelen en kasteeltuinen in Wallonië" op zondag 28 augustus 2011, door Dr. Henri Vannoppen, blz.26.
7.   Het project "Mijn dorp in de 18de eeuw" als thema voor de busuitstap van 2 oktober 2011 in het Dijleland en het Hageland, door Dr. Henri Vannoppen, blz. 33.
8.   De busuitstap naar Antwerpen, een stad van evolutie en revolutie, op zondag 13 november 2011, door Dr. Henri Vannoppen, blz. 44.
9.   De Gidsenbond Dijleland krijgt onderscheiding "Gulden Spoor" te Wezembeek-Oppem, door Brigitte Panneels, blz. 48.
10. Viering Gidsenbond Dijleland 25 jaar, door de redactie, blz. 49.
      - De Intercommunale Gidsenopleiding Midden-Brabant lag aan de basis van de Gidsenbond Dijleland, door Dr. Henri Vannoppen.
      - Wandeling "Art-Nouveau in het Centrum van Brussel, door Jos Vanderstappen.
      - Foto's viering 25 jaar Gidsenbond, door Willem Deraedemaeker.

 

naar tabel

 

Jaargang 27 - 2012 - Nummer 1 - januari - februari - maart

 

1. Gedicht, Wezembeek  - Op de hoogte, door Prosper Van Langendonck, blz.3.
2. Abdijen en priorijen in het Dijleland - De Benedictinessenabdij in Kortenberg - Deel 3, door Rita Thuys, blz. 4.
3. Kortenberg Feest 2012 - Bijlage: Het Charter van Kortenberg 1312-2012, door Dr. Henri Vannoppen, blz. 19.
4. De strijd tussen Colneren en Blankaarden in Brabant met de aanval op Erps in 1267, door Dr. Henri Vannoppen, blz. 23.
5. De geslachten van Leuven, door Hilda Ceulemans, blz. 25.
6. De geschiedenis van de Nationale luchthaven en de luchtvaart, door Lut Rampelbergh, blz. 26.
7. 900 jaar geschiedenis van Everberg, door Dr. Henri Vannoppen, blz. 41.
8. Het landelijke Sterrebeek, landbouwer Felix Forton en een gerestaureerde boerenwagen: een drie-eenheid, door Dr. Henri Vannoppen, blz. 53.
9. Voor elk wat wils:
       - Het jaarboek 2011 Heemkring Campenholt, door de redactie, blz. 59.
       - Wandeling: Haacht en het Peter Mertens wandelpad, door Hilda Ceulemans, blz. 60.  

 

 

 

naar tabel

 

 

Jaargang 27 - 2012 - Nummer 2 - april - mei - juni

 

Themanummer deel I - "Mijn dorp in de middeleeuwen'.
 
1.  Gedicht, Het Kerelskind, door Albrecht Rodenbach, blz. 3.
2.  Om en in Den Dungen omstreeks 1312, door drs Harrie Maas, blz. 4.
3.  Sint-Stefanuskerk te Nederokkerzeel: een fragment uit de middeleeuwen, door Annelies Peeters, blz. 12.
4.  Erps en Kwerps als middeleeuwse dorpsgemeenschappen in Midden-Brabant, door dr. Henri Vannoppen, blz. 16.
5.  Bertem 900. Een geschiedenis van negen eeuwen, door Timo Van Havere, blz. 24.
6.  De zalige Hendrik van Melsbroek, door Paul Degraeve, blz. 29.
7.  Audenhoven in de late middeleeuwen, door Jan Peeters, blz. 34.
8.  Meiseniers en buitenpoorters in Brabant met een kijk op Erps, Kwerps, Kortenberg, Everberg en Meerbeek of de high life van het Middenbrabants platteland in 1356, door dr. Henri Vannoppen, blz. 41.
9.  Rotselaar in de vroege middeleeuwen, door Christine Staes, blz. 45.
10. Wezemaal, een middeleeuwse gemeenschap, door Willy Bollens, blz. 50.
11. Vroeienberg in de middeleeuwen (Veronenwijk in Leefdaal-Bertem), door Willy Brumagne, blz. 52.
12. Tervuren in de middeleeuwen, door Vic Motte, blz. 56.
13. Voor elk wat wils, door de redactie, blz. 59.
       - Rechtzetting van vorig lentenummer.
       - Het boek "Buken en zijn verleden" in een nieuw kleedje.

 

 

naar tabel

 

Jaargang 27 - 2012 - Nummer 3 - juli - augustus - september

 

Themanummer deel II "Mijn dorp in de middeleeuwen".
 
1. Gedicht, Pluimstrijken, door Anthonis de Roovere, blz. 3.
2. De West-Europese kledij in de periode van het Charter van Kortenberg (1312), door Maria Rütten, blz. 4.
3. Enkele grepen uit de middeleeuwse geschiedenis van Kraainem, door Georges Bulteel, blz. 15.
4. De middeleeuwse Vryheyt Overijse, door Carine Willaert, blz. 28.
5. Ons dorp, Herent, in de middeleeuwen, door Paulette De Coninck, blz. 31.
6. Het kapitteldomein Steenokkerzeel (1000-1400), door Paul Degraeve, blz. 36.
7. De geschiedenis van het alledaagse leven eten en drinken in Brabant tussen 1100 en 1400, door Dr. Henri Vannoppen, blz. 41.
8. Archeologisch onderzoek van het voormalig kasteel Roost te Haacht, door Dr. Jo Vandesande, blz. 53.
9. Voor elk wat wils, Het overlijden van een trouwe lezer Willem Lefever, door de Redactie, blz. 64.

 

 

naar tabel

 

Jaargang 27 - 2012 - Nummer 4 - oktober - november - december


 
1. Gedicht, Hier sterft de mens, door Ellen Schoenaerts, blz. 3.
2. Hoeilaart in de middeleeuwen, door Michel Erkens, blz.4.
3. Jezus-Eik, bedevaartsoord in Zoniën, door Annemie Breugelmans, blz. 9.
4. De 'Historische Wandeling van Everberg' rond 900 jaar Everberg of een kennismaking met Everberg-Centrum en de wijk Kettekeshoek,  door Dr. Henri Vannoppen, blz. 38.
5. Natuurhoekje 'Bloemen en Kruiden', door Willy Stuyck, blz. 52.
6. Nieuwe toeristische attractie in het gastronomische centrum van Jezus-Eik, door Pips Luppens, blz. 54.
7. De Mariahof en Rozenkransommegang te Jezus-Eik, door Christiane Vanderoy, blz. 58.
8. Voor elk wat wils met:
                                    Streekwandelingen 2013.
                                    Overlijden Meester Versluys.

