Onze Aanpak

 

Ø      Wij werken uitsluitend met door Indiërs geleide organisaties zodat ook na onze tussenkomst het werk doorgaat.  Wij verwachten van hen dat zij op hun beurt de mensen betrekken bij het uitvoeren van de projecten, m.a.w. dat zij de mensen leren vissen i.p.v. ze steeds vis te geven.  Zij moeten het kader scheppen waarin de zelfhulpgroepen kunnen groeien en bloeien en zo zelf hun gemeenschap kunnen ontwikkelen.

 

 

Ø      Wij werken projectmatig, d.w.z. wij vragen van onze Indische partners een duidelijke beschrijving van het project met doelstellingen, planning, kostenraming en de te verwachten resultaten.  Wij volgen de projecten op via het voortgangsrapport dat wij elk kwartaal ontvangen.

Ø      Onze projecten zijn beperkt in tijd en ruimte.  Wij engageren ons telkens voor 3 tot 5 jaar.  Wij beperken ons tot concrete en kleinschalige projecten waarvan de mensen op korte tijd beter worden.  Onze steun gaat dus naar projecten (die opstarten) die structurele hulp bieden aan de mensen en die na enkele jaren zichzelf kunnen bedruipen of die door Indische fondsen worden overgenomen.

Ø      Eigenaarschap, verantwoordelijkheid en zelfhulpgroepen zijn belangrijke elementen die de resultaten duurzaam maken. Daarenboven zorgen de inkomenverwervende activiteiten ervoor dat de gezinnen van "onder de armoedegrens" naar "boven de armoedegrens" komen zodat de moeders zelf voor hun kinderen kunnen zorgen en wij hen met een gerust hart kunnen achterlaten..

Ø      Onze leden werken onbezoldigd en onze bezoeken ter plaatsen gebeuren op eigen risico en kosten.  Door onze bezoeken ter plaatse ontstaan er nieuwe ideeën die de lokale partners verder uitwerken.  Omgekeerd verwerven wij meer inzicht in de lokale behoeften en mogelijkheden.  Tijdens onze bezoeken brengen wij onze partners samen en stimuleren wij de netwerking tussen hen zodat goede ideeën overal kunnen worden toegepast.

 

Onze bezoeken ter plaatse … bij onze partners … in de dorpen

om te overleggen … om te genieten … om te werken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze inbreng is uiteraard vooral financieel (zie rubriek “Steun”), maar dat neemt niet weg dat we tegenover onze sponsors, u dus beste bezoeker, onze verantwoordelijkheid opnemen en met het sponsorgeld die projecten uitkiezen om te steunen die het best aansluiten bij onze missie.  Daarnaast trachten we onze professionele kennis i.v.m. project- en budgetbeheer te delen met onze partners zodat de weerhouden projecten alle kans op slagen hebben.  Via regelmatige internet contacten, rapporten en bezoeken ter plaatse sturen we mee en houden we zo de projecten op het goede spoor.  Indien mogelijk trachten we ook jaren later, nadat het project is afgesloten, een bezoekje te brengen om de duurzaamheid van het project na te gaan en om uit de ervaringen van de mensen te leren.

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Ontwikkelingsmodel

De raket van de dorpsontwikkeling wordt met succes gelanceerd van op het IIMK lanceerplatform.  Vanuit de controlekamer worden de dorpen door onze Indische partners deskundig begeleid 

 

Dit is ontwikkelen: coach zijn om de dorpelingen hun eigen weg te leren gaan en hun eigen ontwikkeling in handen te nemen.  

 

De dorpen van “onder de armoedegrens” naar “boven de armoedegrens” brengen is de beste garantie voor een duurzame verandering.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Het IIMK ontwikkelingsmodel wordt uitgevoerd door een proces in 4 stappen

1.       Gezondheid en hygiëne  door bewustmaking, zuiver water sanitair en medische zorgen.

 

2.      Dorpsweefsel versterken (women empowerment) door zelfhulpgroepen en microsparen.

 

3.      Socio-economische ontwikkeling door inkomenverwervende activiteiten en microkredieten.

 

4.      Duurzaamheid door clustergroepen, wetgeving toepassen en netwerking met de overheid.

 

Er wordt gestreefd naar lokale participatie en financiële inbreng

 

Deze cyclus neemt zeven tot negen jaar in beslag