Gezondheidsproject in de theeplantages te Darjeeling

West-Bengalen   2000-2001

Dit project werd begeleid door onze Indische partner WBVHA.

 

 

 

 

 

Darjeeling op een hoogte van 2100 meter aan de voet van de Himalaya in noordoost India, grenzend aan Sikkim en Nepal, is een gegeerde streek voor jonge trekkers die India doorkruisen.  Het is een achtergestelde bergstreek die dun bevolkt is.  Sinds lange tijd vormt thee de basiseconomie van Darjeeling.  Van zodra de Britten de plantages overnamen maakten zij van de bergbewoners harde werkers.  Velen werden er naartoe getrokken, hopend op wat meer welvaart.  Maar zoals we reeds vaak hoorden werden alleen de eigenaars er beter van.  De bevolking bleef ongeletterd en arm. Los van de “normale” epidemieën zoals koorts, marlaria en huidziekten zijn o.a. bloedarmoede en tuberculose gewone doodsoorzaken geworden.  60% van de vrouwen lijdt aan bloedarmoede omwille van te vele zwangerschappen en ondervoeding.  Moeders bevallen in zeer slechte hygiënische omstandigheden, geholpen door niet ervaren vroedvrouwen.  Door een huis aan huis onderzoek kwam men ook te weten dat de meeste families meer kinderen wensen, alleen maar om meer voedselbonnen te krijgen. 

 

 

 

West Bengal Voluntary Association vroeg eind 1999 onze medewerking voor één jaar om een gezondheidsproject op te starten in de GING theeplantage als een soort piloot project.  In de dorpen van de plantage tellen we 5000 inwoners.  Deze plantage ligt op 30 minuten rijden van Darjeeling.

 

 

 

Deze jonge dames, gerekruteerd uit de families van de werknemers van de plantage, werden getraind om het project vorm te geven.  Zij gingen van huis tot huis om hun boodschap uit te dragen en de gevallen te melden waar medische hulp nodig is, bijvoorbeeld: zwangerschap, tuberculose, HIV/AIDS, druggebruik en aandoeningen veroorzaakt door onzuiver water en ondervoeding.  Zij deelden brochures uit die in de lokale taal waren opgesteld.  Ook besteedden zij veel aandacht aan moeder-kind relatie en aan de opvolging van pasgeboren kindjes.

Men zal trachten de moeders bewust te maken van:

 • het belang van hygiëne en sanitair
 • van een evenwichtige en gevarieerde voeding
 • van een gespreide en gecontroleerde familieplanning
 • van het gevaar van tuberculose en andere besmettelijke aandoeningen

 

Deze bewustmakingscampagne in het dorp werd ondersteund door:

 • klinische hulp te bieden via eerstelijns gezondheidshelpers in het dorp
 • door de traditionele vroedvrouwen een degelijke opleiding te geven
 • indien nodig door de mensen te verwijzen naar bestaande gespecialiseerde hulpcentra

 

Na een eerste fase zou een plan worden opgesteld om de noodzakelijke veranderingen in mentaliteit en gewoonten te begeleiden.  Contacten werden gelegd met het regeringssecretariaat voor volksgezondheid en het lokale hospitaal om over de nodige medicatie gratis te kunnen beschikken.

 

De kostprijs voor dit project bedroeg 2000 euro voor een jaar.  De manager van de Ging theeplantage verzekerde ons dat, eens dit project vruchten afwerpt, hij zijn collega’s van de andere plantages rond Darjeeling zou kunnen overtuigen ook bij hen dit project te starten … maar dan gefinancierd door de theeplantages zelf. 

 

 

 

Problemen identificeren tijdens de huisbezoeken

Raadgevingen voor het verzorgen van de kinderen

 

 

 

Toen we eind 2000 een kijkje gingen nemen werden we verwelkomd door de 5 gezondheidswerksters.  Zij vertelden fier over de reeds bereikte resultaten in verband met moeder- en kindzorg:

 • er werden 1200 huisbezoeken afgelegd waarbij ze zwangere vrouwen bereikten en ziekten opspoorden
 • ze gaven vorming en voorlichting
 • ze zorgden voor pre- en postnatale begeleiding
 • ze organiseerden inentingsprogramma’s
 • wekelijks komt nu een dokter naar de plantage

 

De baas van de plantage stond volledig achter het project.  De vrouwen zijn nu veel minder afwezig en de productie ligt hoger.  Hij stelt zelfs zijn voertuig ter beschikking als vrouwen of kinderen dringend naar het ziekenhuis moeten. 