 

naar tabel

 

Jaargang 28 - 2013 - Nummer 1 - januari - februari - maart


 

1. Gedicht, Bajonet op! , door Willem van Iependaal, blz. 3.
2. Waterkers als streekproduct van de IJsevallei, door Dr. Henri Vannoppen, blz. 4.
3. Een Felicien Marceau-wandeling te Kortenberg als eerbewijs van het Erfgoedhuis Kortenberg aan de Grootste Kortenbergenaar, door Dr. Henri Vannoppen & Lieve Vranckx, blz. 9.
4. Viering Dr. Historicus Henri Vannoppen, 40 jaar schrijver en 30 jaar Openbare Bibliotheek te Kortenberg, door Redactieraad Curtenberg, blz. 22.
5. Het mysterie van de Everberg ontrafeld ? door Walter Sevenants, blz. 32.
6. De Parochie van Onze-Lieve-Vrouw van Kampenhout in de 'Grooten Oorlog 1914', door Camile Croon, blz. 34.
7. Een speciale gebeurtenis tijdens Kerstmis 1914, door Jos Lauwers (+), blz. 53.
8. Voor elk wat wils - Streekwandelingen 2013,
                                 - Groepsuitstappen Toerisme Dijleland 2013,
                                 - Fietstochten Toerisme Dijleland,
                                 - Sprookjeswandelingen Toerisme Dijleland, door de Redactie Midden-Brabant, blz. 54.

 

naar tabel

 

Jaargang 28 - 2013 - Nummer 2 - april - mei - juni.


 

Themanummer: "WO I in Midden-Brabant", deel I.
 
1. Gedicht GEZEL, door David Troch, blz. 3.
2. Een algemeen beeld van de Eerste Wereldoorlog als achtergrond voor de Midden-Brabantse verhalen, door Dr. Henri Vannoppen, blz. 4.
3. Kortenberg: De Duitse inval en de brand van Kortenberg, door Chris Borgions, blz. 21.
4. De Spaanse griep in Huldenberg, door Jean-Marie Elen, blz. 28.
5. Remi Van de Sande uit Haacht wist in 1914 en 1915 te ontsnappen uit Duitse krijgsgevangenkampen, door Gust Vandegoor, blz. 31.
6. De Vuurmolen te Overijse en Wereldoorlog I, door Piet Van San, blz. 38.
7. Een kleine geschiedenis uit de 'Groote Oorlog', door Paul Degraeve, blz. 42.
8. De hippodroom te Groenendaal (Hoeilaart), door Maurits Derom (+), blz. 47.
9. Het militaire kerkhof van Veltem-Beisem, door Guy Saelemaekers, blz. 52.
10. De Burgerwachters van Tervuren werden de Bannelingen van Soltau, door Piet Ruttens (+), blz. 56.
11. Twee zogezegde deserteurs van Namen waren echte patriotten... of de echte verhalen van Guillaume Belis uit Everberg en Karel Van Kelf uit Meerbeek, door Roger Mollie, blz. 58.
12. Voor elk wat wils, met overlijdens van trouwe lezers, door de Redactie, blz. 64.

 

naar tabel

 

 

 

Jaargang 28 - 2013 - Nummer 3 - juli - augustus - september


 

Themanummer "WO I in Midden-Brabant", deel II.


 

1. Gedicht, TIJD, door Rutger Kopland, blz.3.
2. Het noodgeld uitgegeven door het gemeentebestuur van Herent (1914-1918), door Hugo Vanhoudt, blz. 4.
3. Winksele-Delle, de parochie van pastoor en Engels spion Felix Moons, door Jozef Hamels en Willy Vander Velden, blz. 15.
4. De Personal-Ausweis, het Meldeamt, de fotografie en het verzet tegen de Duitse bezetting in Kortenberg, Erps-Kwerps en Meerbeek, door Dr. Henri Vannoppen, blz. 20.
5. De Duitse inval en de armoede in Meerbeek tijdens de Eerste Wereldoorlog, door Paula Lelong, blz. 25.
6. De brand van de windmolen van Curegem te Erps en de dooibarelen te Kwerps of ...
         ....... de verschrikkelijke dagen van 13 en 14 september 1914, door Monique Meys, blz. 30.
7. Twee krijgsgevangenen in Duitsland: Emiel Van Tilt uit Erps-Kwerps en Ernest Claes uit Zichem, door Maria Rütten, blz. 33.
8. De martelgang van pastoor Van Bladel uit Herent en zijn terechtstelling te Leuven, door Paulette De Coninck, blz. 43.
9. De vlucht van Menen naar Melsbroek of ... het avontuur van Aimé Libbrecht in WO I, door Walter Sevenants, blz. 48.
10. De Holsbeekse militaire graven uit WO I, door Ir. Rudy Janssens, blz. 50.
11. Leven in Brussel tijdens WO I, een verhaal van koper, wol en smokkel, door Pierre Angelroth (+), blz. 54.
12. Voor elk wat wils, Overlijdens van trouwe lezers en auteurs van ons tijdschrift, door de Redactie, blz. 64

 

naar tabel

 

 

Jaargang 28 - 2013 - Nummer 4 - oktober - november - december 

1. Gedicht, Kerstwens, door Josephine Banens, blz. 3.
2. Silsembos: Geschiedenis en erfgoed in 50 facetten, door Dr. Henri Vannoppen, blz. 4.
3. Hoe musjes merels werden, door Willy Stuyck, blz. 33.
4. Mode en streekdracht voor en na WO I, door Dr. Henri Vannoppen, blz. 35.
5. Bronsgieter Wout Wilgenburg vanuit Wambeek naar Atlantis, door Jos Lauwers (+), blz. 42.
6. De kerk van Sint-Agatha-Rode, door Willy Stuyck, blz. 47.
7. Kort overzicht van enkele bezoeken, waar u misschien bij was, in Midden-Brabant, Dr. Henri Vannoppen & Redactie, p. 51.
    - De reis naar Henegouwen op zondag 17 maart 2013.       
    - Busreis naar Gemert, 's-Hertogenbos en Den Dungen in Nederland op zondag 30 juni 2013.       
    - Een beeld van moderne landbouw in Midden-Brabant (Erps-Kwerps, Veltem-Beisem, Buken) op maandag 12 augustus 2013.
8. Voor elk wat wils, door de Redactie, blz. 63.
     - Overlijden Mevrouw Maria Merckx.       
     - Streekwandelingen maart en april 2014.       
     - Boek 'De Groote Oorlog' in het klein.

