Onze Projecten

 

 

 

 

 

Hier kan je elk project in detail bezoeken.  Naast doelstellingen, activiteiten en  te verwachten resultaten willen we ook de mijlpalen en de actuele stand van zaken weergeven.  We doen dit aan de hand van informatie die we uit de kwartaal rapporten voor u samenvatten en uit onze bezoeken ter plaatse.  Een werkjaar start in India op 1 april en eindigt op 31 maart het volgende kalenderjaar.  De beëindigde projecten zijn vermeld in de linkerkolom, we vullen ze aan met het relaas van onze bezoeken die we er nadien nog aan hebben gebracht.

 

 

 

Onze projecten hebben niet alleen een begin maar ook een einde.  Projecten worden verdeeld in fasen zodat de doelstellingen duidelijk zijn en het werk overzichtelijk blijft.  Na elke fase wordt beslist hoe het verder moet of kan.  In vele gevallen wordt het project verder uitgediept of wordt het hernomen in aangrenzende dorpen zodat met de opgedane ervaring beter kan worden gewerkt.  Deze fasen zijn weergegeven door de jaartallen onder de titel van elk project.

 

 

 

 

 

 

Wens je onze nieuwsbrief met uitgebreid verslag te ontvangen of heb je suggesties en/of vragen:

  graag via:  info@iimk.be

 

 

Beëindigde Projecten

 

Zo begon het … IIMC Project dr. Sujit ten zuiden van Kolkata

1989 - 1999

Gezondheidsproject in de theeplantages te Darjeeling

West-Bengalen    2000 - 2001

Renovatie lagere school te Rolep, Oost-Sikkim

2000 – 2002

Het Paras Thezum Project te Sikkim

2000 – 2004 - 2007 - 2010

Gezondheidsopvoeding op school - Gangtok, Sikkim

2000 – 2005

Het waterpompen project te Kakdwip aan de Golf van Bengalen

2003 – 2006 - 2009

Noodhulp na de aardbeving te Gujarat (01-2001)

2001

Noodhulp na de Tsunami op Little Andaman (12-2004)

2005

Noodhulp na de Cycloon AILA, West-Bengalen (05-2009)

2009

 

Huidige Projecten

 

Gezondheids- en dorpsproject te Mankundu, Kolkata

1999 – 2004 – 2009 - 2014

Een lagere school in de Sunderbans, Kolkata

2000 – 2005 – 2009 - 2014

Studentsponsoring en –begeleiding, Kolkata

Vanaf 2000

Gezondheids- en dorpsproject te Pammanik, Meghalaya

2004 – 2007 – 2011 - 2014

Gezondheidsopvoeding op school – Singtam, Sikkim

2007 – 2012

Via Water naar Ontwikkeling – W2D, eilanden rond Kakdwip,

Golf van Bengalen     2009 – 2012 - 2015

Dorpsproject PAKA - Van West naar Oost Pendam, Sikkim

2010-2013

Voorkomen en beheersen van ondervoeding - Kautala

West-Bengalen      2010-2013

Een geitenproject in Lalgola, West-Bengalen

2010-2013

 

 

 

Dorpsontwikkeling & Gezondheid:   Sleutelelementen

 

Ø      Sleutels tot ontwikkeling zijn eigenaarschap en verantwoordelijkheid

Ø      Zuiver water en sanitair brengen gezondheid en hygiëne

Ø      Inkomen verwervende programma’s leiden tot economische weerbaarheid

Ø      Microkrediet via de zelfhulpgroepen aan aanvaardbare rente

 

Zo kunnen ze zelf voor hun kinderen en hun toekomst zorgen