Voorkomen en beheersen van ondervoeding

KautalaSunderbans – West Bengalen

2010 - 2013

 

Dit project wordt begeleid door onze Indische partner

KFSC (Kautala Friends’ Sporting Club)

 

 

  

 

 

 

Het doel van het project is voldoende verbetering te brengen in gezondheid en voeding van vrouwen en kinderen jonger dan 5 jaar door de dienstverlening aan de gemeenschap te versterken en de betrokkenheid van de zelfhulpgroepen te verhogen.

 

Doelgroep: armste gezinnen in 8 dorpen van het Kautala district (80 km ten zuiden van Kolkata) moeders en vrouwen: 500 - kinderen < 5jaar: 350 - dorpelingen: 1.000

 

 

 

 

 

Achtergrond van het project

Alhoewel gemiddeld de welvaart, kennis en opleiding in India geleidelijk verbeteren, blijven er regio’s achter, waar ondervoeding nog schering en inslag is.  Zo ook in Kautala, een groot dorp in de Sunderbans, een landelijke vergeten streek.  Er is geen industrie, enkel landbouw, iedereen moet er leven van wat de grond opbrengt.  De aarde is er wel vruchtbaar maar enkel geschikt voor rijst.  Groenten kweken is er zeer moeilijk, alleen tomaten en aubergines groeien er gemakkelijk.  Ook vind je hier en daar wat bananenvelden en de zeldzame dadelbomen zorgen voor de nodige suikers, niet alleen de vrucht maar ook het sap zijn een heerlijke zoetigheid.  Dit is dan ook de reden waarom de mensen er arm en veelal ondervoed zijn.

 

Zo werd vastgesteld dat in deze streek 64 % van de kinderen beneden de 5 jaar zwaar ondervoed is en velen gebrek hebben aan vitamine A, B2 en C.  Door steekproeven is bewezen dat 57 % van de kinderen en 82 % van de moeders te lijden hebben aan bloedarmoede.  In deze landelijke gebieden leeft 40 % van de bevolking onder de armoedegrens.  Wat is de oorzaak en wat kan hieraan gedaan worden?

 

 

 Arme gezinnen en kinderen < 5 jaar zijn ons

 doelpubliek

 

 

 

 

 

Objectieven:

·       70% van de moeders moet voldoende kennis krijgen van voeding, het herkennen van ondervoeding, de groeikaart begrijpen en het nodige kunnen doen tegen ondervoeding.

·       50% van de gezinnen met de laagste inkomens moet worden betrokken bij werkgroepen over gezondheid en voeding.

·       Het huidige systeem van voedingsbijstand verbeteren door een goede opvolging.

·       Kennis van en aandacht voor voorkomen en beheersen van ondervoeding verhogen.

·       Sterfte door ondervoeding verminderen door voedselzekerheid voor ten minste 30% van de meest getroffen gezinnen en door het oprichten van een vrouwengroep in elk dorp die de verantwoordelijkheid neemt voor de voedingsverbetering

·         Het aanleggen van moestuinen moet een evenwichtige voeding bevorderen

Bewustmaking en …

 

 

 

 

 

Project onderdelen:

·       Capaciteitsversterking m.b.t. gezondheid en evenwichtige voeding door bewustmakingscampagnes en –bijeenkomsten en het betrekken van de verschillende geledingen in de gemeenschap.

·       Vrouwen bewustmaking (women empowerment) door het vormen van zelfhulpgroepen, spaargewoonten aanleren en bezoeken aan soortgelijke initiatieven.

·       Socio economische ontwikkeling door vakopleidingen en microkrediet en het aansluiten bij bestaande programmaas van de overheid.

·       Eigenaarschap en duurzaamheid door het vormen van een clustergroep in elk van de acht dorpen en een overkoepelende vrouwengroep in het projectgebied..

 

… kennis zijn noodzakelijke onderdelen

 

 

 

 

 

 

 

Te verwachten resultaten

  1. Het aantal kinderen met een goede groeicurve verhogen met 80%
  2. Het aantal kinderen onder de 6 maand die borstvoeding krijgen en het aantal kinderen boven de 6 maand die supplementaire calorierijke voeding ontvangen verhogen met 95%..
  3. Het sterftecijfer ten gevolge van het gebruik van vuil water, slechte hygiëne en voeding verminderen met 60%.
  4. Verbetering van de voedingsgewoonten van de vrouwen en kinderen met 80%.
  5. Ten minste 50 vrouwen van de groep “onder de armoedegrens” in de acht dorpen, zullen via een inkomencverwervngsprgramma de economische toestand van hun gezin kunnen verbeteren.
  6. 90% van de doelgroep zal duurzame biologische moestuinen aanleggen en hun voedingsgewoonten aanpassen.

Zelfhulpgroepen met sparen en microkrediet zijn een sleutel element in de ontwikkeling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

Met de zelfhulpgroep babyvoeding maken                  Goede en biologische compost geeft meer               Biologische tuinieren

Zaden voor diversiteit in de groentetuintjes                            opbrengst van de tuintjes                                  is goedkoop en goed voor het milieu

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neem ook een kijkje bij onze India bezoeken