 

naar tabel

 

Jaargang 29 - 2014 - Nummer 1 - januari - februari - maart

1.   Gedicht, In Flanders Field, door John Mc Crae, blz. 3.
2.   Monseigneur Thomas-Ludovicus Heylen verzet zich tegen de wreedheid van het Duitse leger, door Willy Stuyck, blz. 4.
3.   Het fascinerende Bertem met echte historische verhalen… of de dramaserie ‘In Vlaamse Velden,
            het natuurreservaat 'De Koeheide, de overstroming in de put in 1906, regisseur Jan Mathijs met Bertemse roots,
            Guilielmus Verhoeven, de 1ste gesneuvelde van Bertem in 1914, en Antonius Goedzeels, gesneuveld als soldaat van Napoleon, door Dr. Henri Vannoppen, blz.7.
4.   Tijdens en na de Eerste Wereldoorlog te Diegem, door Jos Lauwers (†), blz. 16.
5.   Stefan Hertsmans en de “Groote Oorlog”, door Willy Stuyck, blz. 20.
6.   Duiven in Brussel en Vlaams-Brabant in WOI, door Wim Van der Elst, blz. 23.
7.   Verslag van WOI betreffende de parochie Kwerps opgesteld door Pastoor Johannes Josephus Theophilius Vincx,
           door Dr. Henri Vannoppen, blz. 29.
8.   Terentius (Trence) Van Campenhout uit Leefdaal was zeven jaar soldaat, door Willy Stuyck, blz. 31.
9.   De Slag van Schiplaken tijdens WOI in een toeristisch perspectief, door Anita Luyten, blz. 34.
10. De Oorlog 1914-1918 in Wezembeek-Oppem, door Roger Caluwaerts (†), blz. 50.
11. ‘De Bef jagen’ een oude charivaria-traditie in Midden-Brabant, vooral in de fusie Kortenberg,
           door Dr. Henri Vannoppen, blz. 55.
12. De mispel (mespilus germanica), door Willy STUYCK, blz. 60.
13. Voor elk wat wils  - Streekwandelingen 2014, door de Redactie, blz. 62.

 

naar tabel

 

 

Jaargang 29 - 2014 - Nummer 2 - april - mei - juni

1.   Gedicht, Tijdverdrijf, door Luuk Gruwez, blz. 3.
2.   De Vorsten van Salm-Salm en de Prinsen de Rubempré en de Merode...of een verhaal van Vielsalm, Badenweiler, Kirn, Hoogstraten, Parijs, Deinze, Tildonk, Everberg en Overijse of...
          Midden-Brabant Internationaal, door Dr. Henri Vannoppen, blz. 4.
3.   Voedselnood en voedselhulp tijdens de Eerste Wereldoorlog, door Paula Lelong, blz. 13.
4.   De reis naar West-Vlaanderen in het kader van 100 jaar WOI: Poperinge, Passendale en Vladslo op zondag 30 maart 2014, door Dr. Henri Vannoppen, blz. 17.
5.   Het Erfgoedhuis Kortenberg maakt Oorlogssoep, door Paula Lelong, blz. 22.
6.   De 'Nacht van de Geschiedenis' op 25 maart 2014 met de voordracht van Ruben Donvil over de gevechten aan de Getelinie in 1914, door Dr. Henri Vannoppen, blz. 25.
7.   Natuur - Het herderstasje of (capsella bursa pastoris), door Willy Stuyck, blz. 28.
8.   Studiedag 'Vlaams-Brabant drinkt' in Neerijse op zaterdag 10 mei 2014, door Dr. Henri Vannoppen, blz. 29.
9.   De fietstocht 'Kortenberg in WOI' naar aanleiding van het begin van de 'Groote Oorlog' 100 jaar geleden,
           door Dr. Henri Vannoppen, blz. 31.
10. Voor elk wat wils, door de Redactie, blz. 56.
       - Overlijden Frans Guillaume (Streekgids)
       - Overlijden Pastoor Maurice Vaes (Haacht-Station)
       - Zomerberichten 2014 (bijscholingen gidsen)
       - Streekwandelingen vanaf juli 2014. 

 

 

 

naar tabel

 

 

Jaargang 29 - 2014 - Nummer 3 - juli - augustus - september


 
1. Gedicht, Jij mijn biertje, door Tine De Jong, blz. 3.
2. Comt al naer Campenhout: de processie van Kampenhout door de eeuwen heen, door Gerry Croon, blz. 4.
3. Franz Ferdinand von Österreich-Este, door Brigitte Panneels, blz. 25.
4. De Eerste Wereldoorlog, ver van mijn bed, door Willy Bollens, blz. 34.
5. Bijdrage tot de geschiedenis van de Sint-Jozefbrouwerij te Herent. Deel 1: Oprichting en groeipijnen,
         door Kris Van den Berg, blz. 36.
6. Verslagen over studiedag en zomerbezoeken en/of bijscholingen gidsen augustus 2014, door Dr. Henri Vannoppen, blz.57.

naar tabel

 

Jaargang 29 - 2014 - Nummer 4 - oktober - november - december


 
1. Gedicht, Ballade, door Gaston Durnez, blz. 3.
2. Villa Eikelenhof of 'La Chenaie' te Everberg of ... het verhaal van een diestiaanse steengroeve, de reclusea van 1095,
      de middeleeuwse wijngaarden, de bergkerk, met kerkhof en pastorie, de villa Verheyden van
      J.P. Cluysenaar,het natuurreservaat en het topmonument van Kortenberg, door Dr. Henri Vannoppen, blz. 4.
3. Bijdrage tot de geschiedenis van de Sint-Jozefbrouwerij te Herent. Deel 2: De jaren dertig -
       Op zoek naar nieuwe afzetmogelijkheden, door Kris Van den Berg, blz. 30.
4. Het kasteel Termeeren van Sterrebeek heeft een nieuwe torenspits, door Willy Stuyck, blz. 42.
5. Verslagen over de zomerbezoeken en/of bijscholingen voor de gidsen 1914, door Dr. Henri Vannoppen, blz. 45.
6. Natuurartikel: Akker - Honingklaver (Melilotus officinalis), door Willy Stuyck, blz. 54.
7. Voor elk wat wils, door de Redactie, blz. 55.
     - Overlijden René Janssens - Erevoorzitter en streekgids Dijleland.
     - Overlijdens in de familie Rita Thuys (regiogids Dijleland).
     - Overlijdens trouwe lezers van ons tijdschrift.
     - Streekwandelingen in het Dijleland 2015.
     - Begeleide fietstochten in het Dijleland.
     - Persbericht: Protest tegen de provincienaam Midden-Brabant.
                              Handen af van het echte 'Midden-Brabant'.


naar tabel

 

Jaargang 30 - 2015 - Nummer 1 - januari - februari - maart.


