Oktober 2010

Gefeliciteerd met uw verjaardag

 

 

De wereld kan er in 2015 anders uitzien.  Dat beloofden 191 regeringsleiders in de millenniumdoelstellingen op de Algemene vergadering van de Verenigde Naties in 2000.  We zetten ze nog eens op een rijtje.  In 2015:

  1. zijn extreme armoede en honger uitgebannen
  2. gaan alle jongens en meisjes naar school
  3. hebben mannen en vrouwen dezelfde rechten
  4. is kindersterfte sterk afgenomen
  5. sterven er minder vrouwen door zwangerschap
  6. is de verspreiding van ziektes als aids en malaria gestopt
  7. leven meer mensen in een duurzaam leefmilieu
  8. is er een eerlijke handel, schuldenverlichting en hulp

 

We zijn fier dat we in ons 15 jarig bestaan ons steentje hebben kunnen bijdragen aan de eerste vijf doelstellingen.  We beseffen wel dat het IIMK te klein is om wereld-schokkende veranderingen teweeg te brengen.  Maar toch, waar wij in India waren of zijn is er voor de moeders en hun kinderen door onze projecten een stukje van die vijf doelstellingen werkelijkheid geworden. Er is een steen verlegd in een rivier op aarde …

 

Gezondheid komt in al onze projecten op de eerste plaats.  De moeders moeten zich goed voelen in hun vel, dan pas kan men aan versterking van het dorpsweefsel, aan vrouwenemancipatie en aan economische opbouw beginnen.  Economie in een dorp, hoe miniem ook, kan de spiraal van armoede en honger doorbreken en ombuigen naar uitzicht op een menswaardig bestaan.  Immers, van “onder de armoedegrens” naar “boven de armoedegrens” hoeft niet duur te zijn en is dikwijls maar een kleine stap maar maakt wel een wereld van verschil.  Het geeft hoop en kracht om verder te gaan.

 

Dit is ons adagio:  Mensen helpen zichzelf te helpen.  Wij geven de aanzet in onze projecten.  Gezondheid brengen in de dorpen, vrouwen uit hun isolement halen door hen in zelfhulpgroepen samen te laten werken, hen samen te leren sparen en ver-volgens hun eigen spaargeld als microkrediet voor hun leden te leren gebruiken het-geen eigenaarschap en verantwoordelijkheid meebrengt, de sleutel tot ontwikkeling. 

 

Onze projecten hebben zuiver en drinkbaar water gebracht waar nodig, hebben de moeders de weg naar het hospitaal gewezen voor hun bevalling, zetten de plaatselijke hulpverleners aan meer aandacht te besteden aan jonge moeders en hun kindjes, gaven de stimulans om de kinderen naar school te laten gaan.  Vakopleidingen en kleine veeteelt genereerden de noodzakelijke inkomsten om boven de armoedegrens te geraken en zo de verkregen resultaten te bestendigen.  Moeders zelf de mogelijkheid geven om voor hun gezin en voor de opvoeding van hun kinderen te kunnen instaan is echte ontwikkeling, dit droeg tevens bij tot een betere situatie van de vrouw in het gezin en in de dorpsgemeenschap.  Onze oprechte dank aan u, trouwe sponsors, u maakte dit mogelijk.  Gefeliciteerd dus met onze 15de verjaardag, het is ook uw verjaardag!