Oktober 2008

Duurzaam ontwikkelen blijft steeds onze leidraad

 

 

Bij het uitwerken van de projecten laten we ons leiden door de volgende vragen :

o       Kaderen de doelstellingen van het project in onze missie?

o       Wat zijn de activiteiten om de doelstellingen te verwezenlijken?

o       Wat zijn de te verwachten resultaten?

o       Wat zijn de factoren die de bekomen resultaten zullen bestendigen?

o       Wat is de kost van het project, niet alleen het eerst jaar, maar ook de volgende?

 

Onze eerste parameter is vrij eenvoudig te verifiŽren: komt het project de ontwikkeling van het hele dorp ten goede en speciaal de moeders en kinderen?

 

Voor de concrete uitwerking van het project wordt een lijst van uit te voeren activiteiten opgesteld, een planning en een overzicht van middelen en mensen die nodig zijn.Hierbij wordt ernaar gekeken of men niet te veel hooi op zijn vork neemt.Belandrijke vraag is of alle activiteiten beantwoorden aan de doelstellingen.

 

Nadien volgt het onderzoek of de te verwachten resultaten realistisch, haalbaar en meetbaar zijn.Immers meten is weten, concrete cijfers zijn nodig om de kwaliteit van het project te kunnen evalueren en eventueel bij te sturen.Dikwijls is een onderzoek op voorhand nodig om de uitgangspositie te kennen om deze later met de bekomen resultaten te vergelijken.

 

Voor men begint moet men bepalen welke factoren de leefbaarheid op langere termijn van het project waarborgen.We willen dat onze tussenkomst tijdelijk is en dat de resultaten blijvend zijn.In onze projecten zijn (1) het werken via zelfhulpgroepen met sparen en microkrediet, (2) de economische versterking van de dorpen, (3) de samenwerking met de lokale overheid en (4) niet in het minst de inzet van veldwerkster uit de gemeenschappen zelf zeer belangrijke factoren.

 

De kostprijs is het laatste element in de beoordeling van een project, immers we willen niet verder springen dan onze stok lang is.De mensen in India hebben er geen belang bij dat we acties opstarten en hen de toekomst rooskleurig voorstellen om dan, na enkele jaren, te moeten vaststellen dat de kosten ons boven het hoofd groeien.Het is daarom dat we een project in fasen verdelen: men heeft een lange termijn visie (waar willen we geraken), een driejarenplan (een periode die beheersbaar is), en een concreet jaarplan.Bij een driejarenplan hoort reeds een budget, zij het een ruwe schatting, maar bij het jaarbudget horen realistische cijfers die getoetst worden aan soortgelijke uitgaven uit het verleden.Vertrekkende van de cijfers die we in deze nieuwsbrief bij elk project meegeven, zien we dat de kostprijs gemiddeld 20 euro per Indisch gezin per jaar bedraagt of anders gezegd 5 euro per persoon.