(Deel 3 Sint-Jozefbrouwerij te Herent in volgend zomernummer)

1.    Gedicht, aan mij, door Maut Vanhauwaert, blz. 3.
2.    Bezoek aan het HistraUZ-museum te Leuven op zaterdag 16 augustus 2014, door Dr. Henri Vannoppen, blz.4.
3.    Geneeskunde oudheid en middeleeuwen. Gedachten rond de viering van 500 jaar Vesalius, door Ernest Gillioen, blz. 11.
4.    Andreas Vesalius, zijn familie en zijn lokale verbondenheid met Midden-Brabant (Vaalbeek, Overijse, Korbeek-Dijle, Everberg,
             Erps-Kwerps, Nossegem,Sterrebeek, Zaventem, Winksele en Tervuren), door Dr. Henri Vannoppen, blz.14.
5.   Tervuren in de greep van de cholera, door Vic Motte, blz. 23.
6.   Cholera, de epidemie van de 19de eeuw in Bertem, Sterrebeek, Kraainem, Zaventem, Erps-Kwerps en Everberg of ...
              verhaal van 'Zwarte snel tottende cadavers' en 'Vuren en Chlorure' tegen de 'Flauwe of zoet logt', 
              door Dr. Henri Vannoppen, blz. 27.
7.   De melaatsheid in het Hertogdom Brabant speciaal in Midden-Brabant, door Dr. Henri Vannoppen, blz. 35.
8.   Dokter Vincent Smekens, huisarts in Herent, door Joske en Vic Van Eycken-Haesaerts, blz. 43.
9.   De pest of zwarte dood van de middeleeuwen tot het Ancien Régime ook in Midden-Brabant,
          door Dr. Henri Vannoppen, blz. 47.
10. De Spaanse griep in 1918-1919 de killer in de laatste maanden van WOI, door Dr. Henri Vannoppen, blz.53.
11. Tropische geneeskunde. De gezondheidszorg in Belgisch Kongo, onze vroegere kolonie, door Willy Bollens, blz. 55.
12. De klinieken, ziekenhuizen en hospitalen in Midden-Brabant, door Dr. Henri Vannoppen, blz. 58.
13. Natuur. De dagkoekoeksbloem (silene dioica), door Willy Stuyck, blz. 61.
14. Voor elk wat wils, door de redactie, blz. 62.
        - Erfgoeddag op zondag 26 april 2015 te Haacht en Kortenberg.
        - Overlijden van gewezen bestuurslid Jacqueline Savelkoel en trouwe lezer Frans Mommaerts.

 

naar tabel

 

Jaargang 30 - 2015 - Nummer 2 - april - mei - juni


1. Gedicht, De laatste Brusselaar, door Paul Claes, blz. 3.
2. De verering van Sint-Job als geneesheilige in Wezemaal, door Dr. Bart Minnen, blz.4.
3. Bijdrage tot de geschiedenis van de Sint-Jozefbrouwerij te Herent, deel 3: De oorlogsjaren - Overleven onder de nieuwe orde,           door Kris Van den Berg, blz. 15.
4. Kampenhout: Herdenking munitieongevallen 1944, door Ellen Ogez, blz. 29.
5. Wandeling met de familie Stie langs de fermocratie van Erps-Kwerps of... alle macht aan 'Dikke Boeren'!,
          door Dr. Henri Vannoppen, blz. 36.
6. De jeugdjaren van (Keizer) Karel V van Habsburg, meerderjarig verklaard op 5 januari 1515 nog geen 15 jaar oud,
          door Ernest Gillioen, blz. 50.

 

 

naar tabel

 

Jaargang 30 - 2015 -Nummer 3 - juli - augustus - september


 
1. Gedicht, Herfstboeket, door Ivo de Wijs, blz. 3.
2. Napoleon kent Midden-Brabant en Midden-Brabant kent Waterloo (1815) of...
      50 verhalen rond Napoleon I en zijn familie in onze dorpen, door Dr. Henri Vannoppen, blz. 4.
3. Bijdrage tot de geschiedenis van de Sint-Jozefbrouwerij te Herent.
       Deel 4 en slot: De naoorlogse jaren, door Kris Van den Berg, blz. 38.
4. De geschiedenis van de schuttersgilden in Brabant, door Dr. Henri Vannoppen, blz. 58.
5. Avondwandeling naar Diegem-Centrum op donderdag 6 augustus 2015, door Dr. Henri Vannoppen, blz. 63.

 

 

naar tabel

 

 


 
Jaargang 30 - 2015 -Nummer 4 - oktober - november- december


 
1. Gedicht, Winterdorp, door DRS. P., blz. 3.
2. Bijna 40 jaar fusies en de fusiegemeenten op zoek naar een Administratief Centrum.
           De gemeentehuizen van de gemeente Kortenberg, Erps-Kwerps, Everberg en Meerbeek en van de fusiegemeente
           Kortenberg (19de - 21ste eeuw), door Dr. Henri Vannoppen, blz. 4.
3. Streekwandeling in Sint-Joris-Weert, door Marilyn Meulemans, blz.22.
4. Nieuw in Dijleland: wandeling te Kraainem, door Brigitte Panneels, blz. 28.
5. Verslagen zomerbezoeken en/of bijscholingen gidsen, door Dr. Henri Vannoppen, blz. 26.
    - Bezoek Ravenstein en Grave in Nederland.
    - Bezoek Schuttersmuseum en Hof van Ravenstein.
    - Bezoek aan de Basis van Beauvechain
    - Bezoek aan 'Memorial 1815' en de Kasteelhoeve Hougoumont.
6. Bekende Midden-Brabanders:
    - Hubert Boone, de musicoloog,
    - Gust Vandegoor, Heemkunde, door Dr. Henri Vannoppen, blz. 57.

 

naar tabel

 

Jaargang 31 - 2016 - Nummer 1 - januari - februari - maart.

