Noodhulp na de verwoestende cycloon Aila

West-Benbalen 26 mei 2009

 

Deze noodhulp werd geleverd door onze Indische partner

Human Wave

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 26 mei sloeg de cycloon AILA in op de Bengaalse kust.  Hij draaide van de Sunderbans noordwaarts naar Kolkata en verder naar Darjeeling.  Onze projectgebieden Kakdwip (de vissersdorpen), Raidighi (onze lagere school) en Mankundu (Human Wave centrum) deelden ook mee in de klappen.  Meerdere dijken braken door zodat het zoute water van de Golf van Bengalen het land overspoelde.  Vele bomen en huizen werden vernield, waterompen onbruikbaar en visvijvers overspoeld zodat de zoetwatervissen stierven door het zoute water.  Onze Bhagat Sing Junior High School bleek gelukkig bestand tegen deze zware storm en liep geen schade op.  De overheid en de grote NGO’s brachten watertanks aan.  Er was een grote nood aan bleekpoeder (voor waterreiniging), tenten en medicijnen.  Veel mensen hadden koorts, maag- en darmklachten en diarree als gevolg van het water dat vergiftigd was door de vele dode vissen.  De hele Sunderbans (= delta van de Ganges) inclusief Bangladesh was zwaar getroffen.  Meer dan 200 mensen waren omgekomen en meer dan 500.000 mensen werden dakloos door deze cycloon.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dijken begaven het, het zoute water overstroomde de vlakten en visvijvers.  De zoetwatervissen stierven en de rottende vissen verontreinigden de hele streek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om de eerste nood te helpen lenigen maakten we uit onze werkreserve een bedrag vrij voor onze partner Human Wave die mee de hulp aldaar organiseerde.  Naast de onmiddellijke hulp aan de getroffen gebieden was er de wederopbouw van de dorpen in ons projectgebied.  We voorzagen de getroffen gezinnen met een 75% toelage om hun hutten te herstellen en pompten 18  visvijvers leeg.  Na de moessonregens waren de vijvers opnieuw met zoet water gevuld en konden we de visteelt heropstarten.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandal’s hut is hersteld en de 18 waterreservoirs voor visteelt en irrigatie zijn terug met zoet water gevuld    Zij zijn dankbaar dat ze op ons konden rekenen!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze bijdrage om deze nood te lenigen bedroeg 2.300 euro.