Renovatie lagere school te Rolep, Oost-Sikkim

2000 – 2002

Dit project werd begeleid door onze Indische partner

VHAS (Voluntary Health Association of Sikkim)

 

 

 

 

 

Sikkim, een kleine staat gelegen aan de voet van de Himalaya, grenst in het westen aan Nepal, in het noorden aan China en in het oosten aan Buthan.  Via een nauwe strook in het zuiden grenst het aan West-Bengalen.  Het land is één grote bergvlakte.  Er is weinig infrastructuur, geen vliegveld en zelfs geen treinen.  De dorpen zijn slechts te bereiken met een muilezel of met een jeep langs de smalle bergwegen gekneld tussen steile flanken en diepe ravijnen.  De regering van Sikkim besteedt veel geld aan het herstellen van de wegen die door aardverschuivingen tijdens de moessonregens gevaarlijk zijn geworden.  De bewoners leven van wat het schrale bergland hen biedt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinderen lopen soms uren om de school te bereiken

4 uur langs bergflanken om Rolep te bereiken, de wegen hebben te leiden van aardverschuivingen

 

Verwelkoming door de dorpelingen langs de weg en in de school

Rolep is een ver afgelegen arm dorpje in Oost-Sikkim waar slechts enkele koppels hun school hebben kunnen afmaken.  De meeste mensen zijn ongeletterd en zich niet bewust van wat gezondheid en hygiëne betekenen.  Voluntary Health Association of Sikkim (VHAS) was hier reeds gestart met een elementair programma waarbij enkele zelfhulpgroepen waren opgericht.  Het plaatselijke schooltje waar de kinderen van de omliggende dorpjes tot klas 8 les konden volgen was in zeer slechte staat.  Toiletten noch drinkwater, slechte lokalen en te weinig banken maakten de school zeker niet aantrekkelijk.  De kinderen moeten soms uren lopen om de school te bereiken.  Vele ouders verkozen hun kinderen mee op het veld te nemen dan ze naar school te sturen.  Deze school in orde krijgen was dan ook de prioriteit voor dit afgelegen bergdorp om de kringloop van onwetendheid en armoede definitief te doorbreken.  VHAS vroeg in 2000 onze steun om dit te verwezenlijken.  Onze voorwaarde was dat de lokale gemeenschap het werk zou doen terwijl wij de materialen en de opvolging zouden financieren.  Een renovatiecomité werd opgericht.  Na overleg en akkoord over de planning gingen de werken van start.

 

 

 

 

 

 

 

De school voor () en na () de renovatie

 

 

 

 

Het hele dorp hielp mee om de school te renoveren – Eén lokaal diende volledig heropgebouwd te worden

 

 

 

 

Vrouwen kappen stenen voor de fundering   

De jongeren brengen stenen aan

De mannen metsen en timmeren

 

 

 

De Minister-president van Sikkim bezocht in oktober 2001 Rolep en huldigde de gerenoveerde school opnieuw in.  Het hele dorp was in feest.  De Minister-president riep het dorp Rolep uit als modeldorp van Sikkim omdat de dorpelingen niet op de regering hadden gewacht, maar zelf samen hun school hadden gerenoveerd.  Hij prees het schoolcomité voor zijn werk.

 

 

 

 

 

 

 

Kort relaas van een bezoek in 2006

 

 

 

 

Wanneer we Sikkim aandoen bezoeken we altijd onze vrienden in Rolep, zo ook in 2006.  Het schooltje is volledig verjongd met goede en jonge leerkrachten*, het aantal leerlingen is gestegen van 150 tot 270.  Rolep is nu een hoofdschool met nog een bijschooltje iets verder afgelegen.  De voertaal in de scholen in Sikkim is het Engels met als tweede taal het Nepali, Buthia of Rai (de talen van de bevolkingsgroepen in Sikkim).  Vanaf jaar 3 wordt ook het Hindi onderwezen.  Het schooljaar loopt vanaf 15 februari tot 15 december.  Alle kinderen van de omliggende dorpen gaan nu naar school, de volgende generaties zullen niet meer ongeletterd zijn zoals nu nog bij velen het geval is. 

 

(*) De regering van Sikkim stimuleert jonge leerkrachten om een aantal jaren in ver afgelegen gebieden les te gaan geven.

 

 

 

 

 

 

 

Naar ons voorbeeld heeft de overheid ook nog een viertal toiletten bijgebouwd met drinkwaterwater voorziening.

 

's Zaterdags dragen ze hun gekleurde uniformen volgens de groep waarin ze zijn ingedeeld voor nevenschoolse activiteiten

 

Een gemoedelijke babbel met een van de bouwers van 2000 en met de nieuwe hoofdonderwijzer

 

 

 

 

 

 

Cardamonplanten telen goed in Rolep,

In Rolep zelf wonen er 88 families met in totaal 437 zielen.  Het renoveren van de school bracht een dynamiek in het dorp teweeg.  Er zijn nu 6 zelfhulpgroepen opgericht en deze hebben in totaal al 100.000 Rs gespaard (50 Roepies = 1 euro).  De economische activiteiten die werden ontwikkeld zijn o.a. het kweken van gember en cardamon, en naaien.  Er zijn nu een haarkapper en enkele kruideniers in het dorp.  Een man heeft van zijn groep 10.000 Rs geleend en is zelf een naaiateliertje begonnen (reeds met een helper) en hij maakt de kledij voor de mensen in het dorp en de uniformen voor de schoolkinderen - zo moet men niet meer naar het 12 km verder gelegen stadje Rongli gaan (met de jeep toch nog 45 min rijden).

Op de vraag wat een zelfhulpgroep voor hen betekende antwoordde men:

  • het geeft een samenhorigheidsgevoel, “not me but we”
  • de leden van de groep helpen elkaar
  • economische verbetering door de groepsactiviteiten
  • ze sparen en gaan samen naar de bank, wat ze alleen niet kunnen
  • hun bewustzijn en eigenwaarde is hierdoor verhoogd
  • als er een dringende nood is (bv. hospitaal, bevalling met problemen) schiet de zelfhulpgroep het nodige geld voor dat nadien binnen het jaar wordt terugbetaald

Er is zelfs al een uitwisseling geweest met zelfhulpgroepen van een andere staat (Bihar) gesponsord door de Agriculture Bank.  We kregen inzage in de boeken van de zelfhulpgroepen en de hoofdonderwijzer gaf ons ook het verslag van de schoolactiviteiten.  Door hun activiteiten hebben de gezinnen hun inkomen kunnen verhogen met 40 % (van 1400 Rs naar 2000 Rs per maand = 40 euro; boven de armoedegrens dus die op 30 euro ligt).  Ze gaan nu ook starten met jongerengroepen.

 

 

 

 

 

 

 

De meeste gezinnen hebben nu hun eigen toilet

De kinderen houden het dorp rein

Zelfhulpgroepen betekenen veel voor deze mensen

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze steun in 2000-2002 aan de renovatie van deze school bedroeg 5.875 euro voor materialen, begeleiding en opvolging door VHAS.  De dorpelingen voerden zelf al het werk uit. 

 

Door de renovatie leerden de mensen samenwerken hetgeen zich ook nadien vertaalde in meer zelfhulpgroepen en economische activiteiten in het dorp zelf.  Gezondheid en hygiëne zijn erop vooruitgegaan.  Alle kinderen gaan naar school wat hun toekomst veilig stelt.  Onze investering heeft dus meer dan alleen de renovatie opgeleverd!