 

 

 

Dit project kostte 1.860 euro, en zoals afgesproken werd het overgenomen door lokale fondsen.

 

 

 

 

 

De theepluk wordt door de vrouwen gedaan, zij organiseren ook zelf opvang voor hun kinderen

Slechts 20% van hun mannen werken ook in de plantage, de anderen werken als dagloner of als vrachtwagenchauffeur

 

 

 

Na het eerste jaar werd het project verder gefinancierd door DACC (Darjeeling Aids Control Center) en bleef Seva Karia (de lokale ngo van WBVHA) de opvolging verzorgen.

 

Toen we in februari 2004 van Sikkim naar Kolkata teruggingen, reisden we langs Darjeeling om te zien hoe het in de theeplantages met het project was gesteld (een eerdere poging in 2001 was mislukt wegens een transportstaking).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We hebben een anderhalf uur durend onderhoud in het sanatorium met de vroedvrouw en de vijf gezondheidswerksters waarmee het project werd gestart. 

Volgende resultaten werden voorgelegd:

 • de inentingsgraad is sterk toegenomen
 • de mensen met een probleem komen veel vlugger naar het sanatorium
 • ze worden adequater behandeld
 • het aantal huizen met toilet is van 45 naar 90% gestegen
 • het ziekteverzuim is met 25% afgenomen
 • de uitgaven voor medicatie zijn verminderd
 • het condoom wordt gepromoot als voorbehoedsmiddel en als preventie tegen seksuele aandoeningen

 

 

 

 

 

 

 

       De plantages worden opgekuist na de winter  Struiken worden gesnoeid voor de nieuwe lente

 

We bezochten de verschillende dorpen in de theeplantage en hadden nadien in het centrum een samenkomst met de zelfhulpgroepen.  Er waren er ondertussen een 10-tal zelfhulpgroepen opgericht die met elk 15 leden actief zijn.  Ook hier ervoerden we intens dat er wat veranderd was zowel in het zelfbeeld van de moeders als in de mentaliteit. 

 

 

 

 

We ontmoetten de nieuwe eigenaar van de Ging theeplantage.  Door een economische recessie werden vele plantages gesloten, de mensen aten slangen en ratten van het veld om niet te verhongeren.  De mensen van de Ging plantage hebben geluk gehad.  De nieuwe eigenaar prees de gezondheidswerksters en  stond achter de zelfhulpgroepen.  Hij vertelde ons ook dat hij het productie-apparaat volledig wil vernieuwen en zo de plantage weer winstgevend wil maken.  Hij wil binnen de drie jaar het bio-label halen.

 

 

Van de samenkomst met de zelfhulpgroepen maken ze altijd een feest

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We vernamen dat het Rode Kruis naar het model van de Ging theeplantage hetzelfde programma had opgezet in een aantal andere plantages.  Verder hadden we ook nog een ontmoeting met een aantal planters in het “Darjeeling Planters Association House”.  We maakten ons punt duidelijk: na 3 à 4 jaar zijn het gezondheidspeil, de levensomstandigheden, het werkverlet, enz. dermate verbeterd dat een bepaald niveau werd bereikt dat nog weinig kan worden verbeterd.  Het kwam er nu op aan dit peil te handhaven.  Dit alles had ook zijn invloed op de productiviteit en de medische kosten en dus op de winst van de plantage.  Van deze meeropbrengst moest nu het project worden onderhouden.  De gezondheidswerksters dienden geïntegreerd te worden in het sanatorium waar zij ook andere taken zouden kunnen uitvoeren.  De dokter, vroedvrouw en verpleegkundigen werden reeds door de plantage betaald, dus waarom vanaf nu ook niet de gezondheidswerksters?

 

Samenkomst met de planters en het RK