Gezondheidsopvoeding op school – Gangtok, Sikkim

2000-2005

 

Dit project werd begeleid door onze Indische partner

VHAS (Voluntary Health Association of Sikkim)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De term gezondheidsopvoeding bevat niet alleen het onderwijzen maar betekent ook verantwoordelijkheid opnemen voor de gezondheid.  De school is de ideale plaats om gezondheidszorg en –bewustzijn te ontwikkelen.  Via de kinderen bereikt men ook de ouders en kan men ze zo een stukje opvoeden.  De leerkrachten spelen hierin een belangrijke rol.  Zij moeten gemotiveerd zijn en het bewustzijn kunnen overbrengen op de leerlingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concrete doelstellingen van het programma waren:

·         Leerkrachten het concept van gezondheidsopvoeding helpen begrijpen en dit concept propmoten in de scholen.

·         Leerkrachten aanleren het gezondheidsbewustzijn bij de kinderen te ontwikkelen.

·         De leefgewoonten van de leerlingen te wijzigen

·         Ouders samen te brengen om dit programma te bespreken

·         Een syllabus opstellen waarin voor elk studiejaar de elementen worden aangegeven die aan bod moeten komen met de daarbij horende werkwijze.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De syllabus bevat voor elk van de eerste tot de achtste klas drie objectieven die aangepast zijn aan de leeftijd van de kinderen.  Naast de omschrijving van elk objectief zijn er ook een aantal concrete activiteiten voorzien om het objectief te verduidelijken en het in de praktijk om te zetten.  Een leerlingenobservatieblad is toegevoegd ten behoeve van de leraars.

 

Voorbeeld: Objectief 2 in klas V:Studenten laten inzien hoe men ziek wordt door gebrek aan kennis

Hierbij spreekt men over diarree, tuberculose, worminfecties, schurft en bindvliesontsteking.  De activiteiten bestaan erin te laten inzien hoe deze ziekten ontstaan en overgedragen worden, wat de gevolgen zijn en hoe men ze kan voorkomen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per school werden twee leerkrachten geselecteerd die een cursus volgden om in hun school dit project uit te werken.  Samen met deze leerkrachten werd een syllabus opgesteld en verfijnd aan de hand van de ervaringen van de leerkrachten zelf.  In het kader van dit project werden de scholen ook uitgerust met waterfilters die de scholen uit hun werkingsfonds betaalden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overleg met de directies, onderwijzers in opleiding, gebruik van de E.H.B.O. kit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewustmaking van de kinderen in de klas en via posters – de ouders worden er ook bij betrokken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze bezoeken ter plaatse: overleg met directie en leerkrachten – en met het ministerie van familiewelzijn

 

 

 

 

 

 

 

Een hoofdonderwijzer vertelde:

Het resultaat is dat nu dit gezondheidsonderricht een vaste plaats heeft gekregen in het lessenpakket en dat dit ook als examenstof wordt beschouwd.  Het VHAS voorzag in een duidelijk curriculum en voorzag tevens in aangepaste opleidingen voor de leerkrachten.  Regelmatig worden voor hen na de start nu ook nog studiedagen over gezondheidsopvoeding op school ingericht.

 

Het VHAS heef nu ook een boek uitgegeven “waar er geen dokter is” als leidraad en referentiekader voor de scholen.

 

Alle scholen in het programma ontvingen een E.H.B.O. kit met opleiding voor de leerkrachten.   Het project werd overgenomen door het “ministerie van gezondheid en familiewelzijn”.  In totaal traden 12 scholen rond Gangtok tot het project toe.  Deze 12 scholen groeperen ongeveer 3000 leerlingen (of 1000 gezinnen).  Het project zal nu door het ministerie in andere scholen worden ingevoerd.

 

 

 

 

 

 

 

De 14 scholen rond Gangtok geven onderricht aan ongeveer 2.000 leerlingen.

Dit project kostte over de vijf jaar in totaal 9.450 euro, dit betekent <5 euro per leerling.

De jaarlijkse kost bedroeg dus gemiddeld 1.890 euro.

 

 

 

 

 

 

Tijdens ons bezoek in 2006 aan deze scholen stelden we vast dat de Australische regering gezorgd had voor toiletten en vernieuwd lesmateriaal

 

 

 

 

 

 

 

 

Ondertussen werden er diverse schoolclubs opgericht en zag men daadwerkelijk de verandering in de scholen zelf