Voorkomen en beheersen van ondervoeding

Prevention and manangement of malnutrion

2010-2013

 

Kautala (Raidighi) SunderbansW Bengalen

Kautala Friendsí Sporting Club (KFSC)

 

 

 

 

 

 

 

 

Samir en zijn echtgenote zetten zich volledig in in de strijd tegen ondervoeding

Samir Halder and his wife devote their life in the struggle against malnutrion

 

 

 

 

 

De zelfhulpgroepen geven een demonstratie van hoe ze goede babyvoeding maken, kan ook als uitvoer (inkomensprogramma)) worden gebruikt.Ze maken ook snoepjes.Bezoek aan de moestuintjes waar ze door biologische bemesting een betere opbrengst verkrijgen.

The self help groups demonstrate how they produce good baby food, they even can export it (as Income Generating Activity).They also make candies.Visit of the kitchen garden where biological manuring is applied with good results.

 

 

 

 

 

 

Zie verder voor een volledige beschrijving van het project

†† Voorkomen en beheersen van ondervoeding