Duo-legaat

 

 

De werking van onze vzw wordt mogelijk gemaakt door de vele sympathisanten die ons regelmatig met een storting verblijden, door scholen en verengingen die een actie voor onze werken in India op touw zetten en door subsidies van provincies of gemeenten.  Sinds kort is daar een andere mogelijke bron van sponsoring bijgekomen.  Als vzw kan het IIMK genieten van gunstige successierechten.  Er bestaat een mogelijkheid die het erflaters mogelijk maakt het IIMK financieel te steunen zonder hun legale erfgenamen te benadelen, integendeel zelfs.  Hoe dit precies in zijn werk gaat leest u hieronder.

 

Het gaat meestal om mensen zonder kinderen of zonder rechtstreekse erfgenamen.  Een legaat is dan onderhevig aan vrij hoge successierechten.  Er bestaat echter een volledig legale regeling die zowel voor het IIMK als voor de betrokken erfgenamen voordeel oplevert.  Een voorbeeld maakt het best duidelijk hoe zo een duo-legaat precies werkt:  Stel dat een verre neef 200 erft.  Dan betaalt hij daar 70 procent successierechten op en rest er hem uiteindelijk nog netto 60. Bij een duo-legaat wordt een deel van de erfenis aan het IIMK geschonken. In ons voorbeeld is dat bijvoorbeeld de helft.  In dat geval krijgt de neef 100 en het IIMK ook.  In ruil voor deze regeling neemt het IIMK de betaling van de successierechten van de neef op zich.  De neef krijgt dus 100 netto.  Het IIMK betaalt als vzw een veel lager successietarief dat op 8,8 procent ligt.  Van haar 100 houdt het IMK er dus 91 over.  Trek daar de successierechten van de neef (70 procent van 100) af en er rest nog 21 voor het IIMK.  De neef wordt er beter van en het IIMK houdt er ook nog iets aan over.  De overheid past bij en strijkt geen 140 op maar 80.

 Naast dit systeem bestaat ook het pure legaat;  Wanneer iemand geen directe erfgenamen heeft, kan een gedeelte of de hele nalatenschap rechtstreeks naar het IIMK gaan die dan op het volledige bedrag 8,8 procent successierechten betaalt.  Ook sympathisanten met rechtstreekse erfgenamen kunnen in hun testament een bedrag voor het IIMK voorzien.

 

Wie meer informatie hierover wilt kan zich bevragen bij zijn notaris of bank of kan met ons contact nemen via onderstaande link.

 

Aanmelding en vragen: info@iimk.be