Noodhulp na de aardbeving te Gujarat (januari 2001)

2001

 

Deze noodhulp werd geleverd door onze Indische partners VHAI en WBVHA.

 

 

 

 

 

 

 

Van de verschillende partners waarmee we in West Bengalen en in Sikkim samenwerken kregen we na de aardbeving volgende noodoproep die gecoördineerd werd door het VHAI (Voluntary Health Association of India):

 

 

 

Verscheidene steden in Gujarat zijn volledig verwoest in de morgen van 26 januari om 8.46 uur door de ergste aardbeving die India ooit heeft getroffen.  De aardbeving had een kracht tussen 6.9 en 7.9 op de schaal van Richter.  De schok was zo hevig dat hij ook werd gevoeld in vele andere delen van India en in Pakistan en Nepal. De eerste rapporten kwamen vanuit Ahmedabad en Surat, die zeer veel schade hebben geleden.  Er is ook een gebrek aan informatie als gevolg van de vele communicatiestoornissen.  Vele delen van Gujarat zijn van de buitenwereld afgesloten ...

 

“... Onmiddellijk werden medische en andere hulpteams naar het rampgebied gestuurd, en wel naar de meest afgelegen en meest geteisterde streken.  Zij zullen volgende taken verrichten:

-         eerste hulp verlenen met inbegrip van transport naar hospitalen

-         de overlevenden opvangen en ondersteunen met dekens, voedsel, drinkwater, tenten, enz.

-         speciale aandacht zal worden geschonken aan kwetsbare vrouwen en kinderen

... Elk team zal bestaan uit een dokter, twee paramedici, twee ervaren ontwikkelingshelpers en een lokale medewerker die de taal en de gewoonten van de streek kent. …”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hele dorpen werden geteisterd en wat er nog overbleef was goed voor de sloop

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alhoewel het IIMK alleen maar in het oosten van India projecten ondersteunt, besloten we toch op de noodoproep van onze partners in te gaan.  Vele teams van België en Europa vertrokken naar India, wij vonden het onze plicht de Indische teams te ondersteunen die hun landgenoten in het westen ter hulp snelden.

 

Daar onze eigen middelen beperkt zijn zochten we naar medesponsors en speelden we de vragen van het VHAI o.a. door naar MEMISA (een vzw gericht op medische hulp in ontwikkelingslanden) dat ons een belangrijke bijdrage overmaakte om door te sturen naar onze partners in India.  Ook uw giften hebben we onmiddellijk overgeschreven naar de hulpoperaties in India.  In naam van de slachtoffers vragen onze partners aan MEMISA en aan U allen hun dank over te maken voor de geboden hulp!  Ook wij danken U voor uw spontane steun op onze oproep.

 

 

 

Gewonden worden verzorgd

Dokters bespreken de situatie

 

 

 

 

Onze bijdrage om deze nood te lenigen bedroeg 28.500 euro