1. Gedicht, Kijk naar de daken, kind, door Jeroen Theunissen, blz. 3.
2. Fietstocht 'Het industriële Kortenberg', door Dr. Henri Vannoppen, blz. 4.
3. De Halsbandparkiet (Psittacula Krameri), door Willy Stuyck, blz. 23.
4. Een wandeling van het Centraal Station naar de 'Vergeten hoek' of 'Duivelshoek' en Onze-Lieve-Vrouw-ten Roode en de wijk Z.W. binnen het Pentagon
     (tussen Kleine Ring, Middenlaan en Vlaamsesteenweg), door Ernest Gillioen, blz. 25.
5. Steenokkerzeel, wandeling tussen Wambeek en Humelgem, door Willy Vranckx, blz. 45.
6. Een Streekwandeling in het Dijleland te Kraainem, door Brigitte Panneels, blz. 51.
7. Voorzitter Willy Vander Velden werd 80 jaar, door Dr. Henri Vannoppen, blz. 55.
8. Voor elk wat wils, door de Redactie, blz. 59.
             - Streekwandelingen 2016.
             - Aankondigingen en/of bijscholingen: samenwerking heemkunde Vlaams-Brabant.

 

naar tabel

 

Jaargang 31 - 2016 - Nummer 2 - april - mei - juni

1. Gedicht, Melopee, door Paul Van Ostayen, blz. 3.
2. Melsbroek haalde gesneuvelde soldaat WO i weer huiswaarts, door Jos Lauwers (+), blz. 4.
3. Inleiding tot de geschiedenis van een gemeentehuis, door Dr. Henri Vannoppen, blz. 7.
4. De Sint-Sebastiaansgilde van Wespelaar, door Gust Vandegoor, blz. 26.
5. Fysies van gemeenten (1976-2016), verleden, heden en toekomst, door Dr. Henri Vannoppen, blz. 39.
6. Voor elk wat wils, door de redactie, blz. 63.
             - In memoriam Jozef Hamels.
             - Aankondigingen zomeractiviteiten.

naar tabel

 

 

Jaargang 31 - 2016 - Nummer 3 - juli - augustus - september

1. Gedicht, Mals geplooid Brabant, door Hilde Masui, blz. 3.
2. 900 jaar Meerbeek in 2017, door Dr. Henri Vannoppen, blz. 4.
3. Grootbladige hulst (Ilec altaclarencis), door Willy Stuyck, blz. 23.
4. De 14de jumelage Den Dungen - Kortenberg trok naar Waterloo, door Dr. Henri Vannoppen, blz. 25.
5. Het gemeentehuis van Huldenberg, door Willy Goossens, blz. 29.
6. Gemeentehuizen van Wezembeek-Oppem, door Brigitte Panneels, blz. 35.
7. Verslagen zomeractiviteiten 2016, door Dr. Henri Vannoppen, blz. 39.
8. De wandeling 'Villacultuur in Everberg', door Dr. Henri Vannoppen, blz. 44.
9. Voor elk wat wils, door de Redactie, blz. 63. - Aankondigingen herfstactiviteiten;
             - De geschiedenis van het voetbal in Erps-Kwerps;
             - Opening parochiearchief van Meerbeek op donderdag 17 november 2016;
             - Bus uitstap naar Antwerpen en Gent op zondag 27 november 2016;
             - Bezoek aan de expo 'UTOPIA' te Leuven op zondag 15 januari 2017 om 14u30.
                Dit alles in samenwerking Heemkunde Vlaams-Brabant, Erfgoedhuis Kortenberg, Gidsenbond Dijleland en de Vlaams-Brabantse en Brusselse Heemkringen.
             - In memoriam, Richard, Leopold, Victor De Cuber.

 

 

 

naar tabel

 

 

Jaargang 31 - 2016 -Nummer 4 - oktober - november- december

 

1. Gedicht, Driekoningen, door Karel Jonckheere, blz. 3.
2. Rituelen rond de winterfeesten van de Advent over Kerstmis, Oudejaarsavond, Nieuwjaar en Drie Koningen naar Verloren Maandag algemeen en speciaal in
      Midden-Brabant, door Dr. Henri Vannoppen, blz. 4.
3. De geschiedenis van onze gemeentehuizen. Van herberg naar Administratief Dienstencentrum, door Paul Degraeve, blz. 29.
4. Geschiedenis van de gemeentehuizen van de fusie Bertem, door Dr. Henri Vannoppen, blz. 38.
5. Geschiedenis van de gemeentehuizen van de fusie Herent, door Dr. Henri Vannoppen, blz. 43.
6. Geschiedenis van de gemeentehuizen van de fusie Zaventem, door Dr. Henri Vannoppen, blz. 52.
7. De witloofteelt op grootvaderswijze, door Willy Stuyck, blz. 63.

 

 

naar tabel

 

 

Jaargang 32 - 2017 - Nummer 1 - januari - februari - maart.

 

 1.  Gedichtje, Ballade aan de zee, door Charles Duval, blz. 3.
 2.  Brussel Vijfhoek: 'De antipoden van de Marollen', wandeling vanuit het Centraal Station (C.S.) naar de nieuwe Graanmarkt, door Ernest Gillioen, blz. 4.
 3.  Eetgewoonten van 1800 tot 2000 in Midden-Brabant, door Dr. Henri Vannoppen, blz.20.
 4.  De geschiedenis van de gastronomie. Peperkoeken, Smoutebollen en frangipanetaarten of... 3 lekkere desserten uit de keuken van Midden-Brabant,
        door Dr. Henri Vannoppen, blz. 37.
 5.  De geschiedenis van de vis en van de schelpdieren in Kortenberg, door Dr. Henri Vannoppen, blz.42.
 6.  De geschiedenis van het alledaagse leven en gastronomie. Varkenskoppen verkopen... een oude traditie die herleeft in Meerbeek, door Dr. Henri Vannoppen, blz.55.
 7.  Natuur. De Hommel (Bombus Terrestris), een echte lentebode, door Willy Stuyck, blz. 59.
 8.  Voor elk wat wils, door de redactie, blz.61.
                 - Streekwandelingen 2017.
                 - Erfgoeddag op 23 april 2017.
 9.  Eetgewoonten van 1800 tot 2000 in Midden-Brabant, 2017, nr. 1, p. 20-36.
10. Peperkoeken, smoutebollen en frangipanetaarten of … 3 lekkere desserten uit de keuken van Midden-Brabant, 2017, nr. 1, p. 37-41.
11. De geschiedenis van de vis en van de schelpdieren in Kortenberg, 2017, nr. 1, p. 42-54.
12. Varkenskoppen verkopen … een oude traditie, die herleeft in Meerbeek, 2017, nr. 1, p. 55-58.

