Mei 2009

De  0,7 %  van de ontwikkelingssamenwerking

 

 

 

Minister Michel van Ontwikkelingssamenwerking herhaalde onlangs het Belgische engagement om tegen 2010 0,7% van het bruto binnenlands product (bbp) vrij te maken voor ontwikkelingssamenwerking.  Volgens Michel moet ‘de huidige crisis’ omgebogen worden tot ‘een kans’.  Ons land moet darbij het goede voorbeeld geven.  In 2010 is het de tiende verjaardag van de Millenniumdoelstellingen.  In het kader daarvan herhaalden vele landen hun engagement om 0,7% van hun bbp aan ontwikkelingshulp te besteden.  2010 heeft dan ook een belangrijke symbolische waarde.  

 

Of we de 0,7% norm halen is een andere zaak, daarvoor wou de minister zijn nek niet uitsteken.  Door de crisis is de druk ook op ontwikkelingssamenwerking toegenomen.  Vorig jaar slaagde België er zelfs niet in om de vooropgestelde 0,5% te halen en strandde op amper 0,47%.  Anderzijds zijn de politieke partijen er niet beschaamd over om jaarlijks 50 miljoen op te strijken aan overheidsgeld.  Zowel de ene als de andere cijfers zijn verontrustend.  Aan ons, burgers, om de politici op hun verantwoordelijkheid en hun plicht te wijzen, de burgers betalen voldoende belastingen om deze norm ruimschoots te kunnen halen, alleen de politiek laat het afweten!

 

Nu de wereld ons dorp is geworden, kun je geen geluk koesteren achter een muur van afscheiding…  Zo werden er in 2000 op wereldvlak vele concrete plannen gemaakt ter realisatie van specifieke doelstellingen, gaande van vrouwenrechten, kinderrechten, basishygiëne, voeding en sociale ontwikkeling.  De start van het nieuwe millennium scheen een uitgelezen gelegenheid om met nieuwe krachten die concreet oude droom van vrede en voorspoed, samenwerking en ontwikkeling te realiseren.

 

Doelstellingen waren en zijn:

1.       de grootste armoede en honger verbannen

2.      lager onderwijs wereldwijd toegankelijk maken voor iedereen

3.      gelijke behandeling van vrouwen en mannen bevorderen, door vrouwen meer kansen en zeggenschap te bieden

4.      de kindersterfte verminderen

5.      de gezondheid van moeders verbeteren

6.      strijd leveren tegen HIV/AIDS, malaria, TBC, drugsverslaving en andere ziekten

7.      actief werken aan een duurzaam milieu ( veilig drinkwater, basishygiëne, opruimen van slums )

8.      werken aan een mondiaal partnerschap voor ontwikkeling (open stelsel van handel en financiën, niet discriminerend! …)

9.      betaalbare basisgeneesmiddelen

10.   voordelen van nieuwe technologieën verspreiden

De eerste zeven doelstellingen zijn aanwezig in onze projecten.