Mei 2008

Duurzaam ontwikkelen betekent ook de zorg voor de jeugd

 

 

Als we naar de millenniumdoelstellingen kijken vinden we er zeker vier die direct of indirect verwijzen naar de jeugd: armoede en honger verbannen, lager onderwijs wereldwijd toegankelijk maken, kindersterfte verminderen en de gezondheid van de moeders verbeteren.  Vandaar dat we, samen met onze Indische partners, trachten deze doelstellingen in onze projecten aan bod te laten komen.

 

Kinderen zijn de volwassenen van morgen.  Kinderen die op school geleerd hebben wat gezondheid en hygiëne betekent, die geleerd hebben zorg te dragen voor het milieu, die beseffen dat opvoeding en opleiding een noodzaak tot ontwikkeling zijn, deze kinderen zijn de beste garantie dat onze inspanningen van vandaag ook blijvende vruchten zullen dragen in de toekomst.  De zorg voor de jeugd in onze programma’s is eveneens direct en indirect, afhankelijk in welke omgeving en met welke bevolkingsgroep men te maken heeft. 

 

Zo koos het project van Human Wave in Mankundu, dat zich eerder in de nabijheid van een stedelijk gebied afspeelt voor direct naar de jeugd gerichte programma’s.  Immers deze kinderen in de slums maakten kennis met de harde wereld van overleven, van de sterkste tegen de zwakste.  Het is dan ook van belang niet alleen gezondheid en opleiding te brengen, maar eveneens de ingesteldheid van deze kinderen aan te pakken en hen te tonen dat de wereld meer is dan een jungle.

 

In onze meer landelijke projecten van Voluntary Health Association wordt het overleven meer ervaren als een strijd voor het dagelijkse bestaan.  Vandaar dat hier een dorpsproject via vrouwenwerking meer aangewezen is.  We hebben in de vissersdorpen gezien dat de verbeteringen in gezondheid, gedragen door economische ontwikkeling, op de eerste plaats de opvoeding van de kinderen ten goede komt. 

 

En uiteraard is het nooit het ene of het andere.  Een school op het platteland ondersteunen of een individuele studentsponsoring kan zinvol zijn als andere mogelijkheden niet voorhanden zijn.  Een gezondheidsopvoedingsproject in de scholen mogelijk maken draagt er toe bij dat een hele generatie kinderen bewust gemaakt wordt, en jong geleerd is oud gedaan …

 

Daar verschillende gebieden en problemen ook een verschillende aanpak vereisen laten we de invulling van de zorg voor de jeugd over aan onze plaatselijke partners die voldoende onderlegd zijn om de juiste aanpak in projecten om te zetten.  Wij rekenen op uw steun om ook deze projecten, een sleutel naar hun toekomst, te blijven steunen, waarvoor onze oprechte dank.