Mei 2006

Het IIMK “platform – raket” model

 

 

Als je de projecten bezoekt wordt je met veel vriendschap en eerbetoon ontvangen - in India met een bloemenkrans of een geel sjaaltje - jij bent immers hun gast.  Heet water, thee of een kokosnoot worden u aangeboden.  Je vraagt naar de verbeteringen die het project tot hiertoe heeft teweeggebracht en zij zullen je vertellen wat er is veranderd.  Ze tonen fier het spaarboekje van hun zelfhulpgroep, vertellen hoe de gezondheid en hygiëne er is op vooruitgegaan en hoe ze door een lening bij hun zelfhulpgroep een economische activiteit hebben kunnen opstarten waardoor hun inkomen vermeerderd is.  Via uw financiële steun heeft onze partner in India hen kunnen helpen bij het oprichten van zelfhulpgroepen, bij de opleiding en bewustmaking i.v.m. gezondheid, inenting, hygiëne, familieplanning, rechten, enz., bij de contacten met de overheid om de bestaande kanalen te activeren en hier en daar was er een financiële tegemoetkoming voor toiletten, een waterput voor het dorp of voor de renovatie of uitbreiding van de school.

 

Als je dan daarna vraagt hoe ze de toekomst zien, staan ze steevast klaar met een hele waslijst van verbeteringen waarvoor er geld nodig is: verbetering van hun huis met rookafvoer, een stenen weg door het dorp, een gemeenschapslokaal, enz.  Dan breekt het moment aan om ons “platform – raket” model te ontvouwen.  Zij zijn gelanceerd, hun raket van hun (dorps)ontwikkeling is met uw steun vertrokken.  Zij zijn sterker geworden en kunnen nu voor zichzelf opkomen.  Zij hebben een beter inkomen verworven.  Zij hebben nu voldoende energie om verder op eigen kracht te vliegen.  Via onze partner in India houden we nog wel contact en begeleiden hen van op een zekere afstand zonder hen aan hun lot over te laten.  Maar op een bepaald ogenblik is onze taak volbracht en gaan we naar andere gebieden voor een nieuw project.  Als we een volgende keer teruggaan is het om hen als vrienden te bezoeken, zij zijn gelanceerd en kunnen het nu zelf aan.  Dit is het doel van onze ontwikkelingsprojecten, de mensen op eigen kracht leren verder te gaan.


 

 

 

 

 

 

Afgeronde rechthoek: IIMK 
Lanceerplatform

Afgeronde rechthoek: Onze partner 
in India