Oktober 2006

Meegaan en loslaten

 

 

Wij ondersteunen en begeleiden dorpsontwikkelings- en gezondheidsprojecten op het Indische platteland die een wezenlijke bijdrage leveren aan de duurzame verbetering van de levensomstandigheden van gezinnen, in het bijzonder van moeders en kinderen.

 

Vanuit onze missie - ondersteunen en begeleiden - werken we uitsluitend met door IndiŽrs geleide organisaties zodat ook nadat het project is afgesloten het werk doorgaat.Blijven we immers niet levenslang ouder met de zorg voor onze kinderen ook al zijn ze al lang het huis uit?Alleen Indische organisaties zijn in staat een sociaal weefsel te creŽren en de zorg voor het milieu bij te brengen of in stand te houden zonder mensen af te stoten, zij kennen immers de taal en de cultuur.De rol van de organisaties bestaat erin als inspirator en als katalysator op te treden, de mensen te bemoedigen, het proces te sturen en het kader te scheppen waarin de zelfhulpgroepen kunnen gedijen en zichzelf ontwikkelen.Onze partner organisaties betrekken de mensen bij het uitvoeren van de projecten.Een dorpsgemeenschap moet duidelijk het engagement aangaan zelf haar lot in eigen handen te willen nemen alvorens een project wordt gestart.Een project immers kan alleen maar kansen creŽren, de dorpsgemeenschap moet ze grijpen en benutten.

 

Een goede voorbereiding is reeds het halve werk zegt men.Daarom vragen we ook van onze Indische partners een beschrijving van het project met duidelijke doelstellingen, de activiteiten om de doelstellingen waar te maken met het daaraan gekoppelde kostenplaatje, een planning over meerdere jaren en tenslotte de te verwachten resultaten.De opmaak van een project toont op deze wijze ook de haalbaarheid ervan aan en vermijdt valse verwachtingen.Door onze bezoeken ter plaatse verwerven wij ook meer inzicht in de lokale behoeften en mogelijkheden en ontstaan er nieuwe ideeŽn die zij verder uitwerken.Tijdens onze evaluatie zien we waar er moet worden bijgestuurd.Wij brengen onze partners met elkaar in contact zodat zij van elkaar kunnen leren en hun ervaringen delen.

 

Ontwikkelingswerk is een boeiend avontuur.Met mensen meegaan, hen een duwtje in de rug geven, zien hoe zij het zelf leren doen en hen durven loslaten, maar evenzo klaar staan om hen op te vangen als het dreigt mis te lopen.Uiteraard kan dit alleen dankzij uw financiŽle steun, waarvoor onze oprechte dank.We zijn blij, beste weldoener, u langs onze nieuwsbrieven te kunnen informeren over de resultaten van uw investering:†† ďgelukkige moeders en kinderen met een toekomstĒ.