Het dorpsproject PAKA in Sikkim

Van west Pendam naar Oost Pendam

2010 - 2013

 

Dit project wordt begeleid door onze Indische partner

VHAS (Voluntary Health Association of Sikkim)

 

 

 

 

Sikkim, een kleine staat gelegen aan de voet van de Himalaya, grenst in het westen aan Nepal, in het noorden aan China en in het oosten aan Buthan.Via een nauwe strook in het zuiden grenst het aan West-Bengalen.Het land is ťťn grote bergvlakte.Er is weinig infrastructuur, geen vliegveld en zelfs geen treinen.De dorpen zijn slechts te bereiken met een muilezel of met een jeep langs de smalle bergwegen gekneld tussen steile flanken en diepe ravijnen.De regering van Sikkim besteedt veel geld aan het herstellen van de wegen die door aardverschuivingen tijdens de moessonregens gevaarlijk zijn geworden.De bewoners leven van wat het schrale bergland hen biedt.

 

 

 

 

Rangpo ligt op de NH31, de weg van Siliguri in West Bengalen

via Singtam naar Gangtok, de hoofdstad van Sikkim

Onze partner VHAS (Voluntary Health Association of Sikkim) heeft in de periode 2001-2010 het Paras Thezum project met succes uitgevoerd in zeven dorpen rond Singtam in West Pendam.Na de afsluiting van dit project kwam automatisch de vraag of we ook een soortgelijk project wilden ondersteunen in Oost Pendam dat geografisch en socio-economisch nogal wat gelijkenissen vertoond met West Pendam

 

Twee plaatselijke organisaties hadden VHAS benaderd met de vraag om ook in hun gebied iets te doen.Ze hadden immers de resultaten in de dorpen rond Singtam in West Pendam gezien.Zij willen meehelpen om hun streek te ontwikkelen.Het programma zal hun organisatie ook versterken om later het project te kunnen overnemen.De dorpen liggen rond de grensstad Rangpo, 65 km ten zuiden van Gangtok, waar alle buitenlanders zich moeten aanmelden als ze van West Bengalen Sikkim binnenkomen of vertrekken.Dit heeft alles te maken met de latente spanningen tussen China en India.

 

 

 

We zijn in 2010 gestart in twee dorpen, PAchak en KAmeray, vandaar de naam PAKA. Samen goed voor 210 gezinnen en 1.100 inwoners.Slechts de helft van de gezinnen heeft een degelijk toilet met een sceptische put.Meer dan 60% weet niets af van gezinsplanning en 75% van de moeders bevalt nog thuis.93% van de gezinnen leeft van de landbouw met gember als voornaamste teelt.Veel gezinnen hebben wel een koe of een paar geiten en enkelen hebben varkens of kippen.Onderzoek heeft uitgewezen dat er tekenen zijn van een onderontwikkeld gezondheidsbewustzijn, met name de vele thuisbevallingen en het gebrek aan degelijk sanitair en toilet.Via de regering is vroeger reeds getracht door subsidies hieraan iets te doen, maar zonder bijhorende bewustmaking en opvolging is dit initiatief dode letter gebleven (35% van de gezinnen waren in een zelfhulpgroep, opgestart door de regering, maar zonder succes).Vandaar dat het VHAS via dit project de kloof tussen de regeringshulp en het gezondheidsbewustzijn wilt dichten met de hulp van de plaatselijke organisaties en door het werken via zelfhulpgroepen, de sleutel tot ontwikkeling bij uitstek.Ook de school in Kameray wordt in het bestaande schoolgezondheidsprogramma opgenomen.

 

De bestaande dorpsorganisaties vragen onze steun!

 

 

 

 

 

Zoals het Paras Thezum project, en eigenlijk in al onze dorpsprojecten, beoogt dit project een geÔntegreerde aanpak van de basisgezondheidszorg gekoppeld aan economische ontwikkeling.

Het project bestaat uit vier onderdelen, namelijk:

 • Kinderwelzijn met de zorg voor aanstaande moeders: met o.a. gezinsplanning (ook de mannen worden hierover aangesproken), inentingen, begeleiding van jonge moeders via pre- en postnatale zorgen, risicomoeders verwijzen naar het districtshospitaal, het aanmoedigen van borstvoeding, opleiding van vroedvrouwen.De overheidsvoorzieningen zullen hierbij maximaal worden ingeschakeld en benut en de plaatselijke organisaties zullen worden versterkt en opgeleid.
 • Bewustmaking en ontwikkeling van de vrouwen: een aangepast programma voor de vrouwen i.v.m. hun rechten, hun gezondheid, hygiŽne en ontplooiingskansen, spaarprogramma en microkrediet, zelfhulpgroepen, de echtgenoten betrekken bij de vrouwenactiviteiten, enz. Het in het Nepalees vertaalde handboek voor zelfhulpgroepen zal ook hier de leidraad zijn.
 • HygiŽne en sanitair: Er zal worden samengewerkt met de ďRural Management & Development Department of Govt of SikkimĒ voor de promotie en bewustmaking, het is immers een noodzaak voor een goede gezondheid.Er zal gezocht worden naar goedkope Ťn degelijke oplossingen.
 • Inkomensverwervende activiteiten: Samen met de zelfhulpgroepen zal worden gezocht om de economische situatie in de dorpen te verbeteren en zo de grondslag te leggen voor betere en duurzame levensomstandigheden zodat ze hun leven verder alleen in handen kunnen nemen.

 

 

†††††††††† De eerste dorpsbijeenkomsten

 

 

 

 

 

De te verwachten resultaten:

 1. Meer dan 90% moeten deelnemen aan het pre- en postnataal programma.
 2. 100% van de kinderen moeten ingeŽnt zijn.
 3. Bevallingen in het districtshospitaal moeten met 40% verhogen (van 25% naar 35%).
 4. Gezinsplanning moet met 85% toenemen (van 39% naar 72%)
 5. Oprichting van 10 zelfhulpgroepen en activering van de bestaande groepen.
 6. Koppeling van de zelfhulpgroepen met financiŽle tegemoetkomingen van de regering.
 7. De gezinnen leren sparen.
 8. Elk gezin moet over een hygiŽnisch toilet met badplaats kunnen beschikken.
 9. Economische activiteiten moeten de resultaten duurzaam maken.
 10. De dorpsleiders moeten de dorpen daadwerkelijk kunnen leiden.
 11. De lokale organisaties moeten 100% functioneren ten bate van de dorpelingen.

Deze te verwachten resultaten zijn gebaseerd op het vooronderzoek van dit project.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zelfhulpgroep vorming te Kameray

Pre-natale voorlichting te Pachak

Gezinsplanning te Kameray

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neem ook een kijkje bij onze India bezoeken