 

naar tabel

 

 

Jaargang 32 - 2017 - Nummer 2 - april - mei - juni.


1. Gedicht, BOERENKERMIS opgetekend door Jan Frans Willems, blz. 3.
2. Laat die boeren hun kermis houden of ... Kermis in al zijn aspecten in de fusiegemeente Kortenberg, door Dr. Hist. Henri Vannoppen, blz. 4.
3. Jaarmarkten in Midden-Brabant, Steenokkerzeel, Vilvoorde, Kampenhout en Diegem, door Jos Lauwers (+), blz. 39
.

 

naar tabel

 

Jaargang 32 - 2017 - Nummer 3 - juli - augustus - september.

1. Gedicht, ZIEK, uit het 'Albanese wonderkind', door Frans Pointi, blz. 3.
2. De geschiedenis van de moderne geneeskunde in Midden-Brabant en speciaal in de fusie Kortenberg, door Dr. Hist. Henri Vannoppen, blz. 4.
3. Wandeling 'DE VERGETEN HOEK", gelegen in de Brusselse vijfhoek ten westen van de centrale lanen: Erfgoeddag 'ZORG' 23 april 2017, door Ernest Gillioen, blz. 29.
4. Streekwandeling in Schiplaken (Boortmeerbeek), gedaan op 24 mei 2017, door gids Jan Mertens, blz. 39.
5. Kantekeningen bij de Graven de Ribaucourt, inwoners van Perk van 1833 tot 2016, door Dr. Hist. Henri Vannoppen, blz. 49.
6. Naar de bronnen van de Voer, wandeling door gids Willy Stuyck, blz. 57.
7. Bezoek aan Ligny, de laatste overwinning van Napoleon I (16 juni 1815) op vrijdag 4 augustus 2017, door Dr. Hist. Henri Vannoppen, blz. 61.

 

naar tabel

 

 

Jaargang 32 - 2017 -Nummer 4 - oktober - november- december

1. Gedicht, De WITLOOFBOER, door Marcel PIRA (+), blz. 3.
2. Gezondheidsleer als vak voor de leerlingen in Midden-Brabantse scholen sedert 1895: theorie en praktijk, door Dr. Hist. Henri VANNOPPEN, blz. 4.
3. Volksgeneeskunde door de eeuwen heen in het algemeen en speciaal in Midden-Brabant, door Dr. Hist. Henri VANNOPPEN, blz. 13.
4. Wandeling naar de woning van Ernest Blerot in de Belle-vuestraat, 46 te Brussel, door Ernest GILLIOEN, blz.37.
5. Hoe ik in Denemarken haast in de gevangenis belandde, door Jos LAUWERS (+), blz. 43.
6. Verslagen zomeractiviteiten 2017, door Dr. Hist. Henri VANNOPPEN, blz. 49.
7. In Memoriam Marcel PIRA, door Marcel VERHOEVEN, blz. 63.

 

naar tabel

 


Jaargang 33 - 2018 - Nummer 1 - januari - februari - maart.

1. Beeldhouwmonumenten in Midden-Brabant van standbeelden, sculpturen tot rotondekunstwerken door Guido Sijs, blz.3.
2. Gedicht, LES NEIGES D'ANTAN, door Anton Van Wilderode, blz. 48.
3. Brussel en Manneke(n) Pis(t), door Ernest Gillioen, blz. 49.
4. Devotiegeschiedenis: Het hoofdaltaar en twee 19de eeuwse beelden in de Sint-Amanduskerk van Erps, schenkingen van de adellijke families de Cloeps de Pipenpoy en de Villers, door Dr. Henri Vannoppen, blz. 56.
5. Voor elk wat wils, door de redactie, blz.62.

      - De streekwandelingen 2018.

 

naar tabel

 


 

Jaargang 33 - 2018 - Nummer 2 - april - mei - juni.

 

1. Gedicht, Soms Moet Alles Anders, door Kees Van Domselaar, blz. 3.
2. De geschiedenis van de muziek in Kortenberg van 1400 tot 2017, door Dr. Hist. Henri Vannoppen, blz. 4.
3. Wandeling door Perk, door Willy Vranckx, blz. 34.
4. De moord van de Balkestraat onder Erps-Kwerps in 1845, door Dr. Hist. Henri Vannoppen, blz. 42.
5. De moord op jachtwachter Henri Lenaerts in 1907, door Dr. Hist. Henri Vannoppen, blz. 51.
6. De zaak Coucke en Goethals (1860) en het ontstaan van de taalwetgeving op de rechtspraak, door Dr. Hist. Henri Vannoppen, blz. 54.
7. WO I, een kruispunt in het alledaagse leven... of een veranderde Vlaamse samenleving, door Dr. Hist. Henri Vannoppen, blz. 58.
8. Voor elk wat wils, door de redactie, blz. 62. - Zomeractiviteiten 2018. - Streekwandelingen 2018 vanaf de maand juli.

 

naar tabel

 


 

Jaargang 33 - 2018 - Nummer 3 - juli - augustus - september

 

  1.   Gedicht, En Toch....., door Bert Peleman, blz. 3.
  2.   Kiezen voor.....,
         I.  De verkiezingen in kerkelijke middens van Rome tot Kortenberg, door Dr. Hist. Henri Vannoppen, blz.
  3.   II.  De verkiezingen van de Keizer en van het Heilig Roomse Rijk, ook belangrijk voor het Dijleland, blz. 7.
  4.   III. Inspraak van de gezinshoofden bij processen in Erps-Kwerps was ook een keuze, blz. 9.
  5.   IV. De verkiezingen in het verenigingsleven in het Dijleland, blz. 11.
  6.   V.  Kiezen voor gemeentelijke overheden van 1795 tot 2018, blz. 13.
  7.  VI.  Kiezen voor de provincieraad van 1795 tot 2018, blz. 29.
  8.   "Het paleis op de Heide", het Sanatorium van Tombeek, door Brigitte Panneels, blz. 41.
  9.   Bezoek aan het Klompenmuseum van Veerle-Laakdal op dinsdag 7 augustus 2018, door Dr. Hist. Henri Vannoppen, blz. 46.
10.   Monumenten in Midden-Brabant of Dijleland aanvullingen bij nummer 1 - 2018, door de Redactie, blz. 53.

