Wij helpen mensen

zichzelf te helpen

 

Wij brengen hen

van onder naar boven

de armoedegrens