Oktober 2003

Duurzaam ontwikkelen

 

 

In de film “jusqu’ici tout va bien (tot nu toe gaat alles goed)” ging effectief “alles goed” zolang de val duurde, maar de film eindigt met het onstellende neerploffen op het einde van de val.  Dit is wat we dikwijls zien met ontwikkelingsprojecten enkele jaren na beëindiging en met de “day after” na het verlenen van onafhankelijkheid aan kolonies.  We hebben er ons eigenste Belgisch Kongo maar op na te kijken.  Uiteraard mogen we geen steen werpen naar al die missionarissen en ontwikkelingshelpers die decennia lang het beste van zichzelf hebben gegeven.  Het is wel onze plicht en verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat deze geschiedenis zich vandaag niet meer herhaalt.

 

Vandaar dat wij bij onze werkwijze in onze brochure ook vermelden “wij werken uitsluitend met door Indiërs geleide organisaties zodat ook na onze tussenkomst het werk doorgaat  De Indische ngo’s kennen de cultuur en tradities van de mensen ter plaatse.  Alleen zij zijn in staat een sociaal weefsel te creëren, de zorg voor het milieu bij te brengen of in stand te houden zonder de mensen af te stoten.

 

Er is zelfs meer, wij eisen van de Indische organisaties die wij steunen dat zij op hun beurt de mensen betrekken bij het uitvoeren van de projecten.  De mensen rond een waterput samenbrengen en hen de verantwoordelijkheid geven voor de waterput is veel belangrijker en moeilijker dan het boren van een waterput zelf.  Maar het resultaat is wel dat de mensen hun waterput zullen verzorgen en onderhouden, lang nadat het project is afgelopen. 

 

Onze lange termijnstrategie bestaat erin de mensen zelfstandig te maken, ze te leren vissen i.p.v. ze steeds vis te moeten geven.  Een belangrijk element hierin is het vormen van zelfhulpgroepen waarin de mensen samen hun problemen bespreken, hun oplossingen zoeken en hun prioriteiten bepalen.  De rol van de ngo’s bestaat erin als inspirator en katalysator op te treden, de mensen te bemoedigen, het proces te sturen en het kader te scheppen waarin deze zelfhulpgroepen kunnen groeien en bloeien.  De aandacht voor de opvoeding en vorming van de kinderen is zelfs nog belangrijker.  Zij zijn immers de volwassenen van morgen.  En zo is de cirkel rond.  Uw financiële bijdrage, beste weldoener, maakt het deze ngo’s mogelijk hun rol en hun werk naar behoren te vervullen zodat het blijft goed gaan, ook lang nadat het project is beëindigd.