 

naar tabel

 


 

Jaargang 33 - 2018 - Nummer 4 - oktober - november - december.

 

1. Gedicht, Kerstwens, door Joséphine Banens, blz.3.
2. De geschiedenis van het klooster van Erps, door Dr. Henri Vannoppen, blz. 4.
3. Streekwandeling te Herent van 8 augustus 2018, door Jan Mertens, blz. 26.
4. De overval op de pastorie van Kortenberg in 1841, eerst een gerechtelijke dwaling en tenslotte toch gerechtigheid,
     door Dr. Henri Vannoppen, blz. 37.
5. Uit het bosgehucht Troost onder Everberg ontstond de residentiële wijk Armendaal, die haar 50-jarig bestaan vierde in 2018
     met het nieuwe monument 'De Huntsman', door Dr. Henri Vannoppen, blz. 46.
6. Monumenten in Midden-Brabant of Dijleland - (Aanvullingen bij M-B Nr. 3 - 2018) - wordt vervolgd, door Guido Sijs en
    de Redactie.

 

naar tabel

 


 

 

Jaargang 34 - 2019 - Nummer 1 - januari - februari - maart

 

1. Gedicht, ALS DE LIEFDE NIET BESTOND, door Toon HERMANS, blz. 3.
2. Geleid bezoek aan de expo’s ‘ADELLIJK WONEN’, het kasteel in Heverlee, van Croÿ naar Arenberg en
     de ‘ARENBERGS’ in LEUVEN op zondag 9 december 2018, door Dr. Henri VANNOPPEN, blz. 4.
3. Romantiek rond de Grote Markt van Leuven, door Ernest GILLIOEN, blz. 11.
4. De glasramen in de Sint-Amanduskerk van Erps en in de Kloosterkapel, door Dr. Henri VANNOPPEN, blz. 32.
5. De glasramen van de Sint-Petruskerk van Kwerps, door Dr. Henri VANNOPPEN, blz.42.
6. De glasramen van de Sint-Antoniuskerk van Meerbeek en de Kloosterkapel, door Dr. Henri VANNOPPEN, blz. 45.
7. De glasramen van de Sint-Martinuskerk te Everberg, van het Klooster en de Kloosterkapel,
     door Dr. Henri VANNOPPEN, blz. 47.
8. De glasramen van de Onze-Lieve-Vrouwkerk van Kortenberg en de Kloosterkapellen in Kortenberg,
    door Dr. Henri VANNOPPEN, blz. 52.
9. Voor elk wat wils, de streekwandelingen 2018, door de REDACTIE, blz. 57.
10. Erfgoeddag 2019 – ‘HOE MAAKT U HET’? Glas in lood.
     Het vakmanschap van de glasschilderkunst in de Sint-Amanduskerk van Erps, blz. 60. .

 

naar tabel

  

Jaargang 34 - 2019 - Nummer 2 - april - mei - juni.

 

1. Gedicht, EEUWIGHEID, door Bart MOEYAERT, blz. 3.
2. Ambachten in Kortenberg van de prehistorie tot de 21ste eeuw, door Dr. Henri VANNOPPEN, blz. 4.
3. Middeleeuwse, kerkelijke en burgerlijke tradities rond huwelijken in Vlaanderen zonder deze van het alledaagse leven te
     vergeten…of 25 facetten van het huwelijk van het forismaritagium tot de huwelijkslijst, door Dr. Henri VANNOPPEN, blz. 36.
4. De drie Tobiasnachten… of het verhaal van Tobias in het Oude Testament, van de middeleeuwse onthoudingsverplichtingen en
    dispensaties, van een schilderij van Jan Steen en van de ‘farcen’ rond het huwelijksbed in Vlaanderen in de 20ste eeuw,
     door Dr. Henri VANNOPPEN, blz. 44.
5. Tentoonstelling: ‘De wijnproductie in Overijse van 1955 tot nu’, door de REDACTIE, blz. 52.
6. Voor elk wat wils, door de REDACTIE, blz. 61.
              - In memoriam: Edgard Meulemans en Jozef Van Dijck.
              - Zomeractiviteiten 2019.
              - Streekwandelingen vanaf juli 2019.
    

 

naar tabel

 


 

Jaargang 34 - 2019 - Nummer 3 - juli - augustus - september

 

1. Gedicht, TEGEN DE ZOMER, door Remco CAMPERT, blz. 3.
2. De adellijke familie ’t Serclaes’ in Midden-Brabant… of een wandeling met Evrard ’t Serclaes langs de heerlijkheden en
    kastelen in Sint-Stevens-Woluwe, Zaventem, Erps-Kwerps, Everberg, Meerbeek, Buken, Nederokkerzeel, Berg, Kampenhout,
    Sint-Agatha-Rode en Ottenburg, door Dr. Henri VANNOPPEN, blz.4.
3. Jumelagereis naar Oirschot (Noord-Brabant) op zondag 30 juni 2019, door Dr. Henri VANNOPPEN, blz. 26.
4. Streekwandeling Dijleland op woensdag 22 mei 2019 in Veltem-Beisem (Herent), door Brigitte PANNEELS, blz. 39.
5. De tijd van toen … 9 Kwerpse pachthoven niet te versmaden, echt om van te houden, door Dr. Henri VANNOPPEN, blz. 44.
6. Geleid bezoek aan Overijse met de Begijnhofkerk, de Maalderij, Den Blank en de Vuurmolen in het Centrum,
    het Sanatorium Joseph Lemaire in Tombeek op donderdag 1 augustus 2019, door Dr. Henri VANNOPPEN, blz. 51.
7. Geleid bezoek aan het vernieuwde Afrika-Museum te Tervuren op dinsdag 6 augustus 2019,
    door Dr. Henri VANNOPPEN, blz. 55.
8. Geleid bezoek aan het Brussels Museum van de Molen en de Voeding te Evere op dinsdag 20 augustus 2019,
     door Dr. Henri VANNOPPEN, blz. 58.
9. Uitstap naar de brouwerij en jeneverstokerij van Wilderen op dinsdag 27 augustus 2019,
    door Dr. Henri VANNOPPEN, blz. 62.

 

naar tabel

 


 

 

Jaargang 34 - 2019 - Nummer 4 - oktober - november - december.

