Copyright

[Texte français]

Het materiaal op deze website is eigendom van DidaClic. Het copyright berust bij Carola Henn en Joseph Vromans.

De DidaClic-webbestanden mogen vrij gebruikt worden door individuele personen.

Zonder schriftelijke toestemming van de auteur(s) is het echter niet toegestaan dit materiaal geheel of gedeeltelijk over te nemen en/of te kopiëren, in welke vorm of op welke manier dan ook.

Het is met name niet toegestaan DidaClic-materiaal

Als u op een webpagina wilt linken naar (onderdelen van) deze site, wordt u verzocht het adres duidelijk zichtbaar, als volgt te vermelden:
http://www.didaclic.be


Le contenu de ce site web est propriété de DidaClic. Carola Henn et Joseph Vromans sont titulaires des droits d'auteur.

Les fichiers et logiciels DidaClic sont libres de droits pour l'utilisation individuelle.

Sauf autorisation écrite des auteurs, il n'est cependant pas permis de les reproduire ou de les copier, même partiellement, sous quelque forme ou de quelque manière que ce soit.

Il est notamment interdit d'utiliser le contenu du site DidaClic pour

Si vous souhaitez renvoyer par hyperlien vers (des parties de) ce site, nous vous prions d'en reprendre l'adresse de façon clairement visible, comme suit:
http://www.didaclic.be

[Nederlandse tekst]