Oktober 2009

Damiaan achterna

 

 

 

Pater Damiaan ging, getroffen door menselijke ellende, zijn eigen weg, zelfs tegen het advies van zijn oversten.  Hij begon er gewoon aan.  De mensen hadden hem nodig.  Punt.  Meer moest dat niet zijn.  Door zijn vastberadenheid, zijn werkkracht en zijn getuigenis overwon hij de vele misverstanden, haalde hij de melaatsen uit hun isolement en wierp hij een nieuw licht op deze tot dan toe ongeneeslijke ziekte.  Nu volstaan een paar tientallen euro’s om een melaatse te genezen.  Hoelang zou het geduurd hebben zonder Pater Damiaan?

 

Hierbij denk ik onwillekeurig aan de vele kleine 4de pijler groepen die meestal ontstaan uit persoonlijk contact met de miserie in ontwikkelingslanden.  Mensen zijn getroffen en willen helpen, hoe?... dat zien ze wel als ze thuiskomen.  Ze zijn enthousiast en brengen dit over op enkele vrienden … en de trein is vertrokken – veel van hun vrije tijd besteden ze aan het uitwerken van hun plannen (contacten, studie, steun zoeken, enz.).  Pater Damiaan zou als schutsheilige van de 4de pijler organisaties moeten worden uitgeroepen!

 

De Vlaamse Gemeenschap heeft deze nieuwe vorm van ontwikkelingshulp onderkend.  De 4de Pijler is op enkele jaren tijd uitgegroeid tot een bekend begrip in de wereld van de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking.  Een eerste studie hierover verscheen in 2007 en werd opgevolgd door een conferentie te Antwerpen in mei van datzelfde jaar.

 

De gesprekken volgend op de eerste studie en de conferentie, resulteerden enerzijds in een groeiende erkenning van de waaier van actoren die met vierde pijleractiviteiten bezig zijn, en anderzijds in de uitbouw van ondersteuningsstructuren, zoals bijvoorbeeld de oprichting van het Vlaams steunpunt voor vierde pijlerinitiatieven in Vlaanderen.  Dit steunpunt is een samenwerking tussen het Vlaamse Agentschap voor Internationale Samenwerking (VAIS) en 11.11.11, de Vlaamse koepel van niet gouvernementele organisaties (NGO’s).  Het steunpunt verleent advies en informatie aan geïnteresseerden, verstrekt vorming, organiseert momenten voor dialoog en ontmoeting tussen vierde pijlerorganisaties en andere actoren, en streeft naar een ondersteunend beleid voor vierde pijlerinitiatieven.  De webstek www.4depijler.be vormt het gezicht van dit steunpunt.

 

De vierde pijler is een amalgaam van verschillende en zeer uiteenlopende initiatieven en organisaties.  Vandaar de nood aan een tweede studie, uitgevoerd door het Hoger Instituut van de Arbeid, KULeuven.  De doelstellingen waren de volgende::

Ø      Analyse en typologie van de vierde pijler opstellen (wat zit er in de brede waaier van vierde pijlerorganisaties)

Ø      Grootte en evolutie van de vierde pijler

Ø      De houding van de derde pijler (NGO’s) ten aanzien van de vierde pijler

Ø      Hoe staan de lokale autoriteiten tegenover de vierde pijlerorganisaties

Ø      Bijdrage en kwaliteitsvereisten van de vierde pijler

Deze studie werd onder grote belangstelling voorgesteld op 12 juni van dit jaar te Brussel.