Onze Missie

 

 

Wij ondersteunen en begeleiden dorpsontwikkelings- en gezondheidsprojecten

op het Indische platteland

die een wezenlijke bijdrage leveren aan de duurzame verbetering van de levensomstandigheden

 van gezinnen, in het bijzonder van moeders en kinderen.

 

 

Werkgebieden:

Ø      Medische zorgen:

verzorging – preventie – medicinale kruiden

Ø      Vrouwenwerking:

gezondheid – bewustmaking – ontwikkeling

Ø      Opleiding en opvoeding:

basisonderwijs – gezondheidsonderricht

Ø      Basishygiëne:

zuiver water – sanitaire voorzieningen

 

 

 

Medische zorgen

 

 

 

In landelijke hulpposten verzorgen wij infecties, huidziekten en andere aandoeningen veroorzaakt door ondervoeding en door een gebrek aan hygiëne en zuiver water.  Wanneer dat nodig is, verwijzen we door naar grotere centra.  We zorgen voor regelmatige inentingscampagnes en ook voor medisch onderzoek in afgelegen dorpen. 

 

Wij trachten kinderen van bij de geboorte een goede start te geven.  Vanaf de zwangerschap worden de jonge vrouwen begeleid en ook na de geboorte bieden we voldoende zorg aan moeder en kind.   

 

Wij besteden veel aandacht aan het gebruik van de medicinale kruiden die in de natuur voorhanden zijn.  Zo kunnen de meest voorkomende aandoeningen worden verholpen zonder dure geneesmiddelen. 

 

 

 

Vrouwenwerking

 

 

 

Vrouwen samenbrengen in zelfhulpgroepen is een belangrijk onderdeel van de projecten.  Daarin kunnen vrouwen samen hun problemen met elkaar delen en bespreken, hun oplossingen zoeken en hun prioriteiten bepalen.  Daardoor leren ze ook beter met elkaar praten en samenwerken. Uiteraard worden ook hun mannen betrokken bij dit programma.

 

Via de zelfhulpgroepen wordt aandacht besteed aan gezondheid, hygiëne, gezinsplanning, bewustmaking en ontwikkeling.  Door samen te sparen, via een microcredit een activiteit op te zetten of een beroepsopleiding te volgen, krijgen zij een beter zelfbeeld en worden zij zich ervan bewust dat zij hun levenssituatie zelf kunnen verbeteren.

 

 

 

 

Opleiding en opvoeding

 

 

 

We ondersteunen lagere scholen waar dat nodig is.  Ook zorgen wij voor bijlessen om de kinderen uit arme gezinnen te helpen

 

Kinderen zijn de volwassenen van morgen.  Het is dus uitermate belangrijk hen van kindsbeen af een goede levenshouding bij te brengen.  Wat betekenen hygiëne en netheid?  Waaruit bestaat een gezonde voeding?  Hoe wordt men ziek of worden ziekten overgedragen?  Waarom zijn inentingen belangrijk?  Op al die vragen trachten we in ons project met aangepaste en praktische voorbeelden een antwoord te geven, zodat de kinderen die begrippen als vanzelfsprekend leren ervaren.

 

 

 

 

 

Basishygiëne

 

 

 

Naast armoede en overbevolking is water het derde grote probleem van India. 

 

Zonder zuiver en drinkbaar water missen alle andere acties hun doel.  Leg maar eens uit aan jonge moeders hoe zij hun baby’s kunnen verzorgen als zij niet over zuiver water beschikken!  Hoe laat je kinderen inzien dat hygiëne belangrijk is als zij thuis geen behoorlijk sanitair hebben? 

 

Zuiver water en sanitaire voorzieningen zijn duurzame investeringen die vele problemen voorkomen.