Mei 2004

{G}een druppel op een hete plaat? {!}

 

 

Het is inderdaad een druppel op een hete plaat als men zich blind staart op de één miljard mensen die India bevolken en daartegenover een paar duizend families stelt die wij bereiken.  Het is echter geen druppel op een hete plaat als men de gezichten ziet en de lijst van namen kent van de 3000 gezinnen in de theeplantages rond Darjeeling, de 250 gezinnen en de 3000 schoolkinderen in Sikkim en rond Calcutta de 350 families, de 500 schoolkinderen en de 1500 patiënten die onze zorg genieten.  Al deze druppels krijgen niet alleen een concrete naam maar evenzeer een toekomst omdat onze hulp er op gericht is dat de mensen zichzelf leren helpen, dat onze projecten aan de schoolkinderen inzicht en kennis meegeven voor hun verder leven.

 

Het is het eeuwenoude verhaal van het glas dat halfvol of halfleeg is naargelang men wel of niet iets wil zien of erkennen, naargelang men wel of niet in zijn zak wil tasten, naargelang men wel of niet zijn verantwoordelijkheid wil opnemen.  Het ontvangen van onze nieuwsbrief bewijst dat U tot de eerste groep behoort, het bewijst dat U het waard vindt dat elke mens wordt geholpen waar ook ter wereld.  Het bewijst dat U erin gelooft dat met uw steun mensen kunnen leren zichzelf te helpen, hun hele verdere leven lang. 

 

Dat is het wat wij in onze projecten beogen, de basis leggen voor zelfredzaamheid.  De mensen in zelfhulpgroepen verenigen en hen helpen hun eigen problemen aan te pakken en op te lossen.  Zoals bij ons de verkeersopvoeding op school de kinderen weerbaar tracht te maken in het verkeer, zo trachten we met de gezondheidsopvoeding op school de kinderen alert te maken voor die factoren die hun gezondheid kunnen bedreigen en schaden.  We willen geen symptomen bestrijden maar zoals met de waterpompen zuiver en drinkbaar water aanreiken en zo de oorzaak van vele miserie wegnemen.

 

Het is niet omdat wij een kleine vereniging zijn, niet omdat onze middelen beperkt zijn dat ons resultaat beperkt moet zijn.  We geven voorrang aan die projecten die structurele wijzigingen aan de levensomstandigheden van de mensen teweegbrengen en die door Indische organisaties worden gedragen.  Onze bestuursleden trokken dit voorjaar op eigen risico en kosten opnieuw naar India en tekenden een aantal zeer concrete resultaten op.  Deze resultaten bewijzen dat onze aanpak echt werkt en dat onze projecten uw verdere steun verdienen