 

1. Gedicht, HUILEN IS GEZOND, door Ida GERHARDT, blz. 3.
2. Op wandel met Antoon Van Dyck en Isabella Van Ophem… doorheen de geschiedenis en langs het Erfgoed van Zaventem
     in het kader van het project “VLAAMSE MEESTERS IN SITU”, door Dr. Henri VANNOPPEN, blz. 4.
3. Bezoek aan het tank- en artillerie-museum van Brasschaat op zondag 6 oktober 2019, door Dr. Henri VANNOPPEN, blz. 48.
4. Labels voor grondwitloof en witloofwortelen in de gastronomie, door Dr. Henri VANNOPPEN, blz. 54.
5. ‘Uit ter zure’, een succes bij de verenigingen in Midden-Brabant, door Dr. Henri VANNOPPEN, blz. 60.
6. Voor elk wat wils, door de REDACTIE, blz. 64. - In memoriam: André BEULLENS,
     bestuurslid van het Genootschap voor Heemkunde van - Herent en Isidoor WILLEMS 100 jarige uit Beneden-Veltem.

 

naar tabel

 


 

 

Jaargang 35 - 2020 - Nummer 1 - januari - februari - maart

 

1. Gedicht, ALS IK, door Toon HERMANS, blz. 3.
2. 100 jaar Kortenberg of op wandel doorheen de geschiedenis van een Midden-Brabantse gemeente van 1919 tot 2019,
door Dr. Henri VANNOPPEN, blz. 4.
3. De Franse bezetting van Midden-Brabant en de Boerenkrijg van 1798, door Dr. Henri VANNOPPEN, blz. 24.
4. Oude en vergeten ambachten uit onze regio, door Jozef LAUWERS (†), blz. 37.
5. De geboortegebruiken in Midden-Brabant, door Dr. Henri VANNOPPEN, blz. 47.
6. De olieslagmolens of smoutmolens in Midden-Brabant, door Dr. Henri VANNOPPEN, blz. 54.
7. Voor elk wat wils, door de REDACTIE, blz. 62.
               - Streekwandelingen 2020.
               - In memoriam: Willem DERAEDEMAEKER bestuurslid Gidsenbond Dijleland.

 

naar tabel

 


 

Jaargang 35 - 2020 - Nummer 2 - april - mei - juni

 

1. Gedichten: ZOMERS, door Toon HERMANS.
                         A PLACE TOE BEE, door Geert DE KOCKERE, blz. 3.
2. Perensoorten zoals Dobbel Fluppe … en peren in azijn en met koffie in Midden-Brabant,
            door Dr. Henri VANNOPPEN, blz. 4.
3. ‘Zaventem Ateliers’ … een verhaal van de Gravenmolen over de “Gestel molen”, de papierfabriek Grelingen, Rans burg,
     Nobel Pools en Lani Pom-Chips naar een nieuw kunsten- en ambachtencentrum, door Dr. Henri VANNOPPEN, blz. 15.
4. De geschiedenis van de Rijckenberghoeve van de middeleeuwen tot 2019, door Dr. Henri VANNOPPEN, blz. 31.
5. Perkament, schrijfmateriaal, inkt, zand en zegels in de middeleeuwen … of de technische aspecten van het
     Charter van Kortenberg (1312), door Dr. Henri VANNOPPEN, blz. 42.
6. Vogelvrije vrouwen en badstoven in de middeleeuwen, door Ernest GILLIOEN, blz. 45.
7. De busuitstap naar de stroopstad Borgloon in Haspengouw op zondag 8 maart 2020, door Dr. Henri VANNOPPEN, blz. 51.

 

naar tabel

 


 

Jaargang 35 - 2020 - Nummer 3 - juli - augustus - september

 

1. Gedicht, HERFST, uit het GEDICHTENHUISJE, blz. 3.
2. Het geboortecijfer in Midden-Brabant doorheen de geschiedenis, door Dr. Henri VANNOPPEN, blz. 4.
3. Rituelen rond een vrouw in verwachting in Midden-Brabant, door Dr. Henri VANNOPPEN, blz. 11.
4. Soorten kinderen doorheen de geschiedenis in Midden-Brabant, door Dr. Henri VANNOPPEN, blz. 16.
5. Het verloop van de geboorte doorheen de geschiedenis van Midden-Brabant, door Dr. Henri VANNOPPEN, blz. 24.
6. De doop en de doopgebruiken in Midden-Brabant, door Dr. Henri VANNOPPEN, blz. 34.
7. De zuigeling in de geschiedenis van Midden-Brabant, door Dr. Henri VANNOPPEN, blz. 46.
8. Monumenten in Midden-Brabant of Dijleland (aanvulling bij M-B nr. 4 – 2018). - Het scoutsmonument te Kortenberg,
     door Dr. Henri VANNOPPEN, blz. 55.
9. Op reis naar Rome? Merite le detour: chiesa di S. Giuliano dei Flammighi of … Sint-Juliaan-der- Vlamingen,
     door Ernest GILLIOEN, blz. 57.
10. Treinen in beide wereldoorlogen opgehouden, door Jozef LAUWERS (†), blz. 63.

11. Diamanten “VINK” eerste sponsor van Eddy MERCKX, nog iets uit de oude doos, door Jozef LAUWERS (†), blz. 64.

 

naar tabel

 


 

 

Jaargang 35 - 2020 - Nummer 4 - oktober - november - december.

 

1. Gedicht, uit de bundel: Winter in Reninge, van Clem SCHOUWENAERTS, blz. 3.
2. De heren van Beisem, Buken en Assent: Schotte, de Christijnen en de Robiano, door Dr. Henri VANNOPPEN, blz. 4.
3. De Koninklijke Loge te Groenendaal, een verborgen parel in het Zoniënwoud, door Brigitte PANNEELS, blz. 25.
4. Bomen in Midden-Brabant, door Dr. Henri VANNOPPEN, blz. 32.
5. Voor elk wat wils, door de REDACTIE, blz. 62.
                     In memoriam: - Gust VANDEGOOR, ere-secretaris van heemkunde Vlaams-Brabant.
                                           - Willy KUIJPERS, oud burgemeester van Herent.

                                           - Willy VRANCKX, gids Gidsenbond Dijleland.

 

naar tabel

 


 

Aarzel niet om informatie te vragen aan de voorzitter Doctor Henri Vannoppen of webmaster Gustaaf Salens. Elke vraag of suggestie is welkom. Dank voor uw belangstelling.
URL-adres van onze website
laatste aanpassing op 